Võ Hiệp Chi Vô Thượng Siêu Thoát

Võ Hiệp Chi Vô Thượng Siêu Thoát

Tên khác: Võ Hiệp Chi Vô Thượng Siêu Thoát
Thể loại: Kiếm Hiệp , Xuyên Không
Tác giả: Tinh Hà Nguyệt Lạc
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 335 chương


Thông tin truyện Võ Hiệp Chi Vô Thượng Siêu Thoát

Xuyên qua đến thiên long thế giới, làm vương ngữ yên ca ca, dưỡng thành trò chơi lại ngoạn cởi. Không chỉ phái Tiêu Dao cũng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, hơn nữa những quen thuộc Võ Hiệp huyền huyễn thế giới phía sau đích thực tương cư nhiên như thử kỳ diệu. Vương cười nhiên nghĩ, tiền đồ của mình còn có thể rộng lớn hơn một ít...

Danh sách chương Võ Hiệp Chi Vô Thượng Siêu Thoát

Chương 1 : Tài Thần Vương ~ (11/10/2021)

Chương 2 : Giáo huấn ~ (11/10/2021)

Chương 3 : Nhà của ta có nữ vị trưởng thành ~ (11/10/2021)

Chương 4 : Đui mù ~ (11/10/2021)

Chương 5 : Tàn khốc nghiêm phạt ~ (11/10/2021)

Chương 6 : Vẽ mặt ~ (11/10/2021)

Chương 7 : Xuất môn đi xa ~ (11/10/2021)

Chương 8 : Sát nhập Cái Bang ~ (11/10/2021)

Chương 9 : Mới gặp gỡ Kiều Bang Chủ ~ (11/10/2021)

Chương 10 : Đại chiến Kiều Bang Chủ ~ (11/10/2021)

Chương 11 : Giáo huấn Đoàn Chính Thuần ~ (11/10/2021)

Chương 12 : Ba! Ba! Ba! ~ (11/10/2021)

Chương 13 : Sinh khắc ảo diệu ~ (11/10/2021)

Chương 14 : Thái Nhất Đạo Cung ~ (11/10/2021)

Chương 15 : Trên Cổ Lôi Sơn thân nhân tụ ~ (11/10/2021)

Chương 16 : Tiếp hồi Vô Nhai Tử ~ (11/10/2021)

Chương 17 : Mộ Dung Bác đột kích ~ (11/10/2021)

Chương 18 : Tâm tình thật tốt ~ (11/10/2021)

Chương 19 : Ma Ni Giáo ~ (11/10/2021)

Chương 20 : Càn Khôn Đại Na Di ~ (11/10/2021)

Chương 21 : Công pháp tự hỏi ~ (11/10/2021)

Chương 22 : WC thắp đèn lồng ~ (11/10/2021)

Chương 23 : Cây khô gặp mùa xuân ~ (11/10/2021)

Chương 24 : Lão Ma vở hài kịch ~ (11/10/2021)

Chương 25 : Mẫn Đơn Đại Hội ~ (11/10/2021)

Chương 26 : Đào Hoa Kiếp ~ (11/10/2021)

Chương 27 : Giả thần giả quỷ ~ (11/10/2021)

Chương 28 : Hoang đảo quãng đời còn lại ~ (11/10/2021)

Chương 29 : Lý Thương Hải ~ (11/10/2021)

Chương 30 : Tấn chức Tiên Thiên ~ (11/10/2021)

Chương 31 : Không trung thủ phi ~ (11/10/2021)

Chương 32 : Bí văn ~ (11/10/2021)

Chương 33 : A Tam ~ (11/10/2021)

Chương 34 : Biểu kiểm ~ (11/10/2021)

Chương 35 : Đức Lỗ Y ~ (11/10/2021)

Chương 36 : Biến cố cùng trở về ~ (11/10/2021)

Chương 37 : Võ học chướng hay chê cười ~ (11/10/2021)

Chương 38 : Phiền toái các nữ nhân ~ (11/10/2021)

Chương 39 : Đại phiền toái ~ (11/10/2021)

Chương 40 : Hữu duyên ~ (11/10/2021)

Chương 41 : Lý Thu Thủy ~ (11/10/2021)

Chương 42 : Vu Hành Vân ~ (11/10/2021)

Chương 43 : Mã Đại Nguyên Chi Tử ~ (11/10/2021)

Chương 44 : Thưởng ban đoạt quyền ~ (11/10/2021)

Chương 45 : Tao ngộ phục kích ~ (11/10/2021)

Chương 46 : Ai là người đánh cá ai là cá ~ (11/10/2021)

Chương 47 : Trung nhạc dưới chân ~ (11/10/2021)

Chương 48 : Ảnh đế gặt hái ~ (11/10/2021)

Chương 49 : Vãng tích ân oán ~ (11/10/2021)

Chương 50 : Song song đột phá ~ (11/10/2021)

Chương 51 : Nhất thống Hoa Hạ ~ (11/10/2021)

Chương 52 : Hạ chiến thư ~ (11/10/2021)

Chương 53 : Tiên Thiên chi chiến ~ (11/10/2021)

Chương 54 : Tuyệt sát cục ~ (11/10/2021)

Chương 55 : 1 lộ hướng tây ~ (11/10/2021)

Chương 56 : Chung cực nhất chiến ~ (11/10/2021)

Chương 57 : Thật là Hoạt Lôi Phong ~ (11/10/2021)

Chương 58 : Âm Dương Giới ~ (11/10/2021)

Chương 59 : Huyết mạch mầm móng ~ (11/10/2021)

Chương 60 : Hậu sự ~ (11/10/2021)

Chương 61 : Truyền tống ~ (11/10/2021)

Chương 1 : Đại Hoang phong cảnh ~ (11/10/2021)

Chương 2 : Bắt đầu ~ (11/10/2021)

Chương 3 : Nhập môn ~ (11/10/2021)

Chương 4 : Thần Nông là một đại lừa dối ~ (11/10/2021)

Chương 5 : Thần Đế gia nhập liên minh ~ (11/10/2021)

Chương 6 : Tao niên và vọng nhân ~ (11/10/2021)

Chương 7 : Xử Nữ Chiến ~ (11/10/2021)

Chương 8 : Họa phúc tương y ~ (11/10/2021)

Chương 9 : Hiện thân cùng mới gặp gỡ ~ (11/10/2021)

Chương 10 : Người tốt ca ca ~ (11/10/2021)

Chương 11 : Đấu pháp cùng nảy mầm ~ (11/10/2021)

Chương 12 : Tiêm Tiêm loại tình ~ (11/10/2021)

Chương 13 : Xông trận ~ (11/10/2021)

Chương 14 : Xi Vưu bái sư ~ (11/10/2021)

Chương 15 : Mở rộng ra sơn môn ~ (11/10/2021)

Chương 16 : Đại chiến tương khởi ~ (11/10/2021)

Chương 17 : Đánh chết Tiên Cấp ~ (11/10/2021)

Chương 18 : Lầm vào Dương Cốc ~ (11/10/2021)

Chương 19 : Kỳ ba nhiều đóa ~ (11/10/2021)

Chương 20 : Không Tang Tiên Tử ~ (11/10/2021)

Chương 21 : Mổ phong ~ (11/10/2021)

Chương 22 : Tạo thuyền ~ (11/10/2021)

Chương 23 : Tai bay vạ gió ~ (11/10/2021)

Chương 24 : Đến mục đích ~ (11/10/2021)

Chương 26 : Song song bị bắt ~ (11/10/2021)

Chương 27 : Biểu kiểm Tây Hải Lão Tổ ~ (11/10/2021)

Chương 28 : Thí thần ~ (11/10/2021)

Chương 29 : Trời xui đất khiến ~ (11/10/2021)

Chương 30 : Tình nhân cũ ~ (11/10/2021)

Chương 31 : Long Thần Thái Tử ~ (11/10/2021)

Chương 32 : Quỳ Ngưu oai ~ (11/10/2021)

Chương 33 : Hoàng tước ở phía sau ~ (11/10/2021)

Chương 34 : Song long tranh phong ~ (11/10/2021)

Chương 35 : Sống không bằng chết ~ (11/10/2021)

Chương 36 : Tiêm Tiêm thân thế ~ (11/10/2021)

Chương 37 : Khai đạo ~ (11/10/2021)

Chương 38 : Số mệnh vậy gặp nhau ~ (11/10/2021)

Chương 39 : Thức tỉnh Thần Thông ~ (11/10/2021)

Chương 40 : Huynh đệ gặp lại ~ (11/10/2021)  1234

Bình luận truyện Võ Hiệp Chi Vô Thượng Siêu Thoát