Vô Tận Đại Thần Thông

Vô Tận Đại Thần Thông

Tên khác: Vô Tận Đại Thần Thông
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Xuân Phong Mãn Thành
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 427 chương


Thông tin truyện Vô Tận Đại Thần Thông

Bạn đang theo dõi truyen full hay Vô Tận Đại Thần Thông của tác giả Xuân Phong Mãn Thành rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Một ở thanh lâu tranh giành tình nhân, bị người đánh chết hoàn khố tử, sau khi tỉnh lại không chỉ linh hồn đổi chủ, hơn nữa thoát thai hoán cốt, tốc độ tu luyện một đường mẽ phồng, đột phá bình cảnh dường như nước uống.Ở nơi này thần thông thất truyền, huyết mạch điêu linh thế giới, đương người khác hoàn đang khổ cực truy cầu cái gọi là đạo thể, muốn được thuật pháp ngụy thần thông mà không cửa thời điểm, niên thiếu đã bắt đầu ở lặng lẽ mài cực mạnh thánh thể, tập được vô tận đại thần thông!

Danh sách chương Vô Tận Đại Thần Thông

Chương 1 : Hoàn khố công tử ~ (01/11/2022)

Chương 2 : Lại đồ tốt! ~ (01/11/2022)

Chương 3 : Ép cung ~ (01/11/2022)

Chương 4 : Thủ hạ kiến chân chương! ~ (01/11/2022)

Chương 5 : Hổ phụ vô khuyển tử! ~ (01/11/2022)

Chương 6 : 3 chiêu cho ngươi bại trận! ~ (01/11/2022)

Chương 7 : Ngút trời chi tư a! ~ (01/11/2022)

Chương 8 : Cần trở nên mạnh mẽ! ~ (01/11/2022)

Chương 9 : Kinh khủng yêu thú ~ (01/11/2022)

Chương 10 : Thực lực mãnh trướng! ~ (01/11/2022)

Chương 11 : Tham ăn thông linh Điêu Thử ~ (01/11/2022)

Chương 12 : Tối độc phụ nhân tâm! ~ (01/11/2022)

Chương 13 : Hồi phủ ~ (01/11/2022)

Chương 14 : Lôi Âm Kiếm Pháp! ~ (01/11/2022)

Chương 15 : Ngươi cũng phải thụ bị thương mới được ~ (01/11/2022)

Chương 16 : 1 chiêu nghiền ép! ~ (01/11/2022)

Chương 17 : Thiên chi kiêu nữ Lý Uyển Nhi! ~ (01/11/2022)

Chương 18 : Bổn Nguyên Đạo Thể! ~ (01/11/2022)

Chương 19 : Không có công bình! ~ (01/11/2022)

Chương 20 : Kinh khủng hắc y nữ người mù ~ (01/11/2022)

Chương 21 : Trương Thiên Mi ~ (01/11/2022)

Chương 22 : Bước vào cương khí tầng ~ (01/11/2022)

Chương 23 : Trước khi rời đi ~ (01/11/2022)

Chương 24 : Con cọp gặp phải mèo? ~ (01/11/2022)

Chương 25 : Tiểu Bạch thực lực ~ (01/11/2022)

Chương 26 : Đồng môn ~ (01/11/2022)

Chương 27 : Tam nhân hành ~ (02/11/2022)

Chương 28 : 1 chưởng đập chết! ~ (02/11/2022)

Chương 29 : Huyết Sát đan! ~ (02/11/2022)

Chương 30 : Thiếu nữ Quận chúa ~ (02/11/2022)

Chương 31 : 6 môn truyền thừa thuật pháp! ~ (02/11/2022)

Chương 32 : Cùng sư huynh luận bàn 2 chiêu? ~ (02/11/2022)

Chương 33 : Thỉnh sư huynh lên cho ta khóa! ~ (02/11/2022)

Chương 34 : Gõ bể ngươi cả người xương cốt ~ (02/11/2022)

Chương 35 : Hủy diệt huyết lôi! ~ (02/11/2022)

Chương 36 : Ngươi có đúng hay không thích hắn ~ (02/11/2022)

Chương 37 : Tuyển trạch truyền thừa! ~ (02/11/2022)

Chương 38 : Nhập Luân Hồi ~ (02/11/2022)

Chương 39 : Gõ không vang chuông ~ (02/11/2022)

Chương 40 : Thanh Vân quả ~ (02/11/2022)

Chương 41 : Thay đệ đệ báo thù? ~ (02/11/2022)

Chương 42 : Thân thể thành thánh ~ (02/11/2022)

Chương 43 : Truyền thừa xuất hiện ~ (02/11/2022)

Chương 44 : Đại nạn chi kỳ ~ (02/11/2022)

Chương 45 : Diễn biến ~ (02/11/2022)

Chương 46 : Lý Uyển Nhi Cửu hoàng tử! ~ (02/11/2022)

Chương 47 : Thần phục hoặc tử vong ~ (02/11/2022)

Chương 48 : Luân Hồi hiển uy ~ (02/11/2022)

Chương 49 : Người này không lưu được! ~ (02/11/2022)

Chương 50 : Thuật pháp đụng nhau ~ (02/11/2022)

Chương 51 : Sát tâm bất diệt ~ (02/11/2022)

Chương 52 : Thân phận của Trương Thiên Mi ~ (02/11/2022)

Chương 53 : Trốn! ~ (02/11/2022)

Chương 54 : Ta đã nhập ma! ~ (02/11/2022)

Chương 55 : Bí văn ~ (02/11/2022)

Chương 56 : Đưa ngươi 1 tràng tạo hóa! ~ (02/11/2022)

Chương 57 : Tiến nhập bí cảnh ~ (02/11/2022)

Chương 58 : Thật lớn 1 chích điểu a! ~ (02/11/2022)

Chương 59 : Động phủ ~ (02/11/2022)

Chương 60 : Bạch sắc vụ khí ~ (02/11/2022)

Chương 61 : Chân chính nguy hiểm ~ (02/11/2022)

Chương 62 : Bảo tàng ~ (02/11/2022)

Chương 63 : Thần Luân cảnh! ~ (02/11/2022)

Chương 64 : Không gian pháp bảo ~ (02/11/2022)

Chương 65 : Thí Thần Cung ~ (02/11/2022)

Chương 66 : Thí thần tam tiễn ~ (02/11/2022)

Chương 67 : 2 cá ăn hàng ~ (02/11/2022)

Chương 68 : Các ngươi có nhân tính hay không? ~ (02/11/2022)

Chương 69 : Phượng Hoàng Trì ~ (02/11/2022)

Chương 70 : Đều là dạng gì đích tồn tại a ! ~ (02/11/2022)

Chương 71 : Thần bí bảo vật ~ (02/11/2022)

Chương 72 : Tắm rửa thần hỏa ~ (02/11/2022)

Chương 73 : Thần bí tam nhân tổ ~ (02/11/2022)

Chương 74 : Thân ngươi tài rất tốt ~ (02/11/2022)

Chương 75 : Hư hoảng 1 thương ~ (02/11/2022)

Chương 76 : Thần viên ~ (02/11/2022)

Chương 77 : Gặp lại Hạng Yên Nhiên ~ (02/11/2022)

Chương 78 : Mặc Cức Hổ ~ (02/11/2022)

Chương 79 : Thần kỳ chi địa ~ (02/11/2022)

Chương 80 : Dược viên trận pháp ~ (02/11/2022)

Chương 81 : Khai huyền quan ~ (02/11/2022)

Chương 82 : Tiểu Bạch đột phá ~ (02/11/2022)

Chương 83 : Dị thường ~ (02/11/2022)

Chương 84 : Liệt Dương môn Phương Viêm ~ (02/11/2022)

Chương 85 : Bí Thuật cảnh yêu thú! ~ (02/11/2022)

Chương 86 : Bạo phát! ~ (02/11/2022)

Chương 87 : Thánh dược? ~ (02/11/2022)

Chương 88 : Là hắn! ~ (02/11/2022)

Chương 89 : Nhân thần cộng phẫn mập mạp ~ (02/11/2022)

Chương 90 : Ta muốn sống nuốt ngươi! ~ (02/11/2022)

Chương 91 : Trạm Song Dực Hổ vương! ~ (02/11/2022)

Chương 91 : Chiến Song Dực Hổ vương! ~ (02/11/2022)

Chương 92 : Thần chuông sống lại ~ (02/11/2022)

Chương 93 : Phục Hổ ~ (02/11/2022)

Chương 94 : Đều là ăn hàng! ~ (02/11/2022)

Chương 95 : Mượn hơi ~ (02/11/2022)

Chương 96 : Làm cho cười đến rụng răng ~ (02/11/2022)

Chương 97 : Uổng ta đối với ngươi 1 phiến tình ý! ~ (02/11/2022)

Chương 98 : Bị xem thấu thân phận ~ (02/11/2022)

Chương 99 : Uy hiếp ngươi thì như thế nào! ~ (02/11/2022)  12345

Bình luận truyện Vô Tận Đại Thần Thông