Toàn Năng Luyện Khí Sĩ

Toàn Năng Luyện Khí Sĩ

Tên khác: Toàn Năng Luyện Khí Sĩ
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Ngưu Nhục Đôn Oản Đậu
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 344 chương


Thông tin truyện Toàn Năng Luyện Khí Sĩ

Bạn đang theo dõi thích truyện full Toàn Năng Luyện Khí Sĩ của tác giả Ngưu Nhục Đôn Oản Đậu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trong trò chơi được xưng là phụ trợ chức nghiệp đệ nhất nhân Vệ Long đã xuyên qua! Đáng sợ nhất chính là thằng này đem trong trò chơi nhân vật sở hữu tất cả tri thức cùng kinh nghiệm tất cả đều mang tới!"Cho, cầm lấy đi dùng a!" Vệ Long tiện tay ném ra một xấp phù triện cùng mấy cái pháp bảo."Thiên phẩm phù triện! Thượng phẩm linh khí" lão học đồ rất lưu manh hôn mê bất tỉnh."Vương bát đản, thực đem làm lão tử chỉ có Trúc Cơ kỳ tựu dễ khi dễ ah!" Vệ Long nhìn xem vây ở trong Thập Tuyệt Trận mọi người chửi ầm lên."Ta luyện trận chỉ là vì tự bảo vệ mình, luyện khí đều chỉ là vì có thể rất tốt luyện trận, chế phù đều chỉ là vì kiếm tiền, kỳ thật của ta yêu thích là luyện đan..." Đem làm Vệ Long luyện ra tiên khí cấp bậc trận khí thời điểm như thế nói

Danh sách chương Toàn Năng Luyện Khí Sĩ

Chương 1 : Phụ trợ chức nghiệp đệ nhất nhân ~ (10/10/2021)

Chương 2 : Miệt thị ~ (10/10/2021)

Chương 3 : Kinh ngạc ~ (10/10/2021)

Chương 4 : Hiện trường chế phù ~ (10/10/2021)

Chương 5 : Tử Trúc Phù Bút ~ (10/10/2021)

Chương 6 : Long Môn Hội (thượng) ~ (10/10/2021)

Chương 7 : Long Môn Hội (hạ) ~ (10/10/2021)

Chương 8 : Thanh Lâm thảo tin tức ~ (10/10/2021)

Chương 9 : Ăn cướp tổ hai người ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Lại bị lừa được ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Vô tình gặp được ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Ngươi là một người tốt ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Đem làm ta nói ha ha thời điểm ~ (10/10/2021)

Chương 14 : Linh phù chiến đấu pháp ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Tam Túc Kim Thiềm? ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Quỷ dị cành khô ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Lại đã vượt qua sao? ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Hơn vạn chuẩn trời sinh yêu thú ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Lão học đồ bái sư ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Mục tiêu Đại Tây Vân ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Gặp lại Thanh Vân môn ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Ai nói Phù Sư sức chiến đấu nhược kia mà ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Nhật có Kim Ô Nguyệt có Thiềm ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Trúc Cơ Đan ( 2 ) ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Liên quan gì ta ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Tự tuyệt ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Hào khí quỷ dị Vọng Tiên Thành (1) ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Hào khí quỷ dị Vọng Tiên Thành (2) ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Xung đột ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Thiên Lý Truyền Âm gậy quấy phân heo ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Vọng Tiên Thành cao nhân truyền thuyết ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Bát Giác La Bàn ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Mất tích ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Hắc y nhân ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Bị tập kích Thập Tuyệt Trận ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Quan Công trước mặt đùa nghịch đại đao ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Huyền Viễn Tử ly khai ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Long Môn rốt cục đã bắt đầu ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Mới quy tắc ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Đánh bừa nghiêng ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Phiền toái lại tới nữa ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Đồ dỏm la bàn ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Kinh hiện Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Bứt lên da hổ hát tuồng ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Thật tốt người trẻ tuổi ah ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Bàn Long sơn mạch sống Lôi Phong ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Gặp lại kẻ dở hơi tổ hai người ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Tặng người hoa hồng tay có thừa hương ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Mục tiêu Thiên Phù Tông ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Ảo thuật ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Mân Côi Hoa Yêu ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Lại gặp Yêu Thực Quỷ Hòe ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Thiên Phù Tông ta đến rồi! ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Cuộc sống mới bắt đầu tựa hồ cũng không thuận lợi ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Bị người khi dễ tới cửa ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Tát tai ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Tàng Kinh Các tin tức ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Đạp điểm ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Nguyên lai là đồng hành ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Tại đây giao cho ta a ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Đêm dò xét Tàng Kinh Các ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Tứ giai Phong Ma Phù ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Sóng to gió lớn ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Giao nhiệm vụ ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Người thành thật vẽ mặt ác hơn ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Phù Sư học đồ? Ta sớm đã không phải! (1) ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Phù Sư học đồ? Ta sớm đã không phải! ( 2 ) ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Phù Sư học đồ? Ta sớm đã không phải! ( 3) ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Ta giáo không được ngươi sao? ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Làm gương sáng cho người khác thời gian (1) ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Làm gương sáng cho người khác thời gian ( 2 ) ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Tiểu Cáp Mô không thấy rồi! ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Lão tử linh thú ai dám động đến ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Tán Khí Phù ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Trúc Cơ Đan cấp cho thời gian đã đến ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Đại sự kiện ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Sấm sét ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Lại sinh biến cố ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Âm mưu dương mưu ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Xung đột chính diện bắt đầu ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Vô tình gặp được ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Quân Thiên Tiếu ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Lang Gia bán đấu giá ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Đại sư là ai? ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Sóng ngầm bắt đầu khởi động ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Ngươi muốn tìm ta ta liền tới ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Chấn nhiếp ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Lăng Tiêu Tông tin tức ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Cung điện dưới mặt đất cửa vào ~ (10/10/2021)

Chương 91 : La bàn tiêu chí ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Ảo ảnh ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Xích Phát Quỷ vương ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Đại Phạm Thiên Vãng Sinh Đại Bi Chú ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Âm cực chuyển dương Thổ Tuyệt chi địa ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Trong lúc ngủ say Hạn Bạt ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Phàm nhân thế giới ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Viêm Dương Mộc ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Điện Cực Dương Châu Càn Khôn thạch ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Hận Thiên Vô Bính Hận Địa Vô Hoàn ~ (10/10/2021)

Chương 101 : Ly biệt ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Toàn Năng Luyện Khí Sĩ