Trùng Sinh Tại Bạch Xà Đích Thế Giới Lý

Trùng Sinh Tại Bạch Xà Đích Thế Giới Lý

Tên khác: Trùng Sinh Tại Bạch Xà Đích Thế Giới Lý
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Bích Hải Lam Thiên Thị Ngã Lão Bà
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 513 chương


Thông tin truyện Trùng Sinh Tại Bạch Xà Đích Thế Giới Lý

Ta là Trương Ngọc Đường, ta là nhặt hương đồng tử, người yêu của ta là Thanh Xà?Cái thế giới này quá điên cuồng đi."Pháp Hải, ngươi không biết yêu!""Hứa Tiên, có muốn hay không ta cho ngươi làm mối một phòng con dâu?""Thanh cô nương, ta còn nhỏ, còn không có phát dục hoàn toàn.""Wow, Bạch Xà, ngươi là Bạch Xà, ngươi thật sự là quá đẹp."

Danh sách chương Trùng Sinh Tại Bạch Xà Đích Thế Giới Lý

Chương 1 : Hứa Tiên ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Trộm đào ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Thần dị ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Được bảo ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Thuyền xanh ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Vẽ phù ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Tĩnh tâm ~ (26/10/2022)

Chương 8 : Kiều Dung ~ (26/10/2022)

Chương 9 : Thệ Thần ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Phong ba ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Phi Thiên ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Cuồng ngạo ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Vẽ mặt ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Chịu nhục ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Thiên tài ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Gõ ~ (26/10/2022)

Chương 17 : Một bút thiên địa động ~ (26/10/2022)

Chương 18 : Ra khỏi vỏ ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Thần du ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Giải thích ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Kiếm quyết ~ (26/10/2022)

Chương 22 : Đường bất bình ta đến giẫm ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Tượng Thần Nữ hàng phục giao long ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Lành ít dữ nhiều ~ (26/10/2022)

Chương 25 : Thiên Địa có chính khí ~ (26/10/2022)

Chương 26 : Hoàng Tuyền ~ (26/10/2022)

Chương 27 : Việc binh đao ~ (26/10/2022)

Chương 28 : Kết thúc ~ (26/10/2022)

Chương 29 : Quan uy quyền khí ~ (26/10/2022)

Chương 30 : Khỏa thân treo ~ (26/10/2022)

Chương 31 : Kiếm khí Lôi Âm ~ (26/10/2022)

Chương 32 : Vĩnh thùy bất hủ (*) ~ (26/10/2022)

Chương 33 : Hồng tụ thiêm hương ~ (26/10/2022)

Chương 34 : Dự định ~ (26/10/2022)

Chương 35 : Đại khảo ~ (26/10/2022)

Chương 36 : Bạch hồng quán nhật ~ (26/10/2022)

Chương 37 : Thánh Hiền ~ (26/10/2022)

Chương 38 : Tượng gỗ ~ (26/10/2022)

Chương 39 : Tế tổ ~ (26/10/2022)

Chương 40 : Truy tung ~ (26/10/2022)

Chương 41 : Thiên Thần ~ (26/10/2022)

Chương 42 : Yết bảng ~ (26/10/2022)

Chương 43 : Tụ chúng nháo sự ~ (26/10/2022)

Chương 44 : Cân nhắc ~ (26/10/2022)

Chương 45 : Chất vấn ~ (26/10/2022)

Chương 46 : Trường thi phát huy ~ (26/10/2022)

Chương 47 : Cực phẩm ~ (26/10/2022)

Chương 48 : Thay trời tuyên uy ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Tin dữ ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Tiên sâm ~ (26/10/2022)

Chương 51 : Mờ mịt ~ (26/10/2022)

Chương 52 : Chế pháp ~ (26/10/2022)

Chương 53 : Thần Thông ~ (26/10/2022)

Chương 54 : Mỵ Nương ~ (26/10/2022)

Chương 55 : Quan đến ~ (26/10/2022)

Chương 56 : Nhất tiếu (một nụ cười) ~ (26/10/2022)

Chương 57 : Chém duyên ~ (26/10/2022)

Chương 58 : Ngọc Lâu Xuân ~ (26/10/2022)

Chương 59 : Một chữ ngàn vàng ~ (26/10/2022)

Chương 60 : Pháp Hải ~ (26/10/2022)

Chương 61 : Niệm châu ~ (26/10/2022)

Chương 62 : Cầu thân ~ (26/10/2022)

Chương 63 : Bà mối ~ (26/10/2022)

Chương 64 : Ta mong muốn trường kiếm tẩu thiên nhai ~ (26/10/2022)

Chương 65 : Kiếm đạo ~ (26/10/2022)

Chương 66 : Phối phương ~ (26/10/2022)

Chương 67 : Ngọc Liên ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Cảm xúc ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Hấp thu ~ (26/10/2022)

Chương 70 : Tỷ thí ~ (26/10/2022)

Chương 71 : Nhặt hương đồng tử ~ (26/10/2022)

Chương 72 : Chuyện lạ ~ (26/10/2022)

Chương 73 : Thăm dò ~ (26/10/2022)

Chương 74 : Trốn! ~ (26/10/2022)

Chương 75 : Trảm Thần ~ (26/10/2022)

Chương 76 : Hẻm Bạch Y ~ (26/10/2022)

Chương 77 : Dùng bút làm kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 78 : Công đức ~ (26/10/2022)

Chương 79 : Thăng thiên ~ (26/10/2022)

Chương 80 : Tiêu Dao ~ (26/10/2022)

Chương 81 : Cổ sóng ~ (26/10/2022)

Chương 82 : Phúc hậu ~ (26/10/2022)

Chương 83 : Chuyện phiếm ~ (26/10/2022)

Chương 84 : Thành Phật ~ (26/10/2022)

Chương 85 : Khi dễ ~ (26/10/2022)

Chương 86 : Tai họa ~ (26/10/2022)

Chương 87 : Đã chết ~ (26/10/2022)

Chương 88 : Mông Phật chiêu an ~ (26/10/2022)

Chương 89 : Dầu sôi ~ (26/10/2022)

Chương 90 : Quan khí ~ (26/10/2022)

Chương 91 : Ngăn trở ~ (26/10/2022)

Chương 92 : Ngộ kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 93 : Bái phỏng ~ (26/10/2022)

Chương 94 : 5 năm ~ (26/10/2022)

Chương 95 : Giao Long ~ (26/10/2022)

Chương 96 : Phong lưu lệ ~ (26/10/2022)

Chương 97 : Bốc thăm ~ (26/10/2022)

Chương 98 : Đần nam tử ~ (26/10/2022)

Chương 99 : Kiếm Vũ ~ (26/10/2022)

Chương 100 : Vấn tâm ~ (26/10/2022)  123456

Bình luận truyện Trùng Sinh Tại Bạch Xà Đích Thế Giới Lý