Tiên Mộc Kỳ Duyên

Tiên Mộc Kỳ Duyên

Tên khác: Tiên Mộc Kỳ Duyên
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Tiểu Tiểu Chiêu Tài Miêu A
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 534 chương


Thông tin truyện Tiên Mộc Kỳ Duyên

Một cái rối loạn niên đại, chạy nạn thiếu niên vì mười cái bánh bao mà bị bán nhập quặng mỏ, nhưng bởi vì ngẫu nhiên được một quyển 【 Khô Thủy Kinh 】 từ đó bước lên con đường tu chân.Luyện khí, trúc cơ, Kim Đan, Kết Anh. . . Tu tiên chi lộ bên trên vượt mọi chông gai, luyện khí Ngưng Đan, tu pháp luyện thần, nghịch thiên Độ Kiếp, nên có một ngày hắn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này về sau, nhưng kinh ngạc phát hiện, nguyên lai thế giới ngay tại lòng bàn tay của mình.

Danh sách chương Tiên Mộc Kỳ Duyên

Chương 1 : Thiên hạ đại loạn ~ (28/10/2022)

Chương 2 : Trở thành thợ mỏ ~ (28/10/2022)

Chương 3 : Thợ mỏ sinh hoạt ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Đào quặng nhiệm vụ ~ (28/10/2022)

Chương 5 : Tiêu Lâm giết người ~ (28/10/2022)

Chương 6 : Giao nạp khoáng thạch ~ (28/10/2022)

Chương 7 : Chính diện xung đột ~ (28/10/2022)

Chương 8 : Công pháp tu hành ~ (28/10/2022)

Chương 9 : Bách Luyện Tâm Kinh ~ (28/10/2022)

Chương 10 : Vào núi tu hành ~ (28/10/2022)

Chương 11 : Cổ quái hạt giống ~ (28/10/2022)

Chương 12 : Lần đầu gặp đấu pháp ~ (28/10/2022)

Chương 13 : Người sắp chết ~ (28/10/2022)

Chương 14 : Kỳ quái cây nhỏ ~ (28/10/2022)

Chương 15 : Gặp mặt tu giả ~ (28/10/2022)

Chương 16 : Phân phối săn bắn ~ (28/10/2022)

Chương 17 : Tất cả đều vui vẻ ~ (28/10/2022)

Chương 18 : Mới thấy Tiên thành ~ (28/10/2022)

Chương 19 : Linh căn tư chất ~ (28/10/2022)

Chương 20 : Kiểm tra linh căn ~ (28/10/2022)

Chương 21 : Thí luyện khổ tu ~ (28/10/2022)

Chương 22 : Linh mộc không gian ~ (28/10/2022)

Chương 23 : Đánh lén ám toán ~ (28/10/2022)

Chương 24 : Niềm vui bất ngờ ~ (28/10/2022)

Chương 25 : Hỏa diễm ấn ký ~ (28/10/2022)

Chương 26 : Ngoài ý muốn phát hiện ~ (28/10/2022)

Chương 27 : Khoáng thế kỳ duyên ~ (28/10/2022)

Chương 28 : Linh đan đan phương ~ (28/10/2022)

Chương 29 : Tử Luyện Ngân Lô ~ (28/10/2022)

Chương 30 : Luyện chế linh đan ~ (28/10/2022)

Chương 31 : Hắc thủy thí luyện ~ (28/10/2022)

Chương 32 : Pháp khí cấp bậc ~ (28/10/2022)

Chương 33 : Đại viên mãn cấp ~ (28/10/2022)

Chương 34 : Tái ngộ cố nhân ~ (28/10/2022)

Chương 35 : Không có hảo ý ~ (28/10/2022)

Chương 36 : Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà ~ (28/10/2022)

Chương 37 : Tiên thành đấu giá ~ (28/10/2022)

Chương 38 : Chiến Độc Giác Mãng ~ (28/10/2022)

Chương 39 : Kết thúc tâm ngạnh ~ (28/10/2022)

Chương 40 : Bán ra tài liệu ~ (28/10/2022)

Chương 41 : Ngũ Hành linh đan ~ (28/10/2022)

Chương 42 : Vào đấu giá hội ~ (28/10/2022)

Chương 43 : Linh khí ngọc giản ~ (28/10/2022)

Chương 44 : Khí phù pháp khí ~ (28/10/2022)

Chương 45 : Đập đến phù lục ~ (28/10/2022)

Chương 46 : Phó gia mật thất ~ (28/10/2022)

Chương 47 : Được Hỏa Vân bội ~ (28/10/2022)

Chương 48 : Tao ngộ chặn giết ~ (28/10/2022)

Chương 49 : Chật vật đào mệnh ~ (28/10/2022)

Chương 50 : Về đến Hoài huyện ~ (28/10/2022)

Chương 51 : Giang hồ mưa gió ~ (28/10/2022)

Chương 52 : Bất Lão thần tiên ~ (28/10/2022)

Chương 53 : Tiên thiên đại thành ~ (28/10/2022)

Chương 54 : Không có gánh nặng trên người ~ (28/10/2022)

Chương 55 : Mới tới Xích Hà ~ (28/10/2022)

Chương 56 : Săn yêu chi thỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 57 : Sơn cốc gặp mặt ~ (28/10/2022)

Chương 58 : Tổ đội săn yêu ~ (28/10/2022)

Chương 59 : Linh thảo tới tay ~ (28/10/2022)

Chương 60 : Tao ngộ tính toán ~ (28/10/2022)

Chương 61 : Lấy một địch hai ~ (28/10/2022)

Chương 62 : Chém giết một người ~ (28/10/2022)

Chương 63 : Kiểm tra thu hoạch ~ (28/10/2022)

Chương 64 : Tiên thành nhàn cư ~ (28/10/2022)

Chương 65 : Đóng cửa luyện đan ~ (28/10/2022)

Chương 66 : Luyện khí bảy tầng ~ (28/10/2022)

Chương 67 : Vào Chân Pháp Lâu ~ (28/10/2022)

Chương 68 : Làm theo yêu cầu pháp khí ~ (28/10/2022)

Chương 69 : Thăng cấp tài liệu ~ (28/10/2022)

Chương 70 : Sinh tử pháp ấn ~ (28/10/2022)

Chương 71 : Biến dị yêu thú ~ (28/10/2022)

Chương 72 : Song Cước Thủy Nhiêm ~ (28/10/2022)

Chương 73 : Bắt đầu thí luyện ~ (28/10/2022)

Chương 74 : Hoang đảo thí luyện (1) ~ (28/10/2022)

Chương 75 : Hoang đảo thí luyện (2) ~ (28/10/2022)

Chương 76 : Hoang đảo thí luyện (3) ~ (28/10/2022)

Chương 77 : Hoang đảo thí luyện (4) ~ (28/10/2022)

Chương 78 : Lại thấy cừu địch ~ (28/10/2022)

Chương 79 : Tùy thời ở bên ~ (28/10/2022)

Chương 80 : Mai phục một bên ~ (28/10/2022)

Chương 81 : Đứng ngoài quan sát đấu pháp ~ (28/10/2022)

Chương 82 : Tìm kiếm cơ hội ~ (28/10/2022)

Chương 83 : Ngoài ý muốn phát sinh ~ (28/10/2022)

Chương 84 : Cơ hội tới ~ (28/10/2022)

Chương 85 : Thất bại trong gang tấc ~ (28/10/2022)

Chương 86 : Ngoài ý muốn thu hàng ~ (28/10/2022)

Chương 87 : Ngẫu nhiên đạt được phong tinh ~ (28/10/2022)

Chương 88 : Ma Nha Hắc Bức ~ (28/10/2022)

Chương 89 : Khổ tu bắt đầu ~ (28/10/2022)

Chương 90 : Quỷ dị pháp thuật ~ (28/10/2022)

Chương 91 : Hắc Bức vương giả ~ (28/10/2022)

Chương 92 : Quỷ dị bí thuật ~ (28/10/2022)

Chương 93 : Đại viên mãn cấp ~ (28/10/2022)

Chương 94 : Nhân tính suy tính ~ (28/10/2022)

Chương 95 : Người quen gặp gỡ ~ (28/10/2022)

Chương 96 : Diệt sát Hoắc Tuấn ~ (28/10/2022)

Chương 97 : Pháp khí nhược điểm ~ (28/10/2022)

Chương 98 : Hung ác hạ độc thủ ~ (28/10/2022)

Chương 99 : Sinh tử chi chiến ~ (28/10/2022)

Chương 100 : Liều chết một trận chiến ~ (28/10/2022)  123456

Bình luận truyện Tiên Mộc Kỳ Duyên