Văn Ngu Chế Tạo Giả

Văn Ngu Chế Tạo Giả

Tên khác: Văn Ngu Chế Tạo Giả
Thể loại: Đô Thị
Tác giả: Nhà người khác tiểu miêu
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 447 chương


Thông tin truyện Văn Ngu Chế Tạo Giả

Bạn đang theo dõi xem truyện online Văn Ngu Chế Tạo Giả của tác giả Nhà người khác tiểu miêu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Đô Thị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Hoặc là cô độc, hoặc là tục tằng.Truyện cùng tác giả : Đại Ảnh Đế , Trùng Sinh Chi Đại Văn HàoP/s: Truyện thuộc loại trọng sinh thế giới song song, main không ngu, không não tàn(nv phụ cũng không), không hệ thống, có nhiều câu triết l

Danh sách chương Văn Ngu Chế Tạo Giả

Chương 2 : Vượt qua thời đại văn học nhà ~ (07/11/2022)

Chương 3 : Biến Hình Kế ~ (07/11/2022)

Chương 4 : Nỗ lực tiến hành lúc ~ (07/11/2022)

Chương 5 : Hạ sơn ~ (07/11/2022)

Chương 6 : Kinh ngạc Vương Lôi ~ (07/11/2022)

Chương 7 : Vương Lôi kinh ngạc (tục) ~ (07/11/2022)

Chương 8 : Ta cùng ta kiêu ngạo quật cường ~ (07/11/2022)

Chương 9 : Yêu ta đừng đi ~ (07/11/2022)

Chương 10 : Đưa ngươi ~ (07/11/2022)

Chương 11 : Có biện pháp a ~ (07/11/2022)

Chương 12 : Trao đổi ~ (07/11/2022)

Chương 13 : Tiểu lão sư Hàn Thức ~ (07/11/2022)

Chương 14 : Minh triều thông tục giảng pháp ~ (07/11/2022)

Chương 15 : Kinh khủng Hàn Thức ~ (07/11/2022)

Chương 16 : Rất thích học? ~ (07/11/2022)

Chương 17 : Chương trình truyền ra (một) ~ (07/11/2022)

Chương 18 : Chương trình truyền ra (hai) ~ (07/11/2022)

Chương 19 : Chương trình truyền ra (ba) ~ (07/11/2022)

Chương 20 : Chương trình truyền ra (bốn) ~ (07/11/2022)

Chương 21 : Tranh luận ~ (07/11/2022)

Chương 22 : Mới tiến vào ~ (07/11/2022)

Chương 23 : Lo lắng ~ (07/11/2022)

Chương 24 : Dông dài ~ (07/11/2022)

Chương 25 : Người sản xuất phim phương pháp ~ (07/11/2022)

Chương 26 : Hàn Thức phương pháp ~ (07/11/2022)

Chương 27 : Viết xong ~ (07/11/2022)

Chương 28 : Kỳ quái An Ly ~ (07/11/2022)

Chương 29 : Quyết định đoản văn ~ (07/11/2022)

Chương 30 : Thỏa thỏa vào vòng ~ (07/11/2022)

Chương 31 : Đây mới là thú văn ~ (07/11/2022)

Chương 32 : Không đơn giản như vậy ~ (07/11/2022)

Chương 33 : Không tưởng tượng nổi ~ (07/11/2022)

Chương 34 : Thứ 3 kỳ truyền phát tin ~ (07/11/2022)

Chương 35 : Giáo sư chú ý tới ~ (07/11/2022)

Chương 36 : Lại là 1 cái không tưởng tượng nổi ~ (07/11/2022)

Chương 37 : Khác 1 loại ~ (07/11/2022)

Chương 38 : Sinh nhật vui vẻ ~ (07/11/2022)

Chương 39 : Lý giáo sư lời bình ~ (07/11/2022)

Chương 40 : Bất ngờ thành danh ~ (07/11/2022)

Chương 41 : Ý kiến ~ (07/11/2022)

Chương 42 : Website rốt cục cơ cấu thành công ~ (07/11/2022)

Chương 43 : Hàn Thức thức trả lời ~ (07/11/2022)

Chương 44 : An Ly nổ lên ~ (07/11/2022)

Chương 45 : Mở rộng tầm mắt (trên) ~ (07/11/2022)

Chương 46 : Mở rộng tầm mắt (dưới) ~ (07/11/2022)

Chương 47 : Hàn Thức cam kết ~ (07/11/2022)

Chương 48 : Con mèo thứ 2 tầng hàm nghĩa (trên) ~ (07/11/2022)

Chương 49 : Con mèo thứ 2 tầng hàm nghĩa (dưới) ~ (07/11/2022)

Chương 50 : Có hay không ~ (07/11/2022)

Chương 51 : Ta tới xem một chút ~ (07/11/2022)

Chương 52 : Cái kia 1 nhảy phong tình (trên) ~ (07/11/2022)

Chương 53 : Cái kia 1 nhảy phong tình (bên trong) ~ (07/11/2022)

Chương 54 : Cái kia 1 nhảy phong tình (dưới) ~ (07/11/2022)

Chương 55 : Rơi xuống nước ~ (07/11/2022)

Chương 56 : Dũng cảm cùng biết sai có thể sửa ~ (07/11/2022)

Chương 57 : Truyền ra đêm trước ~ (07/11/2022)

Chương 58 : Phát sóng liên tục bắt đầu (một) ~ (07/11/2022)

Chương 59 : Phát sóng liên tục bắt đầu (hai) ~ (07/11/2022)

Chương 60 : Phát sóng liên tục bắt đầu (ba) ~ (07/11/2022)

Chương 61 : Phát sóng liên tục bắt đầu (bốn) ~ (07/11/2022)

Chương 62 : Phát sóng liên tục bắt đầu (ngũ) ~ (07/11/2022)

Chương 63 : Thăm hỏi ~ (07/11/2022)

Chương 64 : Trắng trợn không kiêng dè ~ (07/11/2022)

Chương 65 : Đổi vị trí suy nghĩ ~ (07/11/2022)

Chương 3 : 3 tháng sau (một) ~ (07/11/2022)

Chương 3 : 3 tháng sau (hai) ~ (07/11/2022)

Chương 3 : 3 tháng sau (ba) ~ (07/11/2022)

Chương 3 : 3 tháng sau (bốn) ~ (07/11/2022)

Chương 3 : 3 tháng sau (ngũ) ~ (07/11/2022)

Chương 71 : Biến Hình Kế kết thúc (sáu) ~ (07/11/2022)

Chương 1 : 1 lắc 3 tháng (trên) ~ (07/11/2022)

Chương 1 : 1 lắc 3 tháng (dưới) ~ (07/11/2022)

Chương 75 : Blog thành lập ~ (07/11/2022)

Chương 76 : Xuất bản công việc ~ (07/11/2022)

Chương 77 : Xin ngươi yên tĩnh một chút ~ (07/11/2022)

Chương 79 : Thế cuộc không thể lạc quan ~ (07/11/2022)

Chương 80 : Lòng vẫn còn sợ hãi ~ (07/11/2022)

Chương 81 : Nghiền ngẫm cực khủng ~ (07/11/2022)

Chương 82 : Mua sách quá tuyệt vời ~ (07/11/2022)

Chương 83 : Trí nhớ ~ (07/11/2022)

Chương 84 : Tuyên truyền khởi động ~ (07/11/2022)

Chương 3 : 3 quan ý ngoại đích chính ~ (07/11/2022)

Chương 86 : Bao phủ mạng lưới ~ (07/11/2022)

Chương 87 : Hiếm có tiểu thuyết Flatland(Bình Diện Quốc) ~ (07/11/2022)

Chương 88 : Chờ mong xứng đáng không cao ~ (07/11/2022)

Chương 89 : Gánh nặng đường xa (trên) ~ (07/11/2022)

Chương 90 : Gánh nặng đường xa (dưới) ~ (07/11/2022)

Chương 91 : Ở đâu ra dũng khí? ~ (07/11/2022)

Chương 92 : A vẫn là b ~ (07/11/2022)

Chương 93 : Gà tây cố sự ~ (07/11/2022)

Chương 94 : Thư tịch bìa trang bìa một lựa chọn ~ (07/11/2022)

Chương 95 : Thổi nhăn nheo 1 đàm xuân thủy liên quan gì đến ngươi ~ (07/11/2022)

Chương 96 : Đặt tại trên giá sách ~ (07/11/2022)

Chương 97 : Không bị coi trọng sách ~ (07/11/2022)

Chương 98 : Trùng hợp trùng hợp ~ (07/11/2022)

Chương 99 : Bất ngờ thật là tốt (trên) ~ (07/11/2022)

Chương 100 : Bất ngờ thật là tốt (dưới) ~ (05/01/2023)

Chương 101 : Xoay ngược lại xoay ngược lại! (trên) ~ (05/01/2023)

Chương 102 : Xoay ngược lại xoay ngược lại! (bên trong) ~ (05/01/2023)

Chương 103 : Xoay ngược lại xoay ngược lại (dưới) ~ (05/01/2023)  12345

Bình luận truyện Văn Ngu Chế Tạo Giả