Xưởng Công

Xưởng Công

Tên khác: Xưởng Công
Thể loại: Kiếm Hiệp
Tác giả: Nhất Ngữ Phá Xuân Phong
Trạng thái: Đang ra
Độ dài: 549 chương


Thông tin truyện Xưởng Công

Bạn đang theo dõi đọc truyện chữ Xưởng Công của tác giả Nhất Ngữ Phá Xuân Phong rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Kiếm Hiệp này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Dùng bị hoạn thân thể, nắm quyền sinh sát.Người khoác ly long bào, bách quan xưng thiên tuế.Võ lâm huyết vũ, một thân đến, bạch cốt túi da, trong bàn tay đao.Hiện đại nam tử Bạch Mộ Thu xuyên qua một cái gọi Vũ triều Trung Nguyên đại quốc, bất đắc dĩ phát hiện mình trở thành một tên tiểu thái giám, mà một năm kia đại Liêu vung mâu trú mã, bạch sơn hắc thuỷ Nữ Chân xuất thế, tây có đại Hạ lòng tham không đáy, bắc có thảo nguyên giương cung bắn đại điêu.Một nơi khuấy động ruột hồi dân tộc sử thi, càng có giang hồ nhi nữ võ lâm thơ.

Danh sách chương Xưởng Công

Chương 1 :  Liên quan đến tác phẩm Quyển thứ nhất thẻ nhân vật tiếp tục đổi mới 21302766 ~ (04/12/2022)

Chương 1 : Ta là thái giám? ~ (04/12/2022)

Chương 2 : Võ hiệp hệ thống ~ (04/12/2022)

Chương 3 : Giật dây ~ (04/12/2022)

Chương 4 : Đông xưởng hình thức ban đầu ~ (04/12/2022)

Chương 5 : Chiêu ra cái Hải Đại Phú ~ (04/12/2022)

Chương 6 : Tiểu hoàng đế hứa hẹn ~ (04/12/2022)

Chương 7 : Thái hậu triệu kiến ~ (04/12/2022)

Chương 8 : Bộc vương ~ (04/12/2022)

Chương 9 : Linh tê nhất chỉ ~ (04/12/2022)

Chương 0 : 0 quan yến ~ (04/12/2022)

Chương 11 : Khổ nhục kế ~ (04/12/2022)

Chương 12 : Thích khách ~ (04/12/2022)

Chương 13 : Huyết chiếu ~ (04/12/2022)

Chương 14 : Thăm bệnh ~ (04/12/2022)

Chương 15 : Hách Liên Như Tâm ~ (04/12/2022)

Chương 16 : Kinh lôi ~ (04/12/2022)

Chương 17 : Mưa rào nhanh đến ~ (04/12/2022)

Chương 18 : Vật hi sinh ~ (04/12/2022)

Chương 19 : Mưu kế xuống thảm kịch ~ (04/12/2022)

Chương 20 : Đầu người không dứt ~ (04/12/2022)

Chương 21 : Kế sai 1 vòng có người bù ~ (04/12/2022)

Chương 22 : Hấp tinh đại pháp ~ (04/12/2022)

Chương 23 : Bộc vương phiền lòng sự tình ~ (04/12/2022)

Chương 24 : Dạ yến ~ (04/12/2022)

Chương 25 : Chữ sắc trên đầu 1 thanh đao ~ (04/12/2022)

Chương 26 : Xuất thủ ~ (04/12/2022)

Chương 27 : Hàm đấu chính nồng ~ (04/12/2022)

Chương 28 : Ngươi nói ta có dám hay không? ~ (04/12/2022)

Chương 29 : Tuyên thệ trước khi xuất quân tế cờ ~ (04/12/2022)

Chương 30 : Trảm thảo trừ căn ~ (04/12/2022)

Chương 31 : Quân trận ~ (04/12/2022)

Chương 32 : Ngựa chiến ~ (04/12/2022)

Chương 33 : Ve sầu thoát xác ~ (04/12/2022)

Chương 34 : Truy kích ~ (04/12/2022)

Chương 35 : Tôn Nhị Nương cùng Trương Thanh ~ (04/12/2022)

Chương 36 : Tâm địa độc ác ~ (04/12/2022)

Chương 37 : Tử chiến ~ (04/12/2022)

Chương 38 : Cầm xuống đầu người ~ (04/12/2022)

Chương 39 : Áo đen thái giám ~ (04/12/2022)

Chương 40 : Nhặt tướng công ~ (04/12/2022)

Chương 41 : Tích Phúc ~ (04/12/2022)

Chương 42 : Quật cường ~ (04/12/2022)

Chương 43 : Thời cơ ~ (04/12/2022)

Chương 44 : Cùng chuyển động ~ (04/12/2022)

Chương 45 : Ác nhân ~ (04/12/2022)

Chương 46 : Ly biệt ~ (04/12/2022)

Chương 47 :  Lời tác giả 21302766 ~ (04/12/2022)

Chương 47 : Hệ thống cùng tưởng niệm ~ (04/12/2022)

Chương 48 : Ám sát ~ (04/12/2022)

Chương 49 : Bàn giao ~ (04/12/2022)

Chương 50 : Tự sáng tạo 3 điểm Quy Nguyên Khí ~ (04/12/2022)

Chương 51 : Nhiều năm ~ (04/12/2022)

Chương 52 : Đại tai ~ (04/12/2022)

Chương 53 : Gợn sóng ~ (04/12/2022)

Chương 54 : Khốn thú (1) ~ (04/12/2022)

Chương 55 : Khốn thú (2) ~ (04/12/2022)

Chương 58 : Tróc đao (1) ~ (04/12/2022)

Chương 59 : Tróc đao (2) ~ (04/12/2022)

Chương 60 : Mở nha ~ (04/12/2022)

Chương 61 : Lòng son ~ (04/12/2022)

Chương 62 : Chấp niệm ~ (04/12/2022)

Chương 63 : Sáng cùng tối ~ (04/12/2022)

Chương 64 : Ta muốn gặp được ngươi ~ (04/12/2022)

Chương 65 : Cực hình ~ (04/12/2022)

Chương 66 : Nhà ~ (04/12/2022)

Chương 67 : Làm từng bước ~ (04/12/2022)

Chương 68 : Ngoài ý muốn ~ (04/12/2022)

Chương 69 : Cao Cầu phụ tử ~ (04/12/2022)

Chương 70 : Mọi việc ~ (04/12/2022)

Chương 71 : Cửa ải cuối năm đi đầu giết chóc ~ (04/12/2022)

Chương 72 : Lên đường ~ (04/12/2022)

Chương 74 : Tâm thống khổ ~ (04/12/2022)

Chương 75 : Niệm kinh (1) ~ (04/12/2022)

Chương 76 : Niệm kinh (2) ~ (04/12/2022)

Chương 77 : Niệm kinh (xong) ~ (04/12/2022)

Chương 78 : Vây giết Màn đêm ~ (04/12/2022)

Chương 79 : Vây giết Ánh lửa ~ (04/12/2022)

Chương 80 : Vây giết Tảng sáng ~ (04/12/2022)

Chương 81 : Đến ~ (04/12/2022)

Chương 82 : Sát cơ ~ (04/12/2022)

Chương 83 : Nhất chiến ~ (04/12/2022)

Chương 84 : Kéo theo ~ (04/12/2022)

Chương 85 : Quay đầu vừa nhìn tất cả đều là phản đồ ~ (04/12/2022)

Chương 86 : Kẻ phản bội thật xin lỗi ~ (04/12/2022)

Chương 87 : Bất bỉ quân câu thần vuốt phát ~ (04/12/2022)

Chương 88 : Thứ 1 lần gặp gỡ không thoải mái ~ (04/12/2022)

Chương 89 : Bán đao oán niệm ~ (04/12/2022)

Chương 90 : Thời tiết mưa ~ (04/12/2022)

Chương 91 : Mưa đến nghiệp hỏa tiêu ~ (04/12/2022)

Chương 92 : Khuếch trương thế ~ (04/12/2022)

Chương 93 : Không tiếng động rời đi ~ (04/12/2022)

Chương 94 : Ngẫu nhiên gặp ~ (04/12/2022)

Chương 95 : Giở trò quỷ ~ (04/12/2022)

Chương 96 : Ai dưới cờ ~ (04/12/2022)

Chương 97 : Gia sự ~ (04/12/2022)

Chương 98 : Quốc sự ~ (04/12/2022)

Chương 99 : Bạch Thắng 1 ngày ~ (04/12/2022)

Chương 100 : Khúc nhạc dạo ~ (04/12/2022)

Chương 101 : Đánh Hoàng đế ~ (04/12/2022)  123456

Bình luận truyện Xưởng Công