Vạn Bảo Chân Tiên

Vạn Bảo Chân Tiên

Tên khác: Vạn Bảo Chân Tiên
Thể loại: Tiên Hiệp , Xuyên Không
Tác giả: Nhân Đê Ngôn Chu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 347 chương


Thông tin truyện Vạn Bảo Chân Tiên

Bạn đang theo dõi truyeê Vạn Bảo Chân Tiên của tác giả Nhân Đê Ngôn Chu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Tiên Hiệp, Xuyên Không này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Xuyên việt Tu Tiên Giới mười hai năm, theo bái nhập tu tiên đại phái đến trở thành yêu ma xâm lấn pháo hôi, ngày hôm nay, Trần Bạch Lộc rốt cục đã thức tỉnh chính mình kim thủ chỉ. Xuyên việt đến một cái tiên hiệp trong trò chơi, dùng phàm tục Hoàng Kim đổi lấy vô cùng vô tận tu tiên tài nguyên, Thông Thiên Chi Lộ, ngay tại trước mắt.Đạo Môn cảnh giới phân chia: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh.

Danh sách chương Vạn Bảo Chân Tiên

Chương 01 : Mười năm vô danh cơ duyên đến ~ (10/10/2021)

Chương 02 : Bạch Cốt Linh Kiều trợ pháp thành ~ (10/10/2021)

Chương 03 : Luyện bảo thành chợt có khách đến thăm ~ (10/10/2021)

Chương 04 : Thiên âm kỳ hương lộ ra thù tung ~ (10/10/2021)

Chương 05 : Câu Hồn Xá Nữ cuối cùng khó thành ~ (10/10/2021)

Chương 06 : Triệu Trung vẫn lại mưu bảo vật ~ (10/10/2021)

Chương 07 : Minh dị giới lại phải kỳ bảo ~ (10/10/2021)

Chương 08 : Luyện yêu hồn người khí đồng tiến ~ (10/10/2021)

Chương 09 : Đêm trăng tròn yêu ma động ~ (10/10/2021)

Chương 10 : Lam Nhược Tự ở bên trong xem chìm nổi ~ (10/10/2021)

Chương 11 : Thiên La Địa Võng chờ quân đến ~ (10/10/2021)

Chương 12 : Bạch Cốt Linh Kiều trấn Thụ Yêu ~ (10/10/2021)

Chương 13 : Khúc cuối cùng Thiến Nữ có chỗ cầu ~ (10/10/2021)

Chương 14 : U Hồn Xá Lợi thu Thiến Nữ ~ (10/10/2021)

Chương 15 : Hoàng Kim vạn lượng động nhân tâm ~ (10/10/2021)

Chương 16 : Yêu ma hiện Bạch Lộc ra tay ~ (10/10/2021)

Chương 17 : Tất cả kết quả duyên có nguyên nhân ~ (10/10/2021)

Chương 18 : Tiên duyên dị giới có huyền cơ ~ (10/10/2021)

Chương 19 : Yêu ma nguyên do gặp cố nhân ~ (10/10/2021)

Chương 20 : Ngân Thương Thái Tuế Lê Thiên Ý ~ (10/10/2021)

Chương 21 : Muôn vàn dị bảo luyện kim đăng ~ (10/10/2021)

Chương 22 : Sơn Phù Phong bên trên yêu ma tụ ~ (10/10/2021)

Chương 23 : Yêu ma chí cao vô thượng người ~ (10/10/2021)

Chương 24 : Hạc bạng tranh chấp lộc được lợi ~ (10/10/2021)

Chương 25 : Yêu tộc bất diệt chi tinh thần ~ (10/10/2021)

Chương 26 : Tạm về núi phong ba dần dần dừng lại ~ (10/10/2021)

Chương 27 : Vạn Thú Chân Linh Vô Thượng pháp ~ (10/10/2021)

Chương 28 : Miếu đổ nát phía dưới Huyền Cơ sinh ~ (10/10/2021)

Chương 29 : Hồ tộc Tân thị mặt tồn vong ~ (10/10/2021)

Chương 30 : Nguyên Vương yêu thi cuối cùng hiện thân ~ (10/10/2021)

Chương 31 : Tị Thiên Ma Quan động nhân tâm ~ (10/10/2021)

Chương 32 : Không tìm đường chết sẽ không phải chết ~ (10/10/2021)

Chương 33 : Phá thi yêu chợt có khách đến thăm ~ (10/10/2021)

Chương 34 : Trảm thảo trừ căn diệt Tiết phủ ~ (10/10/2021)

Chương 35 : Trăm vạn Hoàng Kim mưu Ma Cốt ~ (10/10/2021)

Chương 36 : Linh Tê Ma Ngưu Thiên Ma cốt ~ (10/10/2021)

Chương 37 : Cảnh ban đêm khách đến thăm tâm không loạn ~ (10/10/2021)

Chương 38 : Pháp thành Bạch Lộc cuối cùng ra tay ~ (10/10/2021)

Chương 39 : Ma Diễm ngập trời phá Tam Dương ~ (10/10/2021)

Chương 40 : Phượng Tê Mộc lại luyện kim đăng ~ (10/10/2021)

Chương 41 : Thật thật giả giả Trần Bạch Lộc ~ (10/10/2021)

Chương 42 : Mười năm tiên duyên thiếu niên lúc ~ (10/10/2021)

Chương 43 : Hạ khắc bên trên Triệu Tường phát uy ~ (10/10/2021)

Chương 44 : Hãm lớp lớp vòng vây Ngân Lang yêu bầy ~ (10/10/2021)

Chương 45 : Đại tan tác hỏa luyện Triệu Tường ~ (10/10/2021)

Chương 46 : Vô Hồi Vô Hối Không Trúc Kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 47 : Vạn Thú Chân Linh phá Ngân Lang ~ (10/10/2021)

Chương 48 : Quen biết cũng không nhận thức ~ (10/10/2021)

Chương 49 : Tọa Vong Phong Hắc Bạch thiếu niên ~ (10/10/2021)

Chương 50 : Kiếm chi quyết đấu khó khăn trắc trở sinh ~ (10/10/2021)

Chương 51 : Cố nhân lễ vật dẫn tham niệm ~ (10/10/2021)

Chương 52 : Thu Phong vị động thiền người sớm giác ngộ ~ (10/10/2021)

Chương 53 : Muôn vàn tính toán tìm đường chết ~ (10/10/2021)

Chương 54 : Đại Chu Thái tử Phương Cẩn Nho ~ (10/10/2021)

Chương 55 : Tháng sáu báo ứng đến nhanh ~ (10/10/2021)

Chương 56 : Nghệ Vương thần tiễn phá âm tà ~ (10/10/2021)

Chương 57 : Ba mũi tên đều xuất hiện tận Hoàng Tuyền ~ (10/10/2021)

Chương 58 : Kim Hoa Phủ trong gặp cố nhân ~ (10/10/2021)

Chương 59 : Hỏi công đức dục tu diệu pháp ~ (10/10/2021)

Chương 60 : Lật thuyền trong mương Phương Cẩn Nho ~ (10/10/2021)

Chương 61 : Bạch Liên bí bảo động nhân tâm ~ (10/10/2021)

Chương 62 : Ngũ Hành đại trận ngăn Tà Tu ~ (10/10/2021)

Chương 63 : Âm binh mượn đường Ma Hồn hiện ~ (10/10/2021)

Chương 64 : Năm quỷ cắn trả Thôi Nham vẫn ~ (10/10/2021)

Chương 65 : Nhân tâm khó dò giang hồ hiểm ~ (10/10/2021)

Chương 66 : Thông Thiên Phong bên trên Thông Thiên Lộ ~ (10/10/2021)

Chương 67 : Cầu Nại Hà bên trên thán Nại Hà ~ (10/10/2021)

Chương 68 : Năm đó dị bảo biến cố sinh ~ (10/10/2021)

Chương 69 : Tranh phong đài ba ngày ước hẹn ~ (10/10/2021)

Chương 70 : Bích Huyết Đan Tâm bổ thần dược ~ (10/10/2021)

Chương 71 : Tranh Phong đài rút kiếm tranh phong ~ (10/10/2021)

Chương 72 : Nại Hà thần thông chiến thần kiếm ~ (10/10/2021)

Chương 73 : Kiếm Ma chi giao phân thắng bại ~ (10/10/2021)

Chương 74 : Dưỡng Tâm Cốc trong khách quý nhiều ~ (10/10/2021)

Chương 75 : Lại gặp gỡ như trước không nhìn được ~ (10/10/2021)

Chương 76 : Lạc Kinh thành Uy Bình Nhị Vương ~ (10/10/2021)

Chương 77 : Bảy mươi hai Thần Ma ra tay ~ (10/10/2021)

Chương 78 : Đồng Tâm Thi Ma lộ ra thần thông ~ (10/10/2021)

Chương 79 : Vạn trượng Hồng Trần luyện Đường Huyền ~ (10/10/2021)

Chương 80 : Mưu Bạch Lộc luận võ chọn rể ~ (10/10/2021)

Chương 81 : Ba ước ba dạ ba nguyên do ~ (10/10/2021)

Chương 82 : Dị biến bộc phát Hoàng Long Giang ~ (10/10/2021)

Chương 83 : Thuật Tỏa Long giang nửa nén hương ~ (10/10/2021)

Chương 84 : Chân hỏa một ngón tay đốt Kim Giao ~ (10/10/2021)

Chương 85 : Bát phương mây đen tráo Lạc Kinh ~ (10/10/2021)

Chương 86 : Thần Biến thành linh kiều lột xác ~ (10/10/2021)

Chương 87 : Lần nữa tam bảo có khách đến ~ (10/10/2021)

Chương 88 : Tất cả có tâm tư có tất cả pháp ~ (10/10/2021)

Chương 89 : Nam Vương vào kinh thành khó khăn trắc trở sinh ~ (10/10/2021)

Chương 90 : Trúc lâu luôn luôn quái khách ra ~ (10/10/2021)

Chương 91 : Kẻ thù truyền kiếp há dùng thiện ác phân ~ (10/10/2021)

Chương 92 : Tượng thần tái hiện Thần Long động ~ (10/10/2021)

Chương 93 : Thần Long giơ vuốt mọi người trốn ~ (10/10/2021)

Chương 94 : Nhất niệm động an có đúng sai ~ (10/10/2021)

Chương 95 : Đại màn khai quần hùng đăng tràng ~ (10/10/2021)

Chương 96 : Cáo mượn oai hùm ai là hổ ~ (10/10/2021)

Chương 97 : Dục cứu người Tứ Tượng kiếm ra ~ (10/10/2021)

Chương 98 : Thiên Ba Trì rút kiếm quang hàn ~ (10/10/2021)

Chương 99 : Ba kiếm đã qua thắng bại phân ~ (10/10/2021)

Chương 100 : Ai là con cá ai là mồi ~ (10/10/2021)  1234

Bình luận truyện Vạn Bảo Chân Tiên