Trừ Ma Sứ Đồ

Trừ Ma Sứ Đồ

Tên khác: Trừ Ma Sứ Đồ
Thể loại: Linh Dị
Tác giả: Bạch Phát Tố Y
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 467 chương


Thông tin truyện Trừ Ma Sứ Đồ

Bạn đang theo dõi truyện Trừ Ma Sứ Đồ của tác giả Bạch Phát Tố Y rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Linh Dị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Quỷ là cái gì? Tại sao đại đa số người cũng không thấy được hắn, nhưng có người có thể thấy quỷ? pháp thuật lại có huyền cơ gì?Thông thường người tuổi trẻ Trương Hiếu Văn làm một tràng giấc mơ kỳ quái, từ nơi này sau này, Trương Hiếu Văn phát hiện mình lại có thể có thể nhìn thấy quỷ ~! một cái lôi thôi lão đầu đem hắn mang vào một cái môn phái cổ xưa, từ đây, Trương Hiếu Văn biết quỷ cùng thần tiên bí mật.

Danh sách chương Trừ Ma Sứ Đồ

Chương 1 : Gặp quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 2 : Lại gặp lão đầu ~ (12/10/2021)

Chương 3 : Người câu hồn ~ (12/10/2021)

Chương 4 : Tra ra người câu hồn ~ (12/10/2021)

Chương 5 : Giấc mơ kỳ quái ~ (12/10/2021)

Chương 6 : Bái sư ~ (12/10/2021)

Chương 7 : Đại sư thu học trò ~ (12/10/2021)

Chương 8 : Cảm giác kỳ quái ~ (12/10/2021)

Chương 9 : Nêu cao tên tuổi cảnh giới ~ (12/10/2021)

Chương 10 : Đưa tin sóng gió ~ (12/10/2021)

Chương 11 : Một chiêu chế địch ~ (12/10/2021)

Chương 12 : Thiên nhãn thức tỉnh ~ (12/10/2021)

Chương 13 : Hồ lô vàng tím ~ (12/10/2021)

Chương 14 : Đêm dò phòng giữ xác ~ (12/10/2021)

Chương 15 : Chân tướng rõ ràng ~ (12/10/2021)

Chương 16 : Chân tướng rõ ràng hai ~ (12/10/2021)

Chương 17 : Có thể biết bấm độn ~ (12/10/2021)

Chương 18 : Buông ra cái cô gái đó ~ (12/10/2021)

Chương 19 : Bạn tốt ~ (12/10/2021)

Chương 20 : Hạnh phúc chính là chung một chỗ ~ (12/10/2021)

Chương 21 : Cùng hai cô gái đẹp cuộc hẹn ~ (12/10/2021)

Chương 22 : Quỷ thôn thám hiểm ~ (12/10/2021)

Chương 23 : Nửa đêm tiếng khóc ~ (12/10/2021)

Chương 24 : Hoang thôn tìm người ~ (12/10/2021)

Chương 25 : Bắt quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 26 : Người dọa người ~ (12/10/2021)

Chương 27 : Hòe thần gia ~ (12/10/2021)

Chương 28 : Đọc ~ (12/10/2021)

Chương 29 : Côn đồ 3 anh em ~ (12/10/2021)

Chương 30 : Thuật đọc ý nghĩ ~ (12/10/2021)

Chương 31 : Miếu cổ quái ~ (12/10/2021)

Chương 32 : Nhất định có một kiếp ~ (12/10/2021)

Chương 33 : Trần Mập xảy ra chuyện ~ (12/10/2021)

Chương 34 : Chó giữ cửa ~ (12/10/2021)

Chương 35 : Trần Mập không biết làm sao ~ (12/10/2021)

Chương 36 : Thái Nhã Hinh điên rồi ~ (12/10/2021)

Chương 37 : Thái Nhã Hinh tình yêu ~ (12/10/2021)

Chương 38 : Vương Kiến Đào ~ (12/10/2021)

Chương 39 : Đêm dò chùa Thạch Phật ~ (12/10/2021)

Chương 40 : Phát hiện Vương Kiến Đào ~ (12/10/2021)

Chương 41 : Trệ thuật ~ (12/10/2021)

Chương 42 : Ứng kiếp ~ (12/10/2021)

Chương 43 : Hồn lìa khỏi xác ~ (12/10/2021)

Chương 44 : Lão Thổ nhớ lại ~ (12/10/2021)

Chương 45 : Nghênh chiến người đồ đen ~ (12/10/2021)

Chương 46 : Vương ngự quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 47 : Vương Kiến Đào tỉnh ~ (12/10/2021)

Chương 48 : Tiêu trừ niệm ~ (12/10/2021)

Chương 49 : Lại gặp lão hòa thượng ~ (12/10/2021)

Chương 50 : Ly rượu lý luận ~ (12/10/2021)

Chương 51 : Khẩn cấp hành động ~ (12/10/2021)

Chương 52 : Trần mập nằm vùng ~ (12/10/2021)

Chương 53 : Nghi phạm giảo hoạt ~ (12/10/2021)

Chương 54 : Mạo hiểm cứu người ~ (12/10/2021)

Chương 55 : Chuyển kiếp ~ (12/10/2021)

Chương 56 : Dám trêu đùa vợ ta ~ (12/10/2021)

Chương 57 : Chiến đấu ~ (12/10/2021)

Chương 58 : Lại là một giấc mộng ~ (12/10/2021)

Chương 59 : Thượng cổ bùa chú ~ (12/10/2021)

Chương 60 : Tìm quỷ thử phù ~ (12/10/2021)

Chương 61 : Thái Tử trang rạp hát ~ (12/10/2021)

Chương 62 : Rạp hát kinh hồn ~ (12/10/2021)

Chương 63 : Ngàn năm ác quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 64 : Nữ quỷ báo mộng ~ (12/10/2021)

Chương 65 : Thái Tử trang có quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 66 : Thái Tử trang từ đâu tới ~ (12/10/2021)

Chương 67 : Trương Hiếu Văn nghi ngờ ~ (12/10/2021)

Chương 68 : Có ẩn tình khác ~ (12/10/2021)

Chương 69 : Câu chuyện một cái khác bản bản ~ (12/10/2021)

Chương 70 : Thương lượng đối sách ~ (12/10/2021)

Chương 71 : Đêm đấu nữ quỷ ~ (12/10/2021)

Chương 72 : Quỷ dị biện pháp che mắt ~ (12/10/2021)

Chương 73 : Cửu tử nhất sanh ~ (12/10/2021)

Chương 74 : Thoát chết trong đường tơ kẽ tóc ~ (12/10/2021)

Chương 75 : Có cao nhân tương trợ ~ (12/10/2021)

Chương 76 : Tạm biệt Hồ Ngữ Mặc ~ (12/10/2021)

Chương 77 : Xui xẻo Thổ Cách Mạng ~ (12/10/2021)

Chương 78 : Phượng Hoàng lĩnh Hỏa Vân quan ~ (12/10/2021)

Chương 79 : Xe buýt lên lão đầu ~ (12/10/2021)

Chương 80 : Kinh người một màn ~ (12/10/2021)

Chương 81 : Án mạng ~ (12/10/2021)

Chương 82 : Mời thần trên người ~ (12/10/2021)

Chương 83 : Điều tra miếu Đắc Kỷ ~ (12/10/2021)

Chương 84 : Xếp đầu mối ~ (12/10/2021)

Chương 85 : Thổ Thạch Đầu suy đoán ~ (12/10/2021)

Chương 86 : Nghe Đắc Kỷ nói ~ (12/10/2021)

Chương 87 : Trúng kế ~ (12/10/2021)

Chương 88 : Đại phát thần uy ~ (12/10/2021)

Chương 89 : Ác chiến tà giáo ~ (12/10/2021)

Chương 90 : Đắc Kỷ nương nương là yêu quái ~ (12/10/2021)

Chương 91 : Hung thủ là hắn ~ (12/10/2021)

Chương 92 : Giả quỷ dọa người ~ (12/10/2021)

Chương 93 : Quay tơ bóc kén một ~ (12/10/2021)

Chương 94 : Quay tơ bóc kén hai ~ (12/10/2021)

Chương 95 : Quay tơ bóc kén ba ~ (12/10/2021)

Chương 96 : Có được chẳng tốn chút công lao ~ (12/10/2021)

Chương 97 : Ép Tịch Mai đi vào khuôn khổ ~ (12/10/2021)

Chương 98 : Dời cứu binh ~ (12/10/2021)

Chương 99 : Đấu trí ~ (12/10/2021)

Chương 100 : Bị gài bẫy ~ (12/10/2021)  12345

Bình luận truyện Trừ Ma Sứ Đồ