Tuyệt Phẩm Thiên Thư

Tuyệt Phẩm Thiên Thư

Tên khác: Tuyệt Phẩm Thiên Thư
Thể loại: Đô Thị
Tác giả: Đại Tiếu Đương Hạ
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 260 chương


Thông tin truyện Tuyệt Phẩm Thiên Thư

Sắp đến thi vào trường cao đẳng, đã chuẩn bị xong thi rớt đích học tập cặn bã La Vũ, bị đột nhiên xuất hiện thần kỳ thiên thư, hoàn toàn thay đổi cả đời!Thế giới võ hiệp, cầm kiếm giang hồ; thế giới Tiên Hiệp, túng ý tiêu dao; thế giới hiện thực, bước lên đỉnh phong!Thiên Long Bát Bộ, Xạ Điêu Anh Hùng truyện, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Tru Tiên. . . Quen thuộc thế giới, diễn lại bất đồng xuất sắc, lưu lại một đoạn đoạn truyền thuyết!Từng cái thế giới, tạo cho một cái truyền kỳ!

Danh sách chương Tuyệt Phẩm Thiên Thư

Chương 1 : Kinh hiện thiên thư ~ (06/12/2022)

Chương 2 : Đã gặp qua là không quên được ~ (06/12/2022)

Chương 3 : Chuyển kiếp ~ (06/12/2022)

Chương 4 : Vô Lượng sơn động ~ (06/12/2022)

Chương 5 : Có nữ Trần Thi ~ (06/12/2022)

Chương 6 : Sơ triển thân thủ ~ (06/12/2022)

Chương 7 : Lại đến Thiên Long ~ (06/12/2022)

Chương 8 : Sơ thí thần công ~ (06/12/2022)

Chương 9 : Mộc Uyển Thanh ~ (06/12/2022)

Chương 10 : Nam Hải Ngạc Thần ~ (06/12/2022)

Chương 11 : Uyển muội ~ (06/12/2022)

Chương 12 : Gặp lại sau Đoàn Dự ~ (06/12/2022)

Chương 13 : Cứu Chung Linh ~ (06/12/2022)

Chương 14 : Chuẩn bị ~ (06/12/2022)

Chương 15 : Gặp lại ~ (06/12/2022)

Chương 16 : Bỗng nhiên nổi tiếng ~ (06/12/2022)

Chương 17 : Kinh hỉ ~ (06/12/2022)

Chương 18 : Giáo huấn ai ? ~ (06/12/2022)

Chương 19 : Mướn phòng ~ (06/12/2022)

Chương 20 : Nước chảy thành sông ~ (06/12/2022)

Chương 21 : Lôi Cổ Sơn ~ (06/12/2022)

Chương 22 : Truyền công phái Tiêu Dao chưởng môn ~ (06/12/2022)

Chương 23 : Võ công cấp bậc ~ (06/12/2022)

Chương 24 : Phụ lục ~ (06/12/2022)

Chương 25 : Dò xét ~ (06/12/2022)

Chương 26 : Sóng ngầm dũng động ~ (06/12/2022)

Chương 27 : Xuất thủ tương trợ ~ (06/12/2022)

Chương 28 : Bị bắt ~ (06/12/2022)

Chương 29 : Mây nổi bốn phía ~ (06/12/2022)

Chương 30 : Vu oan giá họa ~ (06/12/2022)

Chương 31 : Tề tụ ~ (06/12/2022)

Chương 32 : Thành Đại Lý ~ (06/12/2022)

Chương 33 : Vạn Kiếp cốc ~ (06/12/2022)

Chương 34 : Giết Vân Trung Hạc ~ (06/12/2022)

Chương 35 : Thiên Long Tự ~ (06/12/2022)

Chương 36 : Lục Mạch Thần Kiếm ~ (06/12/2022)

Chương 37 : Cứu người bị bắt ~ (06/12/2022)

Chương 38 : Tô Châu ~ (06/12/2022)

Chương 39 : A Chu ~ (06/12/2022)

Chương 40 : Mạn Đà Sơn Trang lang hoàn ngọc động ~ (06/12/2022)

Chương 41 : Vương Ngữ Yên ~ (06/12/2022)

Chương 42 : Bắt cóc ~ (06/12/2022)

Chương 43 : Kiều Phong ~ (06/12/2022)

Chương 44 : Hạnh Tử Lâm ~ (06/12/2022)

Chương 45 : Chân tướng ~ (06/12/2022)

Chương 46 : Tiếp xúc thân mật ~ (06/12/2022)

Chương 47 : Cứu người ~ (06/12/2022)

Chương 48 : Buồn rầu Trịnh Tử Hiên ~ (06/12/2022)

Chương 49 : Ngoài ý muốn phát hiện ~ (06/12/2022)

Chương 50 : Thiếu lâm tự ~ (06/12/2022)

Chương 51 : Tụ hiền trang ~ (06/12/2022)

Chương 52 : Tiêu Viễn Sơn ~ (06/12/2022)

Chương 53 : Truyền tin người ~ (06/12/2022)

Chương 54 : Bị hoài nghi (cầu đề cử cất giữ) ~ (06/12/2022)

Chương 55 : Trong nước luyện công ~ (06/12/2022)

Chương 56 : Bến tàu ~ (06/12/2022)

Chương 57 : Đại chiến ~ (06/12/2022)

Chương 58 : Giặc bán nước ~ (06/12/2022)

Chương 59 : Tiểu Kính hồ ~ (06/12/2022)

Chương 60 : Tuyệt vọng Vương Ngữ Yên ~ (06/12/2022)

Chương 61 : Thanh lý môn hộ ~ (06/12/2022)

Chương 62 : Song xu ~ (06/12/2022)

Chương 63 : Thế giới mới ~ (06/12/2022)

Chương 64 : Quách Tĩnh ~ (06/12/2022)

Chương 65 : Tỷ võ cầu hôn ~ (06/12/2022)

Chương 66 : Hàng Long hiển uy ~ (06/12/2022)

Chương 67 : Hoàng Dung ~ (06/12/2022)

Chương 68 : Ân oán tình cừu ~ (06/12/2022)

Chương 69 : Thuốc rắn ~ (06/12/2022)

Chương 70 : Hàng Long đối với Hàng Long ~ (06/12/2022)

Chương 71 : Trong rừng tập võ ~ (06/12/2022)

Chương 72 : Quy Vân Trang ~ (06/12/2022)

Chương 73 : Hoàng Dược Sư ~ (06/12/2022)

Chương 74 : Về nhà ~ (06/12/2022)

Chương 75 : Thay đổi ~ (06/12/2022)

Chương 76 : Trần gia ~ (06/12/2022)

Chương 77 : Thần Tiên khó gãy ~ (06/12/2022)

Chương 78 : Tiền đặt cuộc ~ (06/12/2022)

Chương 79 : Phân công ~ (06/12/2022)

Chương 80 : Thi vào trường cao đẳng ~ (06/12/2022)

Chương 81 : Si mê Đoàn Dự ~ (06/12/2022)

Chương 82 : Biệt thự ~ (06/12/2022)

Chương 83 : Mưu đồ võ công ~ (06/12/2022)

Chương 84 : Vạn tiên đại hội ~ (06/12/2022)

Chương 85 : Đồng mỗ cùng Lý Thu Thủy ~ (06/12/2022)

Chương 86 : Võ công tiến nhiều ~ (06/12/2022)

Chương 87 : Linh Thứu Cung ~ (06/12/2022)

Chương 88 : Cái bang tân chủ ~ (06/12/2022)

Chương 89 : Lão tăng quét rác ~ (06/12/2022)

Chương 90 : Hỏa Diễm Đao ~ (06/12/2022)

Chương 91 : Đào Hoa Đảo ~ (06/12/2022)

Chương 92 : Đại bại tây độc ~ (06/12/2022)

Chương 93 : Khảo nghiệm ~ (06/12/2022)

Chương 94 : Kiếm Cửu Dương ~ (06/12/2022)

Chương 95 : Được Cửu Dương bị thương nặng ~ (06/12/2022)

Chương 96 : Mục Niệm Từ ~ (06/12/2022)

Chương 97 : Quan trạng nguyên ~ (06/12/2022)

Chương 98 : Kéo Trần Thi vào nhóm ~ (06/12/2022)

Chương 99 : Họp bọn ~ (06/12/2022)

Chương 100 : Ngày xưa đại thiếu ~ (06/12/2022)  123

Bình luận truyện Tuyệt Phẩm Thiên Thư