Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới

Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới

Tên khác: Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Liệt Thổ Xưng Hoàng
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 410 chương


Thông tin truyện Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới

Bạn đang theo dõi truyện đọc Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới của tác giả Liệt Thổ Xưng Hoàng rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Ở chỗ này ngươi sẽ thấy Tiêu Dao Tử, Trương Tam Phong, Tây Môn Xuy Tuyết, vô danh, Độc cô cầu bại, Diệp Cô Thành ..., đám người tranh đoạt đệ nhất thiên hạ.Ở chỗ này ngươi sẽ thấy Giáng long thập bát chưởng, độc cô cửu kiếm, phong thần chân, đạo tâm loại ma, ... chờ kỳ công tuyệt kỷ.

Danh sách chương Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới

Chương 1 : Tạo hóa ngọc điệp tiểu thuyết Tu hành ở hư huyễn thế giới tác giả Nát đất xưng hoàng ~ (30/10/2022)

Chương 1 : Tạo Hóa Ngọc Điệp ~ (30/10/2022)

Chương 2 : Ngọc Điệp Quan Tưởng Pháp cùng Bất Diệt Thể ~ (30/10/2022)

Chương 3 : Kịch tình bắt đầu ~ (30/10/2022)

Chương 4 : Xích Luyện Tiên Tử ~ (30/10/2022)

Chương 5 : Tình thế nguy hiểm ~ (30/10/2022)

Chương 6 : Kỳ nhân Lâm Triều Anh ~ (30/10/2022)

Chương 7 :  Chương 7 Chuyện cũ như khói ~ (30/10/2022)

Chương 8 : Nên buông liền phóng hạ đi ~ (30/10/2022)

Chương 9 : Đánh thắng ta ta liền phóng hạ ~ (30/10/2022)

Chương 10 : Thắng bại đã phân ~ (30/10/2022)

Chương 11 : Hỏi thế gian tình là cái chi chi? ~ (30/10/2022)

Chương 12 : Đông Tà đêm tới ~ (30/10/2022)

Chương 13 : Trao đổi võ học ~ (30/10/2022)

Chương 14 : Không hiểu 2 người ~ (30/10/2022)

Chương 15 : Quách Tĩnh vợ chồng tới ~ (30/10/2022)

Chương 16 :  Chương 16 Chuyện cũ ~ (30/10/2022)

Chương 17 : Ly biệt ~ (30/10/2022)

Chương 18 : Trúc Cơ 3 cảnh ~ (30/10/2022)

Chương 19 :  Chương 19 9 Chuyển Trúc Cơ Thiên ~ (30/10/2022)

Chương 20 : Tây Độc tuyệt học ~ (30/10/2022)

Chương 21 : Thưởng thức là vật gì? ~ (30/10/2022)

Chương 22 :  Chương 22 Dương Phàm tính kế ~ (30/10/2022)

Chương 23 : Đào Hoa Đảo ~ (30/10/2022)

Chương 24 : Ngươi không dùng bái sư ~ (30/10/2022)

Chương 25 : Đào Hoa Đảo Tàng Kinh Các ~ (30/10/2022)

Chương 26 : Lần nữa chế công ~ (30/10/2022)

Chương 27 : Ngộ hiểu ~ (30/10/2022)

Chương 28 :  Chương 28 3 Phân Quy Nguyên Khí ~ (30/10/2022)

Chương 29 : 3 khí quy nguyên ~ (30/10/2022)

Chương 30 : Cảnh giới võ đạo ~ (30/10/2022)

Chương 31 : Hỗn Nguyên Tố Thể Thiên ~ (30/10/2022)

Chương 32 : Khiếp sợ mọi người ~ (30/10/2022)

Chương 33 :  Chương 33 Bí tân ~ (30/10/2022)

Chương 34 : Khác khai mở 1 đạo ~ (30/10/2022)

Chương 35 : Xuất sư cuộc chiến ~ (30/10/2022)

Chương 36 : Hàng Long Đạo cùng Phượng Vũ 9 Thiên ~ (30/10/2022)

Chương 37 : Bại Quách Tĩnh ~ (30/10/2022)

Chương 38 : Khởi đầu mới ~ (30/10/2022)

Chương 39 : Cướp của người giàu chia cho người nghèo ~ (30/10/2022)

Chương 40 : Đạo Thánh?! ~ (30/10/2022)

Chương 41 : Đệ tử Cái Bang ~ (30/10/2022)

Chương 42 : Không 1 vậy Lỗ Hữu Cước ~ (30/10/2022)

Chương 43 : Phong vân biến ảo ~ (30/10/2022)

Chương 44 : Khởi tử hoàn sinh ~ (30/10/2022)

Chương 45 :  Chương 45 Phong vân hội tụ Chung Nam Sơn ~ (30/10/2022)

Chương 46 : Đêm thượng Chung Nam Sơn ~ (30/10/2022)

Chương 47 : Kinh khủng Cổ Mộ ( thượng) ~ (30/10/2022)

Chương 48 :  Chương 48 Kinh khủng Cổ Mộ ( hạ ) ~ (30/10/2022)

Chương 49 : Kỳ Trân giường hàn ngọc ~ (30/10/2022)

Chương 50 : Băng Tâm Quyết cùng Thiên Sương Quyền ~ (30/10/2022)

Chương 51 : Độc Cô 9 kiếm ở Cổ Mộ ~ (30/10/2022)

Chương 52 :  Chương 52 1 lưu chi cảnh ~ (30/10/2022)

Chương 53 : Vung Tuệ Kiếm chém tơ tình ~ (30/10/2022)

Chương 54 : Thiên hạ thứ 1 Vương Trùng Dương ~ (30/10/2022)

Chương 55 :  Chương 55 Tuyệt đỉnh cuộc chiến ~ (02/01/2023)

Chương 56 : Thời đại này không thuộc về chúng ta ~ (02/01/2023)

Chương 57 : Tả Hữu Hỗ Bác cùng Tiên Thiên Chân Khí ~ (02/01/2023)

Chương 58 : Bại ! ~ (02/01/2023)

Chương 59 : Tà đạo tuyệt đỉnh ~ (02/01/2023)

Chương 60 : Dương Phàm tầm nhìn ~ (02/01/2023)

Chương 61 : Quần hùng tịnh khởi ~ (02/01/2023)

Chương 62 : Thiên Long 8 âm ~ (02/01/2023)

Chương 63 : Vạn Nhân Địch phương pháp ~ (02/01/2023)

Chương 64 : Nhâm Ngã Hành ~ (02/01/2023)

Chương 65 : Thạch Bích vì giấy ngón tay làm bút ~ (02/01/2023)

Chương 66 :  Chương 66 Thạch Bích vẽ tranh ~ (02/01/2023)

Chương 67 : Vũ đạo chi cơ ~ (02/01/2023)

Chương 68 : Võ Tổ ~ (02/01/2023)

Chương 69 : Đưa lưng về phía chúng sinh trở thành truyền kỳ ~ (02/01/2023)

Chương 70 : Tấm màn rơi xuống Chung Nam Sơn cuộc chiến ~ (02/01/2023)

Chương 71 : Danh truyền thiên hạ ~ (02/01/2023)

Chương 72 :  Chương 72 Mới Ngọc Nữ Tâm Kinh ~ (02/01/2023)

Chương 73 :  Chương 73 Mang theo mỹ nữ đi ~ (02/01/2023)

Chương 74 : 6 túi đệ tử Lý Duẫn ~ (02/01/2023)

Chương 75 : Vũ đạo Nguyên Niên ~ (02/01/2023)

Chương 76 : Đi nhầm đường đích 2 nữ ~ (02/01/2023)

Chương 77 : Kẻ yếu chết cường giả thắng cái này là giang hồ ~ (02/01/2023)

Chương 78 : Vô lượng Ngọc Động ~ (02/01/2023)

Chương 79 : Thủy Mộc Thanh Hoa Uyển Hề Thanh Dương ~ (02/01/2023)

Chương 80 : Bái thiếp = Kỳ Trân?! ~ (02/01/2023)

Chương 81 : Xảo Đoạt Thiên Công ~ (02/01/2023)

Chương 82 : Tà môn Thần Tiên tỷ tỷ ~ (02/01/2023)

Chương 83 : Kỳ ngộ cùng nguy hiểm tùy tướng ~ (02/01/2023)

Chương 84 :  Chương 84 Vô Nhai Tử ~ (02/01/2023)

Chương 85 : Bắc Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ ~ (02/01/2023)

Chương 86 : Tuyệt học chi phân ~ (02/01/2023)

Chương 87 : Vô Thượng Ma Công ~ (02/01/2023)

Chương 88 : Tạm cư Vô Lượng Sơn ~ (02/01/2023)

Chương 89 : Thực lực đại tiến ~ (02/01/2023)

Chương 90 : Rơi nhai Đoàn Dự ~ (02/01/2023)

Chương 91 : Mãng Cổ Chu Cáp ~ (02/01/2023)

Chương 92 :  Chương 92 Đất thiêng nảy sinh hiền tài ~ (02/01/2023)

Chương 93 :  Chương 93 Giải cứu thành công ~ (02/01/2023)

Chương 94 : Thu phục chiếm được Thần Nông Bang ~ (02/01/2023)

Chương 95 :  Chương 95 Sinh Tử Phù ~ (02/01/2023)

Chương 96 : Thiên hạ thứ 1 ám khí ~ (02/01/2023)

Chương 97 : Đại Lý gặp cố nhân ~ (02/01/2023)

Chương 98 : Đại Lý gió nổi lên ~ (02/01/2023)

Chương 99 : Vào ở cùng chuẩn bị ~ (02/01/2023)  12345

Bình luận truyện Tu Hành Tại Hư Ảo Thế Giới