Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại

Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại

Tên khác: Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại
Thể loại: Khoa Huyễn
Tác giả: Hội Mặc Khuynh Thành
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 495 chương


Thông tin truyện Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại

Bạn đang theo dõi đọc truyện mới Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại của tác giả Hội Mặc Khuynh Thành rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Khoa Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Hứa Thịnh xuyên qua đến người người đều có thể trở thành Thánh nhân, nắm giữ pháp tắc, ngưng tụ đạo quả siêu huyền huyễn siêu tiên hiệp thế giới.Mỗi người đều có được chính mình tiểu thế giới, cùng với bên trong sinh hoạt bộ lạc con dân!Lưu lại truyền thừa, thành lập giáo phái, mở đường tiên triều!【 ghi chép 】: Ngài đưa lên linh khí, trong bộ lạc võ giả xuất hiện tỉ lệ tăng cao 300%【 ghi chép 】: Ngài bộ lạc con dân tiến giai thành hoang cấp nhân loại【 ghi chép 】: Ngài con dân bên trong xuất hiện vượt qua thiên kiếp Đại Thừa kỳ tu sĩ, thu hoạch được đặc thù kiến trúc 【 Động Thiên Phúc Địa 】【 ghi chép 】: Ngài diệt sát Tiên thiên Thần Ma, thu hoạch được thiên phú 【 Hoang Cổ thánh thể 】 【 Thương Thiên bá thể 】【 ghi chép 】: Ngài tông phái luyện Thần Đoán tạo ra được Tru Tiên kiếm!【 ghi chép 】: Ngài thắng được cùng hệ Tinh Bích chiến tranh, bắt làm tù binh Quang Huy chi chủBỗng nhiên thu tay, làm Hứa Thịnh chinh phục vô tận thế giới, vị diện, vũ trụ về sau, phát hiện chính mình sớm đã đoạt được tạo hóa, trở thành Đạo Tổ!

Danh sách chương Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại

Chương 1 : Tiểu thế giới ~ (26/11/2022)

Chương 2 : Người người đều có thể thành thánh ~ (26/11/2022)

Chương 3 : Hối đoái vạn vật! ~ (26/11/2022)

Chương 4 : Đưa lên linh khí: 100 lần nồng độ! (cầu đề cử cầu cất giữ! ) ~ (26/11/2022)

Chương 5 : Bộ lạc con dân tiến giai Hoang cấp ~ (26/11/2022)

Chương 6 : Tăng thêm 【 Dục Huyết chi thể 】 thiên phú! ~ (26/11/2022)

Chương 7 : Chinh phạt ngoại thế giới ~ (26/11/2022)

Chương 8 : Vì bộ lạc! ~ (26/11/2022)

Chương 9 : Chạm đến pháp tắc ~ (26/11/2022)

Chương 10 : Sắp đến hai mô hình ~ (26/11/2022)

Chương 11 : Bình đẳng đã lại không bình đẳng ~ (26/11/2022)

Chương 12 : Thánh nhân lực lượng ~ (26/11/2022)

Chương 13 : Không thể tin được Tạ Hồng ~ (26/11/2022)

Chương 14 : Thực chiến kiểm tra! ~ (26/11/2022)

Chương 15 : Độ khó siêu cao ~ (26/11/2022)

Chương 16 : Huyễn tưởng tan vỡ ~ (26/11/2022)

Chương 17 : Hứa Thịnh: Ta đánh giá cao chính mình ~ (26/11/2022)

Chương 18 : Cắn thuốc lưu ~ (26/11/2022)

Chương 19 : Chấn kinh bốn phương ~ (26/11/2022)

Chương 20 : Đợt thứ bảy! ~ (26/11/2022)

Chương 21 : Ngũ hiệu đệ nhất! ~ (26/11/2022)

Chương 22 : Tam đại nhân vật nổi tiếng ~ (26/11/2022)

Chương 23 : Ban thưởng ~ (26/11/2022)

Chương 24 : Tu sĩ thời đại ~ (26/11/2022)

Chương 25 : Luyện Khí kỳ ~ (26/11/2022)

Chương 26 : Cường đại nương theo lấy cô độc ~ (26/11/2022)

Chương 27 : Kỳ quan Tạo Hóa trì ~ (26/11/2022)

Chương 28 : Võ giả giếng phun ~ (26/11/2022)

Chương 29 : Lên cấp cỡ lớn bộ lạc! ~ (26/11/2022)

Chương 30 : Thái Sơ vũ vực, tiểu thế giới giao hòa! ~ (26/11/2022)

Chương 31 : Đại. . . đại tu sĩ? ~ (26/11/2022)

Chương 32 : Vô tội Hứa Thịnh ~ (26/11/2022)

Chương 33 : Cấp ba bậc thang ~ (26/11/2022)

Chương 34 : Trong nháy mắt thiên địa sinh ~ (26/11/2022)

Chương 35 : Hoang thú ~ (26/11/2022)

Chương 36 : Xấu tính các thánh nhân ~ (26/11/2022)

Chương 37 : Chạm mặt ~ (26/11/2022)

Chương 38 : Hợp tác ~ (26/11/2022)

Chương 39 : Giai đoạn thứ hai kết thúc ~ (26/11/2022)

Chương 40 : Màu vàng khí vận! ~ (26/11/2022)

Chương 41 : Truyền thừa: Lực lượng sấm sét ~ (26/11/2022)

Chương 42 : Tiên thiên võ giả, chương mới ~ (26/11/2022)

Chương 43 : Ngũ Hoa khu ~ (26/11/2022)

Chương 44 : Tân hỏa tương truyền ~ (26/11/2022)

Chương 45 : Ba mô hình bắt đầu ~ (26/11/2022)

Chương 46 : Tự tin một sáu tám (cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu) ~ (26/11/2022)

Chương 47 : Một tiếng hót lên làm kinh người (nghĩ tăng thêm, cầu đà chủ) ~ (26/11/2022)

Chương 48 : Không tổn hao gì qua cửa ~ (26/11/2022)

Chương 49 : Vô lại lưu ~ (26/11/2022)

Chương 50 : Toàn thành phố đệ nhất! ~ (26/11/2022)

Chương 51 : Nhất phi trùng thiên ~ (26/11/2022)

Chương 52 : Biến hóa cùng hiện thực ~ (26/11/2022)

Chương 53 : Trên cùng ban thưởng ~ (26/11/2022)

Chương 54 : Linh căn tăng lên cùng bảy đại dược (tăng thêm đưa đến! ) ~ (26/11/2022)

Chương 55 : Hai loại nội tình ~ (26/11/2022)

Chương 56 : Hoàn mỹ đạo cơ cùng tuyệt phẩm luồng khí xoáy! ~ (26/11/2022)

Chương 57 : Trúc Cơ kỳ tu sĩ Dận tố lên! ~ (26/11/2022)

Chương 58 : Xây thành trì ~ (26/11/2022)

Chương 59 : Hoang cấp Ngũ giai con dân ~ (26/11/2022)

Chương 60 : Lần thứ hai thế giới chinh phạt ~ (26/11/2022)

Chương 61 : Yêu tộc đáng chém! ~ (26/11/2022)

Chương 62 : Một đường hướng tây ~ (26/11/2022)

Chương 63 : Đồ yêu ~ (26/11/2022)

Chương 64 : Nhân tộc đương lập! ~ (26/11/2022)

Chương 65 : Biển thế giới bản nguyên che đậy ~ (26/11/2022)

Chương 66 : Đầu thứ hai thế giới thông đạo ~ (26/11/2022)

Chương 67 : Là địch không phải bạn ~ (26/11/2022)

Chương 68 : Giao chiến ~ (26/11/2022)

Chương 69 : Nghiền ép ~ (26/11/2022)

Chương 70 : Che giấu thế giới tọa độ ~ (26/11/2022)

Chương 71 : Chủ động xâm lấn! ~ (26/11/2022)

Chương 72 : Phá hoại kỳ quan ~ (26/11/2022)

Chương 73 : U Minh báo diệt hết ~ (26/11/2022)

Chương 74 : Kinh hãi Cao Thánh ~ (26/11/2022)

Chương 75 : Tình cảnh không giống nhau ~ (26/11/2022)

Chương 76 : Hối đoái truyền thừa! ~ (26/11/2022)

Chương 77 : Đứa nhỏ này cùng ta có duyên phận ~ (26/11/2022)

Chương 78 : Cùng Trình Sơ Dương gặp mặt ~ (26/11/2022)

Chương 79 : Từ chối ~ (26/11/2022)

Chương 80 : Sư đồ ~ (26/11/2022)

Chương 82 : Tiểu thế giới sụp đổ ~ (26/11/2022)

Chương 83 : 100,000 yêu quân một tay diệt ~ (26/11/2022)

Chương 84 : Cho nên thiên tướng hàng chức trách lớn thế là người cũng ~ (26/11/2022)

Chương 85 : Tu sĩ cùng võ giả ở giữa tất nhiên mâu thuẫn ~ (26/11/2022)

Chương 85.8 : Xem chúng sinh tại cỏ rác ~ (26/11/2022)

Chương 86 : Một năm kia phong hoa vừa vặn ~ (26/11/2022)

Chương 87 : Hôi Thạch tinh tai bay vạ gió ~ (26/11/2022)

Chương 88 : Đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ~ (26/11/2022)

Chương 89 : 120 dặm phạm vi! ~ (26/11/2022)

Chương 90 : Thập đại hấp dẫn ứng cử viên ~ (26/11/2022)

Chương 91 : Thi đại học bắt đầu ~ (26/11/2022)

Chương 92 : 600 phân! ~ (26/11/2022)

Chương 93 : Làm người tuyệt vọng chênh lệch ~ (26/11/2022)

Chương 94 : Nghiền ép lưu ~ (26/11/2022)

Chương 95 : Max điểm chi nạn, khó như lên trời ~ (26/11/2022)

Chương 96 : Tại sao tiếc chết một lần! ~ (26/11/2022)

Chương 97 : Hồn Thác! Hồn Thác! ~ (26/11/2022)

Chương 98 : Mất hết can đảm ~ (26/11/2022)

Chương 99 : Hiềm nghi diệt hết ~ (26/11/2022)

Chương 100 : Phá kỷ lục, max điểm Trạng nguyên! ~ (26/11/2022)  12345

Bình luận truyện Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại