Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu

Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu

Tên khác: Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Vũ Bất Phàm
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 413 chương


Thông tin truyện Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu

Bạn đang theo dõi truyện dài full Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu của tác giả Vũ Bất Phàm rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Tòng Đại Đường Song Long Truyền Khai ThủyTrương Hiểu không biết chính mình làm sao đi tới ( Đại Đường Song Long Truyền ) thế giới, càng không biết chính mình tới nơi này là vì làm cái gì.Có điều Trương Hiểu biết mình có một việc là nhất định phải làm, vậy thì là không bị chết đói.

Danh sách chương Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu

Chương 1 : Hai khối mai hoa cao ~ (25/10/2022)

Chương 2 : Tịnh Niệm Thiền viện ~ (25/10/2022)

Chương 3 : Thái Cực Quyền cùng Dịch cân kinh ~ (25/10/2022)

Chương 4 : Tu luyện ~ (25/10/2022)

Chương 5 : Cao ốc đem khuynh ~ (25/10/2022)

Chương 6 : Mỹ nữ tuyệt sắc ~ (25/10/2022)

Chương 7 : Đối lập ~ (25/10/2022)

Chương 8 : Bích Tà Kiếm Phổ ~ (25/10/2022)

Chương 9 : Rời đi ~ (25/10/2022)

Chương 10 : Đẫm máu miếu sơn thần (Thượng) ~ (25/10/2022)

Chương 11 : Đẫm máu miếu sơn thần (Trung) ~ (25/10/2022)

Chương 12 : Đẫm máu miếu sơn thần (Hạ) ~ (25/10/2022)

Chương 13 : Tâm ma ~ (25/10/2022)

Chương 14 : Cái Bang ~ (25/10/2022)

Chương 15 : Cơ hội ~ (25/10/2022)

Chương 16 : Bù thiên bí quyển ~ (25/10/2022)

Chương 17 : Rời đi ~ (25/10/2022)

Chương 18 : Tạo phản ~ (25/10/2022)

Chương 19 : Ám sát ~ (25/10/2022)

Chương 20 : Thất bại ~ (25/10/2022)

Chương 21 : Thà chết không trốn ~ (25/10/2022)

Chương 22 : Nhập ma ~ (25/10/2022)

Chương 23 : Dịch thủy hàn ~ (25/10/2022)

Chương 24 : Tạm biệt Đổng Thục Ny ~ (25/10/2022)

Chương 25 : Ngự Tận Vạn Pháp Căn Nguyên Trí Kinh ~ (25/10/2022)

Chương 26 : Cầu viện Thượng Tú Phương ~ (25/10/2022)

Chương 27 : Ân nhân ~ (25/10/2022)

Chương 28 : Bổ Thiên Đạo cùng Hoa Gian phái ~ (25/10/2022)

Chương 29 : Bang chủ Cái bang ~ (25/10/2022)

Chương 30 : Trần Mặc ~ (25/10/2022)

Chương 31 : Ăn mặc ở đi lại ~ (25/10/2022)

Chương 32 : Phân chia ngũ bộ ~ (25/10/2022)

Chương 33 : Đông Minh phu nhân Đơn Mỹ Tiên ~ (25/10/2022)

Chương 34 : Tỉnh Trung Nguyệt ~ (25/10/2022)

Chương 35 : Hổ Đầu Trại ~ (25/10/2022)

Chương 36 : Tập doanh ~ (25/10/2022)

Chương 37 : Công phá Hổ Đầu Trại ~ (25/10/2022)

Chương 38 : Giết! Giết! Giết! ~ (25/10/2022)

Chương 39 : Khổ luyện ~ (25/10/2022)

Chương 40 : Thử kiếm ~ (25/10/2022)

Chương 41 : Độc Cô Phượng ~ (25/10/2022)

Chương 42 : Dịch thủy hàn ~ (25/10/2022)

Chương 43 : Bóng tối ~ (25/10/2022)

Chương 44 : Tâm pháp ~ (25/10/2022)

Chương 45 : Khởi binh ~ (25/10/2022)

Chương 46 : Đoạt thành ~ (25/10/2022)

Chương 47 : Trò đùa ~ (25/10/2022)

Chương 48 : Huyện lệnh sầu lo ~ (25/10/2022)

Chương 49 : Trá môn ~ (25/10/2022)

Chương 50 : Cái gọi là Chiến lược ~ (25/10/2022)

Chương 51 : Nhân tài ~ (25/10/2022)

Chương 52 : Ngụy Chinh cùng Thẩm Lạc Nhạn ~ (25/10/2022)

Chương 53 : Giao dịch ~ (25/10/2022)

Chương 54 : Xuất binh ~ (25/10/2022)

Chương 55 : Khinh lấy Đồng Quan ~ (25/10/2022)

Chương 56 : Dương Công Bảo Khố ~ (25/10/2022)

Chương 57 : Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp ~ (25/10/2022)

Chương 58 : Tà Đế Xá Lợi ~ (25/10/2022)

Chương 59 : Hoàn mỹ song hưu ~ (25/10/2022)

Chương 60 : Bảy ngày ~ (25/10/2022)

Chương 61 : Bát phương xin vào ~ (25/10/2022)

Chương 62 : Thiên Tà Chưởng ~ (25/10/2022)

Chương 63 : Bạch Thanh Nhi ~ (25/10/2022)

Chương 64 : Ôm cây đợi thỏ ~ (25/10/2022)

Chương 65 : Nhập Tà ~ (25/10/2022)

Chương 66 : Xá Nữ đại pháp ~ (25/10/2022)

Chương 67 : Giao dịch ~ (25/10/2022)

Chương 68 : Hai đường đại quân ~ (25/10/2022)

Chương 69 : Trường An Thành ~ (25/10/2022)

Chương 70 : Tỉnh Trung Nguyệt ~ (25/10/2022)

Chương 71 : Kính Hoa Thủy nguyệt ~ (25/10/2022)

Chương 72 : Tự tin ~ (25/10/2022)

Chương 73 : Công thành phương pháp ~ (25/10/2022)

Chương 74 : Cửa thành mở ra ~ (25/10/2022)

Chương 75 : Ma đao vô địch ~ (25/10/2022)

Chương 76 : Kỵ binh ~ (25/10/2022)

Chương 77 : Thắng lợi ~ (25/10/2022)

Chương 78 : Chiến lợi phẩm ~ (25/10/2022)

Chương 79 : Sắc tự trên đầu một cây đao ~ (25/10/2022)

Chương 80 : Chặn tai ~ (25/10/2022)

Chương 81 : Thu hoạch ~ (25/10/2022)

Chương 82 : Hoàng thiên đại pháp ~ (25/10/2022)

Chương 83 : Người kia ~ (25/10/2022)

Chương 84 : Đại thế ~ (25/10/2022)

Chương 85 : Phiền phức ~ (25/10/2022)

Chương 86 : Hi vọng ~ (25/10/2022)

Chương 87 : Ác mộng ~ (25/10/2022)

Chương 88 : Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp ~ (25/10/2022)

Chương 89 : Ma kiếp đệ ngũ ~ (25/10/2022)

Chương 90 : Ma môn sức ảnh hưởng ~ (25/10/2022)

Chương 91 : Từ Hàng Tịnh trai ~ (25/10/2022)

Chương 92 : Tâm tư ~ (25/10/2022)

Chương 93 : Khởi tử hoàn sinh ~ (25/10/2022)

Chương 95 : Lão thái giám Vi Liên Hương ~ (25/10/2022)

Chương 96 : Bảng danh sách ~ (25/10/2022)

Chương 97 : Thổ Cốc hồn ~ (25/10/2022)

Chương 98 : Kỵ binh ~ (25/10/2022)

Chương 99 : Tạm biệt Độc Cô Phượng ~ (25/10/2022)

Chương 100 : Kiếm cùng đao ~ (25/10/2022)

Chương 101 : Chủng ma thứ sáu ~ (25/10/2022)  12345

Bình luận truyện Từ Đại Đường Song Long Truyện Bắt Đầu