Vô Tận Thần Khí

Vô Tận Thần Khí

Tên khác: Vô Tận Thần Khí
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Đạo Tại Bất Khả Kiến
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 366 chương


Thông tin truyện Vô Tận Thần Khí

Bạn đang theo dõi doc truyen moi Vô Tận Thần Khí của tác giả Đạo Tại Bất Khả Kiến rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Thái Cổ tiên thần phá không đi, duy có thần khí đạo vận minh khắc ở bên trong trời đất, đây là một cái thần khí thế giới.Thông qua cảm ngộ Thiên Địa pháp lý, đạt được thần khí danh xưng hình dáng, chế tạo phương pháp, thần thông diệu dụng, tiến tới mô tả thành thần khí phổ.Thông qua câu thông Thần Khí phổ, có thể mang tự thân Pháp lực ngưng luyện thành tương ứng Thần Khí, có khó lường uy năng.Chu thừa, mang theo một quyển kim sắc Thần Khí phổ đi tới thế giới như vậy, phía trên ghi lại là vô tận hoa hạ thần khí trong truyền thuyết!Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Ỷ Thiên Kiếm, xích tiêu Hồng Liên, ngàn năm một đòn, Tử Thanh song kiếm, Định Hải Thần Châu, Tru Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, khai thiên thần phủ, Tạo Hóa ngọc điệp!Vô tận Thần Khí, uy áp vạn giới!

Danh sách chương Vô Tận Thần Khí

Chương 1 : Thanh Long Yển Nguyệt Đao ~ (13/10/2021)

Chương 2 : Phổ ~ (13/10/2021)

Chương 3 : Thái hoa Thuần Dương Tông ~ (13/10/2021)

Chương 4 : Ba hồn bảy vía Luyện Thần khí ~ (13/10/2021)

Chương 5 : Chư thiên Luân Hồi ~ (13/10/2021)

Chương 6 : Vô hạn bảo tàng ~ (13/10/2021)

Chương 7 : Tiên Đạo sa sút võ đạo đang thịnh ~ (13/10/2021)

Chương 8 : Trượng bát xà mâu ~ (13/10/2021)

Chương 9 : Nhiệm vụ đột biến ~ (13/10/2021)

Chương 10 : Nghìn cân treo sợi tóc ~ (13/10/2021)

Chương 11 : Xan hà dưỡng hồn thuật ~ (13/10/2021)

Chương 12 : Hối đoái cùng lo âu ~ (13/10/2021)

Chương 13 : Nhân Tiên ~ (13/10/2021)

Chương 14 : Dày đặc không trung sát kiếp ~ (13/10/2021)

Chương 15 : Chứng cớ ? ~ (13/10/2021)

Chương 16 : Chân thực lời nói dối ? ~ (13/10/2021)

Chương 17 : Chế phổ sư ~ (13/10/2021)

Chương 18 : Thần Quân pháp chỉ ~ (13/10/2021)

Chương 19 : Chỉ thành lệnh hiển ~ (13/10/2021)

Chương 20 : Linh hư chân truyền ~ (13/10/2021)

Chương 21 : Vân hà Phi Tiên ~ (13/10/2021)

Chương 22 : Sư tôn ~ (13/10/2021)

Chương 23 : Khảo nghiệm ~ (13/10/2021)

Chương 24 : Tệ đoan ~ (13/10/2021)

Chương 25 : Nhiệm vụ mới ~ (14/10/2021)

Chương 26 : Võ đạo không thịnh hành Văn Đạo hưng thịnh ~ (14/10/2021)

Chương 27 : Trước khi đi chuẩn bị ~ (14/10/2021)

Chương 28 : Văn Đạo thế giới ~ (14/10/2021)

Chương 30 : Văn khí giấy ~ (14/10/2021)

Chương 31 : Lấy huyết chế phổ mở tinh phách ~ (14/10/2021)

Chương 32 : Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp! ~ (14/10/2021)

Chương 33 : Kinh người cự lực (hai chương hợp nhất) ~ (14/10/2021)

Chương 34 : Ngươi tới! ~ (14/10/2021)

Chương 35 : Ta nhận thua ~ (14/10/2021)

Chương 36 : Á Thánh hậu duệ ~ (14/10/2021)

Chương 37 : Lễ ra mắt ~ (14/10/2021)

Chương 38 : Yêu tướng xuất thủ! ~ (14/10/2021)

Chương 39 : Tuyệt cảnh quyết định ~ (14/10/2021)

Chương 40 : Phương Thiên Họa Kích! ~ (14/10/2021)

Chương 41 : Kiếp trước ưu thế ~ (14/10/2021)

Chương 42 : Hiệp khách hành ~ (14/10/2021)

Chương 43 : Còn chưa đủ ~ (14/10/2021)

Chương 44 : Mỗi người lựa chọn ~ (14/10/2021)

Chương 45 : Hộ pháp ~ (14/10/2021)

Chương 46 : Khiêu khích ~ (14/10/2021)

Chương 47 : Ta đều không dùng lực ~ (14/10/2021)

Chương 48 : Biện pháp cũ ~ (14/10/2021)

Chương 49 : Dễ như trở bàn tay ~ (14/10/2021)

Chương 50 : Tiểu sư đệ ~ (14/10/2021)

Chương 51 : Khen thưởng cùng giải thích ~ (14/10/2021)

Chương 52 : Chế phổ sư ưu thế ~ (14/10/2021)

Chương 53 : Thái Hư diễn pháp ~ (14/10/2021)

Chương 54 : Nhiệm vụ ~ (14/10/2021)

Chương 55 : Thiên hành Thuyền ~ (14/10/2021)

Chương 56 : Quỷ vật ~ (14/10/2021)

Chương 57 : Quỷ khí hội tụ ~ (14/10/2021)

Chương 58 : Ba Âm Phiên ~ (14/10/2021)

Chương 59 : Chắc chắn phải chết! ~ (14/10/2021)

Chương 60 : Trong nháy mắt giết ~ (14/10/2021)

Chương 61 : Ân cừu ~ (14/10/2021)

Chương 62 : Minh Hoàng ~ (14/10/2021)

Chương 63 : Nhân đạo Thần Khí ~ (14/10/2021)

Chương 64 : Tai bay vạ gió ~ (14/10/2021)

Chương 65 : Tinh phách Đại thành ~ (14/10/2021)

Chương 66 : Nghi ngờ cùng khuyên nhủ ~ (14/10/2021)

Chương 67 : Thái Hư Tử Hà Xông Tiêu lên ~ (14/10/2021)

Chương 68 : Tử Hư trong điện lực phách mở ~ (14/10/2021)

Chương 69 : Phong kiếm Hoài Chân ~ (14/10/2021)

Chương 70 : Thuần Dương chân nhân ~ (14/10/2021)

Chương 71 : Thanh toán ~ (14/10/2021)

Chương 72 : Không cùng sư phụ ~ (14/10/2021)

Chương 73 : Chấm dứt ~ (14/10/2021)

Chương 74 : Pháp lực xung đột lẫn nhau ~ (14/10/2021)

Chương 75 : Chuyện cũ ~ (14/10/2021)

Chương 76 : Kiếm phù ~ (14/10/2021)

Chương 77 : Tung Nhạc Phong lạc thành ~ (14/10/2021)

Chương 78 : Kinh văn! ~ (14/10/2021)

Chương 79 : Phật Đạo chi luận ~ (14/10/2021)

Chương 80 : Đoán mệnh thiếu nữ sát sinh hòa thượng ~ (14/10/2021)

Chương 81 : Một kiếm duy Thái Hư ~ (14/10/2021)

Chương 82 : Ta có một kiếm có thể phá vạn pháp! ~ (14/10/2021)

Chương 83 : Bổn mạng Thần Khí ~ (14/10/2021)

Chương 84 : Số mạng Thần Khí ~ (14/10/2021)

Chương 85 : Hùng hậu Pháp lực! ~ (14/10/2021)

Chương 86 : Thái hư vô cực nguôi giận Phách ~ (14/10/2021)

Chương 87 : Cương mãnh cực kỳ ~ (14/10/2021)

Chương 88 : Mười năm sau quy chân tông sư ~ (14/10/2021)

Chương 89 : Nạp biển cho Giang bình ~ (14/10/2021)

Chương 90 : Thái Hư môn ~ (14/10/2021)

Chương 91 : Bí cảnh Thừa Thiên điện! ~ (14/10/2021)

Chương 92 : Vơ vét bảo vật ~ (14/10/2021)

Chương 93 : Bóng đen ~ (14/10/2021)

Chương 94 : Kiểm điểm thu hoạch ~ (14/10/2021)

Chương 95 : Thần Đạo tan vỡ Quỷ Đạo hoành hành ~ (14/10/2021)

Chương 96 : Kinh khủng Cửu U ~ (14/10/2021)

Chương 97 : Quỷ vật ~ (14/10/2021)

Chương 98 : Vạn quỷ dạ hành ~ (14/10/2021)

Chương 99 : Âm Hòe mộc ấn ~ (14/10/2021)

Chương 100 : Thần vị ~ (14/10/2021)

Chương 101 : Quỷ binh tác dụng ~ (14/10/2021)  1234

Bình luận truyện Vô Tận Thần Khí