Trường Sinh Lộ Hành

Trường Sinh Lộ Hành

Tên khác: Trường Sinh Lộ Hành
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: A Bạch Cật
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 265 chương


Thông tin truyện Trường Sinh Lộ Hành

Bạn đang theo dõi doc truyện hay Trường Sinh Lộ Hành của tác giả A Bạch Cật rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Đào lý xuân phong nhất bôi tửu, tiên lộ hạo miểu thiên tái đăng.Nhất cái Luyện Khí kỳ tiểu tu sĩ từ gia tộc đi ra, đạp vào mênh mông tiên lộ cố sự.

Danh sách chương Trường Sinh Lộ Hành

Chương 1 : Bạch Viên sơn Trương gia ~ (30/10/2022)

Chương 2 : Rời nhà ~ (30/10/2022)

Chương 3 : Sạp hàng ~ (30/10/2022)

Chương 4 : Bái phỏng ~ (07/12/2022)

Chương 5 : Thăng Tiên hội Kim Đan đến ~ (07/12/2022)

Chương 6 : Phi chu ~ (07/12/2022)

Chương 7 : Thanh Đồng đăng ~ (07/12/2022)

Chương 8 : Tàng Kinh các ~ (07/12/2022)

Chương 9 : Ngọc giản ~ (07/12/2022)

Chương 10 : Bích Nhãn Kim Ti hầu ~ (07/12/2022)

Chương 11 : Mười ngày ~ (07/12/2022)

Chương 12 : Hoàng Nha đan ~ (07/12/2022)

Chương 13 : Trung phẩm Linh thạch ~ (07/12/2022)

Chương 14 : Thương thảo ~ (07/12/2022)

Chương 15 : Xuân đi thu đến ~ (07/12/2022)

Chương 16 : Bách Thái phường thị ~ (07/12/2022)

Chương 17 : Bảo Thụy trai ~ (07/12/2022)

Chương 18 : Kiếm cùng phiến ~ (07/12/2022)

Chương 19 : Liều mạng ~ (07/12/2022)

Chương 20 : Về nhà ~ (07/12/2022)

Chương 21 : Bách Thảo viên ~ (07/12/2022)

Chương 22 : Bích Duyên sơn ~ (07/12/2022)

Chương 23 : Trà ~ (07/12/2022)

Chương 24 : Hình bầu dục Đan dược ~ (07/12/2022)

Chương 25 : Hương Mính cư ~ (07/12/2022)

Chương 26 : Kim Giao tiễn ~ (07/12/2022)

Chương 27 : Được bảo ~ (07/12/2022)

Chương 28 : Lôi xuống nước ~ (07/12/2022)

Chương 29 : Luyện Khí Cửu tầng ~ (07/12/2022)

Chương 30 : Lại luyện Ngọc Trà đan ~ (07/12/2022)

Chương 31 : Chuông vang ~ (07/12/2022)

Chương 32 : Độc Giác giao thi ~ (07/12/2022)

Chương 33 : Truyền tống ~ (07/12/2022)

Chương 34 : Mai phục ~ (07/12/2022)

Chương 35 : Người áo xám cùng Ngân Tinh thảo ~ (07/12/2022)

Chương 36 : Bạch cốt cùng Luyện thi ~ (07/12/2022)

Chương 37 : Sâm ~ (07/12/2022)

Chương 38 : Sầm sư huynh cùng Linh dược ~ (07/12/2022)

Chương 39 : Lục sắc phi trùng ~ (07/12/2022)

Chương 40 : Xuất cảnh ~ (07/12/2022)

Chương 41 : Hồi sơn cùng Linh dược ~ (07/12/2022)

Chương 42 : Linh quả cùng nghĩ mà sợ ~ (07/12/2022)

Chương 43 : Hỏa Nha quyết ~ (07/12/2022)

Chương 44 : Truyền lời ~ (07/12/2022)

Chương 45 : Tu bổ ~ (07/12/2022)

Chương 46 : Thượng phẩm Hoàng Nha đan ~ (07/12/2022)

Chương 47 : Chủ quan ~ (07/12/2022)

Chương 48 : Ác đấu ~ (07/12/2022)

Chương 49 : Năm sau ~ (07/12/2022)

Chương 50 : Trúc Cơ cùng Dã Côn sơn ~ (07/12/2022)

Chương 51 : Dã Côn sơn ~ (07/12/2022)

Chương 52 : Tìm linh ~ (07/12/2022)

Chương 53 : Khai phủ ~ (07/12/2022)

Chương 54 : Lộc Giác quả ~ (07/12/2022)

Chương 55 : Khánh điển ~ (07/12/2022)

Chương 56 : Cảnh cáo ~ (07/12/2022)

Chương 57 : Trốn cùng thác ~ (07/12/2022)

Chương 58 : Kiếm rỉ ~ (07/12/2022)

Chương 59 : Vạn Kiếm môn ~ (07/12/2022)

Chương 60 : Hồ Trung sơn ~ (07/12/2022)

Chương 61 : U Hỏa sát ~ (07/12/2022)

Chương 62 : Phượng Dịch quận ~ (07/12/2022)

Chương 63 : Cố ý ~ (07/12/2022)

Chương 64 : Sưu hồn ~ (07/12/2022)

Chương 65 : Chuyển tu ~ (07/12/2022)

Chương 66 : Làng ~ (07/12/2022)

Chương 67 : Đoạt tâm hồn ~ (07/12/2022)

Chương 68 : Hóa Thi quỷ ~ (07/12/2022)

Chương 69 : Ất Tứ Ất Thất ~ (07/12/2022)

Chương 70 : Tuyền Quy xác ~ (07/12/2022)

Chương 71 : Triệu Vô Tà ~ (07/12/2022)

Chương 72 : Di trạch ~ (07/12/2022)

Chương 73 : Xe lộc cộc ~ (07/12/2022)

Chương 74 : Đi theo ~ (07/12/2022)

Chương 75 : Đời đời trâm anh ~ (07/12/2022)

Chương 76 : Lưỡng chủng bộ dáng ~ (07/12/2022)

Chương 77 : Mạc Cốc ~ (07/12/2022)

Chương 78 : Tiên hạ thủ ~ (07/12/2022)

Chương 79 : Nam Bình sơn ~ (07/12/2022)

Chương 80 : Hạt chu dị trùng ~ (07/12/2022)

Chương 81 : Hoàng yên ~ (07/12/2022)

Chương 82 : Sinh nhân khanh ~ (07/12/2022)

Chương 83 : Ngụy Trúc Cơ (thượng) ~ (07/12/2022)

Chương 84 : Ngụy Trúc Cơ ( hạ) ~ (07/12/2022)

Chương 85 : Tiêu diệt toàn bộ ~ (07/12/2022)

Chương 86 : Khánh châu sự dư ~ (07/12/2022)

Chương 87 : Quét rác lão nhân ~ (07/12/2022)

Chương 88 : Từ Lâm thị ~ (07/12/2022)

Chương 89 : Linh thạch đống ~ (07/12/2022)

Chương 90 : Phong Bằng ngự ~ (07/12/2022)

Chương 91 : Vũ Kiếm sơn hạ ~ (07/12/2022)

Chương 92 : Tụ cùng tán ~ (07/12/2022)

Chương 93 : Đi theo đường vòng ~ (07/12/2022)

Chương 94 : Trúc Cơ hai tầng ~ (07/12/2022)

Chương 95 : Tiễn khách ~ (07/12/2022)

Chương 96 : Bí điếm Hồng Nguyệt lâu ~ (07/12/2022)

Chương 97 : Rời sân tu sĩ ~ (07/12/2022)

Chương 98 : Phong chí ~ (07/12/2022)

Chương 99 : Đan Kiếp ~ (07/12/2022)

Chương 100 : Tán đi ~ (07/12/2022)  123

Bình luận truyện Trường Sinh Lộ Hành