Thịnh Đường Hình Quan

Thịnh Đường Hình Quan

Tên khác: Thịnh Đường Hình Quan
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Mộc Dật
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 351 chương


Thông tin truyện Thịnh Đường Hình Quan

Hắn là nhà chỉ có bốn bức tường lụi bại Tước Gia, bên người chỉ có một thề sống chết đi theo tiểu nha hoàn, bày chữ quán kiếm ăn;Hắn là xuyên việt pháp y, giải phẫu xét nghiệm, theo trong dấu vết tìm kiếm manh mối, tầng tầng bóc lột kén, truy tra thủ phạm thật phía sau màn;Hắn là Thịnh Đường đệ nhất hình quan, tay phải thăm dò rương, tay trái đao giải phẩu. Hiện đại pháp y rong ruổi Thịnh Đường quan trường.Có hắn tại, chính nghĩa sẽ không vắng họp.

Danh sách chương Thịnh Đường Hình Quan

Chương 1 : Lụi bại Tước gia ~ (11/10/2021)

Chương 2 : Vừa đấm vừa xoa ~ (11/10/2021)

Chương 3 : Yết bảng ~ (11/10/2021)

Chương 4 : Đến cửa con rể làm treo giải thưởng ~ (11/10/2021)

Chương 5 : Nôn ~ (11/10/2021)

Chương 6 : Yêu cầu kỳ quái ~ (11/10/2021)

Chương 7 : Rửa chân ~ (11/10/2021)

Chương 8 : Kén rể ~ (11/10/2021)

Chương 9 : Trở mặt ~ (11/10/2021)

Chương 10 : Ai là cóc ghẻ ~ (11/10/2021)

Chương 11 : Nói trong ~ (11/10/2021)

Chương 12 : Bồi tội ~ (11/10/2021)

Chương 13 : Đến nhà tạ tội ~ (11/10/2021)

Chương 14 : Bướng bỉnh lão đầu ~ (11/10/2021)

Chương 15 : Điều kiện trao đổi ~ (11/10/2021)

Chương 16 : Tự mình đa tình ~ (11/10/2021)

Chương 17 : Bệnh tình chân tướng ~ (11/10/2021)

Chương 18 : Đầu độc ~ (11/10/2021)

Chương 19 : Bản án không đơn giản ~ (11/10/2021)

Chương 20 : Người hạ độc ~ (11/10/2021)

Chương 21 : Vịt nhỏ làm chứng ~ (11/10/2021)

Chương 22 : Thù mới hận cũ ~ (11/10/2021)

Chương 23 : Nguyên nhân ~ (11/10/2021)

Chương 24 : Còn một nửa ~ (11/10/2021)

Chương 25 : Không nợ nần một thân nhẹ ~ (11/10/2021)

Chương 26 : Chống mặt mũi ~ (11/10/2021)

Chương 27 : Khó sinh ~ (11/10/2021)

Chương 28 : Ngoài ý muốn phát hiện ~ (11/10/2021)

Chương 29 : Bị chết kỳ quặc ~ (11/10/2021)

Chương 30 : Kỳ hạn phá án ~ (11/10/2021)

Chương 31 : Nghiệm thi phương thức ~ (11/10/2021)

Chương 32 : Sử dụng đao ~ (11/10/2021)

Chương 33 : Moi tim mổ phổi ~ (11/10/2021)

Chương 34 : Kỳ quái vết dây hằn ~ (11/10/2021)

Chương 35 : Một canh giờ ~ (11/10/2021)

Chương 36 : Cởi quần ~ (11/10/2021)

Chương 37 : Ngưu Độc Tử ~ (11/10/2021)

Chương 38 : Nhặt được ~ (11/10/2021)

Chương 39 : Sơ hở ~ (11/10/2021)

Chương 40 : Lời nói của đứa trẻ ~ (11/10/2021)

Chương 41 : Cóc gọi ~ (11/10/2021)

Chương 42 : Hé miệng ~ (11/10/2021)

Chương 43 : Hứa hẹn ~ (11/10/2021)

Chương 44 : Tìm quả phụ uống rượu ~ (11/10/2021)

Chương 45 : Yêu cùng bị yêu ~ (11/10/2021)

Chương 46 : Chứng cớ ~ (11/10/2021)

Chương 47 : Cầm lời hứa ~ (11/10/2021)

Chương 48 : Nghĩ sai thì hỏng hết ~ (11/10/2021)

Chương 49 : Khúc chung nhân tán (nhạc hết người đi) ~ (11/10/2021)

Chương 50 : Tổ Nãi Nãi bị trộm ~ (11/10/2021)

Chương 51 : Trộm động ~ (11/10/2021)

Chương 52 : Nước bọt ~ (11/10/2021)

Chương 53 : Quỷ cùng cương thi ~ (11/10/2021)

Chương 54 : Nguyệt Hắc Phong Cao ~ (11/10/2021)

Chương 55 : Hoảng sợ một màn ~ (11/10/2021)

Chương 56 : Ác tha ~ (11/10/2021)

Chương 57 : Tiên Nhân báo mộng ~ (11/10/2021)

Chương 58 : Tội án hiện trường ~ (11/10/2021)

Chương 59 : Anh rể ~ (11/10/2021)

Chương 60 : Không may tỷ tỷ ~ (11/10/2021)

Chương 61 : Kim Sơn thôn ~ (11/10/2021)

Chương 62 : Bồi tội ~ (11/10/2021)

Chương 63 : Thuận tiện phá án ~ (11/10/2021)

Chương 64 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ~ (11/10/2021)

Chương 65 : Trong từ đường việc kết hôn ~ (11/10/2021)

Chương 66 : Âm hôn ~ (11/10/2021)

Chương 67 : Phát hiện kinh người ~ (11/10/2021)

Chương 68 : Đột phá ~ (11/10/2021)

Chương 69 : Ngoại vi đột phá ~ (11/10/2021)

Chương 70 : Nhà cũ đồ cổ ~ (11/10/2021)

Chương 71 : Rừng cây nữ thi ~ (11/10/2021)

Chương 72 : Đêm khuya tuấn mã ~ (11/10/2021)

Chương 73 : Kết giao sứ thần ~ (11/10/2021)

Chương 74 : Vân tử ~ (11/10/2021)

Chương 75 : Hiểu lấy lợi hại ~ (11/10/2021)

Chương 76 : Con ruồi làm chứng ~ (11/10/2021)

Chương 77 : Chuyển hóa giết người ~ (11/10/2021)

Chương 78 : Bi điền dưỡng bệnh phường ~ (11/10/2021)

Chương 79 : Tra phỏng ~ (11/10/2021)

Chương 80 : Truyền chỉ nữ quan ~ (11/10/2021)

Chương 81 : Đặc xá ~ (11/10/2021)

Chương 82 : Hoa Sơn thịnh hội ~ (11/10/2021)

Chương 83 : Võ công thiên hạ đệ 1 ~ (11/10/2021)

Chương 84 : Thiếu nữ mặc áo trắng ~ (11/10/2021)

Chương 85 : Ngoài ý muốn ~ (11/10/2021)

Chương 86 : Phá án ~ (11/10/2021)

Chương 87 : Hữu danh vô thực ~ (11/10/2021)

Chương 88 : Người biết chuyện ~ (11/10/2021)

Chương 89 : Lo lắng ~ (11/10/2021)

Chương 90 : Ta là ai? ~ (11/10/2021)

Chương 91 : Phương tung khó tìm kiếm ~ (11/10/2021)

Chương 92 : Chỗ dựa thị ngự y ~ (11/10/2021)

Chương 93 : Không có sợ hãi ~ (11/10/2021)

Chương 94 : Ẩn tình ~ (11/10/2021)

Chương 95 : Ếch làm chứng ~ (11/10/2021)

Chương 96 : Ly kỳ thân thế ~ (11/10/2021)

Chương 97 : Kinh phương có vấn đề ~ (11/10/2021)

Chương 98 : Thần kỳ ~ (11/10/2021)

Chương 99 : Đặc cách đề bạt ~ (11/10/2021)

Chương 100 : Hi vọng ~ (11/10/2021)  1234

Bình luận truyện Thịnh Đường Hình Quan