Thông Thiên Thần Huyết

Thông Thiên Thần Huyết

Tên khác: Thông Thiên Thần Huyết
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Đả Tử Đô Yếu Tiền
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 547 chương


Thông tin truyện Thông Thiên Thần Huyết

Bạn đang theo dõi thich truyen full Thông Thiên Thần Huyết của tác giả Đả Tử Đô Yếu Tiền rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. "Gia tộc phục hưng, một lần thoát thai hoán cốt huyết mạch truyền thừa! Một đời thiên tài đoạn mạch trùng tu, thật tình không biết một đời thiên cổ đế quân dần dần thức tỉnh! Vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên phú, thông thiên triệt địa tuyệt thế huyết mạch. Lại nhìn Lưu Nặc một kiếm nơi tay, như thế nào hoành hành vũ nội, tiếu ngạo thương khung!

Danh sách chương Thông Thiên Thần Huyết

Chương 1 : Chói mắt thiên tài ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Cừu hận ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Tam đại gia tộc ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Nghịch thiên vương triều ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Người thừa kế! ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Huyết mạch truyền thừa! ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Tứ phương dung động ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Tiến đến ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Kịch chiến ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Thánh khí chi uy ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Na nhất hống! ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Trục xuất gia tộc ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Phân phối ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Tặng kiếm ~ (25/10/2022)

Chương 15 : Người tới ~ (25/10/2022)

Chương 16 : Rời đi ~ (25/10/2022)

Chương 17 : Long bá kinh hỉ ~ (25/10/2022)

Chương 18 : Vân Giới ~ (25/10/2022)

Chương 19 : Pháp tắc cùng chủ pháp tắc ~ (25/10/2022)

Chương 20 : Tầng thứ hai ~ (25/10/2022)

Chương 21 : Bất tử bất diệt ~ (25/10/2022)

Chương 22 : Xông ~ (25/10/2022)

Chương 23 : Nhất đoạn thể tu ~ (25/10/2022)

Chương 24 : Một năm ~ (25/10/2022)

Chương 25 : Chủ pháp tắc dung hợp, mạnh nhất kiếm đạo! ~ (25/10/2022)

Chương 26 : Hỗn chiến ~ (25/10/2022)

Chương 27 : Ba năm ~ (25/10/2022)

Chương 28 : Vô biên huyết hải! ~ (25/10/2022)

Chương 29 : Ma kiếm nhận chủ! ~ (25/10/2022)

Chương 30 : Rời đi ~ (25/10/2022)

Chương 31 : Kim Dực Sư Hổ ~ (25/10/2022)

Chương 32 : Mộc Hoành Phong ~ (25/10/2022)

Chương 33 : Huyền Vũ Thành ~ (25/10/2022)

Chương 34 : Đại tiểu thư ~ (25/10/2022)

Chương 35 : Đổ chiến ~ (25/10/2022)

Chương 1 : Trở về gia tộc ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Hi vọng ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Xuất phát Võ Tông, quyền ý sáu thức ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Thánh Thành ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Đấu giá phách mại hội ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Huyền thiết ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Thiết đại sư ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Nhục nhược cường thực ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Phệ ma quyền sáo ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Thi đấu bắt đầu! ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Thiên tài tụ tập ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Điên cuồng giết chóc ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Lưu Nặc ra sân ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Quét ngang! ~ (25/10/2022)

Chương 15 : Vòng thứ hai ~ (25/10/2022)

Chương 16 : Danh ngạch ~ (25/10/2022)

Chương 17 : Mạnh nhất đối chiến ~ (25/10/2022)

Chương 18 : Võ Các cửu lâu ~ (25/10/2022)

Chương 19 : Xông! ~ (25/10/2022)

Chương 20 : Thông qua tầng lầu thứ tư! ~ (25/10/2022)

Chương 21 : Toàn lực ứng phó ~ (25/10/2022)

Chương 22 : Kiếm đạo ~ (25/10/2022)

Chương 23 : Tầng thứ sáu trọng lực ~ (25/10/2022)

Chương 24 : Võ Tông chấn động ~ (25/10/2022)

Chương 25 : Huynh đệ trùng phùng ~ (25/10/2022)

Chương 26 : Lại gặp Đình Nhi ~ (25/10/2022)

Chương 27 : Khiêu khích ~ (25/10/2022)

Chương 28 : Quyền Ý Lục Thức đại thành! ~ (25/10/2022)

Chương 29 : Ngập trời cự giận! ~ (25/10/2022)

Chương 30 : Không ngại ~ (25/10/2022)

Chương 31 : Lưu Nặc bão nổi! ~ (25/10/2022)

Chương 32 : Ngược sát! ~ (25/10/2022)

Chương 33 : Xử quyết! ~ (25/10/2022)

Chương 34 : Tiến đến ~ (25/10/2022)

Chương 35 : Đơn thương độc mã! ~ (25/10/2022)

Chương 36 : Đột phá! ~ (25/10/2022)

Chương 37 : Chiến! Chiến! Chiến! ~ (25/10/2022)

Chương 38 : Kinh thiên động địa Thiên Ma Kiếm xuất! ~ (25/10/2022)

Chương 39 : Ngân Nguyệt xuất thủ, một tên cũng không để lại! ~ (25/10/2022)

Chương 40 : Chữa thương ~ (25/10/2022)

Chương 41 : Tầng thứ bảy lầu ~ (25/10/2022)

Chương 42 : Nhiệm vụ ~ (25/10/2022)

Chương 43 : Linh thú chi đảo ~ (25/10/2022)

Chương 44 : Hàn đàm! ~ (25/10/2022)

Chương 45 : Mục tiêu ~ (25/10/2022)

Chương 46 : Đánh giết ~ (25/10/2022)

Chương 47 : Chém giết Liệt Địa Hỏa Hùng ~ (25/10/2022)

Chương 48 : Trốn! ~ (25/10/2022)

Chương 49 : Võ Tông sai lầm ~ (25/10/2022)

Chương 50 : Năm ngàn điểm tích lũy! ~ (25/10/2022)

Chương 1 : Ma Điện động tác ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Quái vật? ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Thánh giai Giao Long ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Lão tổ tông ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Thám tử ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Thiên Hành Kiếm Thánh kiếm ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Tử Kim Huy Chương ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Xuất thủ ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Tầng thứ ba ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Khởi hành ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Trận chiến mở màn ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Giả heo ăn thịt hổ ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Cứu viện ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Thực lực kinh khủng ~ (25/10/2022)

Chương 15 : Tập trung doanh địa ~ (25/10/2022)  123456

Bình luận truyện Thông Thiên Thần Huyết