Thánh Thương

Thánh Thương

Tên khác: Thánh Thương
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Hà Mễ XL
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 658 chương


Thông tin truyện Thánh Thương

Đến Thiên Thương Thế Giới người, có thể nắm giữ vạn giới Thiên Bảo.Thương Giới Thánh Đế, gà nhà bôi mặt đá nhau, thủ túc tương tàn, đế nữ thụ hại, gửi mệnh cho thần bí mai rùa bên trong, làm Thương Duẫn đoạt được.Trùng sinh tu luyện thế giới Thương Duẫn, người một nhà vốn là tán tu, vì cứu lê dân bách tính dấn thân vào trên chiến trường, xâm nhập địch hậu, lại bị đương triều hoàng thất ám hại, gia gia Thương Thiên Chính lực trảm địch quốc cường giả, danh chấn thiên hạ, lại thân trúng ám thương, ra ngoài tìm y thời khắc, Thương Duẫn lại bị tất cả thế lực lớn để mắt tới.Mà hắn ngoài ý muốn mở ra thần bí mai rùa, mở ra Thiên Thương Thế Giới một góc, nương tựa theo thực lực của mình từ vòng xoáy ở trong từng bước một đi ra, giết ra một mảnh thuộc về mình thiên địa.Không ngờ lại cuốn vào trong vòng xoáy càng lớn. . .

Danh sách chương Thánh Thương

Chương 1 : Thiên Thương Thế Giới ~ (05/12/2022)

Chương 02 : Vạn Mộc Bản Căn ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Bắc Hàn Phủ ~ (05/12/2022)

Chương 04 : Đánh cờ ~ (05/12/2022)

Chương 05 : Lưu lại ~ (05/12/2022)

Chương 06 : Hạnh Vận bảo rương ~ (05/12/2022)

Chương 7 : Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ~ (05/12/2022)

Chương 08 : Nghịch chuyển ~ (05/12/2022)

Chương 09 : Hóa giải hiềm khích ~ (05/12/2022)

Chương 10 : Năm mới đêm ~ (05/12/2022)

Chương 11 : Bắc Hàn thiết ~ (05/12/2022)

Chương 12 : Xuất quan ~ (05/12/2022)

Chương 13 : Lão Tiên Sư sắp không được? ~ (05/12/2022)

Chương 14 : Thiên thần ban cho cầm máu linh thảo ~ (05/12/2022)

Chương 15 : Thường thường không có gì lạ tiểu mua tay ~ (05/12/2022)

Chương 16 : Nữ hài cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? ~ (05/12/2022)

Chương 17 : Hồn Tiếp ~ (05/12/2022)

Chương 18 : Hai mặt thụ địch ~ (05/12/2022)

Chương 19 : Thiết Huyết Cửu Vĩ ~ (05/12/2022)

Chương 20 : Đánh lén tiểu thiên tài ~ (05/12/2022)

Chương 21 : Làm Phục Địa Ma tốt bao nhiêu ~ (05/12/2022)

Chương 22 : Lựa chọn ~ (05/12/2022)

Chương 23 : Hạ Lễ ~ (05/12/2022)

Chương 24 : Tiên Căn Triền Nhiễu ~ (05/12/2022)

Chương 25 : Thương mại khoác lác ~ (05/12/2022)

Chương 26 : Mượn đao giết người ~ (05/12/2022)

Chương 27 : Một đám nghèo bức ~ (05/12/2022)

Chương 28 : Được Thiện tệ lỗ hổng ~ (05/12/2022)

Chương 29 : Ép khô ~ (05/12/2022)

Chương 30 : Có chút phát hỏa ~ (05/12/2022)

Chương 31 : Bức đi Tô Cửu Vĩ ~ (05/12/2022)

Chương 32 : Gợn sóng ~ (05/12/2022)

Chương 33 : Gia Luật Bảo ~ (05/12/2022)

Chương 34 : Câu thông năng lực tầm quan trọng ~ (05/12/2022)

Chương 35 : Ngươi cái này huynh đệ ta nhận định ~ (05/12/2022)

Chương 36 : Lãnh Cương ~ (05/12/2022)

Chương 37 : Người nhà cái chết ~ (05/12/2022)

Chương 38 : Khống chế không nổi mình (cầu đề cử, cầu khen thưởng! ) ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Ám sát ~ (05/12/2022)

Chương 40 : Tạo hóa để cho người ta ~ (05/12/2022)

Chương 41 : Đế đô chi hành ~ (05/12/2022)

Chương 42 : Đại khờ bức ~ (05/12/2022)

Chương 43 : Hắc Phong Hồ ~ (05/12/2022)

Chương 44 : Dạ tập ~ (05/12/2022)

Chương 45 : Một tiễn ~ (05/12/2022)

Chương 46 : Giết ác như làm việc thiện ~ (05/12/2022)

Chương 47 : Hà Linh Tịch ~ (05/12/2022)

Chương 48 : Thiện ác ~ (05/12/2022)

Chương 49 : Cao điệu vào thành ~ (05/12/2022)

Chương 50 : Kim Tiên mở đường ~ (05/12/2022)

Chương 51 : Xi Thần Thiết (cầu cất giữ, cầu đề cử, cầu khen thưởng) ~ (05/12/2022)

Chương 52 : Cặn bã nam! Xử nam! ~ (05/12/2022)

Chương 53 : Gõ ~ (05/12/2022)

Chương 54 : Đại quan chép sử ~ (05/12/2022)

Chương 55 : Tư Mã Triệt ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Một quyền ~ (05/12/2022)

Chương 57 : Tào Tu ~ (05/12/2022)

Chương 58 : Tá lực đả lực ~ (05/12/2022)

Chương 59 : Xuân săn chi cục ~ (05/12/2022)

Chương 60 : Âm đức điện ~ (05/12/2022)

Chương 61 : Thiện Thương Điện Linh ~ (05/12/2022)

Chương 62 : Đông Hoàng Thiên Tâm Kinh ~ (05/12/2022)

Chương 63 : Hồ Tiên bách biến ~ (05/12/2022)

Chương 64 : Xuân săn ~ (05/12/2022)

Chương 65 : Quan Liệp Sơn bên trên ~ (05/12/2022)

Chương 66 : Là thời điểm đăng tràng ~ (05/12/2022)

Chương 67 : Trâu Mính ~ (05/12/2022)

Chương 68 : Lệnh được tỷ thí ~ (05/12/2022)

Chương 69 : Nhặt cái để lọt? ~ (05/12/2022)

Chương 70 : Tô Tam ~ (05/12/2022)

Chương 71 : Hạ Hoàng mời ~ (05/12/2022)

Chương 72 : Đồ Tiên Môn ~ (05/12/2022)

Chương 73 : Tiệc tối ~ (05/12/2022)

Chương 74 : Trong rượu cục ~ (05/12/2022)

Chương 75 : Tô Tam lai lịch ~ (05/12/2022)

Chương 76 : Thuần Dương Huyền Mã Ngọc ~ (05/12/2022)

Chương 77 : Huyết kiếm một đợt ~ (05/12/2022)

Chương 78 : Vẹn toàn đôi bên ~ (05/12/2022)

Chương 79 : Thần Vực sự tình ~ (05/12/2022)

Chương 80 : Cổ Đằng Tàn Giáp ~ (05/12/2022)

Chương 81 : Thủ đoạn tàn nhẫn ~ (05/12/2022)

Chương 82 : Tiễu phỉ mục đích ~ (05/12/2022)

Chương 83 : Khó thành đại sự ~ (05/12/2022)

Chương 84 : Chơi diều ~ (05/12/2022)

Chương 85 : Quyết nhất tử chiến ~ (05/12/2022)

Chương 86 : Đại hoạch toàn thắng ~ (05/12/2022)

Chương 87 : Lại bằng ~ (05/12/2022)

Chương 88 : Tử thương hầu như không còn ~ (05/12/2022)

Chương 89 : Máu nhuộm cát vàng ~ (05/12/2022)

Chương 90 : Đãi ngộ coi như không tệ ~ (05/12/2022)

Chương 91 : Gia Luật Hoàng tộc ~ (05/12/2022)

Chương 92 : Tiêu thái hậu ~ (05/12/2022)

Chương 93 : Lễ gặp mặt ~ (05/12/2022)

Chương 94 : Yêu hận từ đáy lòng ~ (05/12/2022)

Chương 95 : Song Tô ~ (05/12/2022)

Chương 96 : Ngàn năm một thuở ~ (05/12/2022)

Chương 97 : Hoàng Cảnh ~ (05/12/2022)

Chương 98 : Ly Chiếu ~ (05/12/2022)

Chương 99 : Thái hậu tư kho ~ (05/12/2022)

Chương 100 : Không hối hận ~ (05/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Thánh Thương