Tiên Tâm Cầu Đạo

Tiên Tâm Cầu Đạo

Tên khác: Tiên Tâm Cầu Đạo
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Thiếu Viễn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 442 chương


Thông tin truyện Tiên Tâm Cầu Đạo

Bạn đang theo dõi truyen moi com Tiên Tâm Cầu Đạo của tác giả Thiếu Viễn rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một ngôi nhà phá nhân vong thiếu niên, lập chí báo thù cho cha mẹ mà đạp vào tu đạo con đường. Cùng nhau đi tới, có hắc ám, có chính nghĩa, đương gặp nhiều hắc ám, còn có thể thủ vững trong lòng chính nghĩa sao? Đương chính nghĩa không bị người lý giải lúc, sẽ rơi vào hắc ám sao?

Danh sách chương Tiên Tâm Cầu Đạo

Chương 1 : Xảo ngộ ~ (05/11/2022)

Chương 2 : Kỳ ngộ ~ (05/11/2022)

Chương 3 : Tri ngộ ~ (05/11/2022)

Chương 4 : Chính tà ~ (05/11/2022)

Chương 5 : Thỉnh cầu ~ (05/11/2022)

Chương 6 : Biệt ly ~ (05/11/2022)

Chương 7 : Bái sư ~ (05/11/2022)

Chương 8 : Vân Hàn phong ~ (05/11/2022)

Chương 9 : Lục Tích Vũ ~ (05/11/2022)

Chương 10 : Bái sư ~ (05/11/2022)

Chương 11 : Dẫn khí ~ (05/11/2022)

Chương 12 : Ngũ Hành cốc ~ (05/11/2022)

Chương 13 : Thoát Phàm bia ~ (05/11/2022)

Chương 14 : Thủy Huyền cảnh ~ (05/11/2022)

Chương 15 : Thích ý ~ (05/11/2022)

Chương 16 : Tô Khuynh Thanh ~ (05/11/2022)

Chương 17 : Đạo tâm ~ (05/11/2022)

Chương 18 : Kiếm ý ~ (05/11/2022)

Chương 19 : Phi Tinh đàm ~ (05/11/2022)

Chương 20 : Thương Tố ~ (05/11/2022)

Chương 21 : Chân tình ~ (05/11/2022)

Chương 22 : Mục tiêu ~ (05/11/2022)

Chương 23 : Chỉ điểm ~ (05/11/2022)

Chương 24 : Luyện thế ~ (05/11/2022)

Chương 25 : Quân tử ~ (05/11/2022)

Chương 26 : Diễn võ đường ~ (05/11/2022)

Chương 27 : Thiên Huyền Chân Thể ~ (05/11/2022)

Chương 28 : Kịch chiến ~ (05/11/2022)

Chương 29 : Đạo? ~ (05/11/2022)

Chương 30 : Thần thức ~ (05/11/2022)

Chương 31 : Đột phá ~ (05/11/2022)

Chương 32 : Thê lương ~ (05/11/2022)

Chương 33 : Quan Tinh phong ~ (05/11/2022)

Chương 34 : Thổi phồng ~ (05/11/2022)

Chương 35 : Giãy dụa ~ (05/11/2022)

Chương 36 : Lắng lại ~ (05/11/2022)

Chương 37 : Đột phá ~ (05/11/2022)

Chương 38 : Ước định ~ (05/11/2022)

Chương 39 : Khảo thí ~ (05/11/2022)

Chương 40 : Ngự không ~ (05/11/2022)

Chương 41 : Kiếm Linh ~ (05/11/2022)

Chương 42 : Bắc Têu ~ (05/11/2022)

Chương 43 : Nghị định ~ (05/11/2022)

Chương 44 : Lo lắng ~ (05/11/2022)

Chương 45 : Tê Giác đảo ~ (05/11/2022)

Chương 46 : Trao đổi ~ (05/11/2022)

Chương 47 : Cướp giết ~ (05/11/2022)

Chương 48 : Liều mạng ~ (05/11/2022)

Chương 49 : Phản sát ~ (05/11/2022)

Chương 50 : Bảo tàng ~ (05/11/2022)

Chương 51 : Truyền thừa ~ (05/11/2022)

Chương 52 : Yếu thế ~ (05/11/2022)

Chương 53 : Thiên thạch ~ (05/11/2022)

Chương 54 : Thiên ngoại ~ (05/11/2022)

Chương 55 : Lựa chọn ~ (05/11/2022)

Chương 56 : Chuyện phiếm ~ (05/11/2022)

Chương 57 : Bí văn ~ (05/11/2022)

Chương 58 : Thần thương khẩu chiến ~ (05/11/2022)

Chương 59 : Lấy mệnh tương bác ~ (05/11/2022)

Chương 60 : Thệ Thủy tháp ~ (05/11/2022)

Chương 61 : Thần thức ~ (05/11/2022)

Chương 62 : Thần Du ~ (05/11/2022)

Chương 63 : Thí Luyện tháp ~ (05/11/2022)

Chương 64 : Biệt ly ~ (05/11/2022)

Chương 1 : Trộm đi ~ (05/11/2022)

Chương 2 : Yêu vật ~ (05/11/2022)

Chương 3 : Thư Ngự Chân ~ (05/11/2022)

Chương 4 : Khiêu khích ~ (05/11/2022)

Chương 5 : Giáo dục ~ (05/11/2022)

Chương 6 : Thư Trí Viễn ~ (05/11/2022)

Chương 7 : Võ học ~ (05/11/2022)

Chương 8 : Tiêu tan ~ (05/11/2022)

Chương 9 : Vây công ~ (05/11/2022)

Chương 10 : Chạy trốn ~ (05/11/2022)

Chương 11 : Lý do ~ (05/11/2022)

Chương 12 : Viện binh ~ (05/11/2022)

Chương 13 : Tàn quyết ~ (05/11/2022)

Chương 14 : Tuyệt cảnh ~ (05/11/2022)

Chương 15 : Chuyện cũ ~ (05/11/2022)

Chương 16 : Nhân sự lưỡng phi ~ (05/11/2022)

Chương 17 : Bi thương ~ (05/11/2022)

Chương 18 : Gõ ~ (05/11/2022)

Chương 19 : Tìm hiểu ~ (05/11/2022)

Chương 20 : Một kiếm ~ (05/11/2022)

Chương 21 : Hỏa Cầu thuật ~ (05/11/2022)

Chương 22 : Không thể nhịn được nữa ~ (05/11/2022)

Chương 23 : Sinh tử ~ (05/11/2022)

Chương 24 : Minh Phượng sơn ~ (05/11/2022)

Chương 25 : Hiệp nghĩa ~ (05/11/2022)

Chương 26 : Thê lương ~ (05/11/2022)

Chương 27 : Truy tung ~ (05/11/2022)

Chương 28 : Tinh Hà thảo ~ (05/11/2022)

Chương 29 : Chạy trốn ~ (05/11/2022)

Chương 30 : Tiếp tục trốn ~ (05/11/2022)

Chương 31 : Thoát hiểm ~ (05/11/2022)

Chương 32 : Con đường phía trước ~ (05/11/2022)

Chương 33 : Tin tức ~ (05/11/2022)

Chương 34 : Thiếu nữ ~ (05/11/2022)

Chương 35 : Thượng Quan Hàm Tiếu ~ (05/11/2022)

Chương 36 : Danh tự! ! ~ (05/11/2022)  12345

Bình luận truyện Tiên Tâm Cầu Đạo