Tối Tiên Du

Tối Tiên Du

Tên khác: Tối Tiên Du
Thể loại: Tiên Hiệp , Huyền Huyễn
Tác giả: Hà Tả
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 526 chương


Thông tin truyện Tối Tiên Du

Bạn đang theo dõi doc truyen full hay nhat Tối Tiên Du của tác giả Hà Tả rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Chính đạo vô vi tu tâm, đạo pháp tự nhiên. Ma đạo nghịch thiên cải mệnh, nhân định thắng thiên. Tà đạo nhược nhục cường thực, người thắng làm vua.Tâm vi chính, tính giống như ma, đi như tà, lại đương như thế nào?Hết thảy đều ở tối tiên bơi.

Danh sách chương Tối Tiên Du

Chương 1: Khu Quỷ ~ (06/11/2022)

Chương 2: Chính Nhất Tông ~ (06/11/2022)

Chương 3: Lịch luyện ~ (06/11/2022)

Chương 4: Mười đầu chân ngôn ~ (06/11/2022)

Chương 5: Gậy ông đập lưng ông ~ (06/11/2022)

Chương 6: Hòa thuận ~ (06/11/2022)

Chương 7: Bến đò ~ (06/11/2022)

Chương 8: Dây dưa ~ (06/11/2022)

Chương 9: Phối hợp ~ (06/11/2022)

Chương 10: Quý Thủy Âm Lôi ~ (06/11/2022)

Chương 11: Khác nhau ~ (06/11/2022)

Chương 12: Bên trên Hạ Cửu Cung ~ (06/11/2022)

Chương 13: Đoạt bảo ~ (06/11/2022)

Chương 14: Liên Hoa Sơn ~ (06/11/2022)

Chương 15: Giết người cướp của ~ (06/11/2022)

Chương 16: Truyền thừa ~ (06/11/2022)

Chương 17: Thổ Độn ~ (06/11/2022)

Chương 18: Du kích chiến ~ (06/11/2022)

Chương 19: Huyết Ảnh Giáo ~ (06/11/2022)

Chương 20: Tuyết Cơ ~ (06/11/2022)

Chương 21: Vây công ~ (06/11/2022)

Chương 22: Giá kiếm ~ (06/11/2022)

Chương 23: Thái Ất Thần Lôi ~ (06/11/2022)

Chương 24: Chuyện cũ (thượng) ~ (06/11/2022)

Chương 25: Chuyện cũ (hạ) ~ (06/11/2022)

Chương 26: Bảo xuất ~ (06/11/2022)

Chương 27: Tạo hóa ~ (06/11/2022)

Chương 28: Về núi (chương mở đầu cuối cùng) ~ (06/11/2022)

Chương 29: Dụ dỗ ~ (06/11/2022)

Chương 30: Tử Đồng Môn ~ (06/11/2022)

Chương 31: Binh không chiến chính là nguy ~ (06/11/2022)

Chương 32: Bát đại cao thủ ~ (06/11/2022)

Chương 33: Bạch Hồng Kiếm ~ (06/11/2022)

Chương 34: Tâm phù ~ (06/11/2022)

Chương 35: Phong ba ~ (06/11/2022)

Chương 36: Vô Tâm Đằng ~ (06/11/2022)

Chương 37: Đào Hoa Cốc ~ (06/11/2022)

Chương 38: Huyết Ca ~ (06/11/2022)

Chương 39: Phục Ma Tác ~ (06/11/2022)

Chương 40: Tính sổ sách ~ (06/11/2022)

Chương 41: Trấn Thiên Quan ~ (06/11/2022)

Chương 42: Trấn Thiên Quan phía trong ~ (06/11/2022)

Chương 43: Uy hiếp ~ (06/11/2022)

Chương 44: Nam Cung Vô Hận ~ (06/11/2022)

Chương 45: Mới biết yêu ~ (06/11/2022)

Chương 46: Thập kỵ ~ (06/11/2022)

Chương 47: Yêu Linh ~ (06/11/2022)

Chương 48: Đệ nhất cao thủ ~ (06/11/2022)

Chương 49: Ngụy trang ~ (06/11/2022)

Chương 50: Lưỡng nan ~ (06/11/2022)

Chương 51: Ném đá dò đường ~ (06/11/2022)

Chương 52: Lý luận suông ~ (06/11/2022)

Chương 53: Quần ẩu (thượng) ~ (06/11/2022)

Chương 54: Quần ẩu (hạ) ~ (06/11/2022)

Chương 55: Có việc không nên làm ~ (06/11/2022)

Chương 56: Thứu Vụ cùng Vụ Nhi ~ (06/11/2022)

Chương 57: Rời khỏi ~ (06/11/2022)

Chương 58: Tà thuật? ~ (06/11/2022)

Chương 59: Càn Khôn Giới ~ (06/11/2022)

Chương 60: Thiên Mang ~ (06/11/2022)

Chương 61: Quá rõ thanh tu ~ (06/11/2022)

Chương 62: Tu chân cầu ~ (06/11/2022)

Chương 63: Mèo chuột ~ (06/11/2022)

Chương 64: Nhóm cô ~ (06/11/2022)

Chương 65: Trung Châu sóng lớn ~ (06/11/2022)

Chương 66: Tử Trúc Lâm (thượng) ~ (06/11/2022)

Chương 67: Tử Trúc Lâm (trung) ~ (06/11/2022)

Chương 68: Tử Trúc Lâm (hạ) ~ (06/11/2022)

Chương 69: Bồng Lai ~ (06/11/2022)

Chương 70: Thiên kiếp ~ (06/11/2022)

Chương 71: Mưa rào có sấm chớp ~ (06/11/2022)

Chương 72: Tính mệnh (thượng) ~ (06/11/2022)

Chương 73: Tính mệnh (hạ) ~ (06/11/2022)

Chương 74: Quỷ Môn (thượng) ~ (06/11/2022)

Chương 75: Thiên Âm Tự ~ (06/11/2022)

Chương 76: Thần lôi ~ (06/11/2022)

Chương 77: Đón khách ~ (06/11/2022)

Chương 78: Tử Tiêu tai hoạ ~ (06/11/2022)

Chương 79: Lôi Chấn Tử ~ (06/11/2022)

Chương 80: Hoả hoạn ~ (06/11/2022)

Chương 81: Đánh mặt ~ (06/11/2022)

Chương 82: Hắc thủ? ~ (06/11/2022)

Chương 83: Rút thăm ~ (06/11/2022)

Chương 84: Nhân thế mà liên minh ~ (06/11/2022)

Chương 85: Vây núi ~ (06/11/2022)

Chương 86: Hạt Yêu ~ (06/11/2022)

Chương 87: Nạp tu di tại giới tử ~ (06/11/2022)

Chương 88: Quỷ Tân Nương ~ (06/11/2022)

Chương 90: Lôi Quang Xích ~ (06/11/2022)

Chương 91: Tà Hoàng ~ (06/11/2022)

Chương 92: Thanh Sơn ân oán ~ (06/11/2022)

Chương 93: Nhất định chiến ~ (06/11/2022)

Chương 94: Bao nhiêu buồn ~ (06/11/2022)

Chương 95: Thăm dò ~ (06/11/2022)

Chương 96: Cửu Dương Hoa ~ (06/11/2022)

Chương 97: Châm ~ (06/11/2022)

Chương 98: Toàn Chân cùng Chính Nhất ~ (06/11/2022)

Chương 99: Ẩn Tiên Tông ~ (06/11/2022)

Chương 100: Ẩn Tiên Tông phía trong ~ (06/11/2022)

Chương 101: Qua trận ~ (06/11/2022)  123456

Bình luận truyện Tối Tiên Du