Thanh Vi Thiên Tôn

Thanh Vi Thiên Tôn

Tên khác: Thanh Vi Thiên Tôn
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Tam Miêu Đạo Tôn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 467 chương


Thông tin truyện Thanh Vi Thiên Tôn

Bạn đang theo dõi đọc truye Thanh Vi Thiên Tôn của tác giả Tam Miêu Đạo Tôn rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Mười châu chi địa, rộng lớn vô biên.Ba đảo ẩn mịch, tiên thần khó tìm.Mênh mông Bích Lạc bên trên, vô tận Hoàng Tuyền bên dưới, lại là cỡ nào vị trí?Tóm lại, đây chỉ là một cái quá nghèo khổ lá gan ba mươi năm, mới miễn cưỡng thu được ngón tay vàng tán thành người xuyên việt tại thần thoại thế giới tu hành cố sự.

Danh sách chương Thanh Vi Thiên Tôn

Chương 01: Khổ đợi ba mươi năm kim thủ chỉ ~ (05/12/2022)

Chương 02: Công pháp ~ (05/12/2022)

Chương 03: Chân truyền ~ (05/12/2022)

Chương 04: Lựa chọn ~ (05/12/2022)

Chương 05: Chuyển tu ~ (05/12/2022)

Chương 06: Gia tộc ( cầu phiếu đề cử ~) ~ (05/12/2022)

Chương 07: Khoáng mạch ( cầu cất giữ ~) ~ (05/12/2022)

Chương 08: Huyệt khiếu ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 09: Xuất phát ( cầu cất giữ ~) ~ (05/12/2022)

Chương 10: Thôi Thanh Hà ~ (05/12/2022)

Chương 11: Mạnh Tử Nghĩa ~ (05/12/2022)

Chương 12: Đồng môn chi đấu ~ (05/12/2022)

Chương 13: Đối chiến Thôi Thanh Hà ~ (05/12/2022)

Chương 14: Thắng hiểm ~ (05/12/2022)

Chương 15: Thôi gia ~ (05/12/2022)

Chương 16: Trên đường gặp ~ (05/12/2022)

Chương 17: Thiếu niên ( cầu phiếu đề cử ~) ~ (05/12/2022)

Chương 18: Chỉ điểm ( cầu cất giữ! ) ~ (05/12/2022)

Chương 19: Biến cố phát sinh ( cầu cất giữ! ) ~ (05/12/2022)

Chương 20: Trấn Ngục ti ~ (05/12/2022)

Chương 21: Hàn Kính hồ ~ (05/12/2022)

Chương 22: Hiểu rõ ~ (05/12/2022)

Chương 23: Sách Địa Hàn Quang Đại Trận ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 24: Bái thiếp ~ (05/12/2022)

Chương 25: Dương Huyền Sách ~ (05/12/2022)

Chương 26: Gặp mặt ~ (05/12/2022)

Chương 27: Ước định ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 28: Nguyên dương bảo châu ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 29: Tình báo ~ (05/12/2022)

Chương 30: Chuẩn bị ~ (05/12/2022)

Chương 31: Sắp tới ( cầu phiếu đề cử ~) ~ (05/12/2022)

Chương 32: Người đến ~ (05/12/2022)

Chương 33: Liên tiếp ( cầu phiếu đề cử ~) ~ (05/12/2022)

Chương 34: Quần nhau ~ (05/12/2022)

Chương 35: Công thành ~ (05/12/2022)

Chương 36: Kết thúc ~ (05/12/2022)

Chương 37: Người không tiền của phi nghĩa không giàu ~ (05/12/2022)

Chương 38: Rút thưởng ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 39: Mục tiêu nhỏ ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 40: Ngoài ý muốn ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 41: Luận bàn ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 42: Hành động ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 43: Âm minh ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 44: Giao phong ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 45: Kịch chiến ( phiếu đề cử đầy năm trăm tăng thêm! ) ~ (05/12/2022)

Chương 46: Giải quyết ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 47: Người tới ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 48: U Minh ( là thư hữu thần kỳ manh manh đát khen thưởng tăng thêm! ) ~ (05/12/2022)

Chương 49: Chuyển cơ ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 50: Về núi ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 51: Thương nghị ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 52: Chợt nghe thần hoa ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 53: Ý tại pháp hội ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 54: Lưu Viêm cốc ( cầu phiếu đề cử ~) ~ (05/12/2022)

Chương 55: Quỷ thần vị nghiệp đồ ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 56: Sóng ngầm ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 57: Xâm nhập ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 58: Đạt được ước muốn ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 59: Ngũ tạng bí tàng ( một ngàn phiếu đề cử tăng thêm! ) ~ (05/12/2022)

Chương 60: Công thành ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 61: Ủy thác ( cầu phiếu đề cử! ) ~ (05/12/2022)

Chương 62: Tiên Quân di phủ ~ (05/12/2022)

Chương 63: Ngẫu nhiên gặp ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 64: Tái chiến Thanh Nguyệt ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 65: Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Quang châm ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 66: Phục ma ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 67: Chuẩn bị ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 68: Bàn giao ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 69: Oa điểm ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 70: Dao Đài ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 71: Tiến về ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 72: Thái Khang sơn ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 73: Âm Linh Tử ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 74: Phát hiện ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 75: Hòa thượng ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 76: Cửa ra vào ( phiếu đề cử đầy ba ngàn tăng thêm) ~ (05/12/2022)

Chương 77: La Hán ~ (05/12/2022)

Chương 78: Tiến vào ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 79: Luyện Ma động ( phiếu đề cử đầy bốn ngàn tăng thêm) ~ (05/12/2022)

Chương 80: Hài cốt ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 81: Chân chính động phủ ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 82: Tường xây làm bình phong ở cổng ( phiếu đề cử năm ngàn tăng thêm) ~ (05/12/2022)

Chương 83: Di trạch ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 84: Thái Hư ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 85: Đoạt bảo ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 86: Gặp mặt ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 87: An bài ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 88: Bảo Nhật La Hán ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 89: Linh khí ~ (05/12/2022)

Chương 90: Gia sản ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 91: Thái Hư Huyễn Kính ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 92: Môn phái nghị sự ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 93: Thái Hư huyễn cảnh ( phiếu đề cử sáu ngàn tăng thêm) ~ (05/12/2022)

Chương 94: Căn cơ ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 95: Nội Cảnh ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 96: Gia tộc phát triển ( phiếu đề cử bảy ngàn tăng thêm) ~ (05/12/2022)

Chương 97: Phù lê đạo vận ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)

Chương 98: Phần thưởng vì sao? ! ( cầu phiếu đề cử ~) ~ (05/12/2022)

Chương 99: Xin giúp đỡ ( phiếu đề cử tám ngàn tăng thêm) ~ (05/12/2022)

Chương 100: Thanh Linh sơn ( cầu phiếu đề cử) ~ (05/12/2022)  12345

Bình luận truyện Thanh Vi Thiên Tôn