Triệu Thị Hổ Tử

Triệu Thị Hổ Tử

Tên khác: Triệu Thị Hổ Tử
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 756 chương


Thông tin truyện Triệu Thị Hổ Tử

Bạn đang theo dõi truyen online Triệu Thị Hổ Tử của tác giả Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ngày đó, hổ con mất ổ, bất đắc dĩ ma luyện nanh vuốt, tìm kiếm chỗ ẩn thân.Ngày đó, hổ con hơi lớn, cắn chết Lang Vương, chiếm lang huyệt, trở thành đàn sói đứng đầu.Ngày đó...

Danh sách chương Triệu Thị Hổ Tử

Chương 1 : Đi tới ~ (01/12/2022)

Chương 2 : Mẫu thân Chu thị ~ (01/12/2022)

Chương 3 : Lỗ Dương Hương Hầu ~ (01/12/2022)

Chương 4 : Tĩnh Nữ ~ (01/12/2022)

Chương 5 : Vấn an ~ (01/12/2022)

Chương 6 : Bà cốt ~ (01/12/2022)

Chương 7 : Thấp thỏm ~ (01/12/2022)

Chương 8 : Lạ lẫm niên đại ~ (01/12/2022)

Chương 9 : Công Dương tiên sinh ~ (01/12/2022)

Chương 10 : Lạ lẫm niên đại (hai) ~ (01/12/2022)

Chương 11 : Nạn dân? ~ (01/12/2022)

Chương 12 : Nạn dân! ~ (01/12/2022)

Chương 13 : Phụ tử giao lưu ~ (01/12/2022)

Chương 14 : Phụ tử giao lưu (hai) ~ (01/12/2022)

Chương 15 : Phụ tử giao lưu (ba) ~ (01/12/2022)

Chương 16 : Lỗ Dương huyện lệnh Lưu Trực ~ (01/12/2022)

Chương 17 : Lỗ Dương huyện lệnh Lưu Trực (hai) ~ (01/12/2022)

Chương 18 : Trò chơi ở trên đường ~ (01/12/2022)

Chương 19 : Trò chơi ở trên đường (2) ~ (01/12/2022)

Chương 20 : Tình hình tai nạn phía sau ~ (01/12/2022)

Chương 21 : Trở về nhà ~ (01/12/2022)

Chương 22 : Ngây thơ đại nhân ~ (01/12/2022)

Chương 23 : Bộc vệ ngày xưa ~ (01/12/2022)

Chương 24 : Bộc vệ ngày xưa(2) ~ (01/12/2022)

Chương 25 : Công điểm kiến thức ~ (01/12/2022)

Chương 26 : Bạo động ~ (01/12/2022)

Chương 27 : Bạo động (2) ~ (01/12/2022)

Chương 28 : Gặp lại ~ (01/12/2022)

Chương 29 : Gặp lại (hai) ~ (01/12/2022)

Chương 30 : Công điểm phát thóc ~ (01/12/2022)

Chương 31 : Phẫn nộ ~ (01/12/2022)

Chương 32 : Ẩu đấu ~ (01/12/2022)

Chương 33 : Trịnh hương trưởng kinh ngạc ~ (01/12/2022)

Chương 34 : Hiến kế ~ (01/12/2022)

Chương 35 : Ủy nhiệm ~ (01/12/2022)

Chương 36 : Tỏ thái độ ~ (01/12/2022)

Chương 37 : Đài đất nhiếp chúng ~ (01/12/2022)

Chương 38 : Chỉnh đốn nạn dân ~ (01/12/2022)

Chương 39 : Chỉnh đốn nạn dân(2) ~ (01/12/2022)

Chương 40 : Chỉnh đốn nạn dân (3) ~ (01/12/2022)

Chương 41 : Nam quận phản loạn tin tức ~ (01/12/2022)

Chương 42 : Dần dần tụ lại lòng người ~ (01/12/2022)

Chương 43 : Quy phủ ~ (01/12/2022)

Chương 44 : Căn bản nhất đề nghị ~ (01/12/2022)

Chương 45 : Bất thiện chi khách ~ (01/12/2022)

Chương 46 : Bất thiện chi khách (2) ~ (01/12/2022)

Chương 47 : Uy hiếp ~ (01/12/2022)

Chương 48 : Trao đổi đối sách ~ (01/12/2022)

Chương 49 : Lơ đãng chấn kinh ~ (01/12/2022)

Chương 50 : Diệp Huyện chi hành ~ (01/12/2022)

Chương 51 : Bất ngờ tới nguy cơ ~ (01/12/2022)

Chương 52 : Bất ngờ tới nguy cơ (2) ~ (01/12/2022)

Chương 53 : Bất ngờ tới nguy cơ (3) ~ (01/12/2022)

Chương 54 : Vương Thượng Đức ~ (01/12/2022)

Chương 55 : Vương Thượng Đức (2) ~ (01/12/2022)

Chương 56 : Tụ tài kế sách ~ (01/12/2022)

Chương 57 : Tụ lương kế sách ~ (01/12/2022)

Chương 58 : Trả thù ~ (01/12/2022)

Chương 59 : Nói một chút ~ (01/12/2022)

Chương 60 : Hết thảy đều kết thúc ~ (01/12/2022)

Chương 61 : Bắt đầu mùa đông ~ (01/12/2022)

Chương 62 : Nhữ Dương Hầu thế tử ~ (01/12/2022)

Chương 63 : Nhữ Dương Hầu thế tử(2) ~ (01/12/2022)

Chương 64 : Thiếp mời ~ (01/12/2022)

Chương 65 : Ác yến ~ (01/12/2022)

Chương 66 : Ác yến (2) ~ (01/12/2022)

Chương 67 : Nghĩ đối sách khác ~ (01/12/2022)

Chương 68 : Lại phó Uyển thành ~ (01/12/2022)

Chương 69 : Lực lượng tới tay ~ (01/12/2022)

Chương 70 : Diệp Huyện Huyện lệnh ~ (01/12/2022)

Chương 71 : Du thuyết ~ (01/12/2022)

Chương 72 : Du thuyết (2) ~ (01/12/2022)

Chương 73 : Lỗ Diệp Cộng Tế ~ (01/12/2022)

Chương 74 : Quân thị thử nghiệm ~ (01/12/2022)

Chương 75 : Quân thị thử nghiệm (2) ~ (01/12/2022)

Chương 76 : Quân thị thử nghiệm (3) ~ (01/12/2022)

Chương 77 : Vương Thượng Đức trợ công ~ (01/12/2022)

Chương 78 : Yển thành Chu thị ~ (01/12/2022)

Chương 79 : Yển thành Chu thị (hai) ~ (01/12/2022)

Chương 80 : Tháng mười một ~ (01/12/2022)

Chương 81 : Nhị lão đến ~ (01/12/2022)

Chương 82 : Toàn gia đoàn tụ ~ (01/12/2022)

Chương 83 : Toàn gia đoàn tụ (3) ~ (01/12/2022)

Chương 84 : Trịnh Hương tiểu tự ~ (01/12/2022)

Chương 85 : Mở tiệc chiêu đãi mọi người ~ (01/12/2022)

Chương 86 : Hai người – nhị giả ~ (01/12/2022)

Chương 87 : Hai người – nhị giả(2) ~ (01/12/2022)

Chương 88 : Chúc tuổi lễ vật ~ (01/12/2022)

Chương 89 : Giao thừa ~ (01/12/2022)

Chương 90 : Tháng giêng ~ (01/12/2022)

Chương 91 : Bắt đầu tháng hai ~ (01/12/2022)

Chương 92 : Chống lại ~ (01/12/2022)

Chương 93 : Chống lại (2) ~ (01/12/2022)

Chương 94 : Yên lặng theo dõi kỳ biến ~ (01/12/2022)

Chương 95 : Quyết định ~ (01/12/2022)

Chương 96 : Đứng đội ~ (01/12/2022)

Chương 97 : Đánh đến tận cửa ~ (01/12/2022)

Chương 98 : Trực diện ~ (01/12/2022)

Chương 99 : Lương đến, chiến khởi ~ (01/12/2022)

Chương 100 : Triệu Trịnh chi chiến ~ (01/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Triệu Thị Hổ Tử