Vũ Đạo Đồ Thần

Vũ Đạo Đồ Thần

Tên khác: Vũ Đạo Đồ Thần
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Bách Chiến Khinh Y
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 469 chương


Thông tin truyện Vũ Đạo Đồ Thần

Tiên Vương lâm Cửu Thiên, Đại Đế thống Cửu Châu, Thánh Nhân trì vạn thế!Như thế một trăm vạn năm nhất ngộ đại thế, thiên tài mầm tiên ra không hết, Chu Đan là phía nam Đông Lê một tiểu môn phái đệ tử, bởi vì đắc tội trong phái Nhị Thế Tổ, bị trục xuất môn phái. Chu Đan cường thế quật khởi, trảm sát hết thảy địch nhân, dùng ngàn vạn địch nhân xương khô làm nền chứng Đại Đế chi đạo!Một kiếm động Cửu Châu, một quyền phá Thập Thiên, như thế một bình thường tiểu nhân vật đại sát tứ phương, dùng võ thí Tiên câu chuyện!

Danh sách chương Vũ Đạo Đồ Thần

Chương 1 : Mang theo Ma Môn 36 bí đến Dị Giới ~ (18/11/2022)

Chương 2 : Luyện hay không luyện Đồng Tử Công đây! ~ (18/11/2022)

Chương 3 : Thiên tài không dễ làm ~ (18/11/2022)

Chương 4 : Trước luyện Lăng Ba Vi Bộ hay là Thiết Sa Chưởng đây? ~ (18/11/2022)

Chương 5 : Khinh công trâu bò nhất là gì? ~ (18/11/2022)

Chương 6 : Sư huynh rất không đáng tin cậy (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 6 : Sư huynh rất không đáng tin cậy (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 7 :  Chương 7 Thiết Ngân Xà (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 8 :  Chương 7 Thiết Ngân Xà (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 8 : Quả Phụ Nhân Diện Chu (nhện) (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 8 : Quả Phụ Nhân Diện Chu (nhện) (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 9 : Tử Điện Viên đáng sợ ~ (18/11/2022)

Chương 10 :  Chương 9 Chính thức Lăng Ba Vi Bộ ~ (18/11/2022)

Chương 11 :  Chương 10 Luyện hay không luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đây? ~ (18/11/2022)

Chương 12 :  Chương 10 Luyện hay không luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đây? (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 11 : Ngươi muốn hung hăng càn quấy ta liền chém chết ngươi! ~ (18/11/2022)

Chương 11 : Ngươi muốn hung hăng càn quấy ta liền chém chết ngươi! (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 12 : Sát nhân luyện công ~ (18/11/2022)

Chương 12 : (hạ) Hàn Băng Chân Khí ~ (18/11/2022)

Chương 13 : Phía sau núi phế tích ~ (18/11/2022)

Chương 13 : Phía sau núi phế tích (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 14 : Xem ta Đạp Tuyết Vô Ngân (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 14 : Xem ta Đạp Tuyết Vô Ngân (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 15 : Uy lực của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 15 : Uy lực củaCửu Âm Bạch Cốt Trảo (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 16 :  Chương 16 Mượn đao giết người (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 16 : Mượn đao giết người (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 17 : Sát nhân đoạt bảo (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 17 : Sát nhân đoạt bảo (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 18 : Ở chỗ sâu trong kinh biến (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 18 : Ở chỗ sâu trong kinh biến (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 19 : Xích Đế chi phần (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 19 : Xích Đế chi phần (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 20 : Tứ Kiếm Thần Vương (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 20 : Tứ Kiếm Thần Vương (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 21 : Một cái hung hăng càn quấy đại Mèo Mập (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 21 : Một cái hung hăng càn quấy đại Mèo Mập(thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 22 : Bảo binh thần khí (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 22 : Bảo binh thần khí (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 23 : Thánh Nhân giới chỉ (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 24 :  Chương 23 Thánh Nhân giới chỉ (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 24 : Thần bí Đại Năng (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 25 :  Chương 24 Thần bí Đại Năng (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 25 : Yêu tộc công chúa (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 25 : Yêu tộc công chúa (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 26 : Tứ Tượng Tinh Thần Trận (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 27 :  Chương 26 Tứ Tượng Tinh Thần Trận (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 27 : Cực Đạo Chi Binh (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 27 : Cực Đạo Chi Binh (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 28 : Đế trận (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 28 : Đế trận (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 29 : Binh Uyên (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 29 : Binh Uyên (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 30 : Bồ Đề Cổ Thần Thụ (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 30 : Bồ Đề Cổ Thần Thụ (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 31 : Ma Long Thánh Thủ ~ (18/11/2022)

Chương 31 : Ma Long Thánh Thủ (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 32 : Bát Bộ Truy Thiền ~ (18/11/2022)

Chương 32 : Bát Bộ Truy Thiền(hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 33 : Đế huyết (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 33 : Đế huyết (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 34 : (thượng) Cửu tử nhất sinh ~ (18/11/2022)

Chương 34 : (hạ) Thần bí pho tượng ~ (18/11/2022)

Chương 35 : Lưu Vân Phi Tụ (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 35 : Lưu Vân Phi Tụ (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 36 : Quân tử báo thù mười năm không muộn ~ (18/11/2022)

Chương 36 : Quân tử báo thù mười năm không muộn (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 37 : Đại Lực Kim Cương Chưởng (Thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 37 : Đại Lực Kim Cương Chưởng (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 38 : Tiểu cấm khí (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 38 : (hạ) tiểu cấm khí ~ (18/11/2022)

Chương 39 : Thần Vương chi hái (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 39 : Thần Vương Tư Cách (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 40 : Đào mệnh thiên nhai (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 40 : Đào mệnh thiên nhai (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 41 : Rủ xuống Thiên Bộc Bố (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 41 : Rủ xuống Thiên Bộc Bố (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 42 : Thần bí Thanh Đăng (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 42 : Thần bí Thanh Đăng (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 43 : Bạo Vũ Lê Hoa Châm ~ (18/11/2022)

Chương 43 : Bạo Vũ Lê Hoa Châm (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 44 : Nộ Giao bang(thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 44 : Nộ Giao bang (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 45 : Tiêu diệt Nộ Giao bang (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 45 : Tiêu diệt Nộ Giao bang (hạ) ~ (18/11/2022)

Chương 46 : Tầm Long chi thuật (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 46 : (hạ) trong truyền thuyết Tần Thủy Hoàng ~ (18/11/2022)

Chương 47 : (thượng) Thượng Cổ Phong Thủy chi thuật (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 47 : (hạ) Lại thấy đại Mèo Mập ~ (18/11/2022)

Chương 48 : (thượng) Hung hăng càn quấy đại Mèo Mập (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 48 : (hạ) Dưới mặt đất có đại tàng ~ (18/11/2022)

Chương 49 : (hạ) Long Tượng Bàn Nhược Công ~ (18/11/2022)

Chương 50 : (thượng) Lữ Hầu Ngân Thủ (thượng) ~ (18/11/2022)

Chương 50 : (hạ) Điệp Lãng Đào Trùy Quyền ~ (18/11/2022)

Chương 51 : Khổ luyện thần công (1) ~ (18/11/2022)

Chương 51 : Thần bí người áo trắng (2) ~ (18/11/2022)

Chương 52 : Tầm long sư (1) ~ (18/11/2022)

Chương 52 : Biết điều trâu bò (2) ~ (18/11/2022)

Chương 53 : Người áo trắng đến (1) ~ (18/11/2022)

Chương 53 : Khoác lác phì miêu (2) ~ (18/11/2022)  12345

Bình luận truyện Vũ Đạo Đồ Thần