Truyền Kiếm

Truyền Kiếm

Tên khác: Truyền Kiếm
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Văn Mặc
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 528 chương


Thông tin truyện Truyền Kiếm

Dĩ thân thành thân kiếm, nạp ngàn vạn tàn kiếm chi linh làm một thể, đúc thành thiên chi kiếm.Lại là kiếm !

Danh sách chương Truyền Kiếm

Chương 1 : Trời sinh tàn mạch ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Tiên tung ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Kiếm đang khóc ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Tiểu Hắc ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Từ thư ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Dĩ thân đúc kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Không cách nào quay đầu lại ~ (26/10/2022)

Chương 8 : Kiếm khí ~ (26/10/2022)

Chương 9 : Lãnh Nguyệt không tiếng động ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Ám sát ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Yêu Lang ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Lang Thần ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Sát ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Cường nhân ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Đoạt kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Phương nào cao nhân ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Biến cố ~ (26/10/2022)

Chương 17 : +18 Nghịch luân ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Giao dịch ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Phi Thạch thành ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Đại Chu Thiên kiếm quyết ~ (26/10/2022)

Chương 22 : Quỷ án ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Hàn thiết tinh quáng ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Ngươi không phải kiếm khách ~ (26/10/2022)

Chương 25 : Kiếm thân cường hóa ~ (26/10/2022)

Chương 26 : Hiệu tràng điểm binh ~ (26/10/2022)

Chương 27 : Thanh Thành thiếu chủ ~ (26/10/2022)

Chương 28 : Bức hôn ~ (26/10/2022)

Chương 29 : Nhiếp thối ~ (26/10/2022)

Chương 30 : Liệp yêu ~ (26/10/2022)

Chương 31 : Ngọc giản ~ (26/10/2022)

Chương 32 : Quáng tràng ~ (26/10/2022)

Chương 33 : Động tình ~ (26/10/2022)

Chương 34 : Nộ ( thượng ) ~ (26/10/2022)

Chương 35 : Nộ ( hạ ) ~ (26/10/2022)

Chương 36 : Hài cốt tàn kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 37 : Kiếm danh Băng Vân ~ (26/10/2022)

Chương 38 : Đại Vân Vũ kiếm quyết ~ (26/10/2022)

Chương 39 : Cướp hôn ~ (26/10/2022)

Chương 40 : Dò xét Thanh Thành ~ (26/10/2022)

Chương 41 : Gặp lại thiếu nữ ~ (26/10/2022)

Chương 42 : Kiếm kinh Thanh Thành ~ (26/10/2022)

Chương 43 : Kiếm thánh ~ (26/10/2022)

Chương 44 : Ước định một kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 45 : Thủy Vân thối địch thủ ~ (26/10/2022)

Chương 46 : Biệt ly ~ (26/10/2022)

Chương 47 : Bờ Thái Hồ ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Mộ Thanh Thanh hai năm ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Lại thấy bạch y ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Bị cướp sắc ~ (26/10/2022)

Chương 51 : Hắc nồi ~ (26/10/2022)

Chương 52 : Kiếm hội phong vân ( một ) ~ (26/10/2022)

Chương 53 : Kiếm hội phong vân ( hai ) ~ (26/10/2022)

Chương 54 : Kiếm hội phong vân ( ba ) ~ (26/10/2022)

Chương 55 : Kiếm hội phong vân ( bốn ) ~ (26/10/2022)

Chương 56 : Ở chung một phòng ~ (26/10/2022)

Chương 57 : Thế giới lớn bao nhiêu ? ~ (26/10/2022)

Chương 58 : Ma kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 59 : Hoa Thiên Phong ~ (26/10/2022)

Chương 60 : Kiếm nang ~ (26/10/2022)

Chương 61 : Quỵ ~ (26/10/2022)

Chương 62 : Mệnh nguyên lực ~ (26/10/2022)

Chương 63 : Địa Phế Hỏa Liên Tử ~ (26/10/2022)

Chương 64 : Độc thủ ~ (26/10/2022)

Chương 65 : Mạc gia tình thế nguy hiểm ~ (26/10/2022)

Chương 66 : Chú Kiếm Sơn trang phá ~ (26/10/2022)

Chương 67 : Phân tâm ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Tham kiến thiếu chủ ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Tứ linh đồ ~ (26/10/2022)

Chương 70 : Thượng Cổ chiến trường ~ (26/10/2022)

Chương 71 : Sát linh ~ (26/10/2022)

Chương 72 : Linh giác dị biến ~ (26/10/2022)

Chương 73 : Lôi kiếp ~ (26/10/2022)

Chương 74 : Kiếm khí đại thành ~ (26/10/2022)

Chương 75 : Vô Vi Tông ~ (26/10/2022)

Chương 76 : Kiếm phần ~ (26/10/2022)

Chương 77 : Nhân hình sát linh ~ (26/10/2022)

Chương 78 : Lục trọng thiên lôi ~ (26/10/2022)

Chương 79 : Thải bổ ~ (26/10/2022)

Chương 80 : Thiên Cương Tru Tà Kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 81 : Liền trảm ~ (26/10/2022)

Chương 82 : Trảm bắt được ~ (26/10/2022)

Chương 83 : Uớc viên ~ (26/10/2022)

Chương 84 : Trong cốc ~ (26/10/2022)

Chương 85 :  ~ (26/10/2022)

Chương 86 : Tàn đồ ~ (26/10/2022)

Chương 87 : Xích Hỏa Nguyên Đồng Đỉnh ~ (26/10/2022)

Chương 88 : Ngọn núi cao nhất tuyệt địa ~ (26/10/2022)

Chương 89 : Dịch thị ~ (26/10/2022)

Chương 90 : Xung đột ~ (26/10/2022)

Chương 91 : Hai đại viên mãn linh kiếm sư quan tâm ~ (26/10/2022)

Chương 92 : Linh đồ dị động ~ (26/10/2022)

Chương 93 : Tử linh ~ (26/10/2022)

Chương 94 : Bậc đá ~ (26/10/2022)

Chương 95 : Trọng nguyên không gian ~ (26/10/2022)

Chương 96 : Địa nguyên thạch kiếm ~ (26/10/2022)

Chương 97 : Ngũ Hành viên mãn ~ (26/10/2022)

Chương 98 : Nữ tử thần bí ~ (26/10/2022)

Chương 99 : Lam ~ (26/10/2022)

Chương 100 : Đại Diễn Điện ~ (26/10/2022)  123456

Bình luận truyện Truyền Kiếm