Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu

Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu

Tên khác: Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Thệ Khứ Đích Thảo Môi
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 409 chương


Thông tin truyện Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu

Bạn đang theo dõi truyen Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu của tác giả Thệ Khứ Đích Thảo Môi rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. (Cấp A ký kết tác phẩm: Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu ) "Hư vô thân thể" "Hư vô chúa tể" mà lại xem Lăng Thiên làm sao ở mỗi cái vị diện qua lại, chinh phục chư thiên vạn giới, đúc ra mạnh nhất thiên giới, chế tạo mạnh nhất trong lịch sử hậu cung (Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Phương Thanh Tuyết, Ngoan Nhân đại đế, Tuyết Nữ, Thiểu Ti Mệnh, Tịch Dao, Tuyết Kiến, Tử Huyên, Linh Nhi, Nữ Oa, Hậu Thổ, Tam Tiêu ···) mở ra vị diện chiến tranh, thành tựu vô thượng chúa tể!

Danh sách chương Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu

Chương 1 : Xuyên qua! ! ~ (28/10/2022)

Chương 2 : Tứ đại công năng! ! ~ (28/10/2022)

Chương 3 : Cổ Huân Nhi! ! ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Khổ rồi Tiêu Viêm! ! ~ (28/10/2022)

Chương 5 : Lần thứ hai nhận thưởng! ! ~ (28/10/2022)

Chương 6 : Thôn Phệ Phong Lôi Nộ Diễm! ! ! ~ (28/10/2022)

Chương 7 : Ngũ hành cực hạn thân thể! ! ~ (28/10/2022)

Chương 8 : Tiểu Linh bí mật! ! ~ (28/10/2022)

Chương 9 : Ách Nan Độc Kinh! ! ~ (28/10/2022)

Chương 10 : Rời đi! ! ~ (28/10/2022)

Chương 11 : Lần thứ nhất chiến đấu! ! ~ (28/10/2022)

Chương 12 : Nhã Phi! ! ~ (28/10/2022)

Chương 13 : Cứu mỹ nhân! ! ~ (28/10/2022)

Chương 14 : Tiểu Y Tiên! ! ~ (28/10/2022)

Chương 15 : Tiến vào sa mạc! ! ~ (28/10/2022)

Chương 16 : Dưới nền đất dung nham ~ (28/10/2022)

Chương 17 : Song Đầu Hỏa Linh Xà ~ (28/10/2022)

Chương 18 : Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ~ (28/10/2022)

Chương 19 : Mỹ Đỗ Toa ~ (28/10/2022)

Chương 20 : Sơ ngộ Mỹ Đỗ Toa ~ (28/10/2022)

Chương 21 : Nụ hôn đầu ~ (28/10/2022)

Chương 22 : Thánh Linh Đan ~ (28/10/2022)

Chương 23 : Phục đan! ! ~ (28/10/2022)

Chương 25 : Rời đi ~ (28/10/2022)

Chương 26 : Sa Chi Dong binh đoàn ~ (28/10/2022)

Chương 27 : Thanh Lân ~ (28/10/2022)

Chương 28 : Hắc Giác Vực ~ (28/10/2022)

Chương 29 : Bộ lạc ~ (28/10/2022)

Chương 30 : Đấu Hoàng ~ (28/10/2022)

Chương 31 : Không cần nhân từ Hắc Giác Vực ~ (28/10/2022)

Chương 32 : Hòa Bình Trấn ! ~ (28/10/2022)

Chương 33 : Nhược Lâm ~ (28/10/2022)

Chương 34 : Tiến vào học viện Già Nam ~ (28/10/2022)

Chương 35 : Nội viện chọn lựa tái ~ (28/10/2022)

Chương 36 : Tiểu Y Tiên phát uy ~ (28/10/2022)

Chương 37 : Nhược Lâm ~ (28/10/2022)

Chương 38 : Thua? ~ (28/10/2022)

Chương 39 : Ảo thuật! ! ~ (28/10/2022)

Chương 40 : Bạch Trình! ~ (28/10/2022)

Chương 41 : Thiên tài số một cuộc chiến! ~ (28/10/2022)

Chương 42 :  ~ (28/10/2022)

Chương 43 : Cuối cùng chọn lựa tái ~ (28/10/2022)

Chương 44 : Liên hợp ~ (28/10/2022)

Chương 45 : Phế bỏ Bạch Trình ~ (28/10/2022)

Chương 46 : Kết thúc ~ (28/10/2022)

Chương 47 : Gia pháp ~ (28/10/2022)

Chương 48 : Đấu Tông ~ (28/10/2022)

Chương 49 : Tiến nhập nội viện ~ (28/10/2022)

Chương 50 : Lực lượng không gian ~ (28/10/2022)

Chương 51 : Hỏa năng săn bắn tái ~ (28/10/2022)

Chương 52 : Dâng lễ ~ (28/10/2022)

Chương 53 : Nội viện! ! ~ (28/10/2022)

Chương 54 : Ba năm ~ (28/10/2022)

Chương 55 : Bắt đầu hành động ~ (28/10/2022)

Chương 56 : Thả ra Vẫn Lạc Tâm Diễm ~ (28/10/2022)

Chương 57 : Vô hình trăn lửa ~ (28/10/2022)

Chương 58 : Đại chiến bạo phát ~ (28/10/2022)

Chương 59 : Lăng Thiên ra tay ~ (28/10/2022)

Chương 60 : Chấn động toàn trường ~ (28/10/2022)

Chương 61 : Hải Tâm Diễm Vẫn Lạc Tâm Viêm diễm tới tay ~ (28/10/2022)

Chương 62 : Diệu Thiên Hỏa thần phục ~ (28/10/2022)

Chương 63 : Bán Thánh ~ (28/10/2022)

Chương 64 : Rời đi ~ (28/10/2022)

Chương 65 : Nội dung vở kịch bắt ~ (28/10/2022)

Chương 66 : Gặp lại Huân Nhi ~ (28/10/2022)

Chương 67 : Rung động Tiêu gia ~ (28/10/2022)

Chương 68 : Từ hôn ~ (28/10/2022)

Chương 69 : Giết Cát Diệp ~ (28/10/2022)

Chương 70 : Thay đổi nội dung vở kịch ~ (28/10/2022)

Chương 71 : Tiêu Chiến tận thế ~ (28/10/2022)

Chương 72 : Nhã Phi ~ (28/10/2022)

Chương 73 : Đột nhiên xuất hiện Đấu Tông ~ (28/10/2022)

Chương 74 : Vân Sơn ~ (28/10/2022)

Chương 75 : Trích Tinh lão quỷ ~ (28/10/2022)

Chương 76 : Đấu Thánh chợt hiện ~ (28/10/2022)

Chương 77 : Ngươi chết chắc rồi ~ (28/10/2022)

Chương 78 : Cường giả bí ẩn ~ (28/10/2022)

Chương 79 : Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế ~ (28/10/2022)

Chương 80 : Huyết mạch ~ (28/10/2022)

Chương 81 : Ăn Liễu Nhã Phi ~ (28/10/2022)

Chương 82 : Vân Vận ~ (28/10/2022)

Chương 83 : Tru diệt Vân Lăng ! ~ (28/10/2022)

Chương 84 : Người đàn bà của ngươi ~ (28/10/2022)

Chương 85 : Lại thu một hầu gái ~ (28/10/2022)

Chương 86 : Hai nữ đột kích ngược ! ~ (28/10/2022)

Chương 87 : Hải Ba Đông ~ (28/10/2022)

Chương 88 : Giải trừ phong ấn ~ (28/10/2022)

Chương 89 : Gặp lại Mỹ Đỗ Toa ~ (28/10/2022)

Chương 90 : Mưu sát chồng ! ~ (28/10/2022)

Chương 91 : Cổ Hà vô cùng bạo tay ~ (28/10/2022)

Chương 92 : Dị hỏa ~ (28/10/2022)

Chương 93 : Tỷ thí ! ~ (28/10/2022)

Chương 94 : Bí ẩn ~ (28/10/2022)

Chương 95 : Mỹ Đỗ Toa nỗi nhớ nhà ~ (28/10/2022)

Chương 96 : Tứ đại trưởng lão ~ (28/10/2022)

Chương 97 : Gia pháp ~ (28/10/2022)

Chương 98 : Diêm Thành Mặc gia ~ (28/10/2022)

Chương 99 : Mặc Gia lão tổ ! ~ (28/10/2022)

Chương 100 : Thần bí Mặc Gia lão tổ ~ (28/10/2022)

Chương 101 : Hỏa chi lĩnh vực ! ~ (28/10/2022)  12345

Bình luận truyện Tiên Kiếm Chi Xuyên Việt Tiêu Diêu