Tinh Tế Tu Sĩ

Tinh Tế Tu Sĩ

Tên khác: Tinh Tế Tu Sĩ
Thể loại: Khoa Huyễn
Tác giả: Tam Thiếu Đích Đao
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 388 chương


Thông tin truyện Tinh Tế Tu Sĩ

Bạn đang theo dõi doc truyen full da hoan thanh Tinh Tế Tu Sĩ của tác giả Tam Thiếu Đích Đao rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khoa Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ở rộng lớn mạnh mẽ tinh tế thời đại lý, Địch Hàn cái này duy nhất tu sĩ, ngang trời xuất thế.

Danh sách chương Tinh Tế Tu Sĩ

Chương 1 : Trưng binh ~ (27/10/2022)

Chương 2 : Tai họa bất ngờ ~ (27/10/2022)

Chương 3 : Tử ngân ~ (27/10/2022)

Chương 4 : Dân trồng rau ~ (27/10/2022)

Chương 5 : Trồng rau ~ (27/10/2022)

Chương 6 : Nó ~ (27/10/2022)

Chương 7 : Thu chi ~ (27/10/2022)

Chương 8 : Phương thuốc ~ (27/10/2022)

Chương 9 : Lão quỷ ~ (27/10/2022)

Chương 10 : Thị trường ~ (27/10/2022)

Chương 11 : Biện dược ~ (27/10/2022)

Chương 12 : Chế thuốc ( thượng ) ~ (27/10/2022)

Chương 13 : Chế thuốc (hạ) ~ (27/10/2022)

Chương 14 : Lão Hộ ~ (27/10/2022)

Chương 15 : Dược hiệu ~ (27/10/2022)

Chương 16 : Thái Minh ~ (27/10/2022)

Chương 17 : Chiến sĩ ~ (27/10/2022)

Chương 18 : Đan dược ~ (27/10/2022)

Chương 19 : Dọn nhà ~ (27/10/2022)

Chương 20 : Đặt hàng ~ (27/10/2022)

Chương 21 : Dược dục (Tắm dược) ~ (27/10/2022)

Chương 22 : Tính tình ~ (27/10/2022)

Chương 23 : Cường thể ~ (27/10/2022)

Chương 24 : Linh căn ~ (27/10/2022)

Chương 25 : Chuyển nhượng ~ (27/10/2022)

Chương 26 : Võng phố ~ (27/10/2022)

Chương 27 : Phong hành ~ (27/10/2022)

Chương 28 : Nguy cơ ~ (27/10/2022)

Chương 29 : Tránh gió ~ (27/10/2022)

Chương 30 : Tới cửa ~ (27/10/2022)

Chương 31 : Trốn ~ (27/10/2022)

Chương 32 : Ghi món nợ ~ (27/10/2022)

Chương 33 : Lén qua ~ (27/10/2022)

Chương 34 : Lén qua(hạ) ~ (27/10/2022)

Chương 35 : Quan tài ~ (27/10/2022)

Chương 36 : Tuyến đường ~ (27/10/2022)

Chương 37 : Nhiên liệu ~ (27/10/2022)

Chương 38 : Biến hóa ~ (27/10/2022)

Chương 39 : Tinh môn ~ (27/10/2022)

Chương 40 : Địa tinh ~ (27/10/2022)

Chương 41 : Đặt chân ~ (27/10/2022)

Chương 42 : Tuyết sơn ~ (27/10/2022)

Chương 43 : Nhà mới ~ (27/10/2022)

Chương 44 : Võ quán ~ (27/10/2022)

Chương 45 : Đối chiến ~ (27/10/2022)

Chương 46 : Đối chiếu ~ (27/10/2022)

Chương 47 : Vấn vương ~ (27/10/2022)

Chương 48 : Tìm ~ (27/10/2022)

Chương 49 : Kỵ giáp( thượng ) ~ (27/10/2022)

Chương 50 : Kỵ giáp ( hạ ) ~ (27/10/2022)

Chương 51 : Bạn cố chi ~ (27/10/2022)

Chương 52 : Quyết định ~ (27/10/2022)

Chương 53 : Gặp mặt ~ (27/10/2022)

Chương 54 : Khách khanh ~ (27/10/2022)

Chương 55 : Quảng hàn ~ (27/10/2022)

Chương 56 : Chuẩn bị ~ (27/10/2022)

Chương 57 : Thủy 3 ~ (27/10/2022)

Chương 58 : Thủ hành ~ (27/10/2022)

Chương 59 : Tâm tính ~ (27/10/2022)

Chương 60 : Cảm thụ ~ (27/10/2022)

Chương 61 : Nạp thạch ~ (27/10/2022)

Chương 62 : Con kiến ~ (27/10/2022)

Chương 63 : Địch Nhã ~ (27/10/2022)

Chương 64 : Mộ binh ~ (27/10/2022)

Chương 65 : Chỉnh biên ~ (27/10/2022)

Chương 66 : Linh thức ~ (27/10/2022)

Chương 67 : Hằng vực ~ (27/10/2022)

Chương 68 : Thẳng quản ~ (27/10/2022)

Chương 69 : Trùng tộc ( thượng ) ~ (27/10/2022)

Chương 70 : Trùng tộc ( hạ ) ~ (27/10/2022)

Chương 71 : Nội thương ~ (27/10/2022)

Chương 72 : Ngự y ~ (27/10/2022)

Chương 73 : Ngự y (hạ) ~ (27/10/2022)

Chương 74 : Vi điêu ~ (27/10/2022)

Chương 75 : Sai lệch ~ (27/10/2022)

Chương 76 : Kết hợp ~ (27/10/2022)

Chương 77 : Hỏa lực điểm ~ (27/10/2022)

Chương 78 : Nơi đóng quân ~ (27/10/2022)

Chương 79 : Nơi đóng quân(hạ) ~ (27/10/2022)

Chương 80 : Tụ linh hiệu quả ~ (27/10/2022)

Chương 81 : Thế lực mới lập ~ (27/10/2022)

Chương 82 : Ngoại giao khách sạn (thượng) ~ (27/10/2022)

Chương 83 : Ngoại giao khách sạn (hạ) ~ (27/10/2022)

Chương 84 : Linh khí dị thường ~ (27/10/2022)

Chương 85 : Hắc San thần hiệu ~ (27/10/2022)

Chương 86 : Lạch trời chi kém ~ (27/10/2022)

Chương 87 : Luyện đan ~ (27/10/2022)

Chương 88 : Thành đan ~ (27/10/2022)

Chương 89 : Chiến báo ~ (27/10/2022)

Chương 90 : Tòa hạm ~ (27/10/2022)

Chương 91 : Hỏa Linh hào ~ (27/10/2022)

Chương 92 : Vũ khí trang bị ~ (27/10/2022)

Chương 93 : Bản thổ hải tặc ~ (27/10/2022)

Chương 94 : Địch trấn ~ (27/10/2022)

Chương 95 : Gia sự ~ (27/10/2022)

Chương 96 : Luyện khí bốn tầng ~ (27/10/2022)

Chương 97 : Bệnh viện tuyển chọn ~ (27/10/2022)

Chương 98 : Linh thức nhập vi ~ (27/10/2022)

Chương 99 : Đại kiến thiết ~ (27/10/2022)

Chương 100 : Băng Tâm đan ~ (27/10/2022)  1234

Bình luận truyện Tinh Tế Tu Sĩ