Tu Tiên Đại Địa Chủ

Tu Tiên Đại Địa Chủ

Tên khác: Tu Tiên Đại Địa Chủ
Thể loại: Huyền Huyễn , Dị Giới , Xuyên Không , Sắc
Tác giả: Bút Hạ Du Long
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 337 chương


Thông tin truyện Tu Tiên Đại Địa Chủ

Dịch Phàm du ngoạn chùa miếu, bị Quan Thế Âm trong tay Ngọc Tịnh bình tạp đến dị thế, lại bị bất lương cha mẹ vứt bỏ, lưu lại một số lớn nợ nần chờ hắn trả lại.Ở tuyệt vọng trung lại phát hiện Ngọc Tịnh bình trung tiên chi thủy lại có thể thôi hóa linh dược, tăng cao linh dược dược tính.Thế người khác làm việc nào có chính mình địa phương chủ thoải mái?Mua một chỗ hoang sơn dã địa, mở ra một phương vườn thuốc linh địa, trồng trọt linh dược bảo cây, dưỡng mục linh thú hung cầm, thuê một đám tiểu yêu tinh, lại mua mấy cái tiểu nha đầu, hồ lên trúc một khu nhà nhà, ban ngày hoa thuyền, câu cá uống rượu, ngâm thơ vẽ tranh, phong lưu khoái hoạt, buổi tối đóng cửa... Thản nhiên tự đắc, cho cái hoàng đế đều không đổi.

Danh sách chương Tu Tiên Đại Địa Chủ

Chương 1 :  Chuong 1 thiếu nợ thì trả tiền ~ (10/10/2021)

Chương 2 :  Chuong 2 bán mẫu vườn thuốc ~ (10/10/2021)

Chương 3 :  Chuong 3 Ngọc Tịnh bình ~ (10/10/2021)

Chương 4 :  Chuong 4tiên chi lộ ~ (10/10/2021)

Chương 5 :  Chuong 5Chung quản sự ~ (10/10/2021)

Chương 6 :  Chuong 6thi vân bố vũ ~ (10/10/2021)

Chương 7 :  Chuong 7vườn thuốc thay đổi ~ (10/10/2021)

Chương 8 :  Chuong 89 phẩm linh dược ~ (10/10/2021)

Chương 9 :  Chuong 9ngã 1 lòng đất ba ~ (10/10/2021)

Chương 10 :  Chuong 10ngươi rất tốt ~ (10/10/2021)

Chương 11 :  Chuong 11buổi tối âm mưu ~ (10/10/2021)

Chương 12 :  Chuong 12chưởng môn muốn giết người ~ (10/10/2021)

Chương 13 :  Chuong 13trầm tinh hồ 1 tán tu ~ (10/10/2021)

Chương 14 :  Chuong 14mua 1 khối địa ~ (10/10/2021)

Chương 15 :  Chuong 15làm địa chủ đầu tiên đến khai hoang ~ (10/10/2021)

Chương 16 :  Chuong 16tiết uy cô nương đừng khóc ~ (10/10/2021)

Chương 17 :  Chuong 17giặt quần áo làm cơm liền giao cho ngươi ~ (10/10/2021)

Chương 18 :  Chuong 18vườn thuốc cải tạo kế hoạch ~ (10/10/2021)

Chương 19 :  Chuong 19nam nữ phối hợp làm việc không mệt ~ (10/10/2021)

Chương 20 :  Chuong 20tu sĩ cũng sẽ nguy hiểm đầu tư ~ (10/10/2021)

Chương 21 :  Chuong 21linh chủng điền ~ (10/10/2021)

Chương 22 :  Chuong 22Nguyên Thần đạo cơ ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Thanh Vân 3 tu ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Linh dược muốn từ dược miêu nắm lên ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Lão gia không tốt rồi ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Dược miêu bị chết no ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Chư Thì kiến nghị ~ (10/10/2021)

Chương 28 : 1 tràng đánh cược1 tràng đánh cược ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Lại trồng linh chủng ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Dược thổ gia cố ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Dược miêu đi ra ~ (10/10/2021)

Chương 32 : 1 dược 3 quý ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Tất cả đều là 9 phẩm linh dược ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Biết điều biết điều cái rắm ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Cốc Thiến Thiến ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Chư đạo hữu ngươi thấy thế nào ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Ai so với ai khác cuồng ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Mở rộng trồng trọt quy mô ~ (10/10/2021)

Chương 39 : 2 mẫu vườn thuốc ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Địa chủ lão gia mệt chết ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Đan bảo lâu ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Không nên cùng ta đấu tiền ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Vườn thuốc tao tặc ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Tốt a tặc chim ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Thâu không thành tựu cướp ~ (10/10/2021)

Chương 46 : 9 long phạm hỏa trận ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Nướng chim nướng chim ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Rất nhiều chất lượng tốt dược miêu ~ (10/10/2021)

Chương 49 : 2 viên tiên chi linh châu ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Cây ăn quả lâm tình huống dị thường ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Tăng lên cây ăn quả phẩm chất thí nghiệm điền ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Lão gia thật lớn chim ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Hỏa hạc ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Linh dược thành thục ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Rụt rè địa chủ ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Dĩ nhiên là hấp tinh nữ vương ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Lão gia không tốt rồi ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Linh quả rừng cây bồi dưỡng kế hoạch ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Thâm sơn tàng cốc ~ (10/10/2021)

Chương 60 : U cốc An gia ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Vườn thuốc khai thác ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Nữ vương đùa giỡn ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Linh dược bồ trồng ~ (10/10/2021)

Chương 64 :  Chuong 64 chuẩn 8 phẩm ngưng nguyên linh cây ăn quả ~ (10/10/2021)

Chương 65 :  Chuong 65 lam lân Hàn Băng xà ~ (10/10/2021)

Chương 66 :  Chuong 66 mõm thú đoạt mệnh ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Linh căn cấy ghép thành công ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Âm dương điên phản trận ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Thịnh hội ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Ngạo kiều dược sư môn ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Lấy thế đè người ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Người đông thế mạnh ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Ngàn năm túy ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Linh dược đa dạng hóa kế hoạch ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Dược tính tương xích ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Thầy luyện đan phong hỏa ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Ngũ hành trồng trọt ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Vân phàm tàu bay ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Hàm hư thành ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Tàu bay giàn giáo ~ (10/10/2021)

Chương 81 : 3 nguyên thương xã ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Nhiều như vậy Phù Tiền từng thấy chưa? ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Thật không tiện ta nhiều tiền ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Dược sư hiệp hội ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Giám định cấp ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Uy tiểu tử ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Bồi đi dạo phố trả lại trả tiền ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Vương Phúc Thành nhân tình ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Vỡ loạn khúc nhạc dạo ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Dược sư giao lưu đại hội ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Uy cô nương ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Đánh cược dược ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Diệu thủ thúc linh thảo ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Đột kích ngược ~ (10/10/2021)

Chương 95 : 10 thành dược tính linh thảo ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Chung Ly ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Bổn cô nương muốn cùng ngươi về nhà ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Sớm ngày về ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Theo đuôi thiếu nữ ~ (10/10/2021)

Chương 100 : 8 phẩm dược sư quyền hạn ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Tu Tiên Đại Địa Chủ