Trùng Sinh Thương Trụ Vương

Trùng Sinh Thương Trụ Vương

Tên khác: Trùng Sinh Thương Trụ Vương
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Tinh Thần Vũ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 775 chương


Thông tin truyện Trùng Sinh Thương Trụ Vương

Bạn đang theo dõi dđọc truyện full Trùng Sinh Thương Trụ Vương của tác giả Tinh Thần Vũ rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một thể loại kết hợp giữa hồng hoang ( được biến tấu theo ý tưởng của tác giả, khác với các phiên bản hồng hoang cũ) và xuyên qua vị diện, mượn vị diện khác tăng cương bản thân ( thường là các vị diện liên quan đến lịch sử tq nhưng theo một chiều hướng khác với thông thường).

Danh sách chương Trùng Sinh Thương Trụ Vương

Chương 1 : Sống lại Đế Tử Thụ ~ (14/12/2022)

Chương 2 : Tu luyện nhân vương trấn thế quyết ~ (14/12/2022)

Chương 3 : Đại minh Chu Hậu Chiếu ~ (14/12/2022)

Chương 4 : Cửu long chân khí bát hổ ~ (14/12/2022)

Chương 5 : Trung thành tuyệt đối thiết đảm thần hầu ~ (14/12/2022)

Chương 6 : Đại minh cảnh giới phân chia ~ (14/12/2022)

Chương 7 : Bắt đánh vào thiên lao ~ (14/12/2022)

Chương 8 : Khắp mọi mặt đều cân nhắc đến Chu Nguyên Chương, Chu Lệ ~ (14/12/2022)

Chương 9 : Chính trị thỏa hiệp trao đổi ~ (14/12/2022)

Chương 10 : Đông doanh tuyệt thế mỹ nữ ~ (14/12/2022)

Chương 11 : Tâm tính thay đổi, giang hồ sóng gió dâng lên ~ (14/12/2022)

Chương 12 : Uy thế Chu Vô Thị ~ (14/12/2022)

Chương 13 : Vạn Tam Thiên cái chết ~ (14/12/2022)

Chương 14 : Nhật nguyệt giáo VS ngũ nhạc ~ (14/12/2022)

Chương 15 : Ngũ nhạc diệt ~ (14/12/2022)

Chương 16 : Giang hồ đại loạn ~ (14/12/2022)

Chương 17 : Đợi thêm một quãng thời gian ~ (14/12/2022)

Chương 18 : Phản loạn tiêu diệt kim tiễn bang ~ (14/12/2022)

Chương 19 : Cải thiên hoán nhật ~ (14/12/2022)

Chương 20 : Tông sư đến thiếu lâm ~ (14/12/2022)

Chương 21 : Liên bại lưỡng tràng ~ (14/12/2022)

Chương 22 : Khủng bố lão thái giám ~ (14/12/2022)

Chương 23 : Thánh giá lâm võ đan ~ (14/12/2022)

Chương 24 : Lục địa thần tiên ~ (14/12/2022)

Chương 25 : Trương Tam Phong VS Trịnh Hòa ~ (14/12/2022)

Chương 26 : Một quyền oai ~ (14/12/2022)

Chương 27 : Bại tam phong, trở về ~ (14/12/2022)

Chương 28 : Đế Ất cao hứng ~ (14/12/2022)

Chương 29 : 9 đỉnh bổ thiên đan ~ (14/12/2022)

Chương 30 : Không giống đại tùy, Dương Quảng ~ (14/12/2022)

Chương 31 : Chân phượng mệnh cách, mạnh mẽ nhân cách mị lực ~ (14/12/2022)

Chương 32 : Vũ Văn Thác, tử ~ (14/12/2022)

Chương 33 : Ngự hạ chi đạo, đảng tranh ~ (14/12/2022)

Chương 34 : 6 đại đỉnh cao thế lực ~ (14/12/2022)

Chương 35 : Khắp nơi hành động ~ (14/12/2022)

Chương 36 : Dương Kiên dao động ~ (14/12/2022)

Chương 37 : Thần châu 1 thống, Dương Kiên đột phá ~ (14/12/2022)

Chương 38 : Thất bại, cấm kỵ ~ (14/12/2022)

Chương 39 : Vũ Văn Thành Đô thiên phú ~ (14/12/2022)

Chương 40 : Nhân thọ ba năm, gió nổi mây vần ~ (14/12/2022)

Chương 41 : Mưu phản ~ (14/12/2022)

Chương 42 : Hoàng vị, thực lực tăng nhanh như gió ~ (14/12/2022)

Chương 43 : Mạnh mẽ cửu long chân khí ~ (14/12/2022)

Chương 44 : Đại quyết đoán, đại lòng dạ ~ (14/12/2022)

Chương 45 : Năm trăm vạn đại quân, năm bè bảy mảng ~ (14/12/2022)

Chương 46 : Nội các, quân các ~ (14/12/2022)

Chương 47 : Phật môn, đạo môn cầu kiến ~ (14/12/2022)

Chương 48 : Các ngươi không có từ chối quyền lực ~ (14/12/2022)

Chương 49 : Đầu trâu mặt ngựa, chèn ép phật môn ~ (14/12/2022)

Chương 50 : Không tư cách thấy hoàng thượng ~ (14/12/2022)

Chương 51 : Rèn đúc long mạch ~ (14/12/2022)

Chương 52 : Hẳn là mau chóng kết thúc ~ (14/12/2022)

Chương 53 : Vào kinh, hoặc phản ~ (14/12/2022)

Chương 54 : Tống Khuyết, La Nghệ thần phục ~ (14/12/2022)

Chương 55 : Bản vương không mưu phản ~ (14/12/2022)

Chương 56 : Tu đại kênh đào, tế tự thiên địa ~ (14/12/2022)

Chương 57 : Huyết tinh ~ (14/12/2022)

Chương 58 : Lang tổ, tử dương, tôn ân ~ (14/12/2022)

Chương 59 : Hôn quân nhận lấy cái chết ~ (14/12/2022)

Chương 60 : Vô địch uy thế, đệ nhất thiên hạ ~ (14/12/2022)

Chương 61 : Vũ Văn Thác đối cường giả kính ý, trịnh gia diệt ~ (14/12/2022)

Chương 62 : Ai dám tạo phản? ~ (14/12/2022)

Chương 63 : Bệ hạ không bằng theo chúng ta đi một chút đi? ~ (14/12/2022)

Chương 64 : Bọn họ lớn nhất sai, chính là sinh ở dị tộc ~ (14/12/2022)

Chương 65 : Ngươi cho rằng ngươi là ai? ~ (14/12/2022)

Chương 66 : Long mạch thành, xích quán yêu tinh ~ (14/12/2022)

Chương 67 : Ma, mười đại cường giả ~ (14/12/2022)

Chương 68 : Tham kiến vương hậu ~ (14/12/2022)

Chương 69 : Hai đại thiên tiên, ngự giá thân chinh ~ (14/12/2022)

Chương 70 : Đánh giá cao tùy hoàng ~ (14/12/2022)

Chương 71 : Không ngừng trở nên mạnh mẽ, mấy tháng chém giết ~ (14/12/2022)

Chương 72 : Trẫm, nên thưởng tứ các ngươi ~ (14/12/2022)

Chương 73 : Đế Tử Thụ thần thông ~ (14/12/2022)

Chương 74 : Trở về, cực cảnh ~ (14/12/2022)

Chương 75 : Trung thổ thiên châu, đông di ~ (14/12/2022)

Chương 76 : Thông gia, đại thương không thể sai sót ~ (14/12/2022)

Chương 77 : Đầu thai chuyển thế, 1 thiết làm lại ~ (14/12/2022)

Chương 78 : Tuyệt thế yêu vương, Tỷ Can ~ (14/12/2022)

Chương 79 : Trung thiên bắc cực tử vi đại đế ~ (14/12/2022)

Chương 80 : Thái tử ~ (14/12/2022)

Chương 81 : Lữ Bố ~ (14/12/2022)

Chương 82 : Chiến thần, bảo vệ thần ~ (14/12/2022)

Chương 83 : Dị tộc cùng hán triều hiểu ngầm, đáng chết ~ (14/12/2022)

Chương 84 : Công như lôi, tàn sát ~ (14/12/2022)

Chương 85 : Đi như gió, vây giết ~ (14/12/2022)

Chương 86 : 7 kích cái thế, thế giết Lữ Bố ~ (14/12/2022)

Chương 87 : 1 chiến thành danh thiên hạ biết ~ (14/12/2022)

Chương 88 : Triều đình tranh luận ~ (14/12/2022)

Chương 89 : 8 vạn tráng sĩ, tuổi trẻ người ~ (14/12/2022)

Chương 90 : 1 người hiện, thiên địa tĩnh ~ (14/12/2022)

Chương 91 : Tuyệt thế 1 chiến ~ (14/12/2022)

Chương 92 : Chiến thần! Chiến thần! ~ (14/12/2022)

Chương 93 : Trở lại ~ (14/12/2022)

Chương 94 : Đại thắng ~ (14/12/2022)

Chương 95 : Thiên hạ sôi trào ~ (14/12/2022)

Chương 96 : Thiên tử sứ giả giá lâm ~ (14/12/2022)

Chương 97 : Lưu Hoằng phẫn nộ ~ (14/12/2022)

Chương 98 : Trương Liêu lời thề ~ (14/12/2022)

Chương 99 : Vân, để tướng quân thất vọng rồi! ~ (14/12/2022)

Chương 100 : 9 nguyên lang kỵ, thừa dịp cháy nhà hôi của ~ (14/12/2022)  12345678

Bình luận truyện Trùng Sinh Thương Trụ Vương