Vũ Hồn Vương Tọa

Vũ Hồn Vương Tọa

Tên khác: Vũ Hồn Vương Tọa
Thể loại: Huyền Huyễn
Tác giả: Yến Hồi
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 686 chương


Thông tin truyện Vũ Hồn Vương Tọa

《 Trấn Yêu Phục Ma Đồ 》 phong ấn yêu ma; 《 Mạt Nhật Thiên Tai Đồ 》 ẩn chứa cương sát;《 Cửu Thiên Huyền Tinh Đồ 》 hiểu rõ vũ trụ; 《 Lục Đạo Luân Hồi Đồ 》 chưởng khống âm dương;Có người nói nếu ai có thể tập hợp Tề Tứ đồ cũng dung hợp làm của mình Vũ Hồn, liền có thể quân lâm đỉnh cao, vô địch thiên hạ, chỉ tiếc xưa nay cũng không ai làm được quá!Thẳng đến có một ngày. . .Bầu trời một tiếng vang thật lớn, Phương Phi Dương lóe sáng lên sàn!

Danh sách chương Vũ Hồn Vương Tọa

Chương 1 : Xuyên việt giả ~ (12/12/2022)

Chương 2 : Thần Bí Đồ Họa ~ (12/12/2022)

Chương 3 : 4 Vũ Hồn ~ (12/12/2022)

Chương 4 : Dương Linh Đan ~ (12/12/2022)

Chương 5 : Một mình đấu ~ (12/12/2022)

Chương 6 : Nghịch Lân ~ (12/12/2022)

Chương 7 : Thiếu niên mặc áo trắng ~ (12/12/2022)

Chương 8 : Thôn Phệ Địa Hành Đằng ~ (12/12/2022)

Chương 9 : Cấp 3 Hồn Đồ ~ (12/12/2022)

Chương 10 : Chích Viêm Chủy ~ (12/12/2022)

Chương 11 : Viêm Lộ Hoa ~ (12/12/2022)

Chương 12 : Lực chiến Hỏa Nha ~ (12/12/2022)

Chương 13 : Thú Hồn châu ~ (12/12/2022)

Chương 14 : Vô Khi Lâu ~ (12/12/2022)

Chương 15 : Đưa tiền còn đánh? ~ (12/12/2022)

Chương 16 : Đại thụ chỉ dẫn ~ (12/12/2022)

Chương 17 : Thu mua ~ (12/12/2022)

Chương 18 : 1 vạn 2 ~ (12/12/2022)

Chương 19 : Buổi đấu giá ~ (12/12/2022)

Chương 20 : Oan đại đầu ~ (12/12/2022)

Chương 21 : Long Tiên Thảo ~ (12/12/2022)

Chương 22 : Phục kích ~ (12/12/2022)

Chương 23 : Tấm khiên thịt người ~ (12/12/2022)

Chương 24 : Nhục nhã ~ (12/12/2022)

Chương 25 : Thoát Thai đan ~ (12/12/2022)

Chương 26 : Đổi mới ~ (12/12/2022)

Chương 27 : Phong Ma Đan ~ (12/12/2022)

Chương 28 : Phương Thốn Tuyệt ~ (12/12/2022)

Chương 29 : Thất Huyễn Sát ~ (12/12/2022)

Chương 30 : Đàm luận khoản buôn bán ~ (12/12/2022)

Chương 31 : Một người một ngựa ~ (12/12/2022)

Chương 32 : Cứu người phóng hỏa ~ (12/12/2022)

Chương 33 : Thương Lan Tông ~ (12/12/2022)

Chương 34 : Nhập học kiểm tra ~ (12/12/2022)

Chương 35 : Một chiêu bại địch ~ (12/12/2022)

Chương 36 : Liền cao 1 phân ~ (12/12/2022)

Chương 37 : Giả heo ăn thịt hổ ~ (12/12/2022)

Chương 38 : Lấy yếu thắng mạnh ~ (12/12/2022)

Chương 39 : Lòng bàn tay ~ (12/12/2022)

Chương 40 : Đáng giá ~ (12/12/2022)

Chương 41 : Tiền đặt cược ~ (12/12/2022)

Chương 42 : Đệ Bát Sát ~ (12/12/2022)

Chương 43 : Cầu xin ~ (12/12/2022)

Chương 44 : Quỳ xuống ~ (12/12/2022)

Chương 45 : Vân Hải Tiên tông Tiết Hồ ~ (12/12/2022)

Chương 46 : Ngươi cũng chỉ giá trị 102 ~ (12/12/2022)

Chương 47 : Họa Thánh Diệp Kinh Hồng ~ (12/12/2022)

Chương 48 : Trấn Yêu Phục Ma Đồ ~ (12/12/2022)

Chương 49 : Mục tiêu đệ tử chân truyền ~ (12/12/2022)

Chương 50 : Vân Hải Thất Phong ~ (12/12/2022)

Chương 51 : Tạ Trường Xuyên ~ (12/12/2022)

Chương 52 : Mộng ảo thí luyện ~ (12/12/2022)

Chương 53 : Đánh cược ~ (12/12/2022)

Chương 54 : Tố chất ~ (12/12/2022)

Chương 55 : Nuốt chửng ảo cảnh ~ (12/12/2022)

Chương 56 : Vận may ~ (12/12/2022)

Chương 57 : Yêu ma dư nghiệt ~ (12/12/2022)

Chương 58 : Bị bao vây ~ (12/12/2022)

Chương 59 : Xem ai chuyện cười? ~ (12/12/2022)

Chương 60 : 1 ba chưởng đập chết ~ (12/12/2022)

Chương 61 : Vì nhân dân phục vụ ~ (12/12/2022)

Chương 62 : Thần phục với cường giả ~ (12/12/2022)

Chương 63 : Lễ vật ~ (12/12/2022)

Chương 64 : Kiếp vận chi ấn ~ (12/12/2022)

Chương 65 : Thăng cấp ~ (12/12/2022)

Chương 66 : Đánh 1 tràng ~ (12/12/2022)

Chương 67 : Mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay ~ (12/12/2022)

Chương 68 : Không biết kiềm chế ~ (12/12/2022)

Chương 69 : Ta chọn Long Tích Phong ~ (12/12/2022)

Chương 70 : Tiềm Long bảng ~ (12/12/2022)

Chương 71 : Tru Tiên ~ (12/12/2022)

Chương 72 : Đao vô thiện ác ~ (12/12/2022)

Chương 73 : Ngươi có gan đến đánh ta a ~ (12/12/2022)

Chương 74 : Tàng Kinh các ~ (12/12/2022)

Chương 75 : Thuấn Tức Biến ~ (12/12/2022)

Chương 76 : Biết điều ~ (12/12/2022)

Chương 77 : 5 phút ~ (12/12/2022)

Chương 78 : Thiết Mộc Viên Vương ~ (12/12/2022)

Chương 79 : 3 đầm ấn Nguyệt ~ (12/12/2022)

Chương 80 : Dính chiến vứt chuyển ~ (12/12/2022)

Chương 81 : Thông hiểu đạo lí ~ (12/12/2022)

Chương 82 : Con rối hình người ~ (12/12/2022)

Chương 83 : Nguyện thua cuộc ~ (12/12/2022)

Chương 84 : Thú Hỏa quyết ~ (12/12/2022)

Chương 85 : Ngươi đoán ~ (12/12/2022)

Chương 86 : Họa bì ~ (12/12/2022)

Chương 87 : Bạo thành thật là thấp ~ (12/12/2022)

Chương 88 : Cướp quái ~ (12/12/2022)

Chương 89 : Vân Yên Thiên mục ~ (12/12/2022)

Chương 90 : Linh thú nhận chủ ~ (12/12/2022)

Chương 91 : Lại xông Thông Thiên Tháp ~ (12/12/2022)

Chương 92 : Thú huyết hình xăm ~ (12/12/2022)

Chương 93 : Cấp một Hồn sĩ ~ (12/12/2022)

Chương 94 : Chớ cản đường ~ (12/12/2022)

Chương 95 : Đừng cho lão nhân gia ta gây phiền toái ~ (12/12/2022)

Chương 96 : Ngự kiếm thuật ~ (12/12/2022)

Chương 97 : Nam đi ra em gái lưu lại ~ (12/12/2022)

Chương 98 : Cầm thú ~ (12/12/2022)

Chương 99 : Hạt đậu ~ (12/12/2022)

Chương 100 : Quang vinh cái rắm ~ (12/12/2022)  1234567

Bình luận truyện Vũ Hồn Vương Tọa