Tiên Cung

Tiên Cung

Tên khác: Tiên Cung
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Đả Nhãn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 2352 chương


Thông tin truyện Tiên Cung

Bạn đang theo dõi truyện mới nhất Tiên Cung của tác giả Đả Nhãn rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thiên Thư Phong Thần bảng, Địa Thư Sơn Hải kinh, Nhân Thư Sinh Tử bộ!Trên chín tầng trời, là Tiên cung!

Danh sách chương Tiên Cung

Chương 1: Sống không bằng chết ~ (03/12/2022)

Chương 02: Nhân cùng quả ~ (03/12/2022)

Chương 3: Nhân quả báo ứng ~ (03/12/2022)

Chương 04: Ngoài ý muốn tài ~ (03/12/2022)

Chương 05: Bày trận ~ (03/12/2022)

Chương 06: Âm Tiểu Cửu ~ (03/12/2022)

Chương 7: Mở rộng tầm mắt ~ (03/12/2022)

Chương 08: Bày ra địch lấy yếu ~ (03/12/2022)

Chương 09: Quá dễ dàng ~ (03/12/2022)

Chương 10: Họa sát thân ~ (03/12/2022)

Chương 11: Phân biệt sắp đến ~ (03/12/2022)

Chương 12: Âm hồn bất tán ~ (03/12/2022)

Chương 13: Cảm giác nguy cơ ~ (03/12/2022)

Chương 14: Đặc sắc một trận chiến ~ (03/12/2022)

Chương 15: Bồi luyện ~ (03/12/2022)

Chương 16: Mê Tung Trận ~ (03/12/2022)

Chương 17: Nỗ lực cùng hồi báo ~ (03/12/2022)

Chương 18: Độc chết ~ (03/12/2022)

Chương 19: Phiếu nợ ~ (03/12/2022)

Chương 20: Kịch độc ~ (03/12/2022)

Chương 21: Hoàn Hồn Thảo ~ (03/12/2022)

Chương 22: Gặp lại ~ (03/12/2022)

Chương 23: Đặt hàng ~ (03/12/2022)

Chương 24: Đến nhà trả thù ~ (03/12/2022)

Chương 25: Thành công thu nợ ~ (03/12/2022)

Chương 26: Dụ hoặc ~ (03/12/2022)

Chương 27: Dị thường ~ (03/12/2022)

Chương 28: Đều là hiểu nhầm ~ (03/12/2022)

Chương 29: Vung tiền như rác ~ (03/12/2022)

Chương 30: Trân Dược Phường thành viên mới ~ (03/12/2022)

Chương 31: Cửa hàng rèn ~ (03/12/2022)

Chương 32: Đôi bên cùng có lợi ~ (03/12/2022)

Chương 33: Miêu gia mộ tổ ~ (03/12/2022)

Chương 34: Đỉnh núi dịch trạm ~ (03/12/2022)

Chương 35: Cỡ nhỏ thú triều ~ (03/12/2022)

Chương 36: Thắng thảm ~ (03/12/2022)

Chương 37: Đến quận thành ~ (03/12/2022)

Chương 38: Đào Uyển khách sạn ~ (03/12/2022)

Chương 39: Đêm mưa truy hung ~ (03/12/2022)

Chương 40: Là độc dược vẫn là thuốc bổ ~ (03/12/2022)

Chương 41: Nước bẩn ~ (03/12/2022)

Chương 42: Phòng ngừa chu đáo ~ (03/12/2022)

Chương 43: Trong lồng thú bị nhốt ~ (03/12/2022)

Chương 44: Đồ vô sỉ ~ (03/12/2022)

Chương 45: Ba tông hai điện ~ (03/12/2022)

Chương 46: Công pháp điển tịch ~ (03/12/2022)

Chương 47: Phá sản ~ (03/12/2022)

Chương 48: Thế cục đảo ngược ~ (03/12/2022)

Chương 49: Thi thánh quan thủ ~ (03/12/2022)

Chương 50: Thuyết giáo ~ (03/12/2022)

Chương 51: Đệ nhất mỹ nhân ~ (03/12/2022)

Chương 52: Còn muốn hay không? ~ (03/12/2022)

Chương 53: Gặp lại Mục Hiểu Thần ~ (03/12/2022)

Chương 54: Làm thịt có chút hung ác ~ (03/12/2022)

Chương 55: Đáng giá sao? ~ (03/12/2022)

Chương 56: Hố cha ~ (03/12/2022)

Chương 57: Đều là hiểu nhầm ~ (03/12/2022)

Chương 58: Thượng sách ~ (03/12/2022)

Chương 59: Mục Vân Bác ~ (03/12/2022)

Chương 60: Không mời mà tới ~ (03/12/2022)

Chương 61: Mời ~ (03/12/2022)

Chương 62: Thiên hàng hoành tài ~ (03/12/2022)

Chương 63: Âm sát chi địa ~ (03/12/2022)

Chương 64: Phiền phức lớn rồi ~ (03/12/2022)

Chương 65: Biện pháp giải quyết ~ (03/12/2022)

Chương 66: Phải có chờ mong cảm giác ~ (03/12/2022)

Chương 67: Thí luyện thiếp ~ (03/12/2022)

Chương 68: Thu hoạch được tư cách ~ (03/12/2022)

Chương 69: Keo kiệt ~ (03/12/2022)

Chương 70: Ném một cái vạn kim ~ (03/12/2022)

Chương 71: Thân nhân ~ (03/12/2022)

Chương 72: Mới thiên địa ~ (03/12/2022)

Chương 73: Đạt được mục đích ~ (03/12/2022)

Chương 74: Chữa khỏi trăm bệnh ~ (03/12/2022)

Chương 75: Thả người ~ (03/12/2022)

Chương 76: Mị thuật ~ (03/12/2022)

Chương 77: Thí luyện chi địa ~ (03/12/2022)

Chương 78: Ngậm máu phun người ~ (03/12/2022)

Chương 79: Cừu thị ~ (03/12/2022)

Chương 80: Cửa thứ hai khảo hạch ~ (03/12/2022)

Chương 81: Thông qua khảo hạch ~ (03/12/2022)

Chương 82: Tặng lễ ~ (03/12/2022)

Chương 83: Quyết định ~ (03/12/2022)

Chương 84: Nguy cơ tứ phía ~ (03/12/2022)

Chương 85: Mai phục ~ (03/12/2022)

Chương 86: Tao ngộ vây giết ~ (03/12/2022)

Chương 87: A Lạc Long kiêng kị ~ (03/12/2022)

Chương 88: Rời đi quận thành ~ (03/12/2022)

Chương 89: Cường địch tái phạm ~ (03/12/2022)

Chương 90: Tử sĩ ~ (03/12/2022)

Chương 91: Không trung độc chết ~ (03/12/2022)

Chương 92: Đại phách lực ~ (03/12/2022)

Chương 93: Mông Thành ~ (03/12/2022)

Chương 94: Quần ma loạn vũ ~ (03/12/2022)

Chương 95: Không có chứng cứ ~ (03/12/2022)

Chương 96: Bên đường chém giết ~ (03/12/2022)

Chương 97: Chạy trốn? ~ (03/12/2022)

Chương 98: A Lạc gia tộc truy binh ~ (03/12/2022)

Chương 99: Bị hiểu nhầm ~ (03/12/2022)

Chương 100: Gặp lại Doanh Lỗi ~ (03/12/2022)  12345678 ... 24

Bình luận truyện Tiên Cung