Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ

Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ

Tên khác: Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ
Thể loại: Võng Du
Tác giả: Ô Tặc Đại Vương
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 360 chương


Thông tin truyện Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ

Bạn đang theo dõi truyện online Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ của tác giả Ô Tặc Đại Vương rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Võng Du này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Lưu Bang dựa vào không biết xấu hổ chiến thắng Hạng Vũ, đoạt được thiên hạ. Lưu Tú dựa vào nghịch thiên vận khí, tùy tùy tiện tiện là được hoàng đế. Rồi biến mất cha không có mẹ không có người đau Lưu Bị dựa vào cái gì đã nhận được Quan Vũ Trương Phi? Dựa vào cái gì đã nhận được Ngọa Long Phượng Sồ? Dựa vào cái gì đã nhận được ba phần thiên hạ? Đáp viết: Dựa vào thè lưỡi ra liếm.

Danh sách chương Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ

Chương 1 : Tiến vào trò chơi ~ (13/10/2021)

Chương 2 : Thần chi 1 thè lưỡi ra liếm ~ (13/10/2021)

Chương 3 : Tả Từ ~ (13/10/2021)

Chương 4 : Lẫm lẫm người như tại đây, ai nói hán đã vong! ~ (13/10/2021)

Chương 5 : Thôn trang thuộc tính ~ (13/10/2021)

Chương 6 : Bạch Nhĩ Binh Vương Đại Ngưu ~ (13/10/2021)

Chương 7 : Giết người ~ (13/10/2021)

Chương 8 : Xuyên qua không gian và thời gian, Tân Dã cuộc chiến! ~ (13/10/2021)

Chương 9 : Lưu Huyền Đức đúng cha ta? ~ (13/10/2021)

Chương 10 : Ôm cây đợi thỏ ~ (13/10/2021)

Chương 11 : Bạch Nhĩ Binh thân vệ ~ (13/10/2021)

Chương 12 : 300 Giáo Đao Thủ ~ (13/10/2021)

Chương 13 : con mồi đã đến ~ (13/10/2021)

Chương 14 : Hổ Báo Kỵ ~ (13/10/2021)

Chương 15 : cầm Tào Nhân bắt Lý Điển ~ (13/10/2021)

Chương 16 : kiểm kê thu hoạch ~ (13/10/2021)

Chương 17 : xoắn xuýt Tào Nhân ~ (13/10/2021)

Chương 18 : đánh lén ban đêm Vũ Quan ~ (13/10/2021)

Chương 19 : Vũ Quan đổi chủ ~ (13/10/2021)

Chương 20 : lưng nồi hiệp Lưu Biểu ~ (13/10/2021)

Chương 21 : truyền kỳ đô thành Trường An! ~ (13/10/2021)

Chương 22 : chiến pháp hiển uy! ~ (13/10/2021)

Chương 23 : thành trì đầu mối ~ (13/10/2021)

Chương 24 : chiêu hàng Hách Chiêu ~ (13/10/2021)

Chương 25 : ngươi tới đã chậm ~ (13/10/2021)

Chương 26 : bồi dưỡng hình thức ~ (13/10/2021)

Chương 27 : đặc thù sự kiện ~ (13/10/2021)

Chương 28 : Thường Bình Thôn ~ (13/10/2021)

Chương 29 : Vệ Thanh tướng quân tỉ (ngọc tỉ) ~ (13/10/2021)

Chương 30 : bồi dưỡng hình thức chấm dứt ~ (13/10/2021)

Chương 31 : luận Lữ Bố phục sinh cụ thể bước tấu ~ (13/10/2021)

Chương 32 : hương khói có độc ~ (13/10/2021)

Chương 33 : kế 2 hán chi khí vận ~ (13/10/2021)

Chương 34 : quỷ tài chi vẫn ~ (13/10/2021)

Chương 35 : âm mưu dương mưu ~ (13/10/2021)

Chương 36 : phản hồi 9 Châu Thế Giới ~ (13/10/2021)

Chương 37 : sự thật ~ (13/10/2021)

Chương 38 : khủng bố thú triều ~ (13/10/2021)

Chương 39 : tiện nghi nhi tử? ~ (13/10/2021)

Chương 40 : trò khôi hài ~ (13/10/2021)

Chương 41 : tư thục bản vẽ ~ (13/10/2021)

Chương 42 : thần bí cự thú ~ (13/10/2021)

Chương 43 : Lôi Trì ~ (13/10/2021)

Chương 44 : Thái Văn Cơ người thừa kế ~ (13/10/2021)

Chương 45 : đây là thú thế giới ~ (13/10/2021)

Chương 46 : Vì Nhân tộc ta khai cương khoách thổ ~ (13/10/2021)

Chương 47 : lại dò xét sơn cốc ~ (13/10/2021)

Chương 48 : Lữ Bố chiến Quỳ Ngưu ~ (13/10/2021)

Chương 49 : cầm sắt cùng minh ~ (13/10/2021)

Chương 50 : Chiến lợi phẩm ~ (13/10/2021)

Chương 51 : trong lòng mê mang ~ (13/10/2021)

Chương 52 : tử vong ~ (13/10/2021)

Chương 53 : phục sinh ~ (13/10/2021)

Chương 54 : mở ra phó bản ~ (13/10/2021)

Chương 55 : xử trí tù binh ~ (13/10/2021)

Chương 56 : người chơi hàng lâm ~ (13/10/2021)

Chương 57 : ngưng tụ tướng hồn ~ (13/10/2021)

Chương 58 : Thục Hán quần tinh! 3 Đại tướng hồn! ~ (13/10/2021)

Chương 59 : tướng hồn chỗ thiếu hụt ~ (13/10/2021)

Chương 60 : Quỳ Ngưu cùng Trương Phi ~ (13/10/2021)

Chương 61 : Kim Sí Đại Bằng ~ (13/10/2021)

Chương 62 : Thục Hán trận doanh người thừa kế ~ (13/10/2021)

Chương 63 : Tào gia người thừa kế ~ (13/10/2021)

Chương 64 : Đồng Tước Đài ~ (13/10/2021)

Chương 65 : không làm việc đàng hoàng Giang Đông người thừa kế ~ (13/10/2021)

Chương 66 : Hoàng Trung ~ (13/10/2021)

Chương 67 : Phượng Hoàng, Huyền Vũ ~ (13/10/2021)

Chương 68 : điên cuồng ~ (13/10/2021)

Chương 69 : kết thù ~ (13/10/2021)

Chương 70 : Phượng Hoàng Sơn cốc ~ (13/10/2021)

Chương 71 : cùng Loan Cửu giao dịch ~ (13/10/2021)

Chương 72 : 100 điểu cùng Phượng Hoàng ~ (13/10/2021)

Chương 73 : Lưu Biểu lại để cho Kinh Châu ~ (13/10/2021)

Chương 74 : hỏa công ~ (13/10/2021)

Chương 75 : đi sứ Giang Đông ~ (13/10/2021)

Chương 76 : danh xưng ~ (13/10/2021)

Chương 77 : Gia Cát túi gấm ~ (13/10/2021)

Chương 78 : Giang Đông 4 đại gia tộc ~ (13/10/2021)

Chương 79 : giao dịch ~ (13/10/2021)

Chương 80 : Tào Tháo bi ~ (13/10/2021)

Chương 81 : tri kỷ ~ (13/10/2021)

Chương 82 : kết minh ~ (13/10/2021)

Chương 83 : Tào Tháo Nam Hạ ~ (13/10/2021)

Chương 84 : Mã Đằng vào kinh thành ~ (13/10/2021)

Chương 85 : xua binh Nam Hạ ~ (13/10/2021)

Chương 86 : Tân Dã cuộc chiến ~ (13/10/2021)

Chương 87 : hỏa công ~ (13/10/2021)

Chương 88 : Quỳ Ngưu quân hồn ~ (13/10/2021)

Chương 89 : gầm lên! ~ (13/10/2021)

Chương 90 : đại quân tiếp cận ~ (13/10/2021)

Chương 91 : Chu Du cho mời ~ (13/10/2021)

Chương 92 : Từ thị xem bói ~ (13/10/2021)

Chương 93 : Tôn Lưu liên hôn ~ (13/10/2021)

Chương 94 : 【 Tịnh Đích Chi Lệnh 】 ~ (13/10/2021)

Chương 95 : Tôn 10 vạn xuất binh ~ (13/10/2021)

Chương 96 : Tương Dương cuộc chiến ~ (13/10/2021)

Chương 97 : cắt đứt lương đạo ~ (13/10/2021)

Chương 98 : Giả Hủ độc kế ~ (13/10/2021)

Chương 99 : Hợp Phì cuộc chiến ~ (13/10/2021)

Chương 100 : Giang Đông binh sĩ! ~ (13/10/2021)  1234

Bình luận truyện Võng Du Chi Thuyết Phục Thiên Hạ