Tuyệt Thế Hồn Khí

Tuyệt Thế Hồn Khí

Tên khác: Tuyệt Thế Hồn Khí
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Vô Nguyệt Bất Đăng Lâu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 393 chương


Thông tin truyện Tuyệt Thế Hồn Khí

Bạn đang theo dõi đọc truyện full bộ Tuyệt Thế Hồn Khí của tác giả Vô Nguyệt Bất Đăng Lâu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Từ một tên nhu nhược Ninh gia người ở rể đến người người sợ hãi chí cao Tà Thần,Từ một tên bình thường võ giả đến danh chấn bát phương cái thế Thiên Tôn,Tô Dương tay cầm siêu thiên phẩm hồn khí ngũ Thải Thần thạch, đẫm máu chém giết, bách chiến thành thần!

Danh sách chương Tuyệt Thế Hồn Khí

Chương 1 : Nhu nhược cô gia ~ (26/10/2022)

Chương 2 : Mãnh Hổ kích ~ (26/10/2022)

Chương 3 : Một quyền thuấn sát ~ (26/10/2022)

Chương 4 : Năm màu thần thạch ~ (26/10/2022)

Chương 5 : Chung thấy mỹ thê ~ (26/10/2022)

Chương 6 : Thượng võ các ~ (26/10/2022)

Chương 7 : Toàn bộ đánh nổ (trên) ~ (26/10/2022)

Chương 8 : Toàn bộ đánh nổ (dưới) ~ (26/10/2022)

Chương 9 : Kính nể ~ (26/10/2022)

Chương 10 : Lâm trận đột phá ~ (26/10/2022)

Chương 11 : Thuyết phục ~ (26/10/2022)

Chương 12 : Điêu thần y ~ (26/10/2022)

Chương 13 : Truy Tinh bộ ~ (26/10/2022)

Chương 14 : Yên ổn tâm ~ (26/10/2022)

Chương 15 : Quý khách tới chơi ~ (26/10/2022)

Chương 16 : Trảo phó dược ~ (26/10/2022)

Chương 17 : Một đoạn hậu kỳ ~ (26/10/2022)

Chương 18 : Ngớ ngẩn người là ngươi ~ (26/10/2022)

Chương 19 : Hồn khí ~ (26/10/2022)

Chương 20 : Tu luyện thân pháp ~ (26/10/2022)

Chương 21 : Vũ vụ rừng rậm ~ (26/10/2022)

Chương 22 : Quán trà xung đột ~ (26/10/2022)

Chương 23 : Rừng rậm ngoại vi ~ (26/10/2022)

Chương 24 : Thu hoạch khá dồi dào ~ (26/10/2022)

Chương 25 : Nhân diện mãng ~ (26/10/2022)

Chương 26 : Hoành tài ~ (26/10/2022)

Chương 27 : Nguy cơ ~ (26/10/2022)

Chương 28 : Cạnh tốc đào vong ~ (26/10/2022)

Chương 29 : Thoát hiểm ~ (26/10/2022)

Chương 30 : Nhị đoạn khí tuyền ~ (26/10/2022)

Chương 31 : Chuyển biến ~ (26/10/2022)

Chương 32 : Tàng Thư Các ~ (26/10/2022)

Chương 33 : Lãnh nguyệt đao ~ (26/10/2022)

Chương 34 : Tam nguyệt trảm ~ (26/10/2022)

Chương 35 : Bạt tai ~ (26/10/2022)

Chương 36 : Bạo lực giải quyết ~ (26/10/2022)

Chương 37 : Tử thù ~ (26/10/2022)

Chương 38 : Lập kế hoạch ~ (26/10/2022)

Chương 39 : Đao ý ~ (26/10/2022)

Chương 40 : Lê Nhi mất tích ~ (26/10/2022)

Chương 41 : Dụ dỗ ~ (26/10/2022)

Chương 42 : Giết người (trên) ~ (26/10/2022)

Chương 43 : Giết người (bên trong) ~ (26/10/2022)

Chương 44 : Giết người (dưới) ~ (26/10/2022)

Chương 45 : Đối chiến Phương Ngôn ~ (26/10/2022)

Chương 46 : Ngũ Nguyệt Trảm ~ (26/10/2022)

Chương 47 : Nghịch Thiên ngộ tính ~ (26/10/2022)

Chương 48 : Thanh niên tuấn kiệt hội tụ ~ (26/10/2022)

Chương 49 : Vô đề ~ (26/10/2022)

Chương 50 : Thù mới hận cũ ~ (26/10/2022)

Chương 51 : Là Ninh gia người ở rể ~ (26/10/2022)

Chương 52 : Ngươi là hồn khí? ~ (26/10/2022)

Chương 53 : Mê người khen thưởng ~ (26/10/2022)

Chương 54 : Một đao ~ (26/10/2022)

Chương 55 : Sợ hãi ~ (26/10/2022)

Chương 56 : Trượng đao hành (trên) ~ (26/10/2022)

Chương 57 : Dong giả tự tiêu khiển ~ (26/10/2022)

Chương 58 : Cứ Xỉ Băng Hùng ~ (26/10/2022)

Chương 59 : Ngàn cân treo sợi tóc ~ (26/10/2022)

Chương 60 : Trượng đao hành (bên trong) ~ (26/10/2022)

Chương 61 : Mục tiêu đầu tiên ~ (26/10/2022)

Chương 62 : Trượng đao hành (dưới) ~ (26/10/2022)

Chương 63 : Hiểm cảnh ~ (26/10/2022)

Chương 64 : Nộ ~ (26/10/2022)

Chương 65 : Hồng Nham giảng hòa ~ (26/10/2022)

Chương 66 : Khí linh ~ (26/10/2022)

Chương 67 : Thắng ~ (26/10/2022)

Chương 68 : Tặng đan ~ (26/10/2022)

Chương 69 : Cầu viện ~ (26/10/2022)

Chương 70 : Trở ngại ~ (26/10/2022)

Chương 71 : Bọc đánh ~ (26/10/2022)

Chương 72 : Nhất kiếm bình sơn ~ (26/10/2022)

Chương 73 : Kỳ tập ~ (26/10/2022)

Chương 74 : Ta cũng muốn nhìn ~ (26/10/2022)

Chương 75 : Địch làm cho xấu hổ ta đi thoát hắn y (trên) ~ (26/10/2022)

Chương 76 : Địch làm cho xấu hổ ta đi thoát hắn y (dưới) ~ (26/10/2022)

Chương 77 : Dạ thoại ~ (26/10/2022)

Chương 78 : Liên thủ ~ (26/10/2022)

Chương 79 : Mưu tính ~ (26/10/2022)

Chương 80 : Săn bắn xếp hạng ~ (26/10/2022)

Chương 81 : Phần thưởng phong phú ~ (26/10/2022)

Chương 82 : Kinh Vương thu đồ đệ ~ (26/10/2022)

Chương 83 : Kiểm tra thuộc tính ~ (26/10/2022)

Chương 84 : Kim Cương Lôi Nguyên quyết ~ (26/10/2022)

Chương 85 : Thôn phệ hồn khí ~ (26/10/2022)

Chương 86 : Cục sắt vụn ~ (26/10/2022)

Chương 87 : Thôi diễn ~ (26/10/2022)

Chương 88 : Băng Phượng sương hàn ~ (26/10/2022)

Chương 89 : Lục gia tứ công tử ~ (26/10/2022)

Chương 90 : Ác khách ~ (26/10/2022)

Chương 91 : Ngắn ngủi giao chiến ~ (26/10/2022)

Chương 92 : Sở Linh quận chúa ~ (26/10/2022)

Chương 93 : Trở nên mạnh mẽ chi tâm ~ (26/10/2022)

Chương 94 : Nhị đoạn đỉnh cao ~ (26/10/2022)

Chương 95 : Khuất nhục ~ (26/10/2022)

Chương 96 : Yêu chiến ~ (26/10/2022)

Chương 97 : Đánh cược chiến (trên) ~ (26/10/2022)

Chương 98 : Đánh cược chiến (bên trong) ~ (26/10/2022)

Chương 99 : Đánh cược chiến (dưới) ~ (26/10/2022)

Chương 100 : Tiểu Thải oai ~ (26/10/2022)  1234

Bình luận truyện Tuyệt Thế Hồn Khí