Vô Địch Thánh Đế

Vô Địch Thánh Đế

Tên khác: Vô Địch Thánh Đế
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Cổ Thuần Dương
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 491 chương


Thông tin truyện Vô Địch Thánh Đế

Võ học tông sư sống lại thời đại thiếu niên! Mang theo trăm năm kinh nghiệm lại tu luyện từ đầu!Ý chí võ đạo vượt qua thiên tài yêu nghiệt! Các loại võ học công pháp một học liền tinh!Kiếp trước trong lòng tiếc nuối toàn bộ bù đắp! Kiếp này nghịch thiên quật khởi thành tựu Thánh Đế!Kiếp trước Chân long chân phượng vang danh thiên hạ! Kiếp này từ ta Long Thành kể ra vô địch!Truyện mới của ông EK, lấy bút danh khác là Cổ Thuần Dương viết.

Danh sách chương Vô Địch Thánh Đế

Chương 2: Huyết Luân Nhãn ~ (28/11/2022)

Chương 3: Rồng có vảy ngược ~ (28/11/2022)

Chương 4: Long Phi Thức! ~ (28/11/2022)

Chương 5: Giang Tuyết Tình ~ (28/11/2022)

Chương 6: Hoàng giai hậu kỳ ~ (28/11/2022)

Chương 7: Thần Long Liệt Hải ~ (28/11/2022)

Chương 8: Cường huyết nước thuốc ~ (28/11/2022)

Chương 9: Phi Tinh Kiếm Pháp ~ (28/11/2022)

Chương 10: Nam Phong thành ~ (28/11/2022)

Chương 11: Đánh Cược Đài ~ (28/11/2022)

Chương 12: Tinh La Kỳ Bố ~ (28/11/2022)

Chương 13: Khoái đao Lộ Phi Tinh ~ (28/11/2022)

Chương 14: Hoàng Thiếu Thiên ~ (28/11/2022)

Chương 15: Thắng liên tiếp 4 tràng ~ (28/11/2022)

Chương 16: Ngươi đây là tự tìm ~ (28/11/2022)

Chương 17: Khai Sơn Thủ ~ (28/11/2022)

Chương 18: 10 bước huyết sát ~ (28/11/2022)

Chương 19: 7 thắng liên tiếp! ~ (28/11/2022)

Chương 20: Bôn Lôi Chưởng ~ (28/11/2022)

Chương 21: Thắng liền đi ~ (28/11/2022)

Chương 22: Hoàng giai đỉnh cao ~ (28/11/2022)

Chương 23: Hóa cảnh, thanh như vỡ núi ~ (28/11/2022)

Chương 24: Giáo biểu muội luyện kiếm ~ (28/11/2022)

Chương 25: Đem người đánh khóc ~ (28/11/2022)

Chương 26: Niên tế thử thách ~ (28/11/2022)

Chương 27: 8 hạt châu toàn lượng ~ (28/11/2022)

Chương 28: Chấn động toàn trường ~ (28/11/2022)

Chương 29: Không có thiên tài nhất, chỉ có càng thiên tài! ~ (28/11/2022)

Chương 30: Chân chính yêu nghiệt thiên tài! ~ (28/11/2022)

Chương 31: Đổi đập Long Kỳ nịnh nọt ~ (28/11/2022)

Chương 32: Giang Tuyết Tình quyết đấu Long Ưng ~ (28/11/2022)

Chương 33: Long Thành báo lại ~ (28/11/2022)

Chương 34: Cuối cùng 1 chiến ~ (28/11/2022)

Chương 35: Long Thành đoạt giải nhất ~ (28/11/2022)

Chương 36: Chúng ta còn quá tuổi trẻ ~ (28/11/2022)

Chương 37: Tu luyện kiếm thuật ~ (28/11/2022)

Chương 38: Cầm Hinh Các chủ ~ (28/11/2022)

Chương 39: Ghi tên Hoàng Bảng ~ (28/11/2022)

Chương 40: Lĩnh ngộ kiếm ý ~ (28/11/2022)

Chương 41: Hoàng Bảng sách tuyên bố ~ (28/11/2022)

Chương 42: Hoàng Thiếu Thiên lại phiền muộn ~ (28/11/2022)

Chương 43: Gào khóc bé gái ~ (28/11/2022)

Chương 44: Phi Tinh Lạc Vũ ~ (28/11/2022)

Chương 45: 1 kiếm đánh giết, 1 quyền đánh chết! ~ (28/11/2022)

Chương 46: Ánh kiếm thoáng hiện, tất có người chết! ~ (28/11/2022)

Chương 47: Khâu Như Nhất di vật ~ (28/11/2022)

Chương 48: Ngày thu hoạch lớn ~ (28/11/2022)

Chương 49: Đột phá Huyền giai ~ (28/11/2022)

Chương 50: Kỳ tài luyện võ ~ (28/11/2022)

Chương 51: Phi Ưng trại Đại đương gia ~ (28/11/2022)

Chương 52: 2 lớn Kim Cương ~ (28/11/2022)

Chương 53: Long Thành chiến Đỗ Phi Ưng ~ (28/11/2022)

Chương 54: Huyết Luân Nhãn bạo phát! ~ (28/11/2022)

Chương 55: Binh bại như núi đổ ~ (28/11/2022)

Chương 56: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc ~ (28/11/2022)

Chương 57: Càn rỡ Lôi gia ~ (28/11/2022)

Chương 58: Giết ngươi như mổ gà làm thịt chó! ~ (28/11/2022)

Chương 59: Chân khí ly thể ~ (28/11/2022)

Chương 60: Quân Sơn học viện ~ (28/11/2022)

Chương 61: Long gia có ngươi, ngày khác tất thịnh! ~ (28/11/2022)

Chương 62: 9 thế lực lớn! ~ (28/11/2022)

Quyển 2: Ly Sơn phân viện Chương 1: Mỹ nhân bại hoại cùng thủy linh thiếu nữ ~ (28/11/2022)

Chương 2: Ngày mùng 3 tháng 3 ~ (28/11/2022)

Chương 3: Phủ Thành chủ ~ (28/11/2022)

Chương 4: 1 con tay đánh với ngươi! ~ (28/11/2022)

Chương 5: Vệ Trường Không ~ (28/11/2022)

Chương 6: Nên tỏa ra ánh sáng! ~ (28/11/2022)

Chương 7: Trước mặt thành chủ đánh thành chủ nhi tử! ~ (28/11/2022)

Chương 8: Ta Hoàng Thiếu Thiên phục rồi! ~ (28/11/2022)

Chương 9: Ly Sơn phân viện ~ (28/11/2022)

Chương 10: Thiên tài Nguyên Thiên Cổ! ~ (28/11/2022)

Chương 11: Vòng sát hạch thứ 2 ~ (28/11/2022)

Chương 12: Long Thành sát cơ! ~ (28/11/2022)

Chương 13: Đều là cặn bã! ~ (28/11/2022)

Chương 14: Lôi Cảnh Dương cái chết ~ (28/11/2022)

Chương 15: Trộm gian? ~ (28/11/2022)

Chương 16: Chính là tên khốn kia! ~ (28/11/2022)

Chương 17: Chỉ có học sinh, không có hung thủ ~ (28/11/2022)

Chương 18: Tân sinh khen thưởng! ~ (28/11/2022)

Chương 19: Trừng 1 mắt liền ngã! ~ (28/11/2022)

Chương 20: Bắt đầu từ ngày mai ~ (28/11/2022)

Chương 21: Đệ 3 vòng sát hạch ~ (28/11/2022)

Chương 22: Long Thành chiến Kim Vân Hải ~ (28/11/2022)

Chương 23: Không phục lại đến thử xem! ~ (28/11/2022)

Chương 24: Các ngươi 1 dạng, đều là cặn bã! ~ (28/11/2022)

Chương 25: Đệ 1 chi tranh muốn sớm trình diễn sao? ~ (28/11/2022)

Chương 26: Long Thành chiến Nguyên Thiên Cổ ~ (28/11/2022)

Chương 27: Thánh Tượng Băng Thiên ~ (28/11/2022)

Chương 28: Công nhận Long Thành đệ 1 ~ (28/11/2022)

Chương 29: Huyền giai trung kỳ ~ (28/11/2022)

Chương 30: Long Thành lửa giận ~ (28/11/2022)

Chương 31: An Cầm Long! ~ (28/11/2022)

Chương 32: Các ngươi là muốn tìm cái chết? ~ (28/11/2022)

Chương 33: 2 cao thủ cùng đánh ~ (28/11/2022)

Chương 34: An Cầm Long ra tay ~ (28/11/2022)

Chương 35: An Cầm Long quỳ! ~ (28/11/2022)

Chương 36: Vây công Long Thành ~ (28/11/2022)

Chương 37: Như con chó chết giống như kéo dài ~ (28/11/2022)

Chương 38: Dĩ nhiên đúng là An Cầm Long? ~ (28/11/2022)

Chương 39: Đăng Kiếm Sơn ~ (28/11/2022)  12345

Bình luận truyện Vô Địch Thánh Đế