Thiên Kiếm Ngự Đạo

Thiên Kiếm Ngự Đạo

Tên khác: Thiên Kiếm Ngự Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Lương Thừa Phụ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 434 chương


Thông tin truyện Thiên Kiếm Ngự Đạo

Bạn đang theo dõi truyện Thiên Kiếm Ngự Đạo của tác giả Lương Thừa Phụ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Cuốn sách này giảng giải chính là một kẻ sinh ra ở thế giới hiện đại, vốn đã nhất định đi vào hắc đạo người trẻ tuổi, nhưng vì tình huống ngoài ý muốn mà bị một vị Ma Đầu đã khống chế thân thể, từ đây sinh hoạt quỹ tích phát sinh biến hóa nghiêng trời.Mắt thấy tương lai một mảnh hắc ám, mê man bên trong, trái lại gây nên đấu chí, nhưng bởi vì một lần xuất thủ, tiết lộ hắn Phệ Hồn nhất mạch truyền nhân hành tích, để hắn không thể không từ bỏ thế tục tất cả, đi vào Tu Chân Giới...Quyển sách chỉ ở chế tạo hoàn chỉnh Tu Tiên cố sự, mỗi cái chi tiết nhỏ đều trải qua nhiều lần nâng lên...

Danh sách chương Thiên Kiếm Ngự Đạo

Chương 01 : Ác mộng ~ (04/11/2022)

Chương 02 : Ngọc Thạch phường ~ (04/11/2022)

Chương 03 : Hiểu lầm khởi nguồn ~ (04/11/2022)

Chương 04 : Cách đấu ~ (04/11/2022)

Chương 05 : Lễ vật ~ (04/11/2022)

Chương 06 : Linh Điểu ~ (04/11/2022)

Chương 07 : Giáo huấn (một) ~ (04/11/2022)

Chương 10 : Cố nhân ~ (04/11/2022)

Chương 11 : Đánh cược ~ (04/11/2022)

Chương 12 : Đau lòng ~ (04/11/2022)

Chương 13 : Gặp mặt (một) ~ (04/11/2022)

Chương 14 : Gặp mặt (hai) ~ (04/11/2022)

Chương 15 : Cổ giới ~ (04/11/2022)

Chương 16 : Trúc Cơ ~ (04/11/2022)

Chương 17 : Ma Đầu ~ (04/11/2022)

Chương 18 : Truyền nhân ~ (04/11/2022)

Chương 19 : Linh căn ~ (04/11/2022)

Chương 20 : Tử đỉnh ~ (04/11/2022)

Chương 21 : Địch bụi đan ~ (04/11/2022)

Chương 22 : Linh Tu ~ (04/11/2022)

Chương 23 : Ngả bài ~ (04/11/2022)

Chương 24 : Thu hồn ~ (04/11/2022)

Chương 25 : Thanh toán ~ (04/11/2022)

Chương 26 : Khắc phục hậu quả ~ (04/11/2022)

Chương 27 : Lý Trọng Nguyên ~ (04/11/2022)

Chương 28 : Kinh Hồng kiếm pháp ~ (04/11/2022)

Chương 29 : Ngưng Nguyên Công ~ (04/11/2022)

Chương 30 : Nhiệm vụ (một) ~ (04/11/2022)

Chương 31 : Nhiệm vụ (hai) ~ (04/11/2022)

Chương 32 : Hạo Dương môn nhân ~ (04/11/2022)

Chương 33 : Ác chiến ~ (04/11/2022)

Chương 34 : Giết chết ~ (04/11/2022)

Chương 35 : Trừng ác ~ (04/11/2022)

Chương 36 : Bế quan ~ (04/11/2022)

Chương 37 : Cổ mộ ~ (04/11/2022)

Chương 38 : Cương thi ~ (04/11/2022)

Chương 39 : Cửu Thiên huyền thi ~ (04/11/2022)

Chương 40 : Vương thế ~ (04/11/2022)

Chương 41 : Biến đổi lớn ~ (04/11/2022)

Chương 42 : Sinh tử ~ (04/11/2022)

Chương 43 : Từ mỹ đình ~ (04/11/2022)

Chương 44 : Tu Chân Giới ~ (04/11/2022)

Chương 45 : Hạo Dương ~ (04/11/2022)

Chương 46 : Dị tu viện ~ (04/11/2022)

Chương 47 : Quyết định ~ (04/11/2022)

Chương 48 : Dị năng ~ (04/11/2022)

Chương 49 : Luận bàn ~ (04/11/2022)

Chương 50 : Trọng thương ~ (04/11/2022)

Chương 51 : Làm tức giận ~ (04/11/2022)

Chương 52 : Lá bài tẩy ~ (04/11/2022)

Chương 53 : Khen thưởng ~ (04/11/2022)

Chương 54 : Cách phái ~ (04/11/2022)

Chương 55 : Phường Thị ~ (04/11/2022)

Chương 56 : Dược Đỉnh ~ (04/11/2022)

Chương 57 : Đánh cướp ~ (04/11/2022)

Chương 58 : Đột phá ~ (04/11/2022)

Chương 59 : Quỷ dị ~ (04/11/2022)

Chương 60 : Lão quỷ ~ (04/11/2022)

Chương 61 : Thu hoạch ~ (04/11/2022)

Chương 62 : Ký Linh Thuật ~ (04/11/2022)

Chương 63 : Bộ thú ~ (04/11/2022)

Chương 64 : Mãng Ngưu ~ (04/11/2022)

Chương 65 : So sánh lực ~ (04/11/2022)

Chương 66 : Cường địch ~ (04/11/2022)

Chương 67 : Truy sát ~ (04/11/2022)

Chương 68 : Kim Thiềm thú ~ (04/11/2022)

Chương 69 : Thủy Nguyên tinh ~ (04/11/2022)

Chương 70 : Đánh lén ~ (04/11/2022)

Chương 71 : Phá phủ ~ (04/11/2022)

Chương 72 : Kích đấu ~ (04/11/2022)

Chương 73 : Toàn Lực Nhất Kích ~ (04/11/2022)

Chương 74 : Thiên Lôi ~ (04/11/2022)

Chương 75 : Ngũ Hành Pháp Khí ~ (04/11/2022)

Chương 76 : Quỷ cảnh ~ (04/11/2022)

Chương 77 : Sát Thần ~ (04/11/2022)

Chương 78 : Ngự Linh thuật ~ (04/11/2022)

Chương 79 : Truyền thừa ~ (04/11/2022)

Chương 80 : Thần thông ~ (04/11/2022)

Chương 81 : Kiểm kê ~ (04/11/2022)

Chương 82 : Thiên Dương quả ~ (04/11/2022)

Chương 83 : Bạch Xà ~ (04/11/2022)

Chương 84 : Băng cốc ~ (04/11/2022)

Chương 85 : Tuyết Hồ ~ (04/11/2022)

Chương 86 : Dò đường ~ (04/11/2022)

Chương 87 : Phong tuyết ~ (04/11/2022)

Chương 88 : Thủy Vân các ~ (04/11/2022)

Chương 89 : Yêu Tộc nam tử ~ (04/11/2022)

Chương 90 : Vây nhốt ~ (04/11/2022)

Chương 91 : Ngân Hồ ~ (04/11/2022)

Chương 92 : Cấm Chế ~ (04/11/2022)

Chương 93 : Ma tiễn ~ (04/11/2022)

Chương 94 : Kiếm ~ (04/11/2022)

Chương 95 : Kiếm Trận ~ (04/11/2022)

Chương 96 : Mắt trận ~ (04/11/2022)

Chương 97 : Bại lộ ~ (04/11/2022)

Chương 98 : Linh Khí ~ (04/11/2022)

Chương 99 : Truy trốn ~ (04/11/2022)

Chương 100 : Cửu Vĩ ~ (04/11/2022)

Chương 101 : Đối kháng ~ (04/11/2022)

Chương 102 : Hóa bảo thành hình ~ (04/11/2022)  12345

Bình luận truyện Thiên Kiếm Ngự Đạo