Tiên Bảo

Tiên Bảo

Tên khác: Tiên Bảo
Thể loại: Đô Thị
Tác giả: Chúc
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 656 chương


Thông tin truyện Tiên Bảo

Thượng Cổ thời đại, tuyệt địa thiên thông, thiên địa linh khí tán loạn, thập châu tam đảo, động thiên phúc địa, các loại hiếm quý dị vật, thiên tài địa bảo, di lạc nhân gian, Minh Châu phủ bụi.Một hiện đại tiệm đồ cổ tiểu lão bản, tại chiếm được một khối kỳ dị mai rùa sau, bắt đầu đi lên khác loại tu chân đào bảo chi lữ. Người khác là lấy tàng dưỡng tàng, ngoạn họa ngoạn từ ngoạn ngọc, hắn lại là lấy tàng dưỡng tiên, nạp tứ phương chi bảo, bước hướng nhân sinh đỉnh phong......

Danh sách chương Tiên Bảo

Chương 1 : Mai rùa ~ (05/12/2022)

Chương 2 : Trạng huống quỷ dị ~ (05/12/2022)

Chương 3 : Giang Bách Vạn ~ (05/12/2022)

Chương 4 : Xích Thành hà ~ (05/12/2022)

Chương 5 : Đỉnh ~ (05/12/2022)

Chương 6 : Tâm hắc da dày rất không biết xấu hổ ! ~ (05/12/2022)

Chương 7 : Nhắc nhở ~ (05/12/2022)

Chương 8 : Mai rùa thần dị ~ (05/12/2022)

Chương 9 : Thật sự có thần tiên? ~ (05/12/2022)

Chương 10 : Chợ nhang Hải công tử ~ (05/12/2022)

Chương 11 : Ưng lang trùng hùng dê tôm ~ (05/12/2022)

Chương 12 : Hạch đào phát quang ~ (05/12/2022)

Chương 13 : Trầm thủy hương ~ (05/12/2022)

Chương 14 : Sư tử đầu ~ (05/12/2022)

Chương 15 : Biến dị ~ (05/12/2022)

Chương 16 : Kim Lăng thành chủ Mạt Lăng vương ~ (05/12/2022)

Chương 17 : Mạt Lăng Trần Biệt Tuyết ~ (05/12/2022)

Chương 18 : Chọn đồ vật đoán tương lai ~ (05/12/2022)

Chương 19 : Lương một năm trăm vạn bao ăn bao ở ~ (05/12/2022)

Chương 20 : Thanh giả tự thanh trọc giả tự trọc ! ~ (05/12/2022)

Chương 21 : Giương cung bạt kiếm điên rồi ~ (05/12/2022)

Chương 22 : Sư tử ngoạm? ~ (05/12/2022)

Chương 23 : Càn Long di bảo ~ (05/12/2022)

Chương 24 : Một tờ giấy viết thư ~ (05/12/2022)

Chương 25 : Tế luyện ~ (05/12/2022)

Chương 26 : Xong chuyện phất áo mà đi ~ (05/12/2022)

Chương 27 : Động Thiên thế giới thời không loạn lưu ~ (05/12/2022)

Chương 28 : Đại nạn không chết ~ (05/12/2022)

Chương 29 : Tất có phúc dày ~ (05/12/2022)

Chương 30 : Người dẫn đường ngươi có tiền không? ~ (05/12/2022)

Chương 31 : Pháp lữ tài địa đại mua bán ~ (05/12/2022)

Chương 32 : Hương phật ~ (05/12/2022)

Chương 33 : Quỳnh chi ~ (05/12/2022)

Chương 34 : Dật danh Minh họa ~ (05/12/2022)

Chương 35 : Bức tranh không tầm thường ~ (05/12/2022)

Chương 36 : Linh hồn xuất xác nhìn xuống chúng sinh ~ (05/12/2022)

Chương 37 : Tu hành chi địa ~ (05/12/2022)

Chương 38 : Không phải điệu thấp mà là Trang ~ bức ! ~ (05/12/2022)

Chương 39 : Hư trai bình họa ~ (05/12/2022)

Chương 40 : Mọi người đến tìm tra ~ (05/12/2022)

Chương 41 : Tranh của Phó Bão Thạch ~ (05/12/2022)

Chương 42 : Quá quan trảm tướng thế như chẻ tre ! ~ (05/12/2022)

Chương 43 : 'Tranh tết' ~ (05/12/2022)

Chương 44 : Nghề tiềm quy tắc ~ (05/12/2022)

Chương 45 : Lừa gạt? ~ (05/12/2022)

Chương 46 : Tiền thưởng tiền thưởng ~ (05/12/2022)

Chương 47 : Thái Hồ tam bạch ~ (05/12/2022)

Chương 48 : Thả câu ~ (05/12/2022)

Chương 49 : Bụng cá giấu châu ~ (05/12/2022)

Chương 50 : Quái trù Điền thập ~ (05/12/2022)

Chương 51 : Thái Hồ huyền châu ~ (05/12/2022)

Chương 52 : Ngàn kim tan hết ngưng luyện Thần Hồn ~ (05/12/2022)

Chương 53 : Đốt tiền kiếm tiền ~ (05/12/2022)

Chương 54 : Mười vạn trà sơn thiếu chủ ~ (05/12/2022)

Chương 55 : Huyền cơ trong tranh ~ (05/12/2022)

Chương 56 : Thụ anh bảo hồ ~ (05/12/2022)

Chương 57 : Nông cạn nội hàm ! ~ (05/12/2022)

Chương 58 : ' Bảo hồ ’ nguy hại ! ~ (05/12/2022)

Chương 59 : Tơ trong tranh lụa ~ (05/12/2022)

Chương 60 : Một chữ ~ (05/12/2022)

Chương 61 : Tấn chức cảnh tỉnh ~ (05/12/2022)

Chương 62 : Địa Cầu rất nguy hiểm ~ (05/12/2022)

Chương 63 : Cao thủ ~ (05/12/2022)

Chương 64 : Đào chu công tài thần miếu ~ (05/12/2022)

Chương 65 : Thần tài có miêu nị ~ (05/12/2022)

Chương 66 : Linh dị sự kiện? ~ (05/12/2022)

Chương 67 : Đan mộc ~ (05/12/2022)

Chương 68 : Đại đạo hội tu chân giả liên minh ~ (05/12/2022)

Chương 69 : Đáng giá ~ (05/12/2022)

Chương 70 : Nước cờ đầu ~ (05/12/2022)

Chương 71 : Oan gia ngõ hẹp ~ (05/12/2022)

Chương 72 : Hoàng Kim liên chương ~ (05/12/2022)

Chương 73 : Tặng lễ cho người tất có chỗ cầu ~ (05/12/2022)

Chương 74 : Từ chối thì bất kính ~ (05/12/2022)

Chương 75 : Ta không chơi được hay không được? ~ (05/12/2022)

Chương 76 : Tuyệt vị nồi quý! ~ (05/12/2022)

Chương 77 : Động tác lớn ngư tinh? ~ (05/12/2022)

Chương 78 : Đáy hồ động thất Thủy Nguyệt bí văn ~ (05/12/2022)

Chương 79 : Bát Bảo Công Đức bùn ~ (05/12/2022)

Chương 80 : Tiên dược chi mẫu ~ (05/12/2022)

Chương 81 : Dùng phù nhập đạo ~ (05/12/2022)

Chương 82 : Vẽ phù một số chi chênh lệch! ~ (05/12/2022)

Chương 83 : Lão mực như bảo lão bút như cỏ! ~ (05/12/2022)

Chương 84 : Cử hiền không tránh thân ~ (05/12/2022)

Chương 85 : Lão Tổ sơn dấu hiệu! ~ (05/12/2022)

Chương 86 : Thủy liên hoa ~ (05/12/2022)

Chương 87 : Xem cái chén đĩa ~ (05/12/2022)

Chương 88 : Hành Châu bàn ~ (05/12/2022)

Chương 89 : Xấu bụng! ~ (05/12/2022)

Chương 90 : Lật thuyền trong mương trà vương Chu Hồng Ngũ ~ (05/12/2022)

Chương 91 : Truyền kỳ tam bảo ~ (05/12/2022)

Chương 92 : Đánh hôn mê! ~ (05/12/2022)

Chương 93 : Vô Căn chi thủy Thừa Lộ Bàn! ~ (05/12/2022)

Chương 94 : Đế Lưu Tương? ~ (05/12/2022)

Chương 95 : Tiệc trà ~ (05/12/2022)

Chương 96 : Mười tám học sĩ ~ (05/12/2022)

Chương 97 : Quy tắc của trò chơi ~ (05/12/2022)

Chương 98 : Ngươi muốn cái gì? ~ (05/12/2022)

Chương 99 : Trao đổi? ~ (05/12/2022)

Chương 100 : Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế! ~ (05/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Tiên Bảo