Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư

Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư

Tên khác: Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Ba Hạ Khách
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 391 chương


Thông tin truyện Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư

Bạn đang theo dõi truyện mới full Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư của tác giả Ba Hạ Khách rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Người hậu thế ở lúc thế giới tận thế, trùng sinh làm Tống Thanh Thư trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký.Hãy xem Tống Thanh Thư làm sao nghịch thiên cải mệnh, đi lên Thông Thiên đại đạo.

Danh sách chương Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư

Chương 1 : Thế giới tận thế ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Tống Thanh Thư ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Tử Tiêu cung chúc thọ ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Thiếu Lâm người đến ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Khẩu chiến quần hùng ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Lại nổi lên phong ba ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Ỷ Thiên kiếm Đồ Long đao bí ẩn ~ (26/10/2022)

Chương 8 : Chân tướng rõ ràng ~ (26/10/2022)

Chương 9 : Hàn độc phát tác ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Võ Đang nội công ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Sớm muộn khóa ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Quan hệ hòa hoãn ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Tìm công dự định ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Tương Dương hỏi đường ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Tạm cư sơn thôn ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Xà đảm thần hiệu ~ (26/10/2022)

Chương 17 : Lam Thái Nhi ~ (26/10/2022)

Chương 18 : Kỳ môn võ lâm ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Nam Cương bí ẩn ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Đột phá tẩy tủy ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Thần điêu hậu duệ ~ (26/10/2022)

Chương 22 : Kiếm Ma cốc ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Tam Xích Thanh Phong Kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Trong nước luyện kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 25 : Ly biệt thần điêu nhập Tương Dương ~ (26/10/2022)

Chương 26 : Anh hùng cứu mỹ nhân ~ (26/10/2022)

Chương 27 : Long Tượng Bàn Nhược công ~ (26/10/2022)

Chương 28 : Hán Thủy cứu Chỉ Nhược ~ (26/10/2022)

Chương 29 : Cứu Thường Ngộ Xuân ~ (26/10/2022)

Chương 30 : Kể chuyện Võ Đang ~ (26/10/2022)

Chương 31 : Thu đồ đệ Chu Chỉ Nhược ~ (26/10/2022)

Chương 32 : Thường Ngộ Xuân ~ (26/10/2022)

Chương 33 : Cầu y Hồ Thanh Ngưu ~ (26/10/2022)

Chương 34 : Trở lại Võ Đang ~ (26/10/2022)

Chương 35 : Đầu đuôi câu chuyện ~ (26/10/2022)

Chương 36 : Truyền đạo thụ nghiệp ~ (26/10/2022)

Chương 37 : Võ Đang Miên Chưởng ~ (26/10/2022)

Chương 38 : Định ra kế hoạch ~ (26/10/2022)

Chương 39 : Trói buộc lại vào nước phép huấn luyện ~ (26/10/2022)

Chương 40 : Quả lớn đầy rẫy ~ (26/10/2022)

Chương 41 : Đột nghe thấy ác tấn ~ (26/10/2022)

Chương 42 : Giao đấu Mạc Thanh Cốc ~ (26/10/2022)

Chương 43 : Lại xuống Võ Đang sơn ~ (26/10/2022)

Chương 44 : Ngủ đêm Hoang trấn ~ (26/10/2022)

Chương 45 : Kể ra nguyên do ~ (26/10/2022)

Chương 46 : Hóa Công Đại Pháp ~ (26/10/2022)

Chương 47 : Tiêu dao bí ẩn ~ (26/10/2022)

Chương 48 : Đi về phía tây Côn Luân ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Rút kiếm giúp đỡ ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Thung lũng giai nhân ~ (26/10/2022)

Chương 51 : Trúc lâu thưởng thức trà ~ (26/10/2022)

Chương 52 : Đào Hoa Đảo truyền nhân ~ (26/10/2022)

Chương 53 : Thung lũng đấu kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 54 : Duy nhanh không phá ~ (26/10/2022)

Chương 55 : Thương ly biệt nhập Côn Luân ~ (26/10/2022)

Chương 56 : Chu Cửu Chân ~ (26/10/2022)

Chương 57 : Chu Trường Linh ~ (26/10/2022)

Chương 58 : Cuống viên ngộ đấu kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 59 : Hoa viên nói chuyện phiếm ~ (26/10/2022)

Chương 60 : Đêm mây đen gió lớn ~ (26/10/2022)

Chương 61 : Sau lưng cố sự ~ (26/10/2022)

Chương 62 : Giết người phóng hỏa thì ~ (26/10/2022)

Chương 63 : Ma xui quỷ khiến ~ (26/10/2022)

Chương 64 : Được mùa thời khắc ~ (26/10/2022)

Chương 65 : Lăng Ba Vi Bộ ~ (26/10/2022)

Chương 66 : Bạch Vân Quan ~ (26/10/2022)

Chương 67 : Tử Tiêu cung tự thoại ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Truyền nghề Chu Chỉ Nhược ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Nhu Vân Kiếm pháp ~ (26/10/2022)

Chương 70 : Liên tiếp đột phá ~ (26/10/2022)

Chương 71 : Mục đích chung ~ (26/10/2022)

Chương 72 : Chọn tuyệt kỹ ~ (26/10/2022)

Chương 73 : Nhất Dương Chỉ ~ (26/10/2022)

Chương 74 : Mê ảnh tầng tầng ~ (26/10/2022)

Chương 75 : Lại sinh biến cố ~ (26/10/2022)

Chương 76 : Chu Chỉ Nhược giải thích nghi hoặc ~ (26/10/2022)

Chương 77 : Thời khắc nguy cấp ~ (26/10/2022)

Chương 78 : Trí chỗ chết mà hậu sinh ~ (26/10/2022)

Chương 79 : Vương Bảo Bảo ~ (26/10/2022)

Chương 80 : Chu Niệm Thông ~ (26/10/2022)

Chương 81 : Bằng cớ cụ thể ~ (26/10/2022)

Chương 82 : Đây là đại ca ngươi ~ (26/10/2022)

Chương 83 : Huynh muội quen biết nhau ~ (26/10/2022)

Chương 84 : Lão ngoan đồng huyết thống ~ (26/10/2022)

Chương 85 : Nội lực khôi phục hi vọng ~ (26/10/2022)

Chương 86 : Chặn giết Vương Bảo Bảo ~ (26/10/2022)

Chương 87 : Từng đôi chém giết (1) ~ (26/10/2022)

Chương 88 : Từng đôi chém giết (2) ~ (26/10/2022)

Chương 89 : Giết chết cường địch ~ (26/10/2022)

Chương 90 : Ỷ Thiên kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 91 : Quá độ của cải người chết ~ (26/10/2022)

Chương 92 : Bắc Minh bản thiếu ~ (26/10/2022)

Chương 93 : Chú Kiếm Cốc ~ (26/10/2022)

Chương 94 : Trương Tam Phong ~ (26/10/2022)

Chương 95 : Trương Tam Phong kinh ngạc ~ (26/10/2022)

Chương 96 : Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa ~ (26/10/2022)

Chương 97 : Lãng quên tin ~ (26/10/2022)

Chương 98 : Không kém ai ~ (26/10/2022)

Chương 99 : Triệu Mẫn đến ~ (26/10/2022)

Chương 100 : Chiến Hạc Bút Ông ~ (26/10/2022)  1234

Bình luận truyện Trọng Sinh Chi Tống Thanh Thư