Tỉnh Tại Mạt Thế

Tỉnh Tại Mạt Thế

Tên khác: Tỉnh Tại Mạt Thế
Thể loại: Khoa Huyễn , Mạt Thế
Tác giả: Hắc Đồng Vương
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 535 chương


Thông tin truyện Tỉnh Tại Mạt Thế

Toàn cầu động đất, nháy mắt phá hủy cố hữu văn minh cùng trật tự, người sống sót trung giác tỉnh giả, kẻ gặp nạn trung bất tử giả, cùng với khủng bố biến dị chủng, bắt đầu xuất hiện ở này biến thành phế tích thế giới trung, mà hết thảy này, chẳng qua là vì sắp sửa tuyển ra sinh sản tân nhân loại Adam cùng Eva.

Danh sách chương Tỉnh Tại Mạt Thế

Chương 1 : Ác mộng ~ (28/10/2022)

Chương 2 : Quái vật ~ (28/10/2022)

Chương 3 : Biến dị trong óc ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Hoàng cẩu ~ (28/10/2022)

Chương 4 : Chó vàng ~ (28/10/2022)

Chương 5 : Chạy ra trại tạm giam ~ (28/10/2022)

Chương 6 : Đồ ăn ~ (28/10/2022)

Chương 7 : Tàn nhĩ ~ (28/10/2022)

Chương 8 : Kính lúp thần kỳ ~ (28/10/2022)

Chương 9 : Trạm xá ~ (28/10/2022)

Chương 10 : Bị vây quanh ~ (28/10/2022)

Chương 11 : Tiến hóa thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 12 : Adrenaline ~ (28/10/2022)

Chương 13 : Thi biến quái vật tiến hóa ~ (28/10/2022)

Chương 14 : Thần dũng ~ (28/10/2022)

Chương 15 : Thu thập gien đầu mối ~ (28/10/2022)

Chương 16 : Khủng bố chi vụ ~ (28/10/2022)

Chương 17 : Tàng Mai tự ~ (28/10/2022)

Chương 18 : Tai vạ khó tránh ~ (28/10/2022)

Chương 19 : Tập kích ~ (28/10/2022)

Chương 20 : Lại tiến hóa ~ (28/10/2022)

Chương 21 : Khó sinh ~ (28/10/2022)

Chương 22 : Bệnh nghề nghiệp của Sở Nam ~ (28/10/2022)

Chương 23 : Triệu tập ~ (28/10/2022)

Chương 24 : Bất tử giả giác tỉnh giả biến dị chủng ~ (28/10/2022)

Chương 25 : Gaia ý thức ~ (28/10/2022)

Chương 26 : Không biết quái vật ~ (28/10/2022)

Chương 27 : Tam phương hỗn chiến ~ (28/10/2022)

Chương 28 : Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi ~ (28/10/2022)

Chương 29 : Tàn Nhĩ cùng bất tử giả ~ (28/10/2022)

Chương 30 : Tôn nghiêm của một con chó ~ (28/10/2022)

Chương 31 : Chủng loại không biết ~ (28/10/2022)

Chương 32 : Cự đại thu hoạch ~ (28/10/2022)

Chương 33 : Cổ di tích ~ (28/10/2022)

Chương 34 : Di tích cơ quan ~ (28/10/2022)

Chương 35 : Ba cấp thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 36 : Lần lượt thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 37 : Cự hình tri chu ~ (28/10/2022)

Chương 38 : Bốn cấp thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 39 : Đùi phải biến dị ~ (28/10/2022)

Chương 40 : Lang Thanh ~ (28/10/2022)

Chương 41 : Ánh sáng quỷ dị ~ (28/10/2022)

Chương 42 : Đến Giang Thiên thị ~ (28/10/2022)

Chương 43 : Bia mộ phát sáng ~ (28/10/2022)

Chương 44 : Xung đột ~ (28/10/2022)

Chương 45 : Xuất kích ~ (28/10/2022)

Chương 46 : Dị loại Sở Nam ~ (28/10/2022)

Chương 47 : Chấn nhiếp chúng nhân ~ (28/10/2022)

Chương 48 : Thôn phệ nguyên lực ~ (28/10/2022)

Chương 49 : Bất tử giả đột kích ~ (28/10/2022)

Chương 50 : Bất tử giả tiến hóa ~ (28/10/2022)

Chương 51 : Hoàng Kim gien thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 52 : Cốt khải bất tử giả ~ (28/10/2022)

Chương 53 : Gaia chi bi ~ (28/10/2022)

Chương 54 : Khô lâu đại quân ~ (28/10/2022)

Chương 55 : U linh thuyền ~ (28/10/2022)

Chương 56 : Giáo đường dị biến ~ (28/10/2022)

Chương 57 : Tượng Jesus ~ (28/10/2022)

Chương 58 : Khương lão ~ (28/10/2022)

Chương 59 : Không thể đào thoát ~ (28/10/2022)

Chương 60 : Siêu sinh mệnh thể ~ (28/10/2022)

Chương 61 : Sống lại ~ (28/10/2022)

Chương 62 : Kiến cương thi ~ (28/10/2022)

Chương 63 : Phú Xuân uyển ~ (28/10/2022)

Chương 64 : Cấp năm bất tử giả ~ (28/10/2022)

Chương 65 : Võ thuật đại gia ~ (28/10/2022)

Chương 66 : Làn da cứng lại ~ (28/10/2022)

Chương 67 : Đi hay ở ~ (28/10/2022)

Chương 68 : Sở Nam độc hành ~ (28/10/2022)

Chương 69 : Đánh lén ~ (28/10/2022)

Chương 70 : Chém giết năm cấp bất tử giả ~ (28/10/2022)

Chương 71 : Thính lực gien thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 72 : Lục cấp thức tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 73 : Nhân tính hiểm ác ~ (28/10/2022)

Chương 74 : Cái khe ~ (28/10/2022)

Chương 75 : Trong khe ~ (28/10/2022)

Chương 76 : Địa hạ nam nữ ~ (28/10/2022)

Chương 77 : Sinh tử chém giết ~ (28/10/2022)

Chương 78 : Tê tê vương ~ (28/10/2022)

Chương 79 : Trùng kích thất cấp giác tỉnh ~ (28/10/2022)

Chương 80 : Đế vương lăng mộ ~ (28/10/2022)

Chương 81 : Long bào bạch cốt ~ (28/10/2022)

Chương 82 : Năng lực thứ hai của kính lúp ~ (28/10/2022)

Chương 83 : Đế vương chi mê ~ (28/10/2022)

Chương 84 : Siêu cấp sinh mệnh thể chi chiến ~ (28/10/2022)

Chương 85 : Sinh mệnh bi văn triệu hoán ~ (28/10/2022)

Chương 86 : Liên hợp hành động ~ (28/10/2022)

Chương 87 : Cự khanh khô cốt ~ (28/10/2022)

Chương 88 : Kén tằm trong suốt ~ (28/10/2022)

Chương 89 : Lực lượng của mỡ ~ (28/10/2022)

Chương 90 : Cải tạo nhân loại ~ (28/10/2022)

Chương 91 : Nhân thể ngô công ~ (28/10/2022)

Chương 92 : Sở Nam bùng nổ ~ (28/10/2022)

Chương 93 : Thủ đao ~ (28/10/2022)

Chương 94 : Tuyệt vọng ~ (28/10/2022)

Chương 95 : U linh thuyền hiện ~ (28/10/2022)

Chương 96 : Tiến vào u linh thuyền ~ (28/10/2022)

Chương 97 : Thần bí mất tích ~ (28/10/2022)

Chương 98 : Khủng bố u linh thuyền ~ (28/10/2022)

Chương 99 : Tự giết lẫn nhau ~ (28/10/2022)  123456

Bình luận truyện Tỉnh Tại Mạt Thế