Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh

Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh

Tên khác: Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh
Thể loại: Võng Du
Tác giả: Chư Sinh Phù Đồ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 258 chương


Thông tin truyện Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh

Bạn đang theo dõi truyên full Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh của tác giả Chư Sinh Phù Đồ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Võng Du này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Triệu Hoán Total WarĐây là một tương đối nguyên thủy đích vị diện , các chủng tộc đích văn minh vừa mới mới vừa ra đời không lâu . nơi này cuộc sống số lượng khổng lồ đích vật loại cùng với vô số thượng một kỷ nguyên thời đại để lại hung tàn ma thú !Cái thời đại này đích sủng nhi là người khổng lồ hậu duệ cùng thượng cổ tinh linh mà loài người , chẳng qua là cái này vị diện trung tương đối nhỏ yếu một vật loại , mới vừa tiến vào thành bang thời đại chiếm cứ nam bộ bình nguyên đích bọn họ trước mắt đang sài lang nhân cùng đầu chó người giáp công hạ tràn ngập nguy cơ ……Ở nơi này phiến tiến hành ưu thắng liệt thái đích trên đất , thú nhân đang đối với người khổng lồ hậu duệ tuyên chiến , mà người lùn lại được mới vừa ban bố báo thù tuyên nói .Âm u đích mộ huyệt trong , mịt mờ đích lòng đất khe hở trung , từng người một còn chưa đăng tràng đích mới hưng chủng tộc cửa thời khắc dòm ngó chấm biểu đích hết thảy mà chủ giác , là mang theo 《 toàn diện chiến tranh 》 phụ trợ hệ thống tới nơi này cá gợn sóng tráng khoát đích thời đạiHắn còn chưa xây khởi mộc sách đích thành trấn thời khắc gặp phải trứ sài lang nhân đích công kích ……

Danh sách chương Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh

Chương 1 : Tự ngôn ~ (31/10/2022)

Chương 2 : Ka Zhate ~ (31/10/2022)

Chương 3 :  CHƯƠNG 3 ĐẠI THẮNG! TƯỚNG TÀI! ~ (31/10/2022)

Chương 4 :  CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG ĐỔI MỚI ~ (31/10/2022)

Chương 5 :  CHƯƠNG 5 BỊ CHIẾN! ~ (31/10/2022)

Chương 6 :  CHƯƠNG 6 KHÔNG BIẾT TỐT XẤU ~ (31/10/2022)

Chương 7 :  CHƯƠNG 7 CHUẨN BỊ PHẢN KÍCH ! (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 8 :  CHƯƠNG 8 CHUẨN BỊ PHẢN KÍCH! (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 9 :  CHƯƠNG 9 XUẤT KÍCH! ( THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 10 :  CHƯƠNG 10 XUẤT KÍCH! ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 11 :  CHƯƠNG 11 TIỄU SÁT! ( THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 12 :  CHƯƠNG 12 TIỄU SÁT! ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 13 :  CHƯƠNG 13 LƯU DÂN! ( THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 14 :  CHƯƠNG 14 LƯU DÂN! ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 15 :  CHƯƠNG 15 TÙY TÙNG! (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 16 :  CHƯƠNG 16 TÙY TÙNG! ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 17 :  CHƯƠNG 17 LỆNH ĐỘNG VIÊN! (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 18 :  CHƯƠNG 18 LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN! ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 19 :  CHƯƠNG 19 SAU CÙNG ĐÍCH YÊN TĨNH! ( THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 20 :  CHƯƠNG 20 SAU CÙNG ĐÍCH YÊN TĨNH! ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 21 :  CHƯƠNG 21 SÁT LỤC ( THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 22 :  CHƯƠNG 22 SÁT LỤC ( TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 23 :  CHƯƠNG 23 SÁT LỤC ( HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 24 :  CHƯƠNG 24 HY SINH! ( THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 25 :  CHƯƠNG 25 HY SINH! (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 26 :  CHƯƠNG 26 CHUYỂN DỜI! (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 27 :  CHƯƠNG 27 CHUYỂN DỜI! (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 28 :  CHƯƠNG 28 MẶC PHỈ ĐÍCH THUỘC TÍNH ~ (31/10/2022)

Chương 29 :  CHƯƠNG 29 MẶC PHỈ ĐÍCH THUỘC TÍNH (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 30 :  CHƯƠNG 30 ROSA NGUYỆT HẠ HÀNH GIẢ! (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 31 :  CHƯƠNG 31 ROSA NGUYỆT HẠ HÀNH GIẢ!(HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 32 :  CHƯƠNG 32 NÔ LỆ MẬU DỊCH! (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 33 :  CHƯƠNG 33NÔ LỆ MẬU DỊCH! (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 34 :  CHƯƠNG 34 THẦN ĐIỆN!(THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 35 :  CHƯƠNG 35 THẦN ĐIỆN! (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 36 :  CHƯƠNG 36 ĐỒ LỤC!(THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 37 :  CHƯƠNG 37 ĐỒ LỤC! (TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 38 :  CHƯƠNG 38ĐỒ LỤC! (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 39 :  CHƯƠNG 39 ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 40 :  CHƯƠNG 40 ĐÂY LÀ CHIẾN TRANH (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 41 :  CHƯƠNG 41 BÁN NHÂN MÃ TRƯờNG CUNG ( THƯỢNG ) ~ (31/10/2022)

Chương 42 :  CHƯƠNG 42BÁN NHÂN MÃ TRƯờNG CUNG (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 43 :  CHƯƠNG 43 THỢ RÈN PHỘ (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 44 :  CHƯƠNG 44 THỢ RÈN PHÔ (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 45 :  CHƯƠNG 45ƯNG THÂN NHÂN (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 46 :  CHƯƠNG 46 ƯNG THÂN NHÂN (TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 47 :  CHƯƠNG 47 ƯNG THÂN NHÂN (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 48 :  CHƯƠNG 48 DỰC NHÂN(THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 49 :  CHƯƠNG 49 DỰC NHÂN (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 50 :  CHƯƠNG 50 NỮ VƯƠNG ĐÍCH DỤ HOẶC (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 51 :  CHƯƠNG 51 NỮ VƯƠNG ĐÍCH DỤ HOẶC (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 52 :  CHƯƠNG 52 TƯỢNG MỘC (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 53 :  CHƯƠNG 53 TƯỢNG MỘC (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 54 :  CHƯƠNG 54 XUNG PHONG (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 55 :  CHƯƠNG 55 XUNG PHONG (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 56 :  CHƯƠNG 56 CHẾT Ở VÔ DANH ~ (31/10/2022)

Chương 57 :  CHƯƠNG 57CRETE NHÂN ~ (31/10/2022)

Chương 58 :  CHƯƠNG 58CRETE NHÂN (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 59 :  CHƯƠNG 59TÀN BINH (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 60 :  CHƯƠNG 60TÀN BINH (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 61 :  CHƯƠNG 61 CÚC BẠO (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 62 :  CHƯƠNG 62 CÚC BẠO (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 63 :  CHƯƠNG 63 SỨ GIẢ (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 64 :  CHƯƠNG 64 SỨ GIẢ (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 65 :  CHƯƠNG 65 CHIẾN THẦN KRATOS (THƯỢNG) Các vị thần Hy Lạp 12 thần trên đỉnh Olympus ~ (31/10/2022)

Chương 66 :  CHƯƠNG 66 CHIẾN THẦN KRATOS (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 67 :  CHƯƠNG 67 CRETE TRƯỜNG CUNG THỦ (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 68 :  CHƯƠNG 68CRETE TRƯỜNG CUNG THỦ (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 69 :  CHƯƠNG 69QUẢ PHỤ ~ (31/10/2022)

Chương 70 :  CHƯƠNG 70 THỰC NHÂN MA(THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 71 :  CHƯƠNG 71THỰC NHÂN MA (TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 72 :  CHƯƠNG 72THỰC NHÂN MA (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 73 :  CHƯƠNG 73HỔ RĂNG KIẾM (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 74 :  CHƯƠNG 74HỔ RĂNG KIẾM (TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 75 :  CHƯƠNG 75HỔ RĂNG KIẾM (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 76 :  CHƯƠNG 76 MỘT CÁI TÂN HƯNG ĐÍCH THÀNH THỊ (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 77 :  CHƯƠNG 77MỘT CÁI TÂN HƯNG ĐÍCH THÀNH THỊ (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 78 :  CHƯƠNG 78 SPARTA KẺ CHINH PHỤC ~ (31/10/2022)

Chương 79 :  CHƯƠNG 79SPARTA KẺ CHINH PHỤC (HẠ) P/s text xấu quá Ai có link text đẹp cho mình xin với ~ (31/10/2022)

Chương 80 :  CHƯƠNG 80 OLYMPIC THẦN HỆ ~ (31/10/2022)

Chương 81 :  CHƯƠNG 81 THÙ LAO (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 82 :  CHƯƠNG 82THÙ LAO (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 83 :  CHƯƠNG 83 MA PHÁP SƯ (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 84 :  CHƯƠNG 84MA PHÁP SƯ (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 85 :  CHƯƠNG 85 BỊ CHIẾN (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 86 :  CHƯƠNG 86BỊ CHIẾN (TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 87 :  CHƯƠNG 87 BỊ CHIẾN (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 88 :  CHƯƠNG 88CHIẾN (THƯỢNG) ~ (31/10/2022)

Chương 89 :  CHƯƠNG 89 CHIẾN (TRUNG) ~ (31/10/2022)

Chương 90 :  CHƯƠNG 90CHIẾN (HẠ) ~ (31/10/2022)

Chương 91 : Chín mười một chương lang kỵ binh ( thượng ) ~ (31/10/2022)

Chương 92 : Thứ chín mười hai chương lang kỵ binh ( hạ ) ~ (31/10/2022)

Chương 93 : Thứ chín mười ba chương Chiến thần tế ti dài ( thượng )! ~ (31/10/2022)

Chương 94 : Thứ chín mười bốn chương Chiến thần tế ti dài ( hạ )! ~ (31/10/2022)

Chương 95 : Thứ chín mười lăm chương kỳ quái đích tên! ~ (31/10/2022)

Chương 96 : Đệ cửu thập lục chương đối trận ( thượng ) ~ (31/10/2022)

Chương 97 : Đệ cửu thập thất chương đối trận ( hạ ) ~ (31/10/2022)

Chương 98 : Đệ cửu thập bát chương bán thú nhân ( thượng ~ (31/10/2022)

Chương 99 : Đệ cửu thập cửu chương bán thú nhân ( hạ ) ~ (31/10/2022)

Chương 100 : Một trăm chương chia cắt ( thượng ) ~ (31/10/2022)  123

Bình luận truyện Triệu Hoán Toàn Diện Chiến Tranh