Tiên Lộ Vân Tiêu

Tiên Lộ Vân Tiêu

Tên khác: Tiên Lộ Vân Tiêu
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Hồ Trung Quân
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 828 chương


Thông tin truyện Tiên Lộ Vân Tiêu

Địch nhân của ta là một cái Long Ngạo Thiên, ta làm như thế nào sống sót? !

Danh sách chương Tiên Lộ Vân Tiêu

Chương 1 : Bầu bạn thư đồng ~ (16/12/2022)

Chương 2 : Sơn thôn quỷ sự ~ (16/12/2022)

Chương 3 : Yêu ma hiện thân ~ (16/12/2022)

Chương 4 : Nhất kiếm tây lai tru yêu tà ~ (16/12/2022)

Chương 5 : Cùng quân nói chí ~ (16/12/2022)

Chương 6 : Vạn dặm tìm tiên hôm nay bắt đầu ~ (16/12/2022)

Chương 7 : Nơi đây gấu ẩn hiện ~ (16/12/2022)

Chương 8 : Sốnh ta cũng muốn ~ (16/12/2022)

Chương 9 : Chu gia trang ~ (16/12/2022)

Chương 10 : Quán trà gặp nạn ~ (16/12/2022)

Chương 11 : Tai bay vạ gió ~ (16/12/2022)

Chương 12 : Đi đường khó ~ (16/12/2022)

Chương 13 : Phong Tuyết tiểu trấn ~ (16/12/2022)

Chương 14 : Tuyết sơn đạo phỉ ~ (16/12/2022)

Chương 15 : Diệt cỏ tận gốc ~ (16/12/2022)

Chương 16 : Tuyết sơn mị ảnh ~ (16/12/2022)

Chương 17 : Băng tuyết chi linh ~ (16/12/2022)

Chương 18 : Cùng sói cùng múa ~ (16/12/2022)

Chương 19 : Cùng khanh tướng ước biệt ly lúc ~ (16/12/2022)

Chương 20 : Một đường hướng đông ~ (16/12/2022)

Chương 21 : Xà khẩu kinh hồn ~ (16/12/2022)

Chương 22 : Quân tử chi giao ~ (16/12/2022)

Chương 23 : Dịch trạm có quỷ ~ (16/12/2022)

Chương 24 : Cùng quỷ dạ thoại ~ (16/12/2022)

Chương 25 : Lâm Nhứ Nhi ~ (16/12/2022)

Chương 26 : Thư nhà 1 phong trông mong người về ~ (16/12/2022)

Chương 27 : Ngô Vương Hùng Cảnh ~ (16/12/2022)

Chương 28 : Vân hải tiên tung ~ (16/12/2022)

Chương 29 : Tà ma lại xuất hiện ~ (16/12/2022)

Chương 30 : Tuyệt cảnh ~ (16/12/2022)

Chương 31 : Đáng thương Vô Định hà biên cốt ~ (16/12/2022)

Chương 32 : Còn là xuân khuê mộng lý nhân ~ (16/12/2022)

Chương 33 : Lăng Sơn quận thành ~ (16/12/2022)

Chương 34 : Thanh Dương quan bên ngoài khấu tiên môn ~ (16/12/2022)

Chương 35 : Bái sư ~ (16/12/2022)

Chương 36 : Chư Thiên Hỗn Nguyên Chân kinh ~ (16/12/2022)

Chương 37 : Kim Đan khó khăn ~ (16/12/2022)

Chương 38 : Lựa chọn ~ (16/12/2022)

Chương 39 : Tinh Không đồ ~ (16/12/2022)

Chương 40 : Tu hành bắt đầu ~ (16/12/2022)

Chương 41 : Bách Bảo nang ~ (16/12/2022)

Chương 42 : Quan tưởng tinh không ~ (16/12/2022)

Chương 43 : Cảm Ứng linh khí ~ (16/12/2022)

Chương 44 : Dẫn Khí nhập thể ~ (16/12/2022)

Chương 45 : Bước vào Dẫn Khí kỳ ~ (16/12/2022)

Chương 46 : Dẫn Khí tiểu thành ~ (16/12/2022)

Chương 47 : Rời núi đi về phía tây ~ (16/12/2022)

Chương 48 : Nhà dột còn gặp mưa ~ (16/12/2022)

Chương 49 : Cưỡng đoạt ~ (16/12/2022)

Chương 50 : Tôn gia khó khăn ~ (16/12/2022)

Chương 51 : Sát tâm nhất thời ~ (16/12/2022)

Chương 52 : Trừ bạo an dân ~ (16/12/2022)

Chương 53 : Dàn xếp ~ (16/12/2022)

Chương 54 : Duy nguyện ngày sau đến An Bình ~ (16/12/2022)

Chương 55 : Dẫn Khí viên mãn ~ (16/12/2022)

Chương 56 : Lâm chung giao phó ~ (16/12/2022)

Chương 57 : Thanh Dương Tiên cung ~ (16/12/2022)

Chương 58 : Lục đại tông môn ~ (16/12/2022)

Chương 59 : Vũ hóa thành tiên ~ (16/12/2022)

Chương 60 : Ba năm ~ (16/12/2022)

Chương 61 : Rời núi ~ (16/12/2022)

Chương 62 : Hoang dã dịch trạm ~ (16/12/2022)

Chương 63 : Lệ quỷ truyền thuyết ~ (16/12/2022)

Chương 64 : Ác quỷ tiến đến ~ (16/12/2022)

Chương 65 : Rút hồn đoạt phách ~ (16/12/2022)

Chương 66 : Thiên kim thổ nhiên nặc ~ (16/12/2022)

Chương 67 : Tà ma đáng chém ~ (16/12/2022)

Chương 68 : Trần duyên khó bỏ tiên duyên khó được ~ (16/12/2022)

Chương 69 : Phược Linh thuật ~ (16/12/2022)

Chương 70 : U hỏa luyện tà ma ~ (16/12/2022)

Chương 71 : U Minh Vạn Quỷ kinh ~ (16/12/2022)

Chương 72 : Sưu hồn ~ (16/12/2022)

Chương 73 : Ly biệt cùng tái hội ~ (16/12/2022)

Chương 74 : Tuyết sơn có giai nhân ~ (16/12/2022)

Chương 75 : Ngày nào quân lại đến ~ (16/12/2022)

Chương 76 : Ma Bàn sơn ~ (16/12/2022)

Chương 77 : Thương đội ~ (16/12/2022)

Chương 78 : Cướp đường ~ (16/12/2022)

Chương 79 : Tồi Tâm thủ ~ (16/12/2022)

Chương 80 : Tiền mãi lộ ~ (16/12/2022)

Chương 81 : Phá vỡ gan ruột ~ (16/12/2022)

Chương 82 : Xuất thủ ~ (16/12/2022)

Chương 83 : Hắc Phong trại ~ (16/12/2022)

Chương 84 : Đại đương gia ~ (16/12/2022)

Chương 85 : Giải cứu ~ (16/12/2022)

Chương 86 : Cứu chữa ~ (16/12/2022)

Chương 87 : Hổ Khiếu đường ~ (16/12/2022)

Chương 88 : Nam Sơn hòa thượng ~ (16/12/2022)

Chương 89 : Thánh Mẫu từ bi ~ (16/12/2022)

Chương 90 : Người báo thù điên cuồng ~ (16/12/2022)

Chương 91 : Nhiên Huyết ma công ~ (16/12/2022)

Chương 92 : Đầu sỏ hiện thân ~ (16/12/2022)

Chương 93 : Diệt môn chân tướng ~ (16/12/2022)

Chương 94 : Cắn chết ~ (16/12/2022)

Chương 95 : Vân Mộng Trạch bờ ~ (16/12/2022)

Chương 96 : Trù bên trong yêu ~ (16/12/2022)

Chương 97 : Đồ nướng ngư tinh ngươi làm chủ tài ~ (16/12/2022)

Chương 98 : Đấu pháp ~ (16/12/2022)

Chương 99 : Bắt sống ~ (16/12/2022)

Chương 100 : Thiên Ngoại Thần thiết ~ (16/12/2022)  12345678 9

Bình luận truyện Tiên Lộ Vân Tiêu