Triệu Hoán Tinh Hải

Triệu Hoán Tinh Hải

Tên khác: Triệu Hoán Tinh Hải
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Toan Sáp Đích Lam Môi
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 452 chương


Thông tin truyện Triệu Hoán Tinh Hải

Thượng cổ trong năm, trời giáng thần thạch, thay đổi Nguyên Hải cổ giới lực lượng quy tắc, làm mọi người có thể thức tỉnh chức nghiệp, tu hành Nguyên Sư!Địa cầu bệnh nan y thanh niên Lâm Nhiên hồn xuyên cổ giới, phát hiện có được Nguyên Sư thiên phú, thức tỉnh ra xưa nay chưa từng có thần bí triệu hoán sư chức nghiệp, săn giết yêu thú, đạp lăng hải vực, tìm kiếm thần thạch huyền bí, triệu hoán thiên hạ, thành tựu Tinh Hải chí tôn!Này hết thảy, từ xa xôi biên giới hải vực Đằng đảo bắt đầu!

Danh sách chương Triệu Hoán Tinh Hải

Chương 1 : Nguyên Sư ~ (13/11/2022)

Chương 2 : Kiếm Chiến Sư ~ (13/11/2022)

Chương 3 : Đằng Đảo Học Viện ~ (13/11/2022)

Chương 4 : Chức Nghiệp Thức Tỉnh ~ (13/11/2022)

Chương 5 : Tinh Hải Triệu Hoán Sư ~ (13/11/2022)

Chương 6 : Nguyên Thạch ~ (13/11/2022)

Chương 7 : Khải Nguyên ~ (13/11/2022)

Chương 8 : Lý Ngôn Ngịch Tập ~ (13/11/2022)

Chương 9 : Song Sinh Chức Nghiệp Giả ~ (13/11/2022)

Chương 10 : Mau Thu Thần Thông ~ (13/11/2022)

Chương 11 : Thần Cấp Chức Nghiệp ~ (13/11/2022)

Chương 12 : Bí Kho ~ (13/11/2022)

Chương 13 : Đồng Thau Nanh Sói ~ (13/11/2022)

Chương 14 : Chư Gia Tặng Lễ ~ (13/11/2022)

Chương 15 : Tinh Thần Trấn Hải Kinh ~ (13/11/2022)

Chương 16 : Quy Nguyên Quy Nguyên ~ (13/11/2022)

Chương 17 : Tam Môn Nguyên Kỹ ~ (13/11/2022)

Chương 18 : Tinh Dạ Đảo ~ (13/11/2022)

Chương 19 : Đệ Nhất Triệu Hoán Linh Sủng ~ (13/11/2022)

Chương 20 : Hoang Lang ~ (13/11/2022)

Chương 21 : Thiếu Chút Nữa Đột Phá ~ (13/11/2022)

Chương 22 : Hắc Xà Giác ~ (13/11/2022)

Chương 23 : Hắc Văn Xà ~ (13/11/2022)

Chương 24 : Ra Đi Hoang Lang ~ (13/11/2022)

Chương 25 : Cái Gọi Cầu Phú Quý Trong Nguy Hiểm ~ (13/11/2022)

Chương 26 : Trân Lung Kỳ Thủ ~ (13/11/2022)

Chương 27 : Đánh Chết ~ (13/11/2022)

Chương 28 : Nữa Năm ~ (13/11/2022)

Chương 29 : Ngọc Khuê ~ (13/11/2022)

Chương 30 : Thứ Giả ~ (13/11/2022)

Chương 31 : Nữa Năm Tiểu Bỉ ~ (13/11/2022)

Chương 32 : Nhất Chiêu Đánh Bại ~ (13/11/2022)

Chương 33 : Dương Nhất Tùng Vs Lý Ngôn ~ (13/11/2022)

Chương 34 : Đỉnh Phong Quyết Chiến ~ (13/11/2022)

Chương 35 : Thủ Tịch ~ (13/11/2022)

Chương 36 : Sát Quy ~ (13/11/2022)

Chương 37 : Bảo Dược Xuất Thế ~ (13/11/2022)

Chương 38 : Phong Vân Dũng Động ~ (13/11/2022)

Chương 39 : Linh Tâm Đằng ~ (13/11/2022)

Chương 40 : Thăm Dò ~ (13/11/2022)

Chương 41 : Đường Này Không Thông ~ (13/11/2022)

Chương 42 : Giao Chiến ~ (13/11/2022)

Chương 43 : Đại Phát Thần Uy ~ (13/11/2022)

Chương 44 : Vũ Đảo Thủ Tịch ~ (13/11/2022)

Chương 45 : Thực Lực Tăng Mạnh ~ (13/11/2022)

Chương 46 : Ngọc Hoàng ~ (13/11/2022)

Chương 47 : Thần Mộc Giới ~ (13/11/2022)

Chương 48 : Bách Đảo Chi Tranh ~ (13/11/2022)

Chương 49 : Tư Nam Vô Thương ~ (13/11/2022)

Chương 50 : Đối Chọi Gay Gắt ~ (13/11/2022)

Chương 51 : Sinh Cơ Dạt Dào ~ (13/11/2022)

Chương 52 : Tinh Thần Đại Thủ Ấn ~ (13/11/2022)

Chương 53 : Thủ Hạ Bại Tướng Dùng Cái Gì Mạnh Miệng ~ (13/11/2022)

Chương 54 : Thanh Cứ Giải tộc quần ~ (13/11/2022)

Chương 55 : Nguyên Tẫn Châu ~ (13/11/2022)

Chương 56 : Hắc Vân Song Sát ~ (13/11/2022)

Chương 57 : Thập Phương Vây Giết ~ (13/11/2022)

Chương 58 : Lâm Trận Đột Phá ~ (13/11/2022)

Chương 59 : Minh Côn Bí Cảnh ~ (13/11/2022)

Chương 60 : Lớn Lên Quá Xấu Vào Không Được ~ (13/11/2022)

Chương 61 : Thánh Địa Cùng Cổ Phái ~ (13/11/2022)

Chương 62 : Bí Cảnh Danh Ngạch ~ (13/11/2022)

Chương 63 : Ngàn Năm Chu Quả ~ (13/11/2022)

Chương 64 : Phá Cấm ~ (13/11/2022)

Chương 65 : Quản Ngọc Long ~ (13/11/2022)

Chương 66 : Chính Thức Bí Cảnh ~ (13/11/2022)

Chương 67 : Hắc Yên Tam Thập Lục Biến ~ (13/11/2022)

Chương 68 : Ngu Chấn Võ ~ (13/11/2022)

Chương 69 : Dị Chủng Hàn Sơn Quy ~ (13/11/2022)

Chương 70 : Hắc Ám Vòng Xoáy ~ (13/11/2022)

Chương 71 : Tàn Thiên Kinh Cấp Công Pháp ~ (13/11/2022)

Chương 72 : Tiên Thiên Ảnh Độn ~ (13/11/2022)

Chương 73 : Bắc Minh Chi Côn ~ (13/11/2022)

Chương 74 : Đại Ngư ~ (13/11/2022)

Chương 75 : Nguyên Thần Ấn Ký ~ (13/11/2022)

Chương 76 : Gặp Lại Ngu Chấn Võ ~ (13/11/2022)

Chương 77 : Giết Chết ~ (13/11/2022)

Chương 78 : Trung Châu Ngu Gia ~ (13/11/2022)

Chương 79 : Tuần Phong Quân Đô Uý ~ (13/11/2022)

Chương 80 : Thập Trưởng ~ (13/11/2022)

Chương 81 : Băng Sụp Phía Sau ~ (13/11/2022)

Chương 82 : Cánh Chim ~ (13/11/2022)

Chương 83 : Chân Hình Tam Thập Lục Biến ~ (13/11/2022)

Chương 84 : Ly Khai Đằng Đảo ~ (13/11/2022)

Chương 85 : Tà Thần Hàng Lâm ~ (13/11/2022)

Chương 86 : Trung Châu Thành ~ (13/11/2022)

Chương 87 : Trấn Nam Tướng Quân ~ (13/11/2022)

Chương 88 : Triệu Phủ ~ (13/11/2022)

Chương 89 : Phệ Hồn Cửu Biến ~ (13/11/2022)

Chương 90 : Nguyên Thương Các ~ (13/11/2022)

Chương 91 : Tiến Về Trước An Lê Thành ~ (13/11/2022)

Chương 92 : Bác Bì Ma ~ (13/11/2022)

Chương 93 : Tà Ma Hiện Thân ~ (13/11/2022)

Chương 94 : Khiêu Chiến Lam Cốt ~ (13/11/2022)

Chương 95 : Giáo Uý ~ (13/11/2022)

Chương 96 : Khống Chế Võ Đài ~ (13/11/2022)

Chương 97 : Tam Tượng Chi Lực ~ (13/11/2022)

Chương 98 : Tà Tông Đệ Tử ~ (13/11/2022)

Chương 99 : Bắt ~ (13/11/2022)

Chương 100 : Liệt Dương Đan ~ (13/11/2022)  12345

Bình luận truyện Triệu Hoán Tinh Hải