Vấn Đạo Chương

Vấn Đạo Chương

Tên khác: Vấn Đạo Chương
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Văn Sao Công
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 334 chương


Thông tin truyện Vấn Đạo Chương

Vùng vũ trụ này thời không khá phức tạp, các cao duy thấp duy tầng tầng chồng chất áp sát nhau, dẫn đến các hành tinh ở các duy khác nhau nhiều lúc gần sát hơn rất nhiều lần trong cùng một duy, vì vậy các thiên địa này cứ theo một quãng thời gian thì tinh bích va chạm tạo nên vô số chuyện không tưởng.Mỗi thiên địa cấu tạo giống như một mảnh đại lục trôi đi có quy luật trong hổn độn, trời tròn đất vuông chứ không phải tinh cầu hình tròn, ở giữa là vạn vật sinh sôi, bên ngoài tận cùng là khu cực hạn, muốn lớn mạnh mở rộng thiên địa cần thời gian rất lâu.Có thiên rất ôn hòa, có thiên thích xâm lược, có thiên rất bảo thủ, có thiên rất …. , mỗi một lần va chạm là một lần các thiên giao dịch lẫn nhau tài nguyên, nhân chủng để thế giới thêm phong phú, diễn biến càng đặc sắc, nếu như mạnh và yếu quá nhiều đụng nhau chính là thỏa thỏa nuốt sống tăng thêm tích lũy để thiên địa thăng duy, cũng có các thiên tuổi thọ đến cuối cũng sẽ điên cuồng, dù là gặp cùng đồng cấp thực lực thiên địa, cũng sẽ xâm lấn bởi vì chỉ có thôn phệ đối thủ, nó bản nguyên mới phục hồi, tuổi thọ gia tăng.Truyện mở ra khi hai thiên địa va chạm nhau, và một nhân loại từ thiên thứ ba xuyên qua trở thành thế giới này thiên mệnh chi tử, cũng thành cây đao giúp thiên này xâm lấn các thiên khác, từ một tiểu thiên địa thành đại tiên giới.Hôm nay thiên đình sừng sững cửu trùng thiên, vạn tiên, vạn thần, vạn hoàng, vạn đế đến chầu.Ngày sau Tiên đình trấn tinh hà chư thiên xưng thần .---Hệ thống:Đạo Gia : (Luyện Khí + Trúc Cơ) - Tam Hoa Tụ Đính - Ngũ Khí Triêu Nguyên - Nguyên Thần Xuất Khiếu (Chân Nhân) - Du Thần Ngự Khí - Hô Phong Hoán Vũ (Thiên Sư) - Lôi Kiếp Bất Diệt - Thuần Dương Bất Hủ - ...Triện Khắc Sư : (Luyện Khí + Trúc Cơ) - Mộc Ấn - Thạch Ấn - Đồng Ấn - Ngân Ấn - Kim Ấn - Ngọc Ấn - ...Binh gia : (lấy võ nhập đạo + Trúc cơ) - quân khí rót vào người - luyện tinh binh - quân khí thần thông (Rãi Đậu Thành Binh, Thảo Mộc Giai Binh) - Hàng Long Phục Hổ - Đao Thương Bất Nhập - …Nho gia : ( Hạo nhiên chính khí đúc Trúc Cơ ) - Nhi Lập - Bất Hoặc - Tri Thiên Mệnh - Nhĩ Thuận - ...

Danh sách chương Vấn Đạo Chương

Chương 1 : Trọng Sinh ~ (11/10/2021)

Chương 2 : Triện Khắc Sư ~ (11/10/2021)

Chương 3 : Âm Mưu ~ (11/10/2021)

Chương 4 : Chém Giết ~ (11/10/2021)

Chương 5 : Đến Tiếp Sau ~ (11/10/2021)

Chương 6 : Ruộng Đất ~ (11/10/2021)

Chương 7 : Trùng Hợp ~ (11/10/2021)

Chương 8 : Chặn Lại ~ (11/10/2021)

Chương 9 : Kim Phù ~ (11/10/2021)

Chương 10 : Ngọn Nguồn ~ (11/10/2021)

Chương 11 : Tòng Quân ~ (11/10/2021)

Chương 12 : Báo Thù ~ (11/10/2021)

Chương 13 : Hố Lớn ~ (11/10/2021)

Chương 14 : Phản Tặc ~ (11/10/2021)

Chương 15 : Luyện Khí ~ (11/10/2021)

Chương 16 : Xảo Ngộ ~ (11/10/2021)

Chương 17 : Luyện Thần ~ (11/10/2021)

Chương 18 : Thổ Địa ~ (11/10/2021)

Chương 19 : Âm Phù Kinh ~ (11/10/2021)

Chương 20 : Săn Gấu ~ (11/10/2021)

Chương 21 : Truyền Thừa ~ (11/10/2021)

Chương 22 : Công Và Thủ ~ (11/10/2021)

Chương 23 : Sát Cơ ~ (11/10/2021)

Chương 24 : Chôn Vàng ~ (11/10/2021)

Chương 25 : Mộc Ấn ~ (11/10/2021)

Chương 26 : Rình Giết ~ (11/10/2021)

Chương 27 : Ly Vẫn ~ (11/10/2021)

Chương 28 : Thao Thiết ~ (11/10/2021)

Chương 29 : Chết Oan ~ (11/10/2021)

Chương 30 : Một Chưởng Đánh Chết ~ (11/10/2021)

Chương 31 : Phá Trạch ~ (11/10/2021)

Chương 32 : Không Nói Gì ~ (11/10/2021)

Chương 33 : Phản Phệ ~ (11/10/2021)

Chương 34 : Bỏ Mất ~ (11/10/2021)

Chương 35 : Phân Tích Rõ ~ (11/10/2021)

Chương 36 : Bách Nhẫn ~ (11/10/2021)

Chương 37 : Mời Chào ~ (11/10/2021)

Chương 38 : Đại Cục ~ (11/10/2021)

Chương 39 : Khánh Đô ~ (11/10/2021)

Chương 40 : Quý Nhân ~ (11/10/2021)

Chương 41 : Yêu Đao ~ (11/10/2021)

Chương 42 : Rút Đao ~ (11/10/2021)

Chương 43 : Chém Giết ~ (11/10/2021)

Chương 44 : Chèn Ép ~ (11/10/2021)

Chương 45 : Tàng Khí ~ (11/10/2021)

Chương 46 : Võ Cử ~ (11/10/2021)

Chương 47 : Đàm Phán ~ (11/10/2021)

Chương 48 : Man Thiên Quá Hải ~ (11/10/2021)

Chương 49 : Thần Bộ ~ (11/10/2021)

Chương 50 : Truy Bắt ~ (11/10/2021)

Chương 51 : Hắc Sơn Trại ~ (11/10/2021)

Chương 52 : Của Cải Khổng Lồ ~ (11/10/2021)

Chương 53 : Nắm Bắt Tặc ~ (11/10/2021)

Chương 54 : Quân Tử ~ (11/10/2021)

Chương 55 : Tặng Đao ~ (11/10/2021)

Chương 56 : Phá Vòng Vây ~ (11/10/2021)

Chương 57 : Vô Thường ~ (11/10/2021)

Chương 58 : Luyện Đan ~ (11/10/2021)

Chương 59 : Địa Sát ~ (11/10/2021)

Chương 60 : Thăng Quan ~ (11/10/2021)

Chương 61 : Điều Khiển ~ (11/10/2021)

Chương 62 : Hội Hợp ~ (11/10/2021)

Chương 63 : Đồng Liêu ~ (11/10/2021)

Chương 64 : Ôn Đạo Nhân ~ (11/10/2021)

Chương 65 : Thần Phù ~ (11/10/2021)

Chương 66 : Ngự Tiễn ~ (11/10/2021)

Chương 67 : Hạ Độc ~ (11/10/2021)

Chương 68 : Đoạt Bảo ~ (11/10/2021)

Chương 69 : Duyên Chi sơn ~ (11/10/2021)

Chương 70 : Quý Nữ ~ (11/10/2021)

Chương 71 : Cố Nhân Gặp Lại ~ (11/10/2021)

Chương 72 : Bạch Hào Sơn Chủ ~ (11/10/2021)

Chương 73 : Hắc Sơn Đỉnh ~ (11/10/2021)

Chương 74 : Các Phương ~ (11/10/2021)

Chương 75 : Tổ Tiên ~ (11/10/2021)

Chương 76 : Hạo Nhiên ~ (11/10/2021)

Chương 77 : Lang Vẫn ~ (11/10/2021)

Chương 78 : Lá Bài Tẩy ~ (11/10/2021)

Chương 79 : Trở Mặt ~ (11/10/2021)

Chương 80 : Suy Đoán ~ (11/10/2021)

Chương 81 : Chướng Ngại Vật ~ (11/10/2021)

Chương 82 : Cứu Người ~ (11/10/2021)

Chương 83 : Thân Thể Đột Phá ~ (11/10/2021)

Chương 84 : Hô Hòa Hồ ~ (11/10/2021)

Chương 85 : Bất Ngờ ~ (11/10/2021)

Chương 86 : Phục Kích ~ (11/10/2021)

Chương 87 : Đường Vào Mộ ~ (11/10/2021)

Chương 88 : Mưu Tính ~ (11/10/2021)

Chương 89 : Nói Hàng ~ (11/10/2021)

Chương 90 : Quốc Quân ~ (11/10/2021)

Chương 91 : Thấy Mặt Vua ~ (11/10/2021)

Chương 92 : Bách Trân ~ (11/10/2021)

Chương 93 : Ngự Long Quân ~ (11/10/2021)

Chương 94 : Mật Thất ~ (11/10/2021)

Chương 95 : Tà Thần ~ (11/10/2021)

Chương 96 : Kiềm Chế ~ (11/10/2021)

Chương 97 : Minh Châu ~ (11/10/2021)

Chương 98 : Bạch Hào Sơn ~ (11/10/2021)

Chương 99 : Giao Dịch ~ (11/10/2021)

Chương 100 : Sát Kiếp ~ (11/10/2021)  1234

Bình luận truyện Vấn Đạo Chương