Trọng Chú Vu Sư

Trọng Chú Vu Sư

Tên khác: Trọng Chú Vu Sư
Thể loại: Hệ Thống , Dị Năng , Xuyên Không , Trọng Sinh , Linh Dị , Khác
Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 363 chương


Thông tin truyện Trọng Chú Vu Sư

Bạn đang theo dõi đọc truyện hay online Trọng Chú Vu Sư của tác giả Vũ Trung Ngư Dục Ca rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Hệ Thống, Dị Năng, Xuyên Không, Trọng Sinh, Linh Dị, Khác này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. “Ta tuy rằng là phản bội vu, nhưng ta vẫn như cũ là một người Vu sư. Ta chỉ là phản bội vu tổ, mà không phải phản bội chân lý.”Người thì xuyên không, kẻ thì mang hệ thống, trùng sinh, thằng thì có dị năng.... Vân vân và mây mây => cố sự bắt đầu từ một nơi đang bị chuyển hóa thành linh dị thế giới. Nhân vật chính trong chuyện là giác tỉ giả Ngũ Tinh vu sư trùng luyện lại nhân sinh.

Danh sách chương Trọng Chú Vu Sư

Chương 1 : Thức tỉnh ~ (14/10/2021)

Chương 2 : Chữa trị ~ (14/10/2021)

Chương 3 : Nghiên cứu hệ thống ~ (14/10/2021)

Chương 4 : Phân tích gặp ngăn cản ~ (14/10/2021)

Chương 5 : Thay cái mạch suy nghĩ ~ (14/10/2021)

Chương 6 : Người trùng sinh ~ (14/10/2021)

Chương 7 : Hệ thống thăng cấp ~ (14/10/2021)

Chương 8 : Lần nữa phân tích ~ (14/10/2021)

Chương 9 : Lệ quỷ ~ (14/10/2021)

Chương 10 : Một chút phiền phức ~ (14/10/2021)

Chương 11 : Học tập ~ (14/10/2021)

Chương 12 : Đột phá ~ (14/10/2021)

Chương 13 : Chuyển hóa ~ (14/10/2021)

Chương 14 : Tái tạo ~ (14/10/2021)

Chương 15 : Kiếm tiền ~ (14/10/2021)

Chương 16 : Đăng ký ~ (14/10/2021)

Chương 17 : Lần nữa nghiên cứu hệ thống ~ (14/10/2021)

Chương 18 : Thu hoạch ~ (14/10/2021)

Chương 19 : Đan dược ~ (14/10/2021)

Chương 20 : Trở về trường ~ (14/10/2021)

Chương 21 : Người xuyên việt ~ (14/10/2021)

Chương 22 : Phát hiện hệ thống mới ~ (14/10/2021)

Chương 23 : Nữ hệ thống người ~ (14/10/2021)

Chương 24 : Đột phá ~ (14/10/2021)

Chương 25 : Niềm vui ngoài ý muốn ~ (14/10/2021)

Chương 26 : Thuế biến ~ (14/10/2021)

Chương 27 : Tấn cấp ~ (14/10/2021)

Chương 28 : Ưu hóa ~ (14/10/2021)

Chương 29 : Xoáy cơ ~ (14/10/2021)

Chương 30 : Công lược hệ thống ~ (14/10/2021)

Chương 31 : Bắt giữ ~ (14/10/2021)

Chương 32 : Thánh giả ~ (14/10/2021)

Chương 33 : Bố cục ~ (14/10/2021)

Chương 34 : Việc vặt ~ (14/10/2021)

Chương 35 : Nghi thức ~ (14/10/2021)

Chương 36 : Giải thích ~ (14/10/2021)

Chương 37 : So sánh ~ (14/10/2021)

Chương 38 : Khí vận ~ (14/10/2021)

Chương 39 : Kết thúc công việc ~ (14/10/2021)

Chương 40 : Tư liệu ~ (14/10/2021)

Chương 41 : Quan tưởng đồ ~ (14/10/2021)

Chương 42 : Truyền pháp ~ (14/10/2021)

Chương 43 : Đệ tử ~ (14/10/2021)

Chương 44 : Lần đầu giáng lâm ~ (14/10/2021)

Chương 45 : Ngoài ý muốn phát hiện ~ (14/10/2021)

Chương 46 : Thí nghiệm phát hiện ~ (14/10/2021)

Chương 47 : Đi ra ngoài ~ (14/10/2021)

Chương 48 : Cố nhân ~ (14/10/2021)

Chương 49 : Tổ đội ~ (14/10/2021)

Chương 50 : Các ý nghĩ ~ (14/10/2021)

Chương 51 : Quyết đoán ~ (14/10/2021)

Chương 52 : Chuẩn bị ~ (14/10/2021)

Chương 53 : Xuất phát ~ (14/10/2021)

Chương 54 : Biến hóa ~ (14/10/2021)

Chương 55 : Dạy bảo ~ (14/10/2021)

Chương 56 : Triệu hải ~ (14/10/2021)

Chương 57 : Lý Ưu ~ (14/10/2021)

Chương 58 : Cự tuyệt ~ (14/10/2021)

Chương 59 : Trên đường ~ (14/10/2021)

Chương 60 : Nghiền ép ~ (14/10/2021)

Chương 61 : Giao dịch ~ (14/10/2021)

Chương 62 : Thí nghiệm ~ (14/10/2021)

Chương 63 : Trung cấp dị năng giả ~ (14/10/2021)

Chương 65 : Diễn biến ~ (14/10/2021)

Chương 66 : Dị chủng Zombie ~ (14/10/2021)

Chương 67 : Kỳ quái tổ hợp ~ (14/10/2021)

Chương 68 : Nghiên cứu tiến triển ~ (14/10/2021)

Chương 69 : Hiệu quả ~ (14/10/2021)

Chương 70 : Nóng vội ~ (14/10/2021)

Chương 71 : Tây đô ~ (14/10/2021)

Chương 72 : Trò chuyện ~ (14/10/2021)

Chương 73 : Đồ chơi ~ (14/10/2021)

Chương 74 : Mới giao dịch ~ (14/10/2021)

Chương 75 : Nghiên cứu thí nghiệm ~ (14/10/2021)

Chương 76 : Tấn cấp ~ (14/10/2021)

Chương 77 : Bắt đầu thí nghiệm ~ (14/10/2021)

Chương 78 : Ngoài ý muốn cùng trở về ~ (14/10/2021)

Chương 79 : Vị diện giao dịch người ~ (14/10/2021)

Chương 80 : Kiểm kê thu hoạch ~ (14/10/2021)

Chương 81 : Biến hóa ~ (14/10/2021)

Chương 82 : Thông tri ~ (14/10/2021)

Chương 83 : Tu luyện thánh địa ~ (14/10/2021)

Chương 84 : Nghiên cứu ~ (14/10/2021)

Chương 85 : Bái phỏng ~ (14/10/2021)

Chương 86 : Kinh nghiệm ~ (14/10/2021)

Chương 87 : Lần thứ 2 giáng lâm ~ (14/10/2021)

Chương 88 : Thiên Cơ tông ~ (14/10/2021)

Chương 89 : Lựa chọn ~ (14/10/2021)

Chương 90 : Nội môn ~ (14/10/2021)

Chương 91 : Phát hiện ~ (14/10/2021)

Chương 92 : Ác ý ~ (14/10/2021)

Chương 93 : Dạy bảo ~ (14/10/2021)

Chương 94 : Thường thức ~ (14/10/2021)

Chương 95 : Vọng Khí thuật ~ (14/10/2021)

Chương 96 : Lại được ~ (14/10/2021)

Chương 97 : Trúc Cơ ~ (14/10/2021)

Chương 98 : Chính thức nhập môn ~ (14/10/2021)

Chương 99 : Thể nghiệm ~ (14/10/2021)

Chương 100 : Thủ đoạn ~ (14/10/2021)

Chương 101 : Huynh đệ ~ (14/10/2021)  1234

Bình luận truyện Trọng Chú Vu Sư