Võng Du Kiến Trúc Sư

Võng Du Kiến Trúc Sư

Tên khác: Võng Du Kiến Trúc Sư
Thể loại: Võng Du
Tác giả: Văn Mang
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 483 chương


Thông tin truyện Võng Du Kiến Trúc Sư

Khổ bức Vu Lôi lúc tạo nhân vật bởi vì đùa giỡn hệ thống mỹ nữ NPC, bị trừng phạt xóa đi toàn bộ thuộc tính, cũng tùy cơ hội lựa chọn sử dụng kiến trúc sư cái này chức nghiệp.Lượng HP 100, MP 100, hắn nổi giận, nói ta muốn đột nhiên... Khục khục. Ta muốn hùng khởi! Kết quả hắn ngưu bức!Cái gì? Ngươi dám phi lễ mỹ nữ?Trứng đều nát! Ngày đầu tiên trò chơi, hệ thống muội muội toàn thân đều bị ca ngoạn biến! Nếu không cái nào khổ bức rảnh rỗi chơi kiến trúc sư?Ngọa tào! Ngươi cất chứa ba mỹ nữ quần lót?Cạc cạc cạc, ánh trăng đều nở nụ cười, sợ ngươi tự ti, sẽ không nói cho ngươi ca không có việc gì liền đếm trong tay từng căn căn cái kia rồi...Quái vật rất ngốc rất ngây thơ! Tiễn tháp rất tốt rất cường đại! Mỹ nữ rất sexy rất bạo lực! Khổ bức người khổ bức chức nghiệp, ta không có thuộc tính, đồng dạng xưng bá võng du!

Danh sách chương Võng Du Kiến Trúc Sư

Chương 1 :  NO_1 Vu đích Vu Lôi đích Lôi! ~ (11/10/2021)

Chương 2 :  NO_2 Khổ bức người khổ bức chức nghiệp! ~ (11/10/2021)

Chương 3 :  NO_3 Vua Gạt Người nhiệm vụ! ~ (11/10/2021)

Chương 4 :  NO_4 Giết người cướp của! ~ (11/10/2021)

Chương 5 :  NO_5 Nhiệm vụ ban thưởng! ~ (11/10/2021)

Chương 6 :  NO_6 Chuyện xưa đau buồn thúc giục! ~ (11/10/2021)

Chương 7 :  NO_07 Vĩ Hành! ~ (11/10/2021)

Chương 8 :  NO_8 Lược Đoạt Quang Hoàn! ~ (11/10/2021)

Chương 9 :  NO_9 Ám Chi Khô Lâu Xạ Thủ tháp! ~ (11/10/2021)

Chương 10 :  NO_ 10 Lãnh Đạm Tiểu Lăng! ~ (11/10/2021)

Chương 11 :  NO_ 11 Kim sắc con rùa! ~ (11/10/2021)

Chương 12 :  NO_ 12 Lừa người! ~ (11/10/2021)

Chương 13 :  NO_ 13 Phó chức Phù Chú sư! ~ (11/10/2021)

Chương 14 :  NO_ 14 Khó dây dưa tiểu vú em! ~ (11/10/2021)

Chương 15 :  NO_ 15 Đau buồn thúc giục Tiểu Long Nữ! ~ (11/10/2021)

Chương 16 :  NO_ 16 Tà Ma Tiến Hóa! ~ (11/10/2021)

Chương 17 :  NO_ 17 Lấy hết của nàng! ~ (11/10/2021)

Chương 18 :  NO_ 18 Tuyệt đối không vứt bỏ ngươi! ~ (11/10/2021)

Chương 19 :  NO_ 19 Chính thức thần kỹ! ~ (11/10/2021)

Chương 20 :  NO_ 20 A Vương! Ta nhớ ngươi muốn chết! ~ (11/10/2021)

Chương 21 :  NO_ 21 Ta có thể lại hèn mọn bỉ ổi chút không? ~ (11/10/2021)

Chương 22 :  NO_ 22 Bí hiểm! ~ (11/10/2021)

Chương 23 :  NO_ 23 Ta là cày ruộng! ~ (11/10/2021)

Chương 24 :  NO_ 24 Ca có chút muốn giết người! ~ (11/10/2021)

Chương 25 :  NO_ 25 Thực hiện hứa hẹn! ~ (11/10/2021)

Chương 26 :  NO_ 26 Một câu điểm tỉnh người trong mộng! ~ (11/10/2021)

Chương 27 :  NO_ 27 Ni mã! Cái này là kỹ năng gì? ~ (11/10/2021)

Chương 28 :  NO_ 28 Kỹ năng nhiệm vụ! ~ (11/10/2021)

Chương 29 :  NO_ 29 Cưa gái kỹ xảo! ~ (11/10/2021)

Chương 30 :  NO_ 30 Tiểu Hình Pháo Tháp! ~ (11/10/2021)

Chương 31 :  NO_ 31 Xá Sinh! ~ (11/10/2021)

Chương 32 :  NO_ 32 Tinh tinh tương tích! ~ (11/10/2021)

Chương 33 :  NO_ 33 Vô lương thiếu niên! ~ (11/10/2021)

Chương 34 :  NO_ 34 Chướng Ngại Tháp! ~ (11/10/2021)

Chương 35 :  NO_ 35 Nghệ thuật kiến trúc! (1) ~ (11/10/2021)

Chương 36 :  NO_ 36 Nghệ thuật kiến trúc! (2) ~ (11/10/2021)

Chương 37 :  NO_ 37 Nghệ thuật kiến trúc! (3) ~ (11/10/2021)

Chương 38 :  NO_ 38 Nghệ thuật kiến trúc! (4) ~ (11/10/2021)

Chương 39 :  NO_ 39 Nghệ thuật kiến trúc! (5) ~ (11/10/2021)

Chương 40 :  NO_ 40 Nghệ thuật kiến trúc! (6) ~ (11/10/2021)

Chương 41 :  NO_ 41 Nghệ thuật kiến trúc! (7) ~ (11/10/2021)

Chương 42 :  NO_ 42 Nghệ thuật kiến trúc! (8) ~ (11/10/2021)

Chương 43 :  NO_ 43 Nghệ thuật kiến trúc! (9) ~ (11/10/2021)

Chương 44 :  NO_ 44 Nghệ thuật kiến trúc! (10) ~ (11/10/2021)

Chương 45 :  NO_ 45 Nghệ thuật kiến trúc! (11) ~ (11/10/2021)

Chương 46 :  NO_ 46 Nghệ thuật kiến trúc! (12) ~ (11/10/2021)

Chương 47 :  NO_ 47 Nghệ thuật kiến trúc! (13) ~ (11/10/2021)

Chương 48 :  NO_ 48 Nghệ thuật kiến trúc! (14) ~ (11/10/2021)

Chương 49 :  NO_ 49 Nghệ thuật kiến trúc! (15) ~ (11/10/2021)

Chương 50 :  NO_ 50 Nghệ thuật kiến trúc! (16) ~ (11/10/2021)

Chương 51 :  NO_ 51 Nghệ thuật kiến trúc! (17) ~ (11/10/2021)

Chương 52 :  NO_ 52 Nghệ thuật kiến trúc! (Cuối cùng) ~ (11/10/2021)

Chương 53 :  NO_ 53 Lôi ca trả thù! (1) ~ (11/10/2021)

Chương 54 :  NO_ 54 Lôi ca trả thù! (2) ~ (11/10/2021)

Chương 55 :  NO_ 55 Lôi ca trả thù! (3) ~ (11/10/2021)

Chương 56 :  NO_ 56 Lôi ca trả thù! (4) ~ (11/10/2021)

Chương 57 :  NO_ 57 Lôi ca trả thù! (5) ~ (11/10/2021)

Chương 58 :  NO_ 58 Lôi ca trả thù! (6) ~ (11/10/2021)

Chương 59 :  NO_ 59 Lôi ca trả thù! (7) ~ (11/10/2021)

Chương 60 :  NO_ 61 Hợp Thành Thuật ~ (11/10/2021)

Chương 61 :  NO_ 62 Cứu vớt tinh linh nhiệm vụ! ~ (11/10/2021)

Chương 62 :  NO_ 63 Thực Thi Quỷ ký sinh phun sương! ~ (11/10/2021)

Chương 63 :  NO_ 64 Săn bắn tinh linh! (1) ~ (11/10/2021)

Chương 64 :  NO_ 65 Săn bắn tinh linh! (2) ~ (11/10/2021)

Chương 65 :  NO_ 66 Săn bắn tinh linh! (3) ~ (11/10/2021)

Chương 66 :  NO_ 67 Săn bắn tinh linh! (4) ~ (11/10/2021)

Chương 67 :  NO_ 68 Săn bắn tinh linh! (5) ~ (11/10/2021)

Chương 68 :  NO_ 69 Săn bắn tinh linh! (6) ~ (11/10/2021)

Chương 69 :  NO_ 70 Ám Dạ Huyết Tinh Linh tháp! ~ (11/10/2021)

Chương 70 :  NO_ 71 Tỉnh Thương Tưởng Quản Triệt! ~ (11/10/2021)

Chương 71 :  NO_ 72 Lại một quái thú! ~ (11/10/2021)

Chương 72 :  NO_ 73 Sủng vật cấp Bạch Ngân! (1) ~ (11/10/2021)

Chương 73 :  NO_ 74 Sủng vật cấp Bạch Ngân! (2) ~ (11/10/2021)

Chương 74 :  NO_ 75 Linh Hồn Thủ Hộ! ~ (11/10/2021)

Chương 75 :  NO_ 76 Chiến đấu ý thức! ~ (11/10/2021)

Chương 76 :  NO_ 77 Chúng ta đi ăn gà a? ~ (11/10/2021)

Chương 77 :  NO_ 78 Ma bài bạc Cao Tiến! ~ (11/10/2021)

Chương 78 :  NO_ 79 Dây Leo Sát Trận! ~ (11/10/2021)

Chương 79 :  NO_ 80 Dây leo tuyệt sát! (1) ~ (11/10/2021)

Chương 80 :  NO_ 81 Dây leo tuyệt sát! (2) ~ (11/10/2021)

Chương 81 :  NO_ 82 Dây leo tuyệt sát! (3) ~ (11/10/2021)

Chương 82 :  NO_ 83 Anh Em Hồ Lô! ~ (11/10/2021)

Chương 83 :  NO_ 84 Huyết Thích Khách! ~ (11/10/2021)

Chương 84 :  NO_ 85 Phá giải câu đố! ~ (11/10/2021)

Chương 85 :  NO_ 86 Đại phá Dây Leo Sát Trận Cver laohactu Làm thử cho Hồn c Ko được thì mình lặn ~ (11/10/2021)

Chương 86 :  NO_ 87 Ẩn tàng chi tuyến nhiệm vụ Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 87 :  NO_ 88 Sinh tử đoán đố Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 88 :  NO_ 89 Vu Lôi cảnh giới Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 89 :  NO_ 90 Tinh linh trưởng lão Lỗ Đế Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 90 :  NO_ 91 triệu hoán tế đàn 1/2 Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 91 : NO_ 92 Sát nhân cuồng ma huân chương ~ (11/10/2021)

Chương 92 :  NO_ 93 Nho tím hắc mộc nhĩ mềm hương tiêu Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 93 :  NO_ 94 Không chơi thích khách mù vô ích Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 94 :  NO_ 95 Lỗ Đế chi hồn Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 95 :  NO_ 96 Nguyệt chi nữ tế ti Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 96 :  NO_ 97 Lưu Tinh Chi Nộ Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 97 :  NO_ 98 An tĩnh Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 98 :  NO_ 99 Triệu hoán tế đàn Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 99 :  NO_ 100 Tự do quang minh hắc ám Cver laohactu ~ (11/10/2021)

Chương 100 :  NO_ 101 Xuất lão thiên (xuất thiên = ăn gian) Cver laohactu ~ (11/10/2021)  12345

Bình luận truyện Võng Du Kiến Trúc Sư