Vũ Đạp Bát Hoang

Vũ Đạp Bát Hoang

Tên khác: Vũ Đạp Bát Hoang
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Ngọc Hồn Nhất Đoạn
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 501 chương


Thông tin truyện Vũ Đạp Bát Hoang

Võ Đạp Bát HoangCơ duyên bên trong, chiếm được hai cái đặc biệt hạt châu, hạt châu bên trong dĩ nhiên gởi lại hai cái võ đạo cường giả, từ đây Nhiếp Thiên Minh đi lên này tu luyện con đường.Trong lúc vô tình đạt được một khối Toán Hạch, dĩ nhiên để hắn võ đạo trong tu luyện có thêm quá nhiều không giống...Không nhiệt huyết, không nam nhi! Đối mặt cường quyền ngăn cản, Nhiếp Thiên Minh quát to: "Người cản ta, hẳn phải chết! Mệnh ta do ta, không do trời..."Mỹ nhân không nhiều, nhưng là tuyệt đối cực phẩm!Đem nhiệt huyết tiến hành đến cùng!

Danh sách chương Vũ Đạp Bát Hoang

Chương 01 : Giấc mơ quỷ dị ~ (29/11/2022)

Chương 02 : Hai hạt châu ~ (29/11/2022)

Chương 03 : Lập chí tu luyện ~ (29/11/2022)

Chương 04 : Thiết Quyền ~ (29/11/2022)

Chương 05 : Trong mộng? ~ (29/11/2022)

Chương 06 : Sơ thành ~ (29/11/2022)

Chương 07 : Bia đá kỳ lạ ~ (29/11/2022)

Chương 08 : Mơ ước ~ (29/11/2022)

Chương 09 : Mảnh ngọc nhỏ quỷ dị ~ (29/11/2022)

Chương 10 : Sơ thiệp Toán Hạch ~ (29/11/2022)

Chương 11 : Trở ngại ~ (29/11/2022)

Chương 12 : Phương pháp kỳ diệu ~ (29/11/2022)

Chương 13 : Kiến tha lâu đầy tổ ~ (29/11/2022)

Chương 14 : Vẫn còn lối thoát ~ (29/11/2022)

Chương 15 : Hồ Bạn trấn ~ (29/11/2022)

Chương 16 : Được quan tâm ~ (29/11/2022)

Chương 17 : Vị khách đặc biệt ~ (29/11/2022)

Chương 18 : Nữ nhân yêu diễm ~ (29/11/2022)

Chương 19 : Không có tới cho kỳ ngộ ~ (29/11/2022)

Chương 20 : Hôm nay ta vui ~ (29/11/2022)

Chương 21 : Cảm giác vi diệu ~ (29/11/2022)

Chương 22 : Con số tinh thần ~ (29/11/2022)

Chương 23 : Vui mừng liên tiếp hai lần ~ (29/11/2022)

Chương 24 : Ngươi khó chịu liên quan gì tới chuyện của ta? ~ (29/11/2022)

Chương 25 : Hai ngày ước hẹn ~ (29/11/2022)

Chương 26 : Nhục nhân giả nhân hằng nhục chi ~ (29/11/2022)

Chương 27 : Ngày cuối cùng toàn trường chiết khấu ba phần ~ (29/11/2022)

Chương 28 : Thiên Hải thành ~ (29/11/2022)

Chương 29 : Cuốn vào phong ba ~ (29/11/2022)

Chương 30 : Tĩnh như xử nữ động như bội phu ~ (29/11/2022)

Chương 31 : Khiếp sợ ~ (29/11/2022)

Chương 32 : Có chuyện vui nên tinh thần thoải mái ~ (29/11/2022)

Chương 33 : Lời đồn ở xung quanh ~ (29/11/2022)

Chương 34 : Đố kỵ là một thanh đao ~ (29/11/2022)

Chương 35 : Không phải chém người khác chính là chém chính mình ~ (29/11/2022)

Chương 36 : Phong Vân thành ta đã đến rồi ~ (29/11/2022)

Chương 37 : Muốn chơi ta? ~ (29/11/2022)

Chương 38 : Ngươi dám không? ~ (29/11/2022)

Chương 39 : Hai lần đột phá ~ (29/11/2022)

Chương 40 : Phương pháp mượn sách khác ~ (29/11/2022)

Chương 41 : Phong vân trong nội thành ~ (29/11/2022)

Chương 42 : Toán Hạch ~ (29/11/2022)

Chương 43 : Bị người theo dõi ~ (29/11/2022)

Chương 44 : Tầm mắt bao quát non sông ~ (29/11/2022)

Chương 45 : Chẳng lẽ hắn uống say ~ (29/11/2022)

Chương 46 : Tiểu tử ngươi không sai! ~ (29/11/2022)

Chương 47 : Đánh ngươi thì sao nào? ~ (29/11/2022)

Chương 48 : Ta bắt nạt người? ~ (29/11/2022)

Chương 49 : Muốn uống rượu ~ (29/11/2022)

Chương 50 : Lời hứa nặng tựa nghìn cân ~ (29/11/2022)

Chương 51 : Ai là đường lang ai là hoàng tước? ~ (29/11/2022)

Chương 52 : Đoạt được? Hay chôm được? ~ (29/11/2022)

Chương 53 : Diệp Tà ~ (29/11/2022)

Chương 54 : Tinh Thần Tự Phù thần bí ~ (29/11/2022)

Chương 55 : Ảo cảnh? ~ (29/11/2022)

Chương 56 : Nóng rần lên một cách ly kỳ ~ (29/11/2022)

Chương 57 : Cho dù gầy trơ xương ta cũng không sợ ~ (29/11/2022)

Chương 58 : Luyện hóa nó ~ (29/11/2022)

Chương 59 : Rốt cuộc ~ (29/11/2022)

Chương 60 : Đại Địa phù ~ (29/11/2022)

Chương 61 : Nhân sinh đắc ý cần tân hoan ~ (29/11/2022)

Chương 62 : Hoang Lộ Đại Quan ~ (29/11/2022)

Chương 63 : Đã quyết định chỉ vì trả nợ! ~ (29/11/2022)

Chương 64 : Ân oán ở Hồ Bạn trấn ~ (29/11/2022)

Chương 65 : Thế cuộc hai bên ~ (29/11/2022)

Chương 66 : Dạ nhập Thanh Long trại ~ (29/11/2022)

Chương 67 : Khám tra sự phát địa ~ (29/11/2022)

Chương 68 : Thạch Mặc thượng đẳng? ~ (29/11/2022)

Chương 69 : Địa Dương Thạch ~ (29/11/2022)

Chương 70 : Tân Hoang ~ (29/11/2022)

Chương 71 : Thiên là đen hỏa là lam ~ (29/11/2022)

Chương 72 : Nghê điệp ~ (29/11/2022)

Chương 73 : Song liên kích ~ (29/11/2022)

Chương 74 : Phương gia bí quá hóa liều ~ (29/11/2022)

Chương 75 : Thay đổi bất ngờ ~ (29/11/2022)

Chương 76 : Cái giá phải trả rất lớn ~ (29/11/2022)

Chương 77 : Địa Dương Đan ~ (29/11/2022)

Chương 78 : Ông chủ phòng đấu giá Phạm Giai ~ (29/11/2022)

Chương 79 : Sinh ra lửa giận trong lòng ~ (29/11/2022)

Chương 80 : Hành động kinh người ~ (29/11/2022)

Chương 81 : Bán đấu giá điên cuồng ~ (29/11/2022)

Chương 82 : Yên tĩnh trước bình minh ~ (29/11/2022)

Chương 83 : Hạt giống Nguyên lực ~ (29/11/2022)

Chương 84 : Khai chiến ~ (29/11/2022)

Chương 85 : Ngoài ý liệu ra tay sớm ~ (29/11/2022)

Chương 86 : Lãm cao ốc với đem khuynh trên ~ (29/11/2022)

Chương 87 : Lãm cao ốc với đem khuynh bên trong ~ (29/11/2022)

Chương 88 : Lãm Cao Ốc với Dạ Khuynh Hạ ~ (29/11/2022)

Chương 89 : Trở lại ~ (29/11/2022)

Chương 90 : Lúc trước tăng cao ~ (29/11/2022)

Chương 91 : Hổ Khiếu tiểu thành ~ (29/11/2022)

Chương 92 : Báo danh sự kiện ~ (29/11/2022)

Chương 93 : Xem ai càng hèn hạ hơn! ~ (29/11/2022)

Chương 94 : Tiểu nhân âm mưu! ~ (29/11/2022)

Chương 95 : Chiều sâu săn bắn ~ (29/11/2022)

Chương 96 : Hổ khẩu đào mạng ~ (29/11/2022)

Chương 97 : Huyền Mãng ~ (29/11/2022)

Chương 98 : Ác chiến Huyền Mãng! ~ (29/11/2022)

Chương 99 : Tiểu Hổ tham ăn ~ (29/11/2022)

Chương 100 : Xả được cơn giận! ~ (29/11/2022)  123456

Bình luận truyện Vũ Đạp Bát Hoang