Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Tên khác: N/a
Thể loại: Huyền Huyễn , Khác , Dã sử
Tác giả: Yoo Ryeo Han
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 200 chương


Thông tin truyện Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Khi mở mắt ra, là thế giới trong 1 cuốn tiểu thuyết

Sự ra đời của anh hùng

Và lại còn trong cơ thể của tên vô lại nổi tiếng của gia đình Bá Tước.

Cơ mà, cứ thế trở thành một tên vô lại thì đâu có được?

Danh sách chương Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước

Chương 1: C1: Theo Bản Năng (1) ~ (13/12/2022)

Chương 2: C2: Theo Bản Năng (2) ~ (13/12/2022)

Chương 3: C3: Theo Bản Năng (3) ~ (13/12/2022)

Chương 4: C4: Theo Bản Năng (4) ~ (13/12/2022)

Chương 5: C5: Từ Dưới Đáy (1) ~ (13/12/2022)

Chương 6: C6: Từ Dưới Đáy (2) ~ (13/12/2022)

Chương 7: C7: Từ Dưới Đáy (3) ~ (13/12/2022)

Chương 8: C8: Từ Dưới Đáy (4) ~ (13/12/2022)

Chương 9: C9: Từ Dưới Đáy (5) ~ (13/12/2022)

Chương 10: C10: Từ Dưới Đáy (6) ~ (13/12/2022)

Chương 11: C11: Đêm (1) ~ (13/12/2022)

Chương 12: C12: Đêm (2) ~ (13/12/2022)

Chương 13: C13: Đêm (3) ~ (13/12/2022)

Chương 14: C14: Đêm (4) ~ (13/12/2022)

Chương 15: C15: Ta Đau (1) ~ (13/12/2022)

Chương 16: C16: Ta Đau (2) ~ (13/12/2022)

Chương 17: C17: Ta Đau (3) ~ (13/12/2022)

Chương 18: C18: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (1) ~ (13/12/2022)

Chương 19: C19: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (2) ~ (13/12/2022)

Chương 20: C20: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (3) ~ (13/12/2022)

Chương 21: C21: Này, Ngươi Đang Trốn Ở Đâu Đấy? (4) ~ (13/12/2022)

Chương 22: C22: Sụp Đổ (1) ~ (13/12/2022)

Chương 23: C23: Sụp Đổ (2) ~ (13/12/2022)

Chương 24: C24: Sụp Đổ (3) ~ (13/12/2022)

Chương 25: C25: Sụp Đổ (4) ~ (13/12/2022)

Chương 26: C26: Chiếu Sáng (1) ~ (13/12/2022)

Chương 27: C27: Chiếu Sáng (2) ~ (13/12/2022)

Chương 28: C28: Chiếu Sáng (3) ~ (13/12/2022)

Chương 29: C29: Chiếu Sáng (4) ~ (13/12/2022)

Chương 30: C30: Chiếu Sáng (5) ~ (13/12/2022)

Chương 31: C31: Ngươi Là Ai? (1) ~ (13/12/2022)

Chương 32: C32: Ngươi Là Ai? (2) ~ (13/12/2022)

Chương 33: C33: Ngươi Là Ai? (3) ~ (13/12/2022)

Chương 34: C34: Ngươi Là Ai? (4) ~ (13/12/2022)

Chương 35: C35: Bị Phá Huỷ (1) ~ (13/12/2022)

Chương 36: C36: Bị Phá Huỷ (2) ~ (13/12/2022)

Chương 37: C37: Bị Phá Huỷ (3) ~ (13/12/2022)

Chương 38: C38: Bị Phá Huỷ (4) ~ (13/12/2022)

Chương 39: C39: Bị Phá Huỷ (5) ~ (13/12/2022)

Chương 40: C40: Hả? (1) ~ (13/12/2022)

Chương 41: C41: Hả? (2) ~ (13/12/2022)

Chương 42: C42: Hả? (3) ~ (13/12/2022)

Chương 43: C43: Hai Tên Rác Rưởi (1) ~ (13/12/2022)

Chương 44: C44: Hai Tên Rác Rưởi (2) ~ (13/12/2022)

Chương 45: C45: Hai Tên Rác Rưởi (3) ~ (13/12/2022)

Chương 46: C46: Hai Tên Rác Rưởi (4) ~ (13/12/2022)

Chương 47: C47: Chia Ly (1) ~ (13/12/2022)

Chương 48: C48: Chia Ly (2) ~ (13/12/2022)

Chương 49: C49: Chia Ly (3) ~ (13/12/2022)

Chương 50: C50: Chia Ly (4) ~ (13/12/2022)

Chương 51: C51: Chia Ly (5) ~ (13/12/2022)

Chương 52: C52: Nước Mắt (1) ~ (13/12/2022)

Chương 53: C53: Nước Mắt (2) ~ (13/12/2022)

Chương 54: C54: Nước Mắt (3) ~ (13/12/2022)

Chương 55: C55: Nước Mắt (4) ~ (13/12/2022)

Chương 56: C56: Ghi Chép (1) ~ (13/12/2022)

Chương 57: C57: Ghi Chép (2) ~ (13/12/2022)

Chương 58: C58: Ghi Chép (3) ~ (13/12/2022)

Chương 59: C59: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (1) ~ (13/12/2022)

Chương 60: C60: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (2) ~ (13/12/2022)

Chương 61: C61: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (3) ~ (13/12/2022)

Chương 62: C62: Nếu Không, Thì Muốn Làm Gì Thì Làm (4) ~ (13/12/2022)

Chương 63: C63: Khi Đêm Đến (1) ~ (13/12/2022)

Chương 64: C64: Khi Đêm Đến (2) ~ (13/12/2022)

Chương 65: C65: Khi Đêm Đến (3) ~ (13/12/2022)

Chương 66: C66: Khi Đêm Đến (4) ~ (13/12/2022)

Chương 67: C67: Khi Đêm Đến (5) ~ (13/12/2022)

Chương 68: C68: Đêm Đã Đến (1) ~ (13/12/2022)

Chương 69: C69: Đêm Đã Đến (2) ~ (13/12/2022)

Chương 70: C70: Đêm Đã Đến (3) ~ (13/12/2022)

Chương 71: C71: Đêm Đã Đến (4) ~ (13/12/2022)

Chương 72: C72: Đêm Đã Đến (5) ~ (13/12/2022)

Chương 73: C73: Đêm Đã Đến (6) ~ (13/12/2022)

Chương 74: C74: Như Đề Nghị Của Ngươi (1) ~ (13/12/2022)

Chương 75: C75: Như Đề Nghị Của Ngươi (2) ~ (13/12/2022)

Chương 76: C76: Như Đề Nghị Của Ngươi (3) ~ (13/12/2022)

Chương 77: C77: Như Đề Nghị Của Ngươi (4) ~ (13/12/2022)

Chương 78: C78: Như Đề Nghị Của Ngươi (5) ~ (13/12/2022)

Chương 79: C79: Dễ Như Ăn Bánh (1) ~ (13/12/2022)

Chương 80: C80: Dễ Như Ăn Bánh (2) ~ (13/12/2022)

Chương 81: C81: Dễ Như Ăn Bánh (3) ~ (13/12/2022)

Chương 82: C82: Dễ Như Ăn Bánh (4) ~ (13/12/2022)

Chương 83: C83: Dễ Như Ăn Bánh (5) ~ (13/12/2022)

Chương 84: C84: Quyết Định (1) ~ (13/12/2022)

Chương 85: C85: Quyết Định (2) ~ (13/12/2022)

Chương 86: C86: Quyết Định (3) ~ (13/12/2022)

Chương 87: C87: Quyết Định (4) ~ (13/12/2022)

Chương 88: C88: Trong Một Lần Nhắm (1) ~ (13/12/2022)

Chương 89: C89: Trong Một Lần Nhắm (2) ~ (13/12/2022)

Chương 90: C90: Trong Một Lần Nhắm (3) ~ (13/12/2022)

Chương 91: C91: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (1) ~ (13/12/2022)

Chương 92: C92: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (2) ~ (13/12/2022)

Chương 93: C93: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (3) ~ (13/12/2022)

Chương 94: C94: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (4) ~ (13/12/2022)

Chương 95: C95: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (5) ~ (13/12/2022)

Chương 96: C96: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (6) ~ (13/12/2022)

Chương 97: C97: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (7) ~ (13/12/2022)

Chương 98: C98: Kẻ Mất Trí, Kẻ Vô Tội Và Kẻ Đang Cười (8) ~ (13/12/2022)

Chương 99: C99: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (1) ~ (13/12/2022)

Chương 100: C100: Được Rồi, Đây Là Mở Đầu (2) ~ (13/12/2022)  12

Bình luận truyện Trở Thành Kẻ Vô Lại Nhà Bá Tước