Trinh Quán Hiền Vương

Trinh Quán Hiền Vương

Tên khác: Trinh Quán Hiền Vương
Thể loại: Lịch Sử
Tác giả: Đại Nhãn Tiểu Kim Ngư
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 512 chương


Thông tin truyện Trinh Quán Hiền Vương

Bạn đang theo dõi truyện moi Trinh Quán Hiền Vương của tác giả Đại Nhãn Tiểu Kim Ngư rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Lịch Sử này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Trinh Quán năm thứ mười bốn, Đại Đường thịnh thế đã mở ra.Đường Cao Tông vẫn là thành thật tiểu vương gia.Nữ hoàng đã vào cung thành Vũ tài tử.Dực quốc công phủ, Tần Quỳnh mới vừa đội mũ trưởng tử Tần Hoài Đạo, mở ra Đại Đường phong vương kiếp sống!

Danh sách chương Trinh Quán Hiền Vương

Chương 1 : Xuyên qua cõng nồi ~ (12/10/2021)

Chương 2 : Tai nạn tuyết ~ (12/10/2021)

Chương 3 : Bếp lò tác dụng ~ (12/10/2021)

Chương 4 : Làm điểm tâm ~ (12/10/2021)

Chương 5 : 2 vị quốc công tới chơi ~ (12/10/2021)

Chương 6 : Tương lai dự định ~ (12/10/2021)

Chương 7 : Lại thưởng ~ (12/10/2021)

Chương 8 : Cô gởi thư ~ (12/10/2021)

Chương 9 : Nghị luận mở ra ~ (12/10/2021)

Chương 10 : Gạch cũng là 1 cửa chuyện làm ăn ~ (12/10/2021)

Chương 11 : Bệ hạ tuần tra ~ (12/10/2021)

Chương 12 : Chia sẻ đi ra ngoài ~ (12/10/2021)

Chương 13 : Lý Trì lại tới chơi ~ (12/10/2021)

Chương 14 : Thành Dương công chúa buồn phiền ~ (12/10/2021)

Chương 15 : Tru tâm ~ (12/10/2021)

Chương 16 : Thiên tài ~ (12/10/2021)

Chương 17 : Lý Trì dã tâm ~ (12/10/2021)

Chương 18 : Úy Trì Bảo Lâm nhắc nhở ~ (12/10/2021)

Chương 19 : Trang giấy ~ (12/10/2021)

Chương 20 : Như thế nào sắp xếp? ~ (12/10/2021)

Chương 21 : Thành Dương kế vặt ~ (12/10/2021)

Chương 22 : Vô dục tắc cương ~ (12/10/2021)

Chương 23 : Trẫm còn muốn mặt ~ (12/10/2021)

Chương 24 : Không dám thả ra ~ (12/10/2021)

Chương 25 : Bệ Hạ quyết tâm ~ (12/10/2021)

Chương 26 : Ngươi đáng tín nhiệm trẫm? ~ (12/10/2021)

Chương 27 : Còn có thể thiệt thòi tiền nong? ~ (12/10/2021)

Chương 28 : Quốc công, khôi phục ~ (12/10/2021)

Chương 29 : Đi hồ đồ đi ~ (12/10/2021)

Chương 30 : Thành Dương công chúa lễ vật ~ (12/10/2021)

Chương 31 : Bàn ~ (12/10/2021)

Chương 32 : Ngụy vương đến rồi ~ (12/10/2021)

Chương 33 : Cút ra ngoài ~ (12/10/2021)

Chương 34 : Làm chủ? ~ (12/10/2021)

Chương 35 : Thà rằng đắc tội quân tử không thể đắc tội tiểu nhân ~ (12/10/2021)

Chương 36 : Đến rồi cái người rõ ràng ~ (12/10/2021)

Chương 37 : Bị đâm ~ (12/10/2021)

Chương 38 : Cho trẫm tra cái lộn chổng vó lên trời ~ (12/10/2021)

Chương 39 : Lộc Đông Tán bái thiếp ~ (12/10/2021)

Chương 40 : Giết ~ (12/10/2021)

Chương 41 : Ngu không thể nói ~ (12/10/2021)

Chương 42 : Tặng lễ đến rồi! ~ (12/10/2021)

Chương 43 : Thay cái danh mục quà tặng ~ (12/10/2021)

Chương 44 : Hoàng đế lo âu ~ (12/10/2021)

Chương 45 : Thái tử khí độ ~ (12/10/2021)

Chương 46 : Có đại tang đến kỳ ~ (12/10/2021)

Chương 47 : Gặp vua ~ (12/10/2021)

Chương 48 : Võ mới người ~ (12/10/2021)

Chương 49 : Đi Hồ Quốc Công phủ trên như thế nào? ~ (12/10/2021)

Chương 50 : Muốn Thành Dương công chúa làm chị dâu ~ (12/10/2021)

Chương 51 : Ban ơn võ nịnh nọt ~ (12/10/2021)

Chương 52 : Còn thiếu tiền ~ (12/10/2021)

Chương 53 : Vũ Mị tâm tư ~ (12/10/2021)

Chương 54 : Yêu nghiệt a ~ (12/10/2021)

Chương 55 : Muốn 1 cái đi ~ (12/10/2021)

Chương 56 : Việc hôn nhân ~ (12/10/2021)

Chương 57 : Suy đoán không sai ~ (12/10/2021)

Chương 58 : Bái phỏng Trương Lượng ~ (12/10/2021)

Chương 59 : Đổi đi danh mục quà tặng ~ (12/10/2021)

Chương 60 : Thành Dương còn nhỏ? ~ (12/10/2021)

Chương 61 : Thái tử lòng dạ ~ (12/10/2021)

Chương 62 : Đối thủ là ai? ~ (12/10/2021)

Chương 63 : Đấu rốt cuộc ~ (12/10/2021)

Chương 64 : Phóng đại chiêu ~ (12/10/2021)

Chương 65 : Bày ra yêu cầu ~ (12/10/2021)

Chương 66 : Chung quy phải phân ra thắng bại ~ (12/10/2021)

Chương 68 : Thông minh Thái Tử ~ (12/10/2021)

Chương 68 : Các loại ai đó? ~ (12/10/2021)

Chương 69 : Tranh cướp ~ (12/10/2021)

Chương 70 : Thế gia đến cửa ~ (12/10/2021)

Chương 71 : Nói xong ~ (12/10/2021)

Chương 72 : Thái Tử quản giáo? ~ (12/10/2021)

Chương 73 : Bướm cánh uy lực ~ (12/10/2021)

Chương 74 : Chuẩn bị sản xuất ~ (12/10/2021)

Chương 75 : Sản xuất trang giấy ~ (12/10/2021)

Chương 76 : Muốn cái gì ban thưởng ~ (12/10/2021)

Chương 77 : Muốn xây nhà ~ (12/10/2021)

Chương 78 : Ra ngoài tụ họp ~ (12/10/2021)

Chương 79 : Rượu khó uống! ~ (12/10/2021)

Chương 80 : Võ Nguyên Khánh đến ầm ĩ ~ (12/10/2021)

Chương 81 : Tố cáo ~ (12/10/2021)

Chương 82 : Bán giấy ~ (12/10/2021)

Chương 83 : Xui xẻo hầu quân tập ~ (12/10/2021)

Chương 84 : Làm phòng bị ~ (12/10/2021)

Chương 85 : Lời đồn 4 lên ~ (12/10/2021)

Chương 86 : Rốt cuộc là ai? ~ (12/10/2021)

Chương 87 : Chính là không xuống giá ~ (12/10/2021)

Chương 88 : Không phản ứng ~ (12/10/2021)

Chương 89 : Cố ý ~ (12/10/2021)

Chương 90 : Rượu đế đi ra ~ (12/10/2021)

Chương 91 : Kiếm tiền cũng là vì triều đình ~ (12/10/2021)

Chương 92 : Vì sao như vậy đối với ta? ~ (12/10/2021)

Chương 93 : Ngụy Vương đến đàm luận ~ (12/10/2021)

Chương 94 : Đánh hắn đi ~ (12/10/2021)

Chương 95 : Oan uổng a ~ (12/10/2021)

Chương 96 : Hoàng Thượng thúc cưới vợ bé ~ (12/10/2021)

Chương 97 : Không có tiền nhận lỗi ~ (12/10/2021)

Chương 98 : Ngụy Vương cũng là rất nghèo ~ (12/10/2021)

Chương 99 : Bão táp nổi lên ~ (12/10/2021)

Chương 100 : Đều là lợi ích ~ (12/10/2021)  123456

Bình luận truyện Trinh Quán Hiền Vương