Tu Chân Gia Tộc Quật Khởi

Tu Chân Gia Tộc Quật Khởi

Tên khác: Tu Chân Gia Tộc Quật Khởi
Thể loại: Tiên Hiệp
Tác giả: Đông Pha Cúc Sĩ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 321 chương


Thông tin truyện Tu Chân Gia Tộc Quật Khởi

Một chân chính tu chân thế giới, một đương quật khởi gia tộc, một chân thật tình cảm chuyện xưa.

Danh sách chương Tu Chân Gia Tộc Quật Khởi

Chương 1 : Mở đầu ~ (09/10/2021)

Chương 2 : Đồng Tử Công ~ (09/10/2021)

Chương 3 : Vạn Tượng Thành ~ (09/10/2021)

Chương 4 : Học nghề ~ (09/10/2021)

Chương 5 : Bãi Than Nhai ~ (09/10/2021)

Chương 6 : Bản khắc ~ (09/10/2021)

Chương 7 : Vương Tinh ~ (09/10/2021)

Chương 8 : Luyện khí ~ (09/10/2021)

Chương 9 : Trần Thư ~ (09/10/2021)

Chương 10 : Luyện khí bảo điển ~ (09/10/2021)

Chương 11 : Công thành ~ (09/10/2021)

Chương 12 : Khai điếm ~ (09/10/2021)

Chương 13 : Viễn hành ~ (09/10/2021)

Chương 14 : Giao dịch hội ~ (09/10/2021)

Chương 15 : Hồi gia ~ (09/10/2021)

Chương 16 : Đầu sát ~ (09/10/2021)

Chương 17 : Bình Để Oa ~ (09/10/2021)

Chương 18 : Oa pháp ~ (09/10/2021)

Chương 19 : Tâm tư ~ (09/10/2021)

Chương 20 : Lang Nha chuyện lý thú ~ (09/10/2021)

Chương 21 : Tân nương đến tận cửa ~ (09/10/2021)

Chương 22 : Tâm ma tấn công ~ (09/10/2021)

Chương 23 : Thiên linh căn ~ (09/10/2021)

Chương 24 : Tu hành vui thích ~ (09/10/2021)

Chương 25 : Chu lão về đến ~ (09/10/2021)

Chương 26 : Gia tộc tiêu chí ~ (09/10/2021)

Chương 27 : Việt quốc hành trình ~ (09/10/2021)

Chương 28 : Bảo khố di tàng ~ (09/10/2021)

Chương 29 : Thu hoạch phong hậu ~ (09/10/2021)

Chương 30 : Cố nhân ~ (09/10/2021)

Chương 31 : Độc chồn ~ (09/10/2021)

Chương 32 : Dụ bộ ~ (09/10/2021)

Chương 33 : Trận pháp ~ (09/10/2021)

Chương 34 : Linh mạch ~ (09/10/2021)

Chương 35 : Thất tung ~ (09/10/2021)

Chương 36 : Hầu yêu ~ (09/10/2021)

Chương 37 : Hầu yêu chuyện cũ ~ (09/10/2021)

Chương 38 : Tử Kim Quả ~ (09/10/2021)

Chương 39 : Đại Thánh Cốc ~ (09/10/2021)

Chương 40 : Luyện Khí tầng năm ~ (09/10/2021)

Chương 41 : Chuẩn bị ~ (09/10/2021)

Chương 42 : Hiểu Hồng Trúc Cơ ~ (09/10/2021)

Chương 43 : Hữ Đạo bỏ vợ ~ (09/10/2021)

Chương 44 : Linh mạch kiến thành ~ (09/10/2021)

Chương 45 : Đi Ung Châu ~ (09/10/2021)

Chương 46 : Lừa gạt ~ (09/10/2021)

Chương 47 : Kết giao ~ (09/10/2021)

Chương 48 : Bạch long ~ (09/10/2021)

Chương 49 : Ma tu ~ (09/10/2021)

Chương 50 : Người tham lam ~ (09/10/2021)

Chương 51 : Gia tộc kéo dài ~ (09/10/2021)

Chương 52 : Tu chân thịnh hội (1) ~ (09/10/2021)

Chương 53 : Tu chân thịnh hội (2) ~ (09/10/2021)

Chương 54 : Tu chân thịnh hội (3) ~ (09/10/2021)

Chương 55 : Tu chân thịnh hội (4) ~ (09/10/2021)

Chương 56 : Thịnh hội kết thúc ~ (09/10/2021)

Chương 57 : Nửa đường chặn giết ~ (09/10/2021)

Chương 58 : Diệt gia phá tộc ~ (09/10/2021)

Chương 59 : Huyết hải thâm cừu ~ (09/10/2021)

Chương 60 : Nợ máu trả bằng máu ~ (09/10/2021)

Chương 61 : Lang Gia Chu thị ~ (09/10/2021)

Chương 62 : Tử Kim Quả thành thục ~ (09/10/2021)

Chương 63 : Kim Đan công pháp ~ (09/10/2021)

Chương 64 : Chu gia gia tộc học đường ~ (09/10/2021)

Chương 65 : La gia tụ hội ~ (09/10/2021)

Chương 66 : Hận cũ nhắc lại ~ (09/10/2021)

Chương 67 : Ngũ Sắc linh tằm ~ (09/10/2021)

Chương 68 : Hữu Tình gặp tập kích ~ (09/10/2021)

Chương 69 : Vây giết Mộc Tiêu ~ (09/10/2021)

Chương 70 : Thiên nhiên pháp bảo ~ (09/10/2021)

Chương 71 : Đi thăm Bạch gia ~ (09/10/2021)

Chương 72 : Bạch gia bố trí trận thế ~ (09/10/2021)

Chương 73 : Hữu Tình Trúc Cơ ~ (09/10/2021)

Chương 74 : Vạn Tượng bí cảnh ~ (09/10/2021)

Chương 75 : Phi Hồng tiểu đội ~ (09/10/2021)

Chương 76 : Bí cảnh (1) ~ (09/10/2021)

Chương 77 : Bí cảnh (2) ~ (09/10/2021)

Chương 78 : Bí cảnh (3) ~ (09/10/2021)

Chương 79 : Bí cảnh (4) ~ (09/10/2021)

Chương 80 : Bí cảnh (5) ~ (09/10/2021)

Chương 81 : Bí cảnh (6) ~ (09/10/2021)

Chương 82 : Bí cảnh (7) ~ (09/10/2021)

Chương 83 : Bí cảnh (8) ~ (09/10/2021)

Chương 84 : Bí cảnh (9) ~ (09/10/2021)

Chương 85 : Trở về nhà ~ (09/10/2021)

Chương 86 : Nhạc gia tới cửa ~ (09/10/2021)

Chương 87 : Hữu Tình lần thứ hai Trúc Cơ ~ (09/10/2021)

Chương 88 : Trúc Cơ phụ đan ~ (09/10/2021)

Chương 89 : Chu Ôn về núi ~ (09/10/2021)

Chương 90 : Vô Hồi Sơn Cốc ~ (09/10/2021)

Chương 91 : Linh tuyền dưỡng ngọc quyết ~ (09/10/2021)

Chương 92 : Lôi kiếp hàng thế ~ (09/10/2021)

Chương 93 : Hiểm tử nhưng vẫn còn sống ~ (09/10/2021)

Chương 94 : Yêu thú chi chiến ~ (09/10/2021)

Chương 95 : Hạp cốc kinh hồn ~ (09/10/2021)

Chương 96 : Thần bí trận pháp ~ (09/10/2021)

Chương 97 : Xuất chinh Yêu Vụ Hạp ~ (09/10/2021)

Chương 98 : Khô Mộc yêu thú ~ (09/10/2021)

Chương 99 : Nhị giai yêu mãng ~ (09/10/2021)

Chương 100 : Săn giết yêu mãng ~ (09/10/2021)



  1234

Bình luận truyện Tu Chân Gia Tộc Quật Khởi