Vong Linh Pháp Sư Hệ Thống

Vong Linh Pháp Sư Hệ Thống

Tên khác: Vong Linh Pháp Sư Hệ Thống
Thể loại: Hệ Thống , Khác
Tác giả: Nhược Túy Nhược Ly
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 446 chương


Thông tin truyện Vong Linh Pháp Sư Hệ Thống

Ta không cần quân đội, ta tùy thời có thể triệu hồi ra vô số chiến sĩ, thế nào? Muốn hay không làm một trận! Trùng sinh dị giới, tùy thân mang theo vong linh pháp sư hệ thống, rút ra vô số vong linh pháp sư kỹ năng.

Danh sách chương Vong Linh Pháp Sư Hệ Thống

Chương 1 : Chương Hệ thống Mở Ra ~ (10/12/2022)

Chương 2 : Ký ức dung hợp ~ (10/12/2022)

Chương 3 : Cá nhân bảng ~ (10/12/2022)

Chương 4 : Ma lực quả ~ (10/12/2022)

Chương 5 : Đối chiến rắn độc ~ (10/12/2022)

Chương 6 : Ngốc nhất túc chủ ~ (10/12/2022)

Chương 7 : Điểm tích lũy hệ thống ~ (10/12/2022)

Chương 8 : Đánh lửa khô lâu ~ (10/12/2022)

Chương 9 : Ăn thịt con thỏ ~ (10/12/2022)

Chương 10 : 2 cấp minh tưởng ~ (10/12/2022)

Chương 11 : Con thỏ lại xuất hiện ~ (10/12/2022)

Chương 12 : Biết ma pháp con thỏ ~ (10/12/2022)

Chương 13 : Phệ Kiến Ma ~ (10/12/2022)

Chương 14 : 1 vạn điểm tích lũy? ~ (10/12/2022)

Chương 15 : 1 cấp vong linh pháp sư ~ (10/12/2022)

Chương 16 : Lính đánh thuê tiểu đội ~ (10/12/2022)

Chương 17 : La Kiệt lựa chọn ~ (10/12/2022)

Chương 18 : Ta là 1 tên vong linh pháp sư ~ (10/12/2022)

Chương 19 : Ma pháp ngữ nói ~ (10/12/2022)

Chương 20 : Ngạo kiều con thỏ ~ (10/12/2022)

Chương 21 : Sát thủ đột kích ~ (10/12/2022)

Chương 22 : Cỡ lớn ma pháp ~ (10/12/2022)

Chương 23 : Khẩu Phật tâm xà ~ (10/12/2022)

Chương 24 : Tâm ngoan thủ lạt ~ (10/12/2022)

Chương 25 : Thỏ khí tức ~ (10/12/2022)

Chương 26 : Hắc Quả Phụ ~ (10/12/2022)

Chương 27 : 9 cấp ma pháp quyển trục ~ (10/12/2022)

Chương 28 : Con thỏ đến ~ (10/12/2022)

Chương 29 : Phong Ma chi vũ ~ (10/12/2022)

Chương 30 : Kỳ quái thủ lĩnh sát thủ ~ (10/12/2022)

Chương 31 : Thô kệch đại thúc ~ (10/12/2022)

Chương 32 : Đại thúc thưởng thức ~ (10/12/2022)

Chương 33 : Ẩn tàng các ma thú ~ (10/12/2022)

Chương 34 : Ác ma ~ (10/12/2022)

Chương 35 : Phi hành thuật ~ (10/12/2022)

Chương 36 : Giấu đầu giấu đuôi ~ (10/12/2022)

Chương 37 : Cường đạo ~ (10/12/2022)

Chương 38 : Thú rống trấn ~ (10/12/2022)

Chương 39 : Mục sư ~ (10/12/2022)

Chương 40 : Sơn động ~ (10/12/2022)

Chương 41 : Tình cảnh ~ (10/12/2022)

Chương 42 : Sói hoang ~ (10/12/2022)

Chương 43 : Theo dõi ~ (10/12/2022)

Chương 44 : Kinh động ~ (10/12/2022)

Chương 45 : Phó đoàn trưởng ~ (10/12/2022)

Chương 46 : Lão lính đánh thuê ~ (10/12/2022)

Chương 47 : Học viện pháp thuật ~ (10/12/2022)

Chương 48 : 2 cấp vong linh pháp sư ~ (10/12/2022)

Chương 49 : Kỹ năng bị động ~ (10/12/2022)

Chương 50 : Ma pháp sư ~ (10/12/2022)

Chương 51 : Kỵ binh công kích ~ (10/12/2022)

Chương 52 : Người này ~ (10/12/2022)

Chương 53 : Robert ~ (10/12/2022)

Chương 54 : Sau cùng mệnh lệnh ~ (10/12/2022)

Chương 55 : Bức tranh ~ (10/12/2022)

Chương 56 : Đấu khí pháp quyết ~ (10/12/2022)

Chương 57 : Thương thuyền ~ (10/12/2022)

Chương 58 : Tiểu mập mạp ~ (10/12/2022)

Chương 59 : Tùy tùng ~ (10/12/2022)

Chương 60 : Vết thương? ~ (10/12/2022)

Chương 61 : Điểm cái tán ~ (10/12/2022)

Chương 62 : Không phải quý tộc ~ (10/12/2022)

Chương 63 : Sắt đá ~ (10/12/2022)

Chương 64 : Rơi xuống hạ phong ~ (10/12/2022)

Chương 65 : Khẩn cầu tha thứ ~ (10/12/2022)

Chương 66 : Ngầm hiểu lẫn nhau ~ (10/12/2022)

Chương 67 : Mỹ hảo mong ước ~ (10/12/2022)

Chương 68 : Cũng không tệ lắm ~ (10/12/2022)

Chương 69 : Phil thành ~ (10/12/2022)

Chương 70 : Cửa thành ~ (10/12/2022)

Chương 71 : Như thế bưu hãn ~ (10/12/2022)

Chương 72 : Trang bị ~ (10/12/2022)

Chương 73 : Miguel tư tiệm vũ khí ~ (10/12/2022)

Chương 74 : Bất mãn ~ (10/12/2022)

Chương 75 : 10 vạn kim tệ ~ (10/12/2022)

Chương 76 : 1 cỗ áo giáp ~ (10/12/2022)

Chương 77 : Không muốn mua? ~ (10/12/2022)

Chương 78 : Thẻ thủy tinh ~ (10/12/2022)

Chương 79 : Quý tộc ~ (10/12/2022)

Chương 80 : Xin lỗi ~ (10/12/2022)

Chương 81 : Cửa hàng trưởng lựa chọn ~ (10/12/2022)

Chương 82 : Đao binh gặp nhau ~ (10/12/2022)

Chương 83 : Miguel Tư gia tộc quy tắc ~ (10/12/2022)

Chương 84 : 7 chiết ~ (10/12/2022)

Chương 85 : Miguel tư khách sạn ~ (10/12/2022)

Chương 86 : Tiểu mập mạp dụ hoặc ~ (10/12/2022)

Chương 87 : Vong linh hiến tế ~ (10/12/2022)

Chương 88 : Thức ăn cho chó ~ (10/12/2022)

Chương 89 : O'neill đại đế ~ (10/12/2022)

Chương 90 : Thủy tinh cầu ~ (10/12/2022)

Chương 91 : Cấp thấp Hỏa hệ tư chất? ~ (10/12/2022)

Chương 92 : Tự mình hỏi thăm ~ (10/12/2022)

Chương 93 : Xuất thủ xoá bỏ? ~ (10/12/2022)

Chương 94 : Vết rách ~ (10/12/2022)

Chương 95 : Lần nữa hiến tế ~ (10/12/2022)

Chương 96 : Có đáng sợ như vậy? ~ (10/12/2022)

Chương 97 : Nhập học ~ (10/12/2022)

Chương 98 : Biệt thự ~ (10/12/2022)

Chương 99 : Lâm lão sư ~ (10/12/2022)

Chương 100 : 3 đại đế quốc kiêng kị ~ (10/12/2022)  12345

Bình luận truyện Vong Linh Pháp Sư Hệ Thống