Tiên Đạo Chi Chủ

Tiên Đạo Chi Chủ

Tên khác: Tiên Đạo Chi Chủ
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Vụ Ngoại Giang Sơn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 369 chương


Thông tin truyện Tiên Đạo Chi Chủ

Bạn đang theo dõi truyen full hoan Tiên Đạo Chi Chủ của tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tiên giả, cao chiếm Cửu Thiên, ba ngàn năm là xuân, ba ngàn năm là thu.Thong thả vạn năm, chỉ xưng một xuân thu.Nhân giả, cẩu thả đầy đất hạ, thọ bất quá trăm năm, không thấy xuân thu, đã thành bụi.Thế nhưng, ta tới!Thiên tuy cao? Nhưng không có lòng ta cao!Xuân thu mặc dù xa, nhưng không có ta kiếm xa.Ta kiếm, thượng chém Cửu Thiên, chém xuống vạn tiên.Thương mang Tiên Đạo, ta làm chủ!

Danh sách chương Tiên Đạo Chi Chủ

Chương 1 : Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy! ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Một cái thế giới ưu thế! ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Kiếm thứ bảy long trời lở đất! ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Diệt cỏ tận gốc muốn giết sạch! ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Ta duy nguyện chỉ cầu trường sinh! ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Nam sơn một kiếm đoạn Thiên Hà! ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Ngươi sẽ chết ở đây dưới kiếm! ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Tiên phàm khác biệt Thiên Quân tang! ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Chín chết dứt khoát ta nguyện ý! ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Tu Tiên Đại Đạo bước đầu tiên! ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Huyền Thiên thế giới cuồn cuộn rộng! ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Tiên chi sáu đạo hợp Thái Bạch! ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Tiên Thiên địa độc lập Vô Song! ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Tử Vân Nhai thượng áo tơi người! ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Ngươi chính là Vô Địch Huyết Ma? ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Lấy đức thu phục người hỏi bí ẩn! ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Thái Hư hoang vắng nuôi vạn linh! ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Tứ đại thiên tài lộ cao chót vót! ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Lão đại ta với ngươi lăn lộn! ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Kiếm pháp căn bản vòng thứ nhất! ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Thiên tài linh ngộ kiếm thứ tám! ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Thanh Phong kiếm pháp thứ chín kiếm! ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Muốn cùng trời thử so cao! ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Kiếm pháp thôi diễn luận biến hóa! ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Nhất thức biến hóa chấn Thương Khung! ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Chung cực một kiếm hai mươi mốt! ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Tư Thân linh sủng trăm nghìn vạn! ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Ta kiếm táng Thần ngạo cửu thiên! ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Ngoại môn vào ở Bồng Lai đảo! ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Đại Mạc Sơn đặt chân an thân! ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Vô thượng Kiếm Đạo Thái Hư Tông! ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Thanh Phong Thập Tam Kiếm Đãng Pháp! ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Ngoại môn nhiệm vụ kiếm Linh thạch! ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Ta có một kiếm không cầu người! ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Trường kiếm săn yêu ta độc hành! ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Dưới kiếm phong mang chém Giáp cua! ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Theo đại ca đi săn yêu! ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Tiểu đệ cho ta đi lên xông! ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Săn yêu thu hoạch cách thủy thịt cua! ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Sinh ý tốt làm kiếm Linh thạch! ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Chúng ta ai dám động! ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Quan Nhật kiếm pháp khổ tu hành! ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Bạch bang bận quản ăn no là được! ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Linh thạch kiếm được tay rút gân! ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Con cua giảm thiểu nguy cơ hiện! ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Không làm chết thật không sẽ chết! ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Cứu người nguy nan kiếm phong lợi! ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Yêu đảo kinh khủng ma danh truyền! ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Tàng Kinh Các trong tìm con đường phía trước! ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Trong sách tự có Hoàng Kim phòng! ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Quan Nhật Nhất Kiếm ánh sáng thiên! ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Một kiếm chiếu sáng tứ phương dã! ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Có độc giống như cũng có thể ăn! ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Nóng bỏng mỹ vị Hải Linh Oa! ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Hết thảy đều chỉ vì trường sinh! ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Ta kiếm ngươi không hiểu! ~ (10/10/2021)

Chương 57 : 100 năm Luân Hồi hỏi hư! ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Khổ tu luyện kiếm Phi Vân Trảm! ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Một ngày kia cần ngưỡng mộ! ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Kiếm Ý Đại Thành mười trượng xa! ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Ngân Bối Sơn Viên sính hung uy! ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Kiếm bạo sau âm giết sơn vượn! ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Mỹ vị tiên thực ăn đủ! ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Chân khí tận trời thứ Nhị trọng! ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Huyền Quy tức giận khó khăn trảm phá! ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Dụ dỗ Phương gia đại thiếu gia! ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Chúng hợp lực lợi đồng tâm! ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Ta tương lai không phải là mộng! ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Ngoại môn đại bỉ quyết thứ tự! ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Kiếm pháp áo nghĩa có huyền diệu! ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Vạn Kiếm đều tu thiên hạ Vô Địch! ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Quý nhất bí tịch có mấy quyển? ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Trong sách tự có đại bí mật! ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Linh thạch thiếu chỉ có thể mượn! ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Kiếm bạo kiếm giấu Kiếm Đãng Thuật! ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Yêu Thú vừa không có? ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Bầy thú trước khi xem ai mau! ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Hạo kiếp sau khi ta trở lại! ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Xuyên qua sơn lâm hiện Phúc địa! ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Kiếm bạo sơ hiện uy vô lượng! ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Trên thảo nguyên luyện Kiếm Ý! ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Nguy hiểm cùng vui sướng cùng tồn tại! ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Ngoại môn đại bỉ thưởng cho nhiều! ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Một người một kiếm đấu sơn vượn! ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Thái Hư Thất Tử là đại địch! ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Tiến dần từng bước cuối cùng Tiểu Thành ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Hôm qua báo thù sạch sẻ! ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Bạo phát ah ta kiếm! ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Đấu pháp bí kính ngoại môn đấu! ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Trên lôi đài quyết sinh tử! ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Đại khí thế nghiền ép hết thảy! ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Làm kia hạo nhật làm Minh Nguyệt! ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Một kiếm chém giết diệt cường địch! ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Ngoại môn tái chiến Kiếm Phong lạnh! ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Kiếm bạo lóe lên chém giết diệt! ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Tiên Thiên dự đoán hù chết ngươi! ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Giết ngươi nhất chiêu cũng đủ! ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Thanh Sương Thanh Trúc ai là cường! ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Ta kiếm không người có thể ngăn! ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Trên lôi đài quyết người đứng đầu! ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Tiên Đạo Chi Chủ