Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu

Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu

Tên khác: Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Thù Ngạn
Trạng thái: Hoàn thành
Độ dài: 834 chương


Thông tin truyện Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu

Vương Vũ xuyên qua tại một người món thập cẩm thế giới võ hiệp."Trời sinh tính tình thiện lương" Vương Vũ quyết định chỉ chính mình mới có khả năng đến cứu vớt bi kịch trong thế giới võ hiệp.Đã có Vương Vũ, Dương Quá không cần để chính mình thành "Lục cự nhân", Đoàn Dự không cần lo lắng cận thân kết hôn, Doãn Chí Bình không cần lưu danh thiên cổ, Quách Tĩnh không cần chết trận Tương Dương, Song Long không cần quấn quýt thiên hạ thương sinh, Trương Vô Kỵ cũng không cần lo lắng phụ mẫu mất sớm.Lý Mạc Sầu lại không cần lo lắng cho mình nương nhờ người sai trái, Loan Loan không lo lắng nữa ngày sau không chốn trở về, Minh Không không cần trở lên diễn soán Đường vở kịch lớn, Chu Chỉ Nhược không cần phải biến mình thàng thiếu nữ lòng dạ độc ác. Quách Tương cũng không cần lo lắng vừa thấy Dương Quá tương tư một đời, bởi vì Dương Quá là thân ca ca của nàng.Vương Vũ hành vi quy tắc: Đối với nhân vật nam chính có thể giết nhầm, đối với nữ chính không thể bỏ qua.Vài năm sau, Vương Vũ cao cư vương tọa, sau lưng giang sơn như họa, mỹ nhân như hoa.

Danh sách chương Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu

Chương 1 : Chương trình ủng hộ Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện ~ (29/11/2022)

Chương 1 : Ta xuyên qua đã thành nam nhi của Vương Mãng ~ (29/11/2022)

Chương 2 : Một chuỗi xâu kẹo hồ lô đã nghĩ lừa gạt ta bái sư ~ (29/11/2022)

Chương 3 : Bái sư Âm Hậu ~ (29/11/2022)

Chương 4 : Thiên Ma Sách ~ (29/11/2022)

Chương 5 : Cùng Âm Hậu Cư ngụ nhân sinh ~ (29/11/2022)

Chương 6 : Tiểu sư muội Loan Loan ~ (29/11/2022)

Chương 7 : Cùng Loan Loan cùng Cư nhân sinh ~ (29/11/2022)

Chương 8 : Kể chuyện xưa ~ (29/11/2022)

Chương 9 : Tắm uyên ương ~ (29/11/2022)

Chương 10 : Lời nói trong đêm ~ (29/11/2022)

Chương 11 : Ngoài ý muốn phát hiện ~ (29/11/2022)

Chương 12 : Mây gió biến ảo ~ (29/11/2022)

Chương 13 : Mưu đồ ~ (29/11/2022)

Chương 14 : Hồng nhan họa thủy ~ (29/11/2022)

Chương 15 : Tranh chấp ~ (29/11/2022)

Chương 16 : Vô gian đạo ~ (29/11/2022)

Chương 17 : Mai di chúng ta nên làm chính sự ~ (29/11/2022)

Chương 18 : Đạt được ước muốn ~ (29/11/2022)

Chương 19 : Đột phá ~ (29/11/2022)

Chương 20 : Sư phụ còn muốn tiếp tục không ~ (29/11/2022)

Chương 21 : Sư phụ cần muốn ta giúp ngươi đột phá a ~ (29/11/2022)

Chương 22 : Cách mục tiêu liền tiến lên một bước ~ (29/11/2022)

Chương 23 : Vuốt ve an ủi ~ (29/11/2022)

Chương 24 : Mạnh nhất át chủ bài ~ (29/11/2022)

Chương 25 : Lưu hoàng bảo khố ~ (29/11/2022)

Chương 26 : Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau ~ (29/11/2022)

Chương 27 : Giả khố ~ (29/11/2022)

Chương 28 : Thực xin lỗi ta tới giết ngươi ~ (29/11/2022)

Chương 29 : Không thương hương tiếc ngọc ~ (29/11/2022)

Chương 30 : Thuận lợi ~ (29/11/2022)

Chương 31 : Xuôi nam Dương Châu ~ (29/11/2022)

Chương 32 : Vật ấy cùng ta có duyên ~ (29/11/2022)

Chương 33 : Giết người đoạt bảo ~ (29/11/2022)

Chương 34 : Song Long chân ái tà ác Vương Vũ ~ (29/11/2022)

Chương 35 : Vệ thị Trinh Trinh ~ (29/11/2022)

Chương 36 : Ngắt lấy ~ (29/11/2022)

Chương 37 : May mắn ~ (29/11/2022)

Chương 38 : Từ biệt ~ (29/11/2022)

Chương 39 : Mục tiêu Tống Khuyết ~ (29/11/2022)

Chương 40 : Công tử là cái nào vương ~ (29/11/2022)

Chương 41 : Âm Quý ám ~ (29/11/2022)

Chương 42 : Thu mua nhân tâm ~ (29/11/2022)

Chương 43 : Cầm xuống ~ (29/11/2022)

Chương 44 : Việc nghĩa chẳng từ ~ (29/11/2022)

Chương 45 : Quan hệ thông gia ~ (29/11/2022)

Chương 46 : Tống gia sơn thành ~ (29/11/2022)

Chương 47 : Gặp mặt Tống Khuyết ~ (29/11/2022)

Chương 48 : Thuyết phục Tống Khuyết ~ (29/11/2022)

Chương 49 : Ngăn được thí sinh ~ (29/11/2022)

Chương 50 : Oán khí ~ (29/11/2022)

Chương 51 : Tống thị tỷ muội hoa ~ (29/11/2022)

Chương 52 : Chủ ý bỏ đi ~ (29/11/2022)

Chương 53 : Mờ ám ~ (29/11/2022)

Chương 54 : Tỷ muội tình thâm ~ (29/11/2022)

Chương 55 : Thỏa mãn Tống Ngọc Trí ~ (29/11/2022)

Chương 56 : Tống phiệt ở lại ~ (29/11/2022)

Chương 57 : Tiến về trước Ba Thục ~ (29/11/2022)

Chương 58 : Đi xuống thần đàn Tống Khuyết ~ (29/11/2022)

Chương 59 : Chỉ điểm ~ (29/11/2022)

Chương 60 : Kích thích ~ (29/11/2022)

Chương 61 : Đêm thật đẹp ~ (29/11/2022)

Chương 62 : Tách ra ~ (29/11/2022)

Chương 63 : Công thành ~ (29/11/2022)

Chương 64 : Dạ đàm ~ (29/11/2022)

Chương 65 : Thích lên mặt dạy đời ~ (29/11/2022)

Chương 66 : Một mạch hướng tây ~ (29/11/2022)

Chương 67 : Hận ~ (29/11/2022)

Chương 68 : Tự nhiên ~ (29/11/2022)

Chương 69 : Lần đầu gặp gỡ Tà Vương ~ (29/11/2022)

Chương 70 : Thành ý ~ (29/11/2022)

Chương 71 : Tâm linh canh gà ~ (29/11/2022)

Chương 72 : Tiêu tan hiềm khích lúc trước ~ (29/11/2022)

Chương 73 : Hình dáng ~ (29/11/2022)

Chương 74 : Diệt ma ~ (29/11/2022)

Chương 75 : Vương Vũ dã vọng ~ (29/11/2022)

Chương 76 : Võ lâm anh hùng ~ (29/11/2022)

Chương 77 : Yêu mỹ nhân càng yêu giang sơn ~ (29/11/2022)

Chương 78 : Tà Vương đang hành động ~ (29/11/2022)

Chương 79 : Thế gian xoá tên ~ (29/11/2022)

Chương 80 : Một đao đoạn hồn ~ (29/11/2022)

Chương 81 : Chân tướng ~ (29/11/2022)

Chương 82 : Giang sơn của ta như họa ~ (29/11/2022)

Chương 83 : Chỉ là bắt đầu không phải kết thúc ~ (29/11/2022)

Chương 84 : Chuyển biến tư tưởng ~ (29/11/2022)

Chương 85 : Phản ứng dây chuyền ~ (29/11/2022)

Chương 86 : Giết Vương Vũ đoạt Trường An ~ (29/11/2022)

Chương 87 : Ta muốn làm Hoàng đế ~ (29/11/2022)

Chương 88 : Chúc Ngọc Nghiên tin ~ (29/11/2022)

Chương 89 : Nhân sinh như vở diễn dựa cả vào hành động ~ (29/11/2022)

Chương 90 : Chiến Phạm Dao ~ (29/11/2022)

Chương 91 : Khổ Đầu Đà sinh ra ký ~ (29/11/2022)

Chương 92 : Nguy cấp Vương Mãng băng hà ~ (29/11/2022)

Chương 93 : Đại Bằng 1 ngày cùng gió nổi lên ~ (29/11/2022)

Chương 94 : Giết ~ (29/11/2022)

Chương 95 : Tiêu Hậu ~ (29/11/2022)

Chương 96 : Gợn sóng ~ (29/11/2022)

Chương 97 : Mượn ngươi đầu người dùng một lát ~ (29/11/2022)

Chương 98 : Bất tử thất huyễn ~ (29/11/2022)

Chương 99 : Suất tài Lý Tĩnh ~ (29/11/2022)  12345678 9

Bình luận truyện Vũ Hiệp Thế Giới Đại Chửng Cứu